Skratkovník

Register skratiek a ich vysvetlení tvorený aj Tebou!

» Pridaj záznam do Skratkovníka

Počet záznamov: 197     Stránky: /4    
Skratka Popis
(wc) Vozeň vybavený vákuovým WC
ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) - španielsky národný prevádzkovateľ infraštruktúry
AEIF Európske združenie pre interoperabilitu železníc
ATOC Association of Train Operating Companies/Združenie spoločností prevádzkujúcich vlaky - združuje 26 súkromných prevádzkovateľov vlakov osobnej dopravy; V.Británia
AVE (Alta Velocidad Española/Vysoké rýchlosti Španielsko alebo vták) - komerčné označenie vysokorýchlostných vlakov vo vlastníctve RENFE; súpravy TGV, Talgo, Velaro E/ICE 3, ETR 490
BEI Európska investičná banka / Banque Européenne d’Investissment
BHÉV (Budapesti helyiérdekű vasút/Budapeštianska miestna železnica) prímestská železnica; Maďarsko
BP bezplatná preprava
CEMT Rada ministrov dopravy Európy / Conférence européenne des Ministres des Transports
CEN Európsky výbor pre normalizáciu
CENELEC Európsky výbor pre elektrotechnickú normalizáciu
CENIT Centrum pre inovácie v doprave / Centre pour l’Innovation dans les Transports
CER Community of European Railway and Infrastructure Companies/Spoločenstvo európskych železníc
CFL (Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois/Národná spoločnosť luxemburských železníc) - prevádzkovateľ infraštruktúry a vlakov; Luxembursko
CIS Cisalpino AG - švajčiarska firma poskytujúca služby na tratiach Talianska a Švajčiarska; klasické súpravy, ETR 470, ETR 610
CML Continental Main Line / ''Hlavná trať na kontinet'' pôvodné označenie trate Londýn - Eurotunnel počas výstavby (neskôr CTRL, v súčasnosti ''High Speed 1'')
CNL CityNightLine - nočné vlaky vyššej kvality švajčiarskej spoločnosti CityNighLine AG prechádzajúce cez Nemecko
CP Comboios de Portugal, EPE/Vlaky Portugalska - štátom vlastnená spoločnosť prevádzkujúca vlaky pre prepravu tovaru a cestujúcich v Portugalsku
CTG/F–M Channel Tunnel Group/France–Manche - britsko-francúzska skupina 5 bánka a 10 stavebných spoločností, ktorá spolupôsobila v r. 1975 - 1986 pri príprave projektu Eurotunnel
CTRL Channel Tunnel Rail Link/''Železničná trať k tunelu cez kanál'' druhé označenie trate Londýn - Eurotunnel počas 1. fázy výstavby (najprv CML, v súčasnosti ''High Speed 1'')
CWR bezstyková koľaj = Continuously welded rail
CZE Centrálny zdroj elektrickej energie
ČD České dráhy, a.s. (prevádzkovateľ vlakov osobnej dopravy; Česká republika)
ČD Cargo České dráhy Cargo (štátny prevádzkovateľ vlakov nákladnej dopravy; Česká republika)
ČHŽ Čiernohronská železnica (prevádzkovateľ infraštruktúry a vlakov; Slovensko)
DB Deutsche Bahn/Nemecké železnice - nemecká štátna holdingová žel. spoločnosť
DMU (ucelená) dieselová motorová jednotka / Diesel Multiple Unit
EARI Európska asociácia pre železničnú interoperabilitu / European Association for Railway Interoperability
EC Euro City - (väčšinou) medzištátny vlak vysokej kvality, ktorý sa svojimi parametrami (cestovná rýchlosť, počet zastavení, úroveň poskytovaných služieb a pod.) v Európe
EDB elektrodynamická brzda
EDD Elektronický dopravný denník (počítačový program pre výpravcov)
EIB Európska investičná banka
EK Európska komisia
EMC Elektromagnetická kompatibilita - vlastnost elektrického nebo magnetického přístroje nebo nástroje
EMD Euromed - vlaky vyšších rýchlostí na východnom pobreží Španielska; súpravy TGV/S 101; rozchod 1 668 mm
EMU (ucelená) elektrická motorová jednotka / Electric Multiple Unit
EN EuroNight - obdoba EC pre nočné spojenie
ER EuroRegio - zrýchlený vlak spájajúci významné regióny, toto označenie sa používa napríklad v Rakúsku, niektoré vlaky na trase Bratislava - Viedeň chodia takto označené i na Slovensko
ERA (European Railway Agency) Európska železničná agentúra - agentúra EÚ
ERDF Európsky fond regionálneho rozvoja / European Regional Development Fund
ERFA European Rail Freight Association / Európska asociácia pre nákladnú železničnú dopravu
ERRI European Railway Research Institute - Európsky výskumný železničný inštitút, staršia skratka (z francúžštiny): ORE
ERTMS (European Rail Traffic Management System) - Európsky systém riadenia železničnej dopravy
ES Eurostar Italia - vysokorýchlostné vlaky ETR FS Trenitalia; Taliansko
ESL Estrella/Hviezda - obdoba vlakov EN; Španielsko + Portugalsko
EST Eurostar - vysokorýchlostné vlaky prevádzkované na tratiach spájajúcich Londýn s Parížom a Bruselom; sezónne i ďaľšími mestami európskej pevniny
ETCS (European Train Control System) - Európsky vlakový zabezpečovací systém
ETR (Elettrotreno Rapido - rýchly elektrický vlak - obchodné označenie Pendolino) elektr. (a malé množstvo dieselových)súprav, väčšina s aktívnym naklápaním vozňovej skrine; viacero krajín Európy a Čína
ETSI Európsky inštitút pre normalizáciu v telekomunikáciách
EUKL Eurostar (UK) Ltd./Eurostar (Spojené kráľovstvo V.Brit. a Sev.Írska) s.r.o. - britský člen prevádzkovateľov vlakov Eurostar