Veľké Leváre

Železničná stanicaO objekte

Umiestnenie na trati: ŽSR 110: Bratislava - Kúty - Břeclav ČD [Km 33,180]
Koľaje v objekte: Dopravné: 5   Manipulačné: 1   Ostatné: 1   
Rozchod: 1 435 mm        
Elektrifikácia: 25 kV 50 Hz        
Služby: Predaj cestovných lístkov,  

Železničná stanica VEĽKÉ LEVÁRE leží v km 33.180 dvojkoľajnej trate Bratislava hlavná stanica - Kúty štátna hranica. Trakčné vedenie v ŽST a na priľahlých medzistaničných úsekoch je napájané striedavým prúdom o napätí 25 kV/50 Hz. Sídlo prednostu je v ŽST Kúty.
Je stanicou:
- nesamostatnou,
- zmiešanou podľa povahy práce,
- medziľahlou po prevádzkovej stránke.

Styk dráh

Vlečka SURPACK - Veľké Leváre a. s. Bratislava odbočuje z koľaje č. 6 výhybkou č. 7A na malackom zhlaví a výhybkou č. 10A na sekulskom zhlaví.

Zastávka ”Závod” leží v km 36,666 medzi ŽST. Veľké Leváre a Sekule. Zastávka ”Moravský Ján” leží v km 42,118 medzi žst. Veľké Leváre a Sekule.

Nástupištia

Stanica má vyvýšené a nekryté nástupištia:
- Pri koľaji č. 3 dĺžka 195 m povrch zo štrku s obrubníkmi.
- Pri koľaji č. 1 dĺžka 268 m povrch z betónových panelov.
- Pri koľaji č. 2 dĺžka 268 m povrch z betónových panelov.
Úrovňové prechody:
- Koľaj č. 5 km 33.200/4m, 33.210/2m, 33.230/4m, 33.240/1,5m betónové panely,
- Koľaj č. 3 km 33.210/2m, 33.230/4m betónové panely,
- Koľaj č. 1 km 33.210/2m, 33.230/4m betónové panely,
- Koľaj č. 2 km 33.230/2m betónové panely,
- Koľaj č. 4 km 33.230/2m drevené dosky.
Prechody sú zriadené tak, že umožňujú jazdu mechanizačných prostriedkov pre údržbu a obnovovacie práce.

Zabezpečovacie zariadenia v stanici

Zabezpečovacie zariadenie 3.kategórie - reléové zabezpečovacie zariadenie cestového systému so skupinovým ovládaním výmen.

Zabezpečovacie zariadenia v priľahlých medzistaničných úsekoch

V medzistaničných úsekoch Veľké Leváre - Sekule a Veľké Leváre- Malacky je univerzálny, obojsmerný, trojznakový automatický blok s približovacími a vzďalovacími úsekmi umožňujúcimi jazdu vlakov obidvomi smermi po obidvoch koľajach.

Dostupnosť

Autobusy stoja aj priamo pred železničnou stanicou, chodia odtiaľ hlavne do Malých Levár a Borského Svätého Jura a do Malaciek. Cez rázcestie k železničnej stanici na ceste do Závodu prechádza aj diaľková cyklotrasa z Bratislavy do Senice. Od obecného úradu je to vzdialené cca. 20 minút, respektíve 1,6 km po trase Komenského - Nádražná alebo Závodská - Nádražná, kde však nie je chodník.

 


Galéria objektu

Počet: 2  

Foto Výpravaná budova - pohľad od Bratislavy; 4.8.2009 ...

Foto Výpravaná budova - pohľad od Kútov; 4.8.2009 © Mir ...
 

Prílohy (1)

Mapy a nákresy


JPG  Schéma koľajiska JPG 129 kB 16.12.2009 19:41