Dopravcovia a spoločnosti

Počet: 57     Stránky: / 2        
Skratka Názov Štát
AWT » Advanced World Transport Austrália
AWTS » AWT Rail SK Slovensko
BFL » BF Logistics Česká republika
BRCZ » BRYNTIN RAIL CZ Česká republika
BTS » BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA Slovensko
CERS » CER Slovakia Slovensko
CFR » Compania Nationala de Cai Ferate Rumunsko
CRW » CENTRAL RAILWAYS Slovensko
ČD » České dráhy, a.s. Česká republika
ČDC » ČD Cargo, a.s. Česká republika
ČHŽ » Čiernohronská železnica Slovensko
DB » Deutsche Bahn Nemecko
ER » Express Rail Slovensko
EZ » Elektrizácia železníc Kysak Slovensko
FS » Ferrovie dello Stato Taliansko
GJW » GJW Praha Slovensko
Gysev » Győr-Sopron-Ebenfurti vasút Maďarsko
HBZ » Hornonitrianske bane zamestnanecká Slovensko
» Hrvatske Željeznice Chorvátsko
IDSC » IDS CARGO Česká republika
INVESTEX » INVESTEX GROUP, Zvolen Slovensko
LOKO » LOKO TRANS, s.r.o. Česká republika
LOKORAIL » LOKORAIL, a.s. Slovensko
LTE » LTE Logistik a Transport Slovakia Slovensko
MÁV » Magyar állami vasutak Maďarsko
MECZ » METRANS Rail CZ Česká republika
MESK » Metrans SK Slovensko
MMV » Magyar Magánvasút Maďarsko
ÖBB » Österreichische Bundesbahnen Rakúsko
ODOS » Ostravská dopravní společnost Česká republika
OHLŽS » OHL ŽS Česká republika
OLŽ » Oravská lesná železnica Slovensko
PETS » Petrolsped Slovensko
PKP » Polskie Koleje Państwowe Poľsko
PSŽ » Prvá Slovenská železničná Slovensko
RJCZ » RegioJet CZ Česká republika
RJSK » RegioJet SK Slovensko
RR » Dopravca Regio Rail Slovensko
RZD » Ruské železnice Rusko
SBB » Chemins de fer Fédéraux Suisses Švajčiarsko
SLOV » SLOV-VAGON Slovensko
SMD » Slezskomoravská dráha Česká republika
SNCB » Société Nationale des Chemins de fer Belges Belgicko
SNCF » Société Nationale des Chemins de fer Français Francúzsko
SŽDS » Slovenská železničná dopravná spoločnosť Slovensko
TSS » Traťová strojní společnost Česká republika
TSS GRADE » TSS GRADE Slovensko
UNID » UNIPETROL DOPRAVA Česká republika
USSK » U.S. Steel Košice Slovensko
UZ » Ukrajinské železnice Ukrajina