Sieť ŽSR

ŽSR 110 : Bratislava - Kúty - Břeclav ČD

TraťPrehľad tratí

O trati

Číslo trate: ŽSR - 110
Správca: Železnice Slovenskej republiky
Trasa: Bratislava - Kúty - Břeclav ČD
Rozchod: 1 435 mm  
Elektrifikácia: 25 kV 50 Hz        

Železnice na Záhorí

Rudolf Cielontko

zdroj: http://www.zahorskemuzeum.sk/?q=page/166

Najstaršia železnica na Záhorí viedla z Bratislavy do Devínskej Novej Vsi a odtiaľ do Marcheggu a Gänsendorfu v Rakúsku, kde sa spájala s traťou Viedeň - Břeclav. Postavili ju roku 1848. Dovtedy museli Záhoráci chodiť na stanicu do Bratislavy a v severnejšej časti Záhoria cez Moravu z Jánov do Cahnova /Hohenau/ alebo z Brodského do Břeclavi. Tam bola trať z Viedne cez Břeclav a Bohumín do Bochnie vybudovaná roku 1839.

Aj železničná stanica v Devínskej Novej Vsi spolu s lamačskou železničnou budovou je najstaršia na Záhorí. Vybudovali ju pri stavbe trate a slúžila až do roku 1980-81, keď ju zbúrali a vybudovali novú. Staničnú budovu v Lamači zváľali asi roku 1985. V Bratislave hl. stanici bol pôvodne drevený prístrešok a zaviedli tu prvý telegraf v Bratislave. Dnešnú budovu hlavnej stanice postavili roku 1872, keď mal ísť do Budapešti cisár František Jozef I. na svoju korunováciu. Budovu rozšírili tento rok /1992/ o prístavbu pred hlavným vchodom.

Pokračovanie trate z Dev. Novej Vsi do Skalice prebiehalo v rokoch 1889 - 1891. Trať postavila Železničná spoločnosť Moravskej doliny, odbočku z Devínskeho Jazera do Stupavy dal postaviť vlastným nákladom gróf Károlyi v čase výstavby trate do Skalice. Obe trate však mala v prevádzke uvedená Železničná spoločnosť. V Dev. Jazere ako v križovatke boli dve staničné budovy, ktoré tam stoja podnes.

Stará železničná stanica v Zohore stála pri výhybkárskom stanovišti č. 1 smerom k Bratislave a bola spojená s dreveným skladišťom tovaru. Zváľali ju niekedy roku 1985. Nová budova pochádza z rokov 1925 - 30. Malacky majú pôvodnú staničnú budovu z roku 1891. Pre zvýšenú frekvenciu nestačila, a tak ju pri zdvojkoľajňovaní trate hneď po prvej svetovej vojne rozšírili o prízemnú prístavbu, kde sú pokladnice a čakárne. Podobne rozšírili aj stanicu vo Veľkých Levároch, ale značne menej. Vo Svätom Jáne bola do 1921-22 jediná zastávka na trati, ostatné boli stanice. Zastávka bola v strážnom domčeku č. 13, odkiaľ sa na diaľku obsluhovali závory na ceste do Závodu. Stará sekulská staničná budova stojí podnes. No smerom na Bratislavu muselo byť pri zdvojkoľajení predĺžené koľajisko. Hradská smerom zo Sekúľ do Borského Sv. Jura tu musela byť odsunutá takmer o 300 m.

Pôvodná železničná stanica v Kútoch bola malá a dnes je v nej pošta Kúty 2 a nocľaháreň vlakových čiat. Nová budova pochádza z roku 1931. V Kútoch v rozbehu tratí smerom na Sekule a Šaštín stojí malá pyramída s pamätnou tabuľou a menom inžiniera, ktorý naplánoval zdvojkoľajnenie trate Dev. Nová Ves - Břeclav a ktorý roku 1921 zomrel. Ihlan - pyramída je z brizolitu sfarbeného dočervena podobne ako staničná budova. Nápis na tabuli znie: "K památce vybudovatele 2. koleje Dev. N. Ves - Břeclav Ing. Emanuela Kouby, vrchního rady ČSD. Stavbu započal 4.11. 1919, zemřel 26.8. 1921."

V Gbeloch stála podobná staničná budova ako v Zohore a bola spojená s dreveným skladom tovaru. Holíčska stanica je v pôvodnom stave. Na náprotivnej strane dal postaviť viedenský bankár barón Rotschild, patrón Severnej dráhy cisára Ferdinanda, pri vlečke z tabakovej továrne v Hodoníne prijímaciu budovu. Chcel tak zabezpečiť prevoz panstva z cisárskeho dvora priamo do Holíča, kde mali Habsburgovci až do skončenia prvej svetovej vojny svoj zámok. Prípojka do Hodonína je z roku 1891, vlečka ju predbehla len o mesiac.

Stará staničná budova je v Skalici podnes. Asi 25-30 m ďalej od nej bola ešte jedna jednoposchodová budova, kde boli nocľahárne vlakovej a rušňovej prevádzky, lebo Skalica mala byť konečnou stanicou. Bol tam aj byt domovníka, ktorý železničiarov budil. Pokračovanie trate zo Skalice na Moravu je z roku 1893.
Trať z Kútov do Trnavy bola budovaná na dve etapy. Od roku 1897 chodili vlaky z Kútov len do Jablonice, lebo cez Malé Karpaty /Bielu horu/ museli budovať tunel. Celá trať až do Trnavy bola zjazdná od roku 1898, keď dokončili tunel.

Z Kútov do Brodského a Břeclavi vybudovali spojenie roku 1900. Prekážkou tu bola rieka Morava, cez ktorú museli vystavať most. V Kútoch asi 100 m od starej stanice, dnešnej pošty, sa trať stáčala smerom na Brodské. Pri zdvojkoľajňovaní trate roku 1920 Kúty potrebovali dlhšiu stanicu, preto sa oblúk na Brodské posunul a zväčšil.
V Brodskom bola železničná stanica už roku 1900. Stará budova aj s pôvodným výhybkárskym stanovišťom ešte stojí. Nová stanica bola postavená okolo roku 1925, ale za hospodárskej krízy roku 1931 doslúžila, preto musela byť prestavaná. V Lanžhote vtedy bola len zastávka. Pôvodná budova stojí medzi Kyjovkou a nadjazdom z Lanžhota do Kostíc a Tvrdoníc. Prvá staničná budova vyhorela na konci druhej svetovej vojny, novú postavili po vojne.

Trať zo Záhorskej Vsi cez Zohor do Plaveckého Mikuláša pochádza z roku 1911. Na tejto trati sú niektoré stanice pôvodné, staré, v Rohožníku a v Kuchyni postavili nové staničné budovy. Za Slovenského štátu sa začala trať predlžovať z Plav. Mikuláša do Jablonice, ale príchodom frontu roku 1944 dostavbu museli prerušiť. Po druhej svetovej vojne vybudovali zastávky v Závode a Kátove. Novú stanicu by si zaslúžil Mor. Sv. Ján.

Na Záhorí bola prvá elektrifikovaná trať na Slovensku z Bratislavy cez Kúty a Brodské do Břeclavi, a to už roku 1967. Trať z Kútov na Trnavu elektrifikovali roku 1982, trať Kúty - Holíč - Hodonín je pre čiastočnú dopravu elektrifikovaná od roku 1983. Tak sú všetky frekventované trate elektrifikované, bočné železnice majú motorovú vlakovú prevádzku. Prevádzka na trati Dev. Jazero - Stupava pre neefektívnosť a rozvoj autobusovej dopravy po roku 1960 pre osobnú dopravu zanikla. Dostavbou spojenia z Plav. Mikuláša do Jablonice by zlacnela doprava z cementárne v Rohožníku a odbremenila by sa aj trať Bratislava - Kúty pre osobnú i nákladnú dopravu.

 

Prílohy


Cestovné poriadky


PDF  » GVD 1938 leto PDF 8 954 kB 28.4.2009 18:21
PDF  » GVD 1941 leto PDF 2 970 kB 26.4.2009 15:47
PDF  » GVD 1950 leto PDF 5 369 kB 15.6.2010 19:24
PDF  » GVD 1958 / 1959 PDF 2 437 kB 25.6.2010 16:43
PDF  » GVD 1968 / 1969 PDF 1 763 kB 17.1.2009 20:18
PDF  » GVD 1976 / 1977 PDF 2 351 kB 17.1.2009 20:41
PDF  » GVD 1979 / 1980 PDF 3 787 kB 27.6.2010 19:59
PDF  » GVD 1982 / 1983 PDF 4 034 kB 3.7.2010 19:17
PDF  » GVD 1988 / 1989 PDF 2 049 kB 17.1.2009 20:50
PDF  » GVD 1989 / 1990 PDF 3 753 kB 5.7.2010 9:00
PDF  » GVD 1990 / 1991 PDF 3 848 kB 5.7.2010 15:03
PDF  » GVD 1995 / 1996 PDF 2 857 kB 16.4.2011 20:35
PDF  » GVD 1996 / 1997 PDF 3 276 kB 10.4.2011 12:18
PDF  » GVD 1997 / 1998 PDF 3 293 kB 5.6.2011 10:04
PDF  » GVD 1998 / 1999 PDF 3 110 kB 17.1.2009 20:57
PDF  » GVD 1999 / 2000 PDF 2 716 kB 16.10.2011 12:35
PDF  » GVD 2000 / 2001 PDF 2 778 kB 23.10.2011 14:01
PDF  » GVD 2001 / 2002 PDF 2 512 kB 29.5.2011 8:22
PDF  » GVD 2008 / 2009 PDF 219 kB 11.1.2009 19:12
PDF  » GVD 2009 / 2010 PDF 181 kB 16.9.2017 19:11
PDF  » GVD 2010 / 2011 PDF 202 kB 16.9.2017 20:12


Ostatné prílohy


PDF  » TTP Bratislava hl.st. - Kúty - Lanžhot ČD PDF 230 kB 8.1.2009 12:20
PDF  » TTP Bratislava hl.st. - Kúty - Lanžhot ČD. 6. zmena. PDF 229 kB 1.7.2009 11:28

Objekty (29)

Km TTP Km KCP Objekt Typ
54,364 0,000 Železničná stanica  Bratislava hl.st. ŽST
54,400   Tunel  Lamačský tunel I. II. Tunel
52,425   Most / viadukt  Bratislava - Kramáre podchod Most
52,150   Most / viadukt  Bratislava - Kramáre nadchod Most
52,098   Most / viadukt  Bratislava za železnou II. Most
51,710   Most / viadukt  Bratislava za železnou I. Most
51,000   Most / viadukt  Bratislava - Červený most Most
51,179 4,000 Zastávka  Bratislava - Železná Studienka Zastávka
49,210 5,000 Železničná stanica  Bratislava - Lamač ŽST
44,000   Zastávka  Devínska Nová Ves zastávka Zastávka
41,530 13,000 Železničná stanica  Devínska Nová Ves ŽST
3,778 17,000 Odbočka / Zastávka  Devínske Jazero Odb./zast.
4,281   Priecestie  Devínske Jazero v km 4,281 Priecestie
6,150   Indikátor horúcobežnosti ložísk  IHL v km 6,15 IHL
6,242   Priecestie  Na Klieští Priecestie
9,305   Priecestie  Zohor v km 9,305 Priecestie
12,047   Priecestie  Zohor priecestie v km 0,155 Priecestie
12,610 26,000 Železničná stanica  Zohor ŽST
17,993 31,000 Zastávka  Plavecký Štvrtok Zastávka
24,682 38,000 Železničná stanica  Malacky ŽST
24,905   Priecestie  Malacky v km 24,905 Priecestie
33,180 46,000 Železničná stanica  Veľké Leváre ŽST
36,666 50,000 Zastávka  Závod Zastávka
42,118 55,000 Zastávka  Moravský Ján Zastávka
44,494 57,000 Železničná stanica  Sekule ŽST
50,898 64,000 Železničná stanica  Kúty ŽST
71,711 68,000 Zastávka  Brodské Zastávka
72,138   Priecestie  Brodské v km 72,138 Priecestie
74,386     Kúty štátna hranica Št.hranica

Filmy (12)

Počet filmov: 12    

Parný rušeň 555.3008 - výlet na Plavecký hrad Video v HD kvalite

11.6.2014 10:00,   » Boris,   YouTube,   dĺžka: 13:03
Mimoriadny historický vlak z Bratislavy do Plaveckého Podhradia vedený parným rušňom 555.3008 "Mazutka".
86%

ZSSK 350.014 - EC 274 - Bratislava-Železná studienka Video v HD kvalite

15.5.2013 18:00,   » poiree,   YouTube,   dĺžka: 00:37
Elektrická lokomotíva štátneho dopravcu Železničná spoločnosť Slovensko - ZSSK Gorila 350.014 krátko po EH s novým lakom v KAKADU nátere prechádza zastávkou Bratislava-Železná studienka na čele medzinárodného vlaku EuroCity 274 Jaroslav Hašek z Budapešti do Prahy. Dňa 28.3.2013.
85%

ZSSK 362.004 - EC 276 SLOVAN - Bratislava-Železná studienka Video v HD kvalite

13.2.2013 18:00,   » poiree,   YouTube,   dĺžka: 00:44
Elektrická lokomotíva štátneho dopravcu Železničná spoločnosť Slovensko - ZSSK ESo 362.004 v blonski nátere prechádza zasneženou traťou pri zastávke Bratislava-Železná studienka na čele hodinu zmeškaného medzinárodného vlaku EuroCity 276 Slovan z Budapešti do Prahy. EC 276 SLOVAN (Budapest-Keleti pu - Vac - Nagymaros-Visegrad - Szob - Štúrovo - Nové Zámky - Bratislava hl.st. - Kúty - Břeclav - Brno hl.n. - Pardubice hl.n. - Kolín - Praha hl.n.). Dátum: 19.1.2013. Čas: 15:19.
72%

ZSSK 381.001 Michal + Push-Pull 951.004 - Bratislava-Železná studienka Video v HD kvalite

10.2.2013 18:00,   » poiree,   YouTube,   dĺžka: 01:12
Elektrická lokomotíva štátneho dopravcu Železničná spoločnosť Slovensko - ZSSK 381.001 Michal prichádza na zastávku Bratislava-Železná studienka s Push-Pull súpravou 951.004 na čele osobného vlaku 2023 z Kútov do Bratislavy na hlavnú stanicu.
69%

Bratislava - história železničných staníc

24.5.2012 10:00,   YouTube,   dĺžka: 03:18        Diskusia: 3
Nájdi 5 rozdielov medzi týmto a dnešným stavom :-) História železničných staníc v Bratislave, aj o prístavbe súčasnej bratislavskej hlavnej stanice, ako o prechodnom opatrení poddimenzovanej stanice. Pridal: jaffarski.
85%

Jazda k MDD s parným rušňom 498.104 Albatros

10.6.2010 14:00,   » nino,   YouTube,   dĺžka: 06:00
Jazda parného vlaku v čele s historickým rušňom 498.104 Albatros na trase Bratislava - Zohor - Malacky - Kuchyňa a späť.
84%

Mikuláš 2009 - Albatros 498.104 v čele Mikulášskeho vlaku

30.5.2010 10:00,   YouTube,   dĺžka: 08:58        Diskusia: 1
Prvá jazda historického parného rušňa 498.104 "Albatros" po jeho rekonštrukcii. Mikulášsky parný vlak dňa 6.12.2009.
97%

T 679.019 Pomaranč v Bratislave

16.5.2010 22:00,   » Pio,   YouTube,   dĺžka: 02:05        Diskusia: 2
Rušeň T 679.019 Pomaranč na bratislavskej Hlavnej stanici a v jej okolí.
82%

331.037 Uhranka na bratislavskej hlavnej stanici

15.5.2010 10:00,   » Pio,   YouTube,   dĺžka: 02:50
Rušeň 331.037 Uhranka na bratislavskej Hlavnej stanici a v jej okolí.
88%

Prvý elektrický vlak Břeclav - Bratislava

10.5.2010 14:00,   YouTube,   dĺžka: 01:04        Diskusia: 2
10. novembra 1967 dorazil do žst. Bratislava zo žst. Břeclav prvý elektrický vlak. Elektrická prevádzka na trati bola na počesť 50. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie otvorená takmer 2 mesiace pred termínom.
96%

Lokomotíva 498.104 Albatros - Mikuláš 2009 Video v HD kvalite

10.5.2010 10:00,   » Boris,   YouTube,   dĺžka: 09:17        Diskusia: 4
Video dokumentujúce prvú jazdu historického parného rušňa 498.104 Albatros po rekonštrukcii - Mikuláš 2009. Trasa vlaku viedla z Bratislavy do Kútov, Trnavy a späť do Bratislavy.
100%

Vizualizácia projektu novej hlavnej stanice v Bratislave

9.5.2010 23:00,   YouTube,   dĺžka: 00:37        Diskusia: 1
Projektová vizualizácia predstaničného námestia a hlavnej stanice v Bratislave.
88%

Články (87)

Počet: 87     Stránky so správami: / 5    

Z Malaciek do Kútov a späť Správa obsahuje fotogalériu

13.10.2016 8:00, Autor: Braňo Lapčík
Jedného dňa mi prišiel mail, že som prijatý na pracovný pohovor do Kovotvaru Kúty. Tak som sa rozhodol ísť vlakom, spraviť si aj pekný výlet a pokúsiť sa zaznamenať jeho priebeh z pohľadu železničného fanúšika. Predpoveď počasia hlásila polooblačno a zimu, tak som sa príslušne vystrojil a vyrazil som. Ráno o siedmej som nasadol na autobus z môjho bydliska do Malaciek. Pokračovanie...  Diskusia: 20

12. narozeniny VLAKY.NET očima novopečeného redaktora Správa obsahuje fotogalériu

26.5.2016 8:00, Autor: Dominik Havel
Když se na tu objevila pozvánka na narozeninovou jízdu, příliš pozornosti jsem jí nevěnoval. Avšak později jsem si uvědomil, že bych se přeci jen zúčastnit mohl. Kdy jindy se mi coby Východočechovi poštěstí, že Vlaky.net budou tak blízko, že celou akci i s cestou stihnu za jediný den? Zamluvil jsem si tedy 54. místo z 56 a těšil se na výlet do relativně čerstvé ciziny a především na setkání s kamarády, které jsem do té doby osobně neznal. Pokračovanie...  Diskusia: 27

Rendez 2014 Správa obsahuje fotogalériu

26.6.2014 8:00, Autor: Marián Rajnoha
V dňoch 14. a 15. júna 2014 sa uskutočnil už 16. celoslovenský zraz historických železničných vozidiel - Rendez 2014. Na tomto, dnes už tradičnom, podujatí si na svoje mohli prísť ako po iné roky návštevníci nielen v priestoroch historického depa, ale aj počas jázd mimoriadnych historických vlakov. Pokračovanie...  Diskusia: 12

Drang nach Osten - Cez Kúty

18.6.2014 8:00, Autor: Bc. Jozef Gulík
Každý z nás vie, že II. svetová vojna na slovenských železniciach zanechala výrazné stopy. Tie sú vnímané zväčša negatívne, v spojení s bojovou činnosťou a vojnovými škodami. Na strane druhej strane bola aj hybnou silou, nakoľko vtedajšia železnica plnila dôležitú úlohu pri preprave vojsk. Na jej budovanie a udržanie prevádzky sa preto kládol veľký dôraz. Ani "Drang nach Osten" (ťaženie na východ) sa bez investícií nezaobišlo. Pokračovanie...  Diskusia: 15

Ako som z „Rušňoparády 2014“ cestoval s „albatrosom“ Správa obsahuje video

19.5.2014 8:00, Autor: Helmut Böhme
Najrýchlejší parný rušeň Albatros, pýcha československej železničnej histórie, potiahne vlak naprieč Slovenskom z Bratislavy do Košíc. Cieľom bude Rušňopárada 2014, tradičné rodinné podujatia v metropole východu posledný aprílový víkend. Mimoriadnym vlakom sa môžu zviesť všetci, čo sa chystajú na akciu či už z Bratislavy, Liptovského Mikuláša, Tatier, Popradu alebo zo Spiša. Pokračovanie...  Diskusia: 20

Preložky na trati č. 110 Bratislava - Kúty

14.4.2014 8:00, Autor: Bc. Jozef Gulík
Už sa čo-to popísalo o "preložkách", ale informácie o nich sú roztrúsené po rôznych zákutiach. O mnohých, menších, sa navyše často ani nevie. Stavebné práce, ktoré aktuálne prebiehajú na trati č. 110 pri Devínskom jazere poskytujú vhodnú príležitosť zabŕdnuť do tejto témy, bižšie sa pozrieť aj na ďalšie preložené miesta a spoločne si rozšíriť obzory o histórii našich železníc. Pokračovanie...  Diskusia: 11

Ako som sa vybral s lístkom SLOVAK 2013 za poznaním na Záhorie Správa obsahuje fotogalériu

5.8.2013 8:00, Autor: Ondrej Krajňák
ZSSK pripravila na obdobie od 1. júla do 31. augusta 2013 pre držiteľov svojich vernostných preukazov letnú akciovú ponuku na neobmedzené cestovanie vlakmi ZSSK počas 31 dní. Keďže som držiteľom preukazu Senior railplus, po dlhom zvažovaní som sa nakoniec rozhodol a tento sieťový lístok za 25 € som si kúpil. Pokračovanie...  Diskusia: 56

RENDEZ 2013

6.6.2013 8:00, Zdroj: Múzejno-dokumentačné centrum ŽSR VVÚŽ
V dňoch 15. a 16. júna 2013 sa uskutoční v priestoroch starého rušňového depa Bratislava východ už 15. celoslovenský zraz historických železničných vozidiel - Rendez 2013, ktorý je zároveň oslavou 165. výročia železníc na Slovensku. Pokračovanie...  Diskusia: 18

Mikuláš s Albatrosom

27.11.2012 18:00, Zdroj: Albatros klub pri RD Bratislava hl. st.
ALBATROS klub pri RD Bratislava hlavná stanica usporiada tradičnú pred mikulášsku výstavu a následne mikulášsku jazdu. Jazda sa uskutoční na trase: Bratislava hlavná stanica – Zohor – Kúty – Jablonica – Trnava – Pezinok - Bratislava hlavná stanica. Pokračovanie...  Diskusia: 6

Parným vlakom na Plavecký hrad

2.9.2012 8:00, Autor: Klub priateľov histórie železničnej dopravy, Zdroj: KPHŽD
Klub priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava východ v spolupráci zo Železnicami slovenskej republiky a Múzejno-dokumentačným centrom ŽSR Vás pozývajú dňa 15. septembra 2012 na jazdu historickým parným vlakom do Plaveckého Podhradia. Pokračovanie...  Diskusia: 9

Noc múzeí a galérií 2012

13.5.2012 8:00, Autor: Ivan Wlachovský
Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí sa aj tento rok uskutoční celoslovenské podujatie s názvom Noc múzeí a galérií. Návštevníci múzeí po celom Slovensku budú mať možnosť 19. mája prezrieť si expozície a výstavy a zúčastniť sa bohatého sprievodného programu, ktorý bude trvať do neskorých večerných hodín. Pokračovanie...  Diskusia: 3

Železničné nehody - O bratislavských Čmeliakoch

22.1.2012 8:00, Autor: Bc. Jozef Gulík
Mohutné stroje, ktorých ‚meno‘ pred pár rokmi začínalo ‚T 669‘, odviedli v Bratislave a jej okolí kus poctivej roboty. Pravda, ešte stále ich môžeme pozorovať trebárs počas posunu v stanici Bratislava východ alebo pri prestavovaní záťaže medzi Devínskou Novou Vsou a rakúskym Marcheggom. Je to však už len matný obraz ich dávnej, blyštiacej sa slávy. Pokračovanie...  Diskusia: 23

Vlak a LIDL 1/3: Neviditeľná Laminátka, „logický“ výpravca a 361.001 prvýkrát naživo Správa obsahuje fotogalériu

5.1.2012 8:00, Autor: Róbert Žilka
Vzhľadom na pozitívne zážitky z prvej akcie a napriek očakávaniu tlačenice na hlavných tratiach som sa opätovne rozhodol využiť túto super ponuku, a to hneď na všetky tri dni. Avšak už prvý deň – 17.11.2011 – sa začal dosť nebezpečne... Pokračovanie...  Diskusia: 69

Albatros bude vystavovaný v Bratislave

19.11.2011 8:00, Zdroj: Albatros klub Bratislava
ALBATROS Klub pri Rušňovom depe Bratislava hl. Vás pozýva na výstavu historických koľajových vozidiel v dňoch 29. 11 – 3. 12. 2011 na 6. nástupišti ŽST Bratislava hlavná stanica v čase 9.00 do 18.00 hod. Pokračovanie...  Diskusia: 1

Vernisáž výstavy Milana Vojteka „Toulky po kolejích“

10.11.2011 21:00, Autor: Ivan Wlachovský, Zdroj: Městské muzeum a galerie Břeclav
Dobrý den, deset let poté, co se pár mých snímků objevilo na výstavě ke 160 letům Ferdinandovy dráhy v Přerově připravilo Městské muzeum a galerie v Břeclavi první samostatnou výstavu fotografií z prostředí železnice. Začne vernisáží dne 10. listopadu v břeclavské synagoze, pár kroků od náměstí TGM. Dovoluji si tímto pozvat na výstavu, stejně jako i na oslavy výročí trati z Břeclavi do Lednice dne 17. listopadu, kdy z Brna do Lednice pojede vlak s parní lokomotivou. Pokračovanie...  Diskusia: 14

Narodeniny s vôňou nostalgie, nafty a vína

11.10.2011 8:00, Autor: Marián Šimo
Je sobota 24.9.2011 skoré ráno. Vonku práve nový deň strieda noc a to je pre nás znamenie, že je čas vstávať. Čaká na nás narodeninová oslava v nezvyčajnom prevedení. Nie moja ani nikoho z mojich najbližších, ale známeho z Rakúska, ktorému priatelia venovali originálny darček. Mimoriadny vlak po mimoriadnych tratiach. Pokračovanie...  Diskusia: 24

Posledná jeseň na Záhorí s 331.037

8.9.2011 18:00, Zdroj: Klub priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava východ
Klub priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava východ v spolupráci zo Železnicami slovenskej republiky a Múzejno-dokumentačným centrom ŽSR Vás pozývajú dňa 15. septembra na jazdu historickým parným vlakom do Plaveckého Podhradia. Pokračovanie...  Diskusia: 3

RENDEZ 2011: 13. celoslovenský zraz historických železničných vozidiel

6.6.2011 8:00
V dňoch 25. a 26. júna 2011 sa v priestoroch Rušňového depa Bratislava východ (staré depo) uskutoční 13. celoslovenský zraz historických železničných vozidiel „Rendez 2011“. Podujatie organizujú Železnice Slovenskej republiky v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s., Železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia, a.s. a slovenskými klubmi železničnej nostalgie, za významnej podpory ďalších subjektov. Pokračovanie...  Diskusia: 32

Na 7. narodeniny VLAKY.NET vlakom do Brezovej pod Bradlom

24.3.2011 8:00, Autor: Redakcia VLAKY.NET
Ostatných 6 rokov patril začiatok mesiaca máj narodeninovej jazde VLAKY.NET. Nebude tomu inak ani v roku 2011, kedy naše neustále sa rozrastajúce spoločenstvo fanúšikov železníc oslávi už svoje 7. narodeniny. Na 7. mája 2011 sme pre Vás pripravili jazdu mimoriadnym historickým vlakom do Brezovej pod Bradlom. Osobná doprava na tejto trati bola zastavená v roku 2003, dnes nad touto 12 km traťou visí otáznik jej ďalšej existenie. Pokračovanie...  Diskusia: 49

Mikulášske pary v Bratislave Správa obsahuje fotogalériu

28.12.2010 8:00
Ako už býva tradíciou, tak sa v Bratislave uskutočnili Mikulášske jazdy a výstava Albatrosa na 6 peróne. V roku 2010 nám počasie prialo a Mikuláš bol s hromadami snehu. Pokračovanie...  Diskusia: 6

Diskusia (22)

Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.

» Pridaj príspevok s obrázkom

Počet: 22     Stránky: / 2    
» Pcmen85 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 18 16.6.2015 14:50
RE: ŽSR 110 : Bratislava - Kúty - Břeclav ČD

Sem napíš svoj diskusný príspevok...Zdravím všetkých! Čítajte dobre 25. Júla 2015 píde vlak na Brezovú pod Bradlom s podporou
mesta Brezová pod Bradlom a vetenany.eu , KPHŽD

Jazda historickým motorovým vlakom M 262.007 + 020.186-3 pri príležitosti 135. výročia narodenia generála M. R. Štefánika po trati kde už osobné vlaky viac ako desaťročie nejazdia.

Trasa.
Bratislava – Kúty – Senica - Jablonica – Brezová pod Bradlom a späť
Brezová pod Bradlom – Jablonica a späť (pre miestnych obyvateľov)

Program:
individuálna prehliadka expozície Múzea dopravy v Bratislave a slávnostné vypravenie historického motorového vlaku, súťažný kvíz počas jazdy vlaku, príhovor predstaviteľov samosprávy a kultúrny program v ŽST Kúty a Jablonica-obec.

V Brezovej pod Bradlom a okolí:
privítanie samosprávou, Národný dom Štefánika, Pamätná izba Dušana Jurkoviča, výstava cestných veteránov, kyvadlová autobusová doprava medzi Brezovou, Mohylou a Košariskami, oficiálny program osláv + návšteva Múzea Milana Rastislava Štefánika na Košariskách, kyvadlová jazda historickým vlakom pre miestnych obyvateľov a turistov z Brezovej do Jablonice a späť, kultúrny program v ŽST Hradište pod Vrátnom, individuálna prehliadka obcí Hradište pod Vrátnom, Osuské a Jablonice

Po dlhom čase zastaví vlak na Brezovej pri spomienke aspon niečo

Viac info link http://www.veterany.eu/index.php?s=S+motor%C3%A1kom+za+%C5%A0tef%C3%A1nikom

» Jožo K. Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 254 16.5.2013 10:32
RE: ŽSR 110 : Bratislava - Kúty - Břeclav ČD

Včera som cestoval poobede PP do Blavy a späť a všimol som si, že v smere od Zohoru pred Devínskym Jazerom sa začínajú práce na úprave esíčka, bude sa jednať o krátku preložku trate! Už je to tam vykolíkované a v záreze vysekané stromy! Zišla by sa nejaká fundovanejšia reportáž aj s fotkami.

» miko Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 13.3.2012 20:36
RE: ŽSR 110 : Bratislava - Kúty - Břeclav ČD

pri opise Lamačských tunelov, som čítal že do rekonštrukcie v roku 2008 nebol elektrifikovaný a tak sa chcem opítať, či neviete ako sa cez tie tunely jazdilo predtým ???

» peterr Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 580 27.8.2009 18:02
RE: ŽSR - 110

... teraz v nedeľu 23. VIII. som videl Os vlak do Kútov z BA hl.st. s odchodom o 21:29... celá súprava bola zostavená z piatich vozňov druhej triedy, potiaľto je to ok... ale to, že to boli úplne nové vozne z rýchlika/a a asi aj IC/ to ma zarazilo veľmi, totiž napríklad nechápem, prečo keď toto zaradia do Os vlaku, prečo takto nezaradia do R na Banskú Bystricu, tam je nová akurát tak prvá trieda... nieže by som neprial cestujúcim do Kútov pekné vozne, no je rozdiel medzi Os a R... som z tohto úplne rozčarovaný... R "Žitava", ktorý som čakal, prišiel úplne rozbitý a vedľa neho takýto osobák ???!!!

» PALOO Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 7.8.2009 13:13
RE: ŽSR - 110

ale zastávka BA-Železná Studienka vyzerá hrozne.Pozrel som si ju minulé leto počes môjho pobytu v BA.Architektonicky nádherná,ale ten stav a odpadky.Škoda.Treba zachvať a vynoviť.

» Peťov Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 622 31.3.2009 18:47
RE: ŽSR - 110

silentwatcher: Vlak EN 476 METROPOL s odchodom z Bratislavy hlavnej stanice o 22:55 vezie priame vozne až do stanice Brest Central. Tam si na druhý deň o 15:04. Ale neviem, či je to pre teba cenovo najvýhodnejšie.

» silentwatcher Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 13.3.2009 17:20
RE: ŽSR - 110

o.k...vyzera to tu sice trochu elitarsky a taky zlahka uzavrety klub...ale skusim
Potreboval by som jednu radu. Vyhlasujem tymto sutaz o najlepsiu moznu cenu ako sa dostat z Bratislavy do Brestu (Bielorusko). Akekolvek rady a podnety su vitane. Na moj mail na ZSSK som dostal odpoved ze cena za listok je 70 EUR...co je teda dost
Vitaz ma u mna pivo, v Bratislve na hl. stanici, na perone cislo 1


» roman2 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 179 11.3.2009 17:26
RE: ŽSR - 110

minule som sa hral s GPS a vlak siel 140 devinske jazero az kuty na staniciach spomaloval a takto ide aj medzi ivankou a sladkovicovom

» Jožo K. Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 254 7.2.2009 12:19
RE: ŽSR - 110

Osobáky môžu teoreticky max. 115. V praxi to závisí od konkrétneho spoja a jazdných časov v CP.

» Peťov Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 622 7.1.2009 18:48
RE: ŽSR - 110

Trať je veľmi perspektívna, vlaky chodia všetky plné, aj posledný Os z Bratislavy do Kútov s odchodom o 23:06. Rýchlosť vlakov je slušná, minule v EC na takej elektronickej tabuľke v chodbičke ukazovalo aktuálnu rýchlosť vlaku 139 km/h takmer z Kútov až po Malacky! Len tak ďalej! A mimochodom, nevie niekto akou rýchlosťou tu premávajú osobáky (zdá sa mi, že chodia rýchlejšie ako inde)?

» Jožo K. Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 254 12.5.2008 20:22
RE: ŽSR - 110

Oprava slova: Lamač nie vyľľie ale vyššie , sorry!

» Jožo K. Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 254 12.5.2008 20:20
RE: ŽSR - 110

Za poslednú dobu sa na tejto trati udiali ďalšie pozitívne zmeny: tunel - tubus na 1.koľaji dokončený aj zaelekrtifikovaný, takže si šotouši môžu vychutnať aj jazdu "hore tunelom" s el.lokomotívou. V druhom tubuse je PJD Pevná jazdná dráha zrejme 1.na Slovensku! Lamač: obnovené 1.nástupište (škoda, že ho neurobili vyľľie ako na koridore , Dev.N.Ves: obnovuje a zatepluje sa stan.budova, Dev.Jazero: Nové moderné (a vysoké) koridorové nástupište na 1.koľaji a čiastočne zmenený názov: Dev. Jazero-zastávka!;1.koľaj je čiastočne obnovená, z Dev. N.Vsi sú nové koľajové pásy aj keď na starých drevených podvaloch, úsek okolo nového nástupišťa je nový s pruž.upevnením až po oblúk smerom na Zohor (ten sa zrejme bude upravovať kvôli 160), úsek Dev. Jazero -Zohor je vidieť, že popri trati sa robí odvodnenie. Podľa mňa je to zrejme jedna z mála tratí, do ktorej sa aspoň ako tak investuje okrem známeho koridora, dúfam, že čím skôr už nastane doba na fest koridorizáciu aj tu, nakoľko sa tiež jedná o dôležitú spojnicu .

» alex.Swan Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 5 30.11.2007 14:02
RE: ŽSR - 110

Čas od času projíždím tento úsek ZSSK většinou vlaky IC popř. EC a vždy se divím, v jak dobrém stavu tato trať je.Když jedu v ČR po podobné trati a podobným vlakem, je to jak na horské dráze.

» roman2 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 179 27.11.2007 21:36
RE: ŽSR - 110

celkom dobra trat ide sa 120km/hod a za malackami po sekule 140km/hod. Tusim to je zatial najrychlejsia trat na ZSR. mal som GPS zo sebou a nameralo my rychlost 138/km/h


» Goldo789 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 34 12.10.2007 21:42
RE: ŽSR - 110

na tejto trati cestujem pravidelne,ked cestujem do Lozorna.je len skoda ze casto robia jeden tunel pri odchode z bratislavi a tak tam potom vzdy ide vlak pomaly.inak je to pohodova trat,ale vzdy su plne vozne


» SNIPER400 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 83 8.3.2007 21:37
RE: ŽSR - 110

ked vlak nejde 120/km,za hod tak ani tych 10nejde mohly bi to zviiisit!! ale vagoni by to nezvladly

» twisted Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 24 14.1.2007 11:14
RE: ŽSR - 110

aj v buducnosti vobec zeleznice maju v plane modernizaciu ci zatial nic?

» LukasH Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 167 21.1.2006 13:47
RE: ŽSR - 110

No co vím tak do km 10,8 ČD jak končí koridor pod dálničním mostem za Lanžhotem je 160 (nyní zakryté a je tam 120) pak je 120 až před Brodské, v obloučku za dvojmostkem je 100, pak zase 120, před Kútama 95 v esíčku a Kútama je 100, potom nějak za Kútama v jedné koleji (žebrové podkl.+ŽS svěrky) 120 a v druhé (Vossloh upevnění) snad 140, ale nevím jistě.

» fachman Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 2 959 6.1.2006 18:37
RE: ŽSR - 110

Rychlost je maximalna na tomto useku 140km/hod .

» Addams Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
SPRÁVCA SEKCIE
Príspevky: 6 863 21.8.2005 5:41
RE: ŽSR - 110

Dalsie info o trati: http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/histzsr.htm#110 .

Pridaj príspevok k téme