Sieť ŽSR

ŽSR 122 : Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice

TraťPrehľad tratí

O trati

Číslo trate: ŽSR - 122
Správca: Železnice Slovenskej republiky
Trasa: Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice
Rozchod: 760 mm  
Elektrifikácia: 600 V =        

Prvá úvaha o spojení významných kúpeľov v Trenčianskych Tepliciach so stanicou StEG Trenčianska Teplá (Hölak) železnicou sa - zatiaľ bez významnejšej odozvy - objavila v časopise "Domov a svet" už roku 1889. Rozhodným krokom na realizáciu tohto zámeru sa však stala až ponuka Edmunda Bleiera z Trenčína z roku 1907, postaviť v spomenutej trase elektrickú železnicu s rozchodom 760 mm za 44 000 K. Dňa 4.6.1907 kúpeľná obec ponuku prijala.
Výstavba železnice sa začala začiatkom roka 1908, i keď príslušná koncesia bola udelená nariadením MO č. 90036/908.XI.13 Ing. Bleierovi až 13.11.1908. Medzičasom sa kúpele stali majetkom niekoľkých bánk, ktoré sa však stotožnili so zámerom výstavby železnice a účinne spolupracovali pri založení akciovej spoločnosti s názvom Miestna úzkorozchodná elektrická železnica Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice.

Trať odbočovala od medzičasom poštátnenej železnice Galanta - Žilina v priestore medzi nákladiskom a železničiarskymi domami železničnej stanice Trenčianska Teplá a pokračovala úrovňovým križovaním cesty, vedúcej do kúpeľov. V km 0,58 odbočovala koľaj do remízy s dvoma prehliadkovými kanálmi (tretia, odstavná koľaj viedla rovnobežne s remízou). V km 3,5 bola situovaná výhybňa, za ňou trať sledovala cestu a končila jednoduchým zarážadlom v kúpeľoch pri hoteli Gerni (dnes Grand) na mieste dnešnej prístupovej cesty. V zastavaných miestach kúpeľov stavitelia železnice plne využili možnosti, dané rozchodom 760 mm a jej trasu viedli v oblúkoch o polomeroch iba 40 - 50 m.

Na trati s jediným železobetónovým mostom dlhým 14 m a 16 priepustmi bola 1 stanica, 2 zastávky, 1 strážne stanovište a 44 úrovňových priecestí bez závor. Výstavba 5,9 km dlhej železnice stála   667 000 K a prevádzka na nej sa začala 27.7.1909.

Trať bola elektrifikovaná jednosmerným systémom s napätím 750 V s nekompenzovaným trakčným vedením, uloženým na drevených stožiaroch. Striedavý prúd s napätím 5000 V dodávala do meniarne v Trenčianskej Teplej elektráreň v Trenčianskych Tepliciach, vybudovaná roku 1888. Dva transformátory meniarne znížili napätie na 220 V a tento prúd poháňal dva motorgenerátory, ktorých dynamá napájali trakčné vedenie. V špičkách vypomáhala aj akumulátorová batéria meniarne s kapacitou 111 Ah, ktorú nabíjalo tretie motordynamo výkonu 8 kW.

Vozidlá pre železnicu dodala vagónka v Györi, elektrickú výzbroj akciová spol. Únió Budapešť. K trom motorovým vozňom boli dodané dva prívesné osobné vozne tvarovo i rozmerovo zhodné (rozdiel bol iba v nezasklených čelách), označené číslami 14 a 15. Motorové vozne mali oddiel 1. a 3. triedy, prívesné iba oddiel 3. triedy a poštový oddiel. Pre dopravu nákladov boli zakúpené 2 kryté a 1 otvorený nákladný vozeň. Všetky vozne boli dvojosové.

Popis železničnej trate

Trať Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice je jednokoľajná úzchorozchodná 760 mm
·  začiatok trate – ŽST Trenčianska Teplá, koniec trate – dopravňa Trenčianske Teplice
·  riadiaca stanica – ŽST Trenčianska Teplá
·  sídlo prednostu stanice – ŽST Trenčianska Teplá

ROZČLENENIE TRATE

·  dopravne – Trenčianska Teplá, Trenčianske Teplice
·  zástavka Trenčianska Teplá – obec leží v km 0,530 úzkorozchodnej trate medzi stanicami Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice. Vyvýšené nástupište v dĺžke 60 m je jednostranné, je osvetlené len pouličným
osvetlením. Má vybudovaný prístrešok pre cestujúcich.
·  zástavka Trenčianska Teplá – zastávka leží v km 1,592 úzkorozchodnej trate medzi stanicami Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice. Vyvýšené nástupište v dĺžke 60 m je jednostranné, je osvetlené len pouličným
osvetlením. Má vybudovaný prístrešok pre cestujúcich.
·  zástavka Kaňová leží v km 3,100 úzkorozchodnej trate medzi stanicami Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice. Vyvýšené nástupište v dĺžke 60 m je jednostranné, je neosvetlené.
·  zastávka Trenčianske Teplice – sídlisko leží v km 4,283 úzkorozchodnej trate medzi stanicami Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice. Má vybudovaný prístrešok pre cestujúcich. Jednostranné nástupište je osvetlené
len pouličným osvetlením.
·  zastávka Trenčianske Teplice – zastávka leží v km 4,837 úzkorozchodnej trate medzi stanicami Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice. Jednostranné nástupište je osvetlené len pouličným osvetlením.

 

Prílohy


Cestovné poriadky


PDF  » GVD 1938 leto PDF 434 kB 28.3.2009 17:34
PDF  » GVD 1941 leto PDF 936 kB 26.4.2009 17:05
PDF  » GVD 1950 leto PDF 643 kB 15.6.2010 20:00
PDF  » GVD 1958 / 1959 PDF 919 kB 25.6.2010 16:49
PDF  » GVD 1968 / 1969 PDF 1 102 kB 17.1.2009 21:31
PDF  » GVD 1976 / 1977 PDF 1 035 kB 17.1.2009 21:33
PDF  » GVD 1979 / 1980 PDF 1 331 kB 27.6.2010 20:05
PDF  » GVD 1982 / 1983 PDF 956 kB 3.7.2010 19:22
PDF  » GVD 1988 / 1989 PDF 935 kB 17.1.2009 21:35
PDF  » GVD 1989 / 1990 PDF 885 kB 5.7.2010 9:05
PDF  » GVD 1990 / 1991 PDF 863 kB 5.7.2010 15:08
PDF  » GVD 1995 / 1996 PDF 231 kB 16.4.2011 21:17
PDF  » GVD 1996 / 1997 PDF 284 kB 10.4.2011 12:49
PDF  » GVD 1997 / 1998 PDF 267 kB 5.6.2011 10:48
PDF  » GVD 1998 / 1999 PDF 256 kB 17.1.2009 21:37
PDF  » GVD 1999 / 2000 PDF 426 kB 16.10.2011 13:34
PDF  » GVD 2000 / 2001 PDF 402 kB 23.10.2011 14:08
PDF  » GVD 2001 / 2002 PDF 262 kB 29.5.2011 9:59
PDF  » GVD 2008 / 2009 PDF 66 kB 26.12.2008 20:40
PDF  » GVD 2009 / 2010 PDF 121 kB 16.9.2017 19:14
PDF  » GVD 2010 / 2011 PDF 106 kB 16.9.2017 20:14


Ostatné prílohy


PDF  » TTP Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice PDF 172 kB 26.12.2008 20:40
PDF  » TTP Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice. 6. zmena. PDF 115 kB 14.5.2010 7:30

Objekty (19)

Km TTP Km KCP Objekt Typ
0,000 0,000 Železničná stanica  Trenčianska Teplá ŽST
0,153   Priecestie  Trenčianska Teplá v km 0,153 Priecestie
0,177   Priecestie  Trenčianska Teplá v km 0,177 Priecestie
0,530 1,000 Zastávka  Trenčianska Teplá obec Zastávka
0,649   Priecestie  Trenčianska Teplá km 0.649 Priecestie
0,753   Priecestie  Trenčianska Teplá km 0.753 Priecestie
1,592 2,000 Zastávka  Trenčianska Teplá zastávka Zastávka
1,991   Priecestie  Trenčianska Teplá km 1.991 Priecestie
2,889   Priecestie  Kaňová km 2.889 Priecestie
3,014   Priecestie  Kaňová km 3.014 Priecestie
3,060 3,000 Zastávka  Kaňová Zastávka
3,190   Priecestie  Kaňová km 3.190 Priecestie
4,016   Priecestie  Trenčianske Teplice km 4.016 Priecestie
4,263   Priecestie  Trenčianske Teplice km 4.263 Priecestie
4,283 4,000 Zastávka  Trenčianske Teplice sídlisko Zastávka
4,767   Priecestie  Trenčianske Teplice km 4.767 Priecestie
4,837 5,000 Zastávka  Trenčianske Teplice zastávka Zastávka
4,855   Priecestie  Trenčianske Teplice km 4.855 Priecestie
5,427 6,000 Železničná stanica  Trenčianske Teplice ŽST

Filmy (5)

Počet filmov: 5    

Prevádzka na TREŽ v roku 1990

29.6.2014 10:00,   YouTube,   dĺžka: 15:36
Kamera: R. Šiler, Technické Muzeum v Brně Digitalizace a střih: www.sabdigital.com. Prevádzka na Trenčianskej elektirckej železnici Trenčianska Tepla - Trenčianske Teplice v roku 1990.
97%

TREŽ - fašiangová jazda električky

5.3.2013 10:00,   YouTube,   dĺžka: 13:41
Ďalšia mimoriadna jazda novej dopravnej spoločnosti TREŽ n.o. Trenčianska Teplá. Jazdu a sprievodný program pripravili dobrovoľníci TREŽ n.o. v spolupráci so skautským združením Omšenie. Ďakujeme za účasť a tešíme sa na Vašu ďalšiu návštevu. Autor: Pavol Tabak
46%

TREŽ - Trenčianska elektrická železnica RETRO

7.3.2012 18:00,   » paljur,   YouTube,   dĺžka: 04:25        Diskusia: 1
Retro pohľad na retro jazdu na miestnej úzkorozchodnej elektrickej železnici Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice s rozchodom 760mm.
85%

Novoročná jazda TREŽ Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice

8.2.2012 14:00,   » paljur,   YouTube,   dĺžka: 14:51        Diskusia: 3
Pohľad na trať ŽSR 122: Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice zo stanovišťa vodiča 411.903 TREŽ pri príležitosti novoročnej jazdy a prvej jazdy pod značkou TREŽ, dňa 1.1.2012.
100%

Úzkorozchodná elektrická dráha Trenčianská Teplá - Trenčianské Teplice 2011 Video v HD kvalite

22.1.2012 10:00,   YouTube,   dĺžka: 07:04        Diskusia: 1
Pár záběrů z posledního roku "pravidelného" provozu TREŽky... Autor: prazsketramvaje
100%

Články (24)

Počet: 24     Stránky so správami: / 2    

Na skok na Ukrajinu Správa obsahuje fotogalériu

25.3.2017 8:00, Autor: Libor Peltan
Po předchozím výletu „S Interrailem na sever”, o němž tu vyšla hned třídílná reportáž, jsem doma dlouho nepobyl. Proč taky. V plánu byla západní Ukrajina s mou přírodovědeckou kamarádkou. Toužil jsem projet všechny provozované tratě v Zakarpatí a navštívit Lvov. Přečtěte si, jak se nám to povedlo. Pokračovanie...  Diskusia: 14

Mikulášska električka do stanice Peklo

27.11.2016 18:00, Autor: Mgr. Jaroslav Filo, Zdroj: TREŽ, n.o. - tlačová správa
Oslávte sviatok svätého Mikuláša na Trenčianskej elektrickej železnici a odvezte sa s historickou električkou do stanice Peklo. Mikuláš spolu so svojimi pomocníkmi zavíta na našu železničku v sobotu 3. decembra 2016. Čaká na Vás vyzdobená električka, prehliadka depa, občerstvenie v podobe čaju i punču a malé prekvapenie. Pokračovanie...

Pozvánka na jesenné jazdy Trenčianskej elektrickej železnice

7.11.2016 8:00, Autor: Mgr. Jaroslav Filo, Zdroj: TREŽ, n.o. - tlačová správa
Nezisková organizácia Trenčianska elektrická železnica pozýva svojich priaznivcov na trojicu nostalgických jázd do Trenčianskych Teplíc, ktoré sa uskutočnia v sobotu 19.11.2016. Počas jesenných jázd si zaspomíname na jednu z významných osobností našej histórie Svetozára Hurbana Vajanského. Pokračovanie...  Diskusia: 22

Električkou s tromi kráľmi Správa obsahuje fotogalériu

16.1.2015 8:00, Autor: Ing. František Smatana
TREŽ vstúpila do nového roku 2015 jednak s pozitívnou novinkou, a jednak trojkráľovou jazdou. Novinka sa už objavila v krátkych správach (ale spomeniem ju tu ešte raz, aby ľudia nezabudli), a z jazdy vám ukážem zopár fotiek. Novinkou je skutočnosť, že električka bude v roku 2015 jazdiť nielen príležitostne (zoznam jázd viď v odkaze dole), ale v lete (mesiace júl a august) aj pravidelne! Pokračovanie...  Diskusia: 10

První prázdninová jízda na TREŽ Správa obsahuje video Správa obsahuje fotogalériu

29.7.2013 8:00, Autor: Karel Furiš
Již delší dobu jsem tam nebyl a zatímco naposledy jsem si v údolí Váhu užil zimu, 29.6.2013 bylo nádherně a teplo. Přijal jsem pozvání od členů TREŽ, protože ta akce byla výjimečná a trochu se i slavilo - 104. výročie spustenia prevádzky na trati Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice. Hlavním lákadlem byla souprava tří električek, která měla v den konání oslav premiérovou jízdu. Pokračovanie...  Diskusia: 12

Z modernizovanej stanice s TREŽkou Správa obsahuje fotogalériu

15.11.2012 8:00, Autor: Kamil Korecz
Postupujúca modernizácia trate 120 zanecháva za sebou novú tvár staníc, tratí, výpravných budov, nástupíšť a vôbec všetkej železničnej infraštruktúry. Proces obnovy sa nevyhol ani železničnej stanici Trenčianska Teplá, kde práce napredovali pomerne rýchlym tempom. V týchto dňoch dospeli práce do finálneho stavu. Pokračovanie...  Diskusia: 17

Podzimní výlet na TREŽ Správa obsahuje video Správa obsahuje fotogalériu

9.11.2012 8:00, Autor: Karel Furiš
Delší dobu jsem sliboval kamarádům návštěvu klubu TREŽ v Trenčianské Teplé. Vždy do toho něco vlezlo a celé září bylo plné různých akcí. Během října jsem se domluvil s Pavlem Jurčekem a 3.11.2012 jsem podnikl cestu k bratrům na Slovensko. Předpověď počasí moc rosničkám nevyšla, sice nepršelo jak mělo, ale sluníčka taky nebylo moc. Pokračovanie...  Diskusia: 27

Prázdninové zastavení na TREŽce Správa obsahuje fotogalériu

15.10.2012 8:00, Autor: Jiří Řechka
Když jsem v minulém roce navštívil trať č. 122 Trenčianska Teplá – Trečianske Teplice, zastihl jsem ji ještě v režii státní železniční společnosti. Byl jsem tam poprvé a byl to hezky prožitý den. Mohl jsem si prohlédnout depo a hlavně si projet trať v obou směrech. Příjemná byla i diskuze se strojvedoucím, hlavně o budoucnosti této tratě. Pokračovanie...  Diskusia: 3

Deň matiek na TREŽ a pozvánka na MDD Správa obsahuje fotogalériu

24.5.2012 18:00, Autor: Pavol Jurček, Zdroj: TREŽ
Mesiac máj, často označovaný ako „lásky čas“ má v sebe skrytý jeden prekrásny sviatok Deň matiek, pri príležitosti ktorého, si každý s láskou spomenie na svoju mamu. Práve tento deň si pripomenuli aj členovia Trenčianskej elektrickej železnice ďalšími jazdami električiek a príjemným prekvapením, ktoré pre mamičky pripravili. Pokračovanie...  Diskusia: 5

TREŽ pozýva na veľkonočné jazdy Správa obsahuje fotogalériu

22.3.2012 18:00, Autor: -zz-
Ako súčasní prevádzkovatelia úzkorozchodnej elektrifikovanej trate medzi Trenčianskou Teplou a Trenčianskymi Teplicami po jej prevzatí sľubovali, „električky“ vozia cestujúcich zatiaľ aspoň príležitostne, najmä počas niektorých sviatkov. A vzhľadom na to, že sa blíži Veľká noc s jej predĺženým víkendom, naplánovali ďalší prevádzkový deň na nedeľu 8. apríla. Pokračovanie...  Diskusia: 16

TREŽka pozýva na MDŽ s električkou

2.3.2012 18:00, Zdroj: TREŽ
Kolektív Trenčianskej elektrickej železnice opäť pozýva svojich priaznivcov a ďalších záujemcov na jazdy električkou, ktoré sa uskutočnia 10. marca 2012. Tentokrát sa električka vydá na svoju trať do Trenčianskych Teplíc pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Pokračovanie...  Diskusia: 7

V mrazu z Ostravy na TREŽku Správa obsahuje video Správa obsahuje fotogalériu

12.2.2012 8:00, Autor: Karel Furiš
Před měsícem mne oslovil Pavol Jurček a pozval na jízdu električky TREŽ do Trenčianské Teplé. V té době ještě žádný mráz nebyl, a tak jsem svou účast slíbil. A ejhle, od neděle se počasí v České republice i na Slovensku hodně změnilo, Rusové nám poslali pěkné mrazy. Nejdříve jsem myslel, že to vzdám, ale Pavel mě přesvědčil, že u nich nezmrznu. Pokračovanie...  Diskusia: 36

Novoročná jazda „teplanskej električky“ Správa obsahuje fotogalériu

20.1.2012 8:00, Autor: Pavol Tabak
Koniec roka na TREŽ bol smutný, skepticky sme sa lúčili s dopravcom ZSSK na úzkorozchodnej elektrifikovanej trati ŽSR č. 122: Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice. A máme tu nový rok s prezentačnou jazdou na TREŽ, s novým dopravcom, ktorý si hľadá cestičky k potencionálnym cestujúcim na tejto historickej trati. Pokračovanie...  Diskusia: 17

Novoročné jazdy na TREŽ

25.12.2011 22:00
Nový dopravca všetkých pozýva na svoje prvé verejné jazdy po elektrifikovanej úzkorozchodnej trati medzi stanicami Trenčianska Teplá a Trenčinske Teplice, ktoré sa usktočnia dňa 1. januára 2012 od pravého poludnia. Pokračovanie...  Diskusia: 172

TREŽ aneb typická ukázka toho, jak se to nemá dělat… Správa obsahuje fotogalériu

14.7.2011 8:00, Autor: Rostislav Kolmačka
Na pomyslném seznamu nejvíce ohrožených slovenských tratí se už několik let pravidelně objevuje také známá úzkorozchodná železnička Trenčianská Teplá - Trenčianské Teplice. Trať, která by při trošce zájmu mohla být významnou posilou turistického ruchu ve svém regionu, se však v poslední době stává spíše Šípkovou Růženkou, která bude - v tom lepším případě - ještě mnoho let čekat na někoho, kdo ji probudí k další slávě... Pokračovanie...  Diskusia: 101

Výlet za železnicami 9 – Trenčianska Teplá a jej trate Správa obsahuje fotogalériu

12.5.2011 16:00, Autor: lacino.h
Pôvodne mala byť táto reportáž o dvoch tratiach na ktorých sa zastavila od 1.mája osobná doprava ale v poslednej chvíli sa rozhodlo , že električka ostane aspoň v letnej sezóne jazdiť. O jej osude sa má rozhodnúť do decembra. Pokračovanie...  Diskusia: 7

Doprava na trati č. 122 nebude zastavená Správa obsahuje video

22.4.2011 12:00, Autor: Bc. Jozef Gulík
Pod číslom 122 sa ukrýva úzkorozchodná elektrická železnička spájajúca Trenčiansku Teplú s Trenčianskymi Teplicami. Výnimočnej technickej pamiatke hrozilo od 1. mája 2011 zastavenie dopravy s následným úpadkom infraštruktúry, avšak na poslednú chvílu sa podarilo prijať kompromisné rozhodnutie, takže vláčiky budú jazdiť naďalej. Pokračovanie...  Diskusia: 27

Prvý deň nového GVD pod Trenčianskym hradom Správa obsahuje fotogalériu

15.12.2010 8:00, Autor: Ľuboš Chmatil
Končí sa rok 2010, a to znamená príchod nového GVD na rok nasledujúci. Tak ako každý rok, aj teraz sa udialo Viacero zmien. Niektoré možno hodnotiť pozitívne, iné negatívne. Stanicu Trenčianska Teplá asi isto poznáte, a zmeny sa dotkli aj jej. Tie asi najzaujímavejšie a najväčšie by som vám chcel v tejto reportáži priblížiť. Pokračovanie...  Diskusia: 25

Oslavy 100 ročnice TREŽ Správa obsahuje fotogalériu

10.7.2009 8:00, Autor: Miroslav Sekela a Igor Molnár
V tomto roku uplynulo 100 rokov od spustenia prevádzky úzkorozchodnej električky na trati spájajúcej „Perlu Považia“ – Trenčiansku Teplú s kúpeľným mestom Trenčianske Teplice. Oslavy prebiehali počas dvoch víkendov – posledného júnového ( 26 – 28.6 ) a prvého júlového ( 4 – 5.7 ). Počas oboch víkendov prišli výročie TREŽ – ky osláviť stovky malých aj veľkých návštevníkov, ktorí doplna zaplnili súpravu električky a letného vozňa. Pokračovanie...  Diskusia: 51

Kdy začala jezdit železnice do Trenčianských Teplic?

26.6.2009 12:00, Autor: Zdeněk Maruna
V letošním roce slaví sto let železnice z Trenčianské Teplé do Trenčianských Teplic. Při zpracování historie železnice jsem studoval původní historické materiály a přitom jsem si všimnul skutečnosti, že datum zahájení pravidelného provozu je v jednotlivých zdrojích uváděno odlišně. Ze všeho nejdřív jsem samozřejmě hledal v seznamu zahájení provozu železnic v tehdejších Uhrách, který vydávalo uherské ministerstvo obchodu v Budapešti. Pokračovanie...  Diskusia: 21

Diskusia (9)

Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.

» Pridaj príspevok s obrázkom

Počet: 9    
» johni Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 6.2.2012 9:23
RE: ŽSR 122 : Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice

Chcem len upozorniť na chýbyjúci údaj k stanici Trenčianska Teplá. Rozchod koľají je tu písaný len 1435 mm, no je tu rozchod aj 760 mm (napätia sú písané aj pre bežné vlaky aj pre TREŽ)

» MatkoB Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 106 15.1.2011 22:40
RE: ŽSR - 122

Skoda, ale s redukciou trati zsr, kde maju v plane obmrdzit alebo zatavit dopravu na viac ako 20 usekoch, tak sa v pedbeznom zozname ocitla aj tato trat :-(

» peterr Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 580 27.8.2009 18:05
RE: ŽSR - 122

... v piatok 21. VIII. som prešiel túto sympatickú električkovú trať... dobré a milé sa takto povoziť... až na žel. st. Trenčianska Teplá, s tým by sa malo čo-to robiť /najmä tie toalety sú hrozné, štastie, že za ne aspoň nič nepýtajú/....

» Luky32 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 28.6.2009 11:51
RE: ŽSR - 122

Včera som bol na 100 rokov TREŽ v Teplej. Bolo to fakt super!

» Linkman Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 134 1.2.2007 21:08
RE: ŽSR - 122

Vážený priatelia železníc.

Včera, tj. v stredu 31.1.06 som sa pôvodne rozhodoval, že spravím reportáž z úzkochodnej železničky Trenčianska Teplá - Trenčianské Teplice ale v poslednú chvíľu som sa rozhodol, že vám celú trať nafilmujem. Trať má dĺžku niečo cez 5 km a je to najstraršia električková trať medzi týmito dvomi obcami. Ďakujem rušňovodičovi, ktorý mal tú ochotu nasadiť moj digi foťák Olympus a aj za ochotu nafilmovať celú cestu. Pôvodne som mal v pláne nafilmovať cestu z Trenčianskej Teplej do Trenčína ale nakoľko pri tejto ceste sa mi foťák zničoho nič vypol tak som celú trasu natočil z opačného konca ;). Užite si , lepšie ako veľa fotiek. :-)

Download videa - 134 MB ! tu :)
http://www.mediamax.com/linkman/Hosted/Teplice.wmv

» Linkman Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 134 7.1.2007 21:32
RE: ŽSR - 122

v blízkej dobe plánujem natočiť video trate z kabíny rušnovodiča :)
tešte sa !

» Jožo K. Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 254 11.9.2006 20:53
RE: ŽSR - 122

Slovač, vstávať na nohy, idú nám rušiť TREŽku!
Údajne sa podaril únik informácií, že z čista, jasna mala prestať fungovať» Addams Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
SPRÁVCA SEKCIE
Príspevky: 6 863 20.9.2005 2:16
RE: ŽSR - 122

Ďalšie info o trati: http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h122.htm .

» celliny Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 68 2.5.2005 9:17
RE: ŽSR - 122

História trate je spracovaná na www.uzkyrozchod.com aj nejake foto sa tam najde.Pridaj príspevok k téme