Sieť ŽSR

ŽSR 141 : Leopoldov - Kozárovce

TraťPrehľad tratí

O trati

Číslo trate: ŽSR - 141
Správca: Železnice Slovenskej republiky
Trasa: Leopoldov - Kozárovce
Rozchod: 1 435 mm  

Trať je dôležitá z toho hľadiska, že spája hlavné železničné koridory vedúce Považím a Pohroním. Jej dĺžka je 83 km, teda na slovenské pomery patrí medzi stredne dlhé trate. Môzeme ju rozdeliť do troch úsekov: Leopoldov - Lužianky, Lužianky - Zlaté Moravce a Zlaté Moravce - Kozárovce. Trať je jednokoľajná, neelektrifikovaná. Začína v stanici Leopoldov a prechádza jej piešťanským zhlavím, odkiaľ sa stáča na východ. Pri okraji mesta sa nachádza zastávka Leopoldov zastávka a odpája sa krátka vlečka do objektu pevnosti - súčasnej väznice. Na druhú stranu rieky Váh prebieha cez masívny oceľový most. Nasleduje stanica Hlohovec, zastávka Kľačany, stanice Rišňovce a Alekšince. V Alekšinciach prechádza cez dve priecestia, stáča sa v smere andačského údolia a pokračuje po násype okolo rybníkov. Zastávka Andač, zasadená medzi rovnomennú obec a majer Tŕnie, je prostá plechová búda podobná zastávke SAD. V Zbehoch sa odpája lokálna trať ŽSR 142 do Radošiny a Jelšovská spojka do Jelšoviec. Mimo toho je tu sídlo tunelového obvodu. Názov Zbehy niesla predtým súčasná stanica Lužianky, železničné objekty Zbehy obec a Zbehy boli postavené až po vojne. Tento prvý úsek trate bol do prevádzky uvedený roku 1898. Ten novší, vybiehajúci z nitrianskeho zhlavia stanice Lužianky, sprevádzkovali pre potreby ČSD roku 1938. Jeho význam stúpol za Slovenského štátu, keď na trase Bratislava - Zvolen nahradil vtedy v Maďarsku ležiacu trať Šurany - Levice. Táto časť trate prechádza rovinatým územím, avšak s množstvom zosuvov, čo si vyžiadalo stavbu niekoľkých zárezov, násypov a dvoch väčších viaduktov - podhoranského a sľažianskeho. Za Lužiankami nasledujú: zastávka Dražovce, zastávka Podhorany pri Lužiankach, stanica Žirany, stanica Jelenec, zastávky Ladice a Sľažany. V minulosti existovala aj zastávka Choča, tá však bola zrušená dlho pred ukončením osobnej dopravy na trase Lužianky - Kozárovce. V Zlatých Moravciach sa trať križuje s traťou ŽSR 151 Nové Zámky - Zlaté Moravce. V km 2,152 sa odbočkou odpája trať do nákladiska Topoľčianky. Ďalej trať pokračuje okruhom okolo mesta. Na tretej časti trate, ktorá bola dostavaná roku 1912, je ešte päť objektov - Zlaté Moravce závody, Zlaté Moravce - Prílepy, Volkovce (pristavaná roku 1966), bývalá výhybňa Slanský dvor a Kozárovce zastávka. Trať končí v rýchlikovej stanici Kozárovce (na trati ŽSR 150 Nové Zámky - Zvolen os.st.), kde sa oblúkom pripája z juhu, na levické zhlavie.

 

Prílohy


Cestovné poriadky


PDF  » GVD 1938 leto - trať Nitra - Leopoldov PDF 432 kB 28.3.2009 18:03
PDF  » GVD 1938 leto - trať Zbehy - Kozárovce PDF 302 kB 28.3.2009 18:13
PDF  » GVD 1941 leto PDF 1 837 kB 26.4.2009 17:22
PDF  » GVD 1950 leto PDF 1 083 kB 15.6.2010 20:26
PDF  » GVD 1958 / 1959 PDF 1 667 kB 25.6.2010 17:06
PDF  » GVD 1968 / 1969 PDF 594 kB 18.1.2009 16:41
PDF  » GVD 1976 / 1977 PDF 672 kB 18.1.2009 16:44
PDF  » GVD 1979 / 1980 PDF 1 453 kB 27.6.2010 20:22
PDF  » GVD 1982 / 1983 PDF 1 649 kB 3.7.2010 19:37
PDF  » GVD 1988 / 1989 PDF 624 kB 18.1.2009 16:46
PDF  » GVD 1989 / 1990 PDF 1 376 kB 5.7.2010 9:13
PDF  » GVD 1990 / 1991 PDF 1 219 kB 5.7.2010 15:15
PDF  » GVD 1995 / 1996 PDF 1 522 kB 16.4.2011 22:04
PDF  » GVD 1996 / 1997 PDF 1 648 kB 10.4.2011 13:37
PDF  » GVD 1997 / 1998 PDF 1 737 kB 5.6.2011 12:12
PDF  » GVD 1998 / 1999 PDF 655 kB 18.1.2009 16:53
PDF  » GVD 1999 / 2000 PDF 2 497 kB 16.10.2011 15:12
PDF  » GVD 2000 / 2001 PDF 1 734 kB 23.10.2011 19:20
PDF  » GVD 2001 / 2002 PDF 1 696 kB 29.5.2011 11:12
PDF  » GVD 2008 / 2009 PDF 947 kB 13.1.2009 15:16
PDF  » GVD 2009 / 2010 PDF 222 kB 16.9.2017 19:36
PDF  » GVD 2010 / 2011 PDF 96 kB 16.9.2017 20:18


Ostatné prílohy


PDF  » TTP Jelšovce - Zbehy. 8. zmena PDF 66 kB 23.9.2010 10:30
PDF  » TTP Leopoldov - Kozárovce PDF 217 kB 9.1.2009 10:04
PDF  » TTP Leopoldov - Kozárovce - 3. zmena PDF 220 kB 5.10.2009 16:26
PDF  » TTP Leopoldov - Kozárovce - 4. zmena PDF 179 kB 22.9.2010 11:21

Objekty (47)

Km TTP Km KCP Objekt Typ
21,489 0,000 Železničná stanica  Kozárovce ŽST
19,509 2,000 Zastávka  Kozárovce zastávka Zastávka
15,150   Výhybňa  Slanský Dvor Výhybňa
13,850   Úsek trate  Úsek trate č. 141 v km 13,850 - 14,800 Úsek trate
13,836   Priecestie  Volkovce v km 13,836 Priecestie
11,799 10,000 Zastávka  Volkovce Zastávka
12,230   Priecestie  Volkovce v km 12,230 Priecestie
10,565   Priecestie  Volkovce v km 10,565 Priecestie
7,787   Priecestie  Zlaté Moravce - Prílepy v km 7,787 Priecestie
7,692 14,000 Nákladisko / Zastávka  Zlaté Moravce - Prílepy Nak./zast.
3,017   Priecestie  Zlaté Moravce - závody v km 3,017 Priecestie
2,972 19,000 Nákladisko / Zastávka  Zlaté Moravce závody Nak./zast.
2,152   Odbočka  Odbočka Topoľčianky Odbočka
0,000 22,000 Železničná stanica  Zlaté Moravce ŽST
5,982   Most / viadukt  Sľažany Most
7,033 29,000 Zastávka  Sľažany Zastávka
11,013 33,000 Zastávka  Ladice Zastávka
13,512 35,000 Železničná stanica  Jelenec ŽST
18,801 41,000 Železničná stanica  Žirany ŽST
23,563 46,000 Zastávka  Podhorany pri Lužiankach Zastávka
29,718 52,000 Zastávka  Dražovce Zastávka
29,800   Úsek trate  Úsek trate č. 141 v km 29,800 - 30,350 Úsek trate
30,347   Most / viadukt  Most cez kanál Dobrotka v km 30,347 Most
30,400   Nákladisko  Dražovce rampa Nákladisko
30,401   Úsek trate  Úsek trate č. 141 v km 30,401 - 31,200 Úsek trate
31,280   Priepust  Priepust na trati č. 141 v km 31,280 Priepust
31,300   Úsek trate  Úsek trate č. 141 v km 31,300 - 32,000 Úsek trate
32,089   Most / viadukt  Most cez rieku Nitra Most
32,130   Úsek trate  Úsek trate č. 141 v km 32,130 - 32,190 Úsek trate
32,210   Most / viadukt  Lužianky, most ponad cestu Most
32,220   Úsek trate  Úsek trate č. 141 v km 32,220 - 32,650 Úsek trate
32,696   Priecestie  Lužianky v km 32,696 = 40,312 Priecestie
33,479 55,000 Železničná stanica  Lužianky ŽST
0,000 50,000 Železničná stanica  Jelšovce ŽST
1,880 57,000 Zastávka  Zbehy obec Zastávka
3,849 59,000 Železničná stanica  Zbehy ŽST
6,748 62,000 Zastávka  Andač Zastávka
9,885 65,000 Železničná stanica  Alekšince ŽST
13,972 69,000 Železničná stanica  Rišňovce ŽST
16,243 71,000 Zastávka  Kľačany Zastávka
17,892   Hlásnica  Zajačie Hlásnica
23,085 81,000 Železničná stanica  Hlohovec ŽST
23,896   Most / viadukt  Most cez rieku Váh Most
25,983   Priecestie  Leopoldov zastávka km 25,983 Priecestie
26,005 81,000 Zastávka  Leopoldov zastávka Zastávka
26,179   Vlečka  Vlečka ÚVTOS a ÚVV Leopoldov Vlečka
28,000 83,000 Železničná stanica  Leopoldov ŽST

Filmy (10)

Počet filmov: 10    

Pohľad na trať Jelenec - Zlaté Moravce z konca vlaku

19.6.2014 18:00,   » splinterX,   YouTube,   dĺžka: 10:17        Diskusia: 2
Pohľad z mimoriadneho vlaku M 262.004 na úsek trate Jelenec - Zlaté Moravce (trať ŽSR 141). Na tejto trati je od februára 2003 zastavená osobná doprava, osobné vlaky zachádzajú iba do stanice Zlaté Moravce. Video je kvôli dĺžke pesničky zrýchlené približne 1,5-násobne. Ospravedlňujem sa za zníženú kvalitu, okno bolo mierne znečistené a statív nebol k dispozícii...myslím, že z "raritnosti" videa to nijak neuberá, vlakov osobnej dopravy po tejto trati už veľa neprejde...
65%

498 104 ''Albatros'' na trati č. 141 ŽSR (Leopoldov-Kozárovce)

2.6.2012 10:00,   » Moravčan,   YouTube,   dĺžka: 06:53        Diskusia: 1
Deň 28.apríl 2012. HDV a zloženie vlaku: 498.104 + 1xF + 1xSalon 084 + 1xWR + 2xBcm. Čas: 10:19. Požiarny vlak: T 478.1201 + 1xBai + 1xRa + 1xVsa. Čas: 10:59. Úsek trate: Zlaté Moravce závody - Zlaté Moravce - Prílepy.
48%

Jak jsme naháněly Albatrose

16.5.2012 10:00,   YouTube,   dĺžka: 14:18        Diskusia: 1
Historický parný rušeň 498.104 "Albatros" počas mimoriadnej jazdy z Bratislavy do Hronca pri príležitosti 20. výročia Čiernohronskej železnice. Na požiarnom vlaku ho nasleduje motorový rušeň T 478.1201. Autor: KadanToMi
91%

742.054 ZSSK Cargo na vlaku Mn 84451 Zlaté Moravce - Kozárovce Video v HD kvalite

2.11.2011 18:00,   YouTube,   dĺžka: 00:58
Motorový rušeň 742.054 ZSSK Cargo na vlaku Mn 84451 Zlaté Moravce - Kozárovce. Autor: Moravcan1.
75%

751.195 ZSSK Cargo na vlaku Mn 84451 Zlaté Moravce - Prílepy Video v HD kvalite

2.11.2011 14:00,   YouTube,   dĺžka: 03:40
Motorový rušeň 751.195 ZSSK Cargo (SRT Nové Zámky) na vlaku Mn 84451 Zlaté Moravce-Prílepy, (Zlaté Moravce - Kozárovce) dňa 22.3.2010. Autor: Moravcan1
75%

Mn 84451 s HDV 751.062 ZSSK Cargo

2.11.2011 10:00,   YouTube,   dĺžka: 02:21        Diskusia: 1
Manipulák v čele s motorovým vozňom 751.062 ZSSK Cargo zo Zlatých Moraviec do Kozároviec so 16 kolákovým vagónom (8osí). Autor: Moravcan1.
62%

750.201 ZSSK odchod zo Zlatých Moraviec smer Kozárovce Video v HD kvalite

1.11.2011 18:00,   » Moravčan,   YouTube,   dĺžka: 02:01        Diskusia: 1
Motorový rušeň 750.201 ZSSK v čele mimoriadneho pútnického vlaku ZSSK odchádza zo Zlatých Moraviec po železničnej trati ŽSR 141 - smer Kozárovce.
68%

RENDEZ 2010: návozy historických vlakov (2/2)

8.5.2011 18:00,   YouTube,   dĺžka: 04:27
Návoz parných lokomotív a historických rušňov na Celoslovenský zraz historických železničných vozidiel „Rendez 2010 dňa 18.6.2010. Sergej T 679.1168 , T 466.0254, 477.013, 486.007 a ďalšie zachytené v miestach Zbehy, Alekšince, Hlohovec,... Autor: maross112HC.
72%

751.128 na manipulačnom nákladnom vlaku

5.7.2010 18:00,   YouTube,   dĺžka: 04:50        Diskusia: 3
Motorový rušeň 751.158 na manipulačnom nákladnom vlaku v Hlohovci a jeho cesta do Leopoldova.
81%

Túlavá na cestách, tentokrát na tratiach 151 a 141 ŽSR Video v HD kvalite

17.5.2010 22:00,   » Moravčan,   YouTube,   dĺžka: 08:24        Diskusia: 1
850.018-3 s meracím vozňom, 4. mája 2010, na tratiach ŽSR 141 Leopoldov - Kozárovce a ŽSR 151 Nové Zámky - Zlaté Moravce.
29%

Články (55)

Počet: 55     Stránky so správami: / 3    

VLAKY.NET na návšteve v Dražovciach Správa obsahuje fotogalériu

11.5.2017 8:00, Autor: Jozef Gulík
V pondelok 1. mája 2017 sa konala každoročná jazda mimoriadneho vlaku na trase Bratislava - Topoľčianky pri príležitosti dňa otvorených dverí v tamojšom žrebčíne. Kým však po iné roky historický motorový vozeň v čase medzi príchodom a odchodom odpočíval v Topoľčiankach, tentokrát využil voľný čas a odskočil si na trať Kozárovce - Dražovce. Pokračovanie...  Diskusia: 22

Motorákom do Dražoviec

9.4.2017 8:00, Autor: VLAKY.NET
Pozývame vás na jazdy historickým motorovým vlakom po trati Kozárovce – Zlaté Moravce – Dražovce a späť. Jazdy sa uskutočnia v pondelok 1.mája 2017. Historické vlaky budú vedené motorovým vozňom M 262.007, o ktorý sa stará Klub priateľov histórie železníc v Bratislave. Pokračovanie...  Diskusia: 23

Vlak spoločnosti ARRIVA v Nitre

18.12.2016 8:00, Autor: Bc. Jozef Gulík
Spoločnosť ARRIVA môžeme ešte stále zaradiť medzi nováčikov na sieti našich železníc. Pravdou však je, že od jari 2016 sa na ŽSR úspešne udomácňuje a dostatočne známym faktom, že od nového GVD rozširuje u nás svoje pôsobenie, a to zavedením priameho spojenia Nitry s Prahou. Krátka reportáž dokumentuje odchod prvého expresu Ex 1040 v sobotu 17.12.2016. Pokračovanie...  Diskusia: 56

Prevoz viedenskej električky do Topoľčian Správa obsahuje fotogalériu

17.11.2016 8:00, Autor: Miroslav Sekela
Vo štvrtok 27. októbra 2016 bolo možné medzi Bratislavou a Topoľčanmi vidieť netradičnú historickú súpravu. V tento deň sa uskutočnila preprava súpravy „viedenskej električky“ – lokomotívy P.O.H.É.V GANZ Eg 6 a prívesného vozňa L.W.P. Ringhoffer BCDFa 1400, z bratislavského Rendezu do Topoľčian. V čele súpravy bola M 262.004 „Fontána“. Pokračovanie...  Diskusia: 34

Staronová lávka vo Fraštáku opäť fičí, ale má lyžinový problém Správa obsahuje fotogalériu

8.8.2016 8:00, Autor: Ľudovít Lacko
Spoločnosť Bekaert Hlohovec, a.s., uzavrela lávku, vedúcu ponad trať a spájajúcu ulicu Mierová a Železničná, ešte v júli minulého roka. Dôvodom uzavretia bol jej havarijný stav a hroziace riziko úrazu. V minulosti patrila národnému podniku Drôtovňa Hlohovec, ktorý sa neskôr transformoval na akciovú spoločnosť, ktorú neskoršie kúpil Bekaert Hlohovec. Pokračovanie...  Diskusia: 7

Posledné dni úseku Lužianky - Dražovce Správa obsahuje video Správa obsahuje fotogalériu

14.11.2015 8:00, Autor: Miroslav Sekela
Niet asi na Slovensku priaznivca železnice, ktorý by dnes nevedel o výstavbe novej automobilky pri Nitre - najmä z toho pohľadu, čo to bude znamenať pre traťový úsek Lužianky - Dražovce, trate č. 141 Leopoldov - Lužianky - Zlaté Moravce - Kozárovce. Pokračovanie...  Diskusia: 199

Fotonávrat k jazde M 262.004 do Topoľčianok Správa obsahuje fotogalériu

14.9.2015 8:00, Autor: Ján Čúzy
Tak ako po minulé roky, aj tento rok sa konala tradičná mimoriadna jazda motorového vlaku do Topoľčianok na otvorenie sezóny v Národnom žrebčíne. Cestujúcich z Bratislavy, Trnavy a Leopoldova priviezol motorový vozeň M 262.007 s dvoma prívesnými vozňami, cestujúci z Topoľčian mohli využiť VLAKY.NET – motorový vozeň M 262.004 „Fontána“. Pokračovanie...  Diskusia: 8

S Albatrosom do Prievidze

24.5.2015 23:00, Zdroj: ALBATROS klub
ALBATROS klub, o.z. pri RD Bratislava hlavné, ZSSK SLOVENSKO, ŽSR a ZSSK CARGO vás pozývajú v sobotu 30. júna 2015 na celodenný železničný výlet vlakom ťahaným parným rušňom 498.104 Albatros pri príležitosti Medzinárodného dňa detí Pokračovanie...  Diskusia: 4

Motorákom za koníkom po opustenej trati do Topoľčianok

17.4.2015 8:00, Zdroj: KPHŽD a VLAKY.NET
Jazda mimoriadneho motorového vlaku do Topoľčianok na otvorenie sezóny v Národnom žrebčíne sa už stala tradíciou. Opustenou železničnou traťou sa na historických motoráčikoch budete môcť previezť aj 1. mája 2015. Motorový vozeň M 262.007 s prívesným vozňom pôjdu z hlavnej stanice v Bratislave cez Leopoldov do Lužianok, kde sa k vlaku pripojí motorový vozeň M 262.004 z Topoľčian. Ďalej budú spolu pokračovať do Zlatých Moraviec a Topoľčianok. Pokračovanie...  Diskusia: 5

Zmeny v železničnej stanici Dražovce Správa obsahuje fotogalériu

6.12.2014 8:00, Autor: Martin Jurčo
Úsek železničnej trate od Lužianok cez Zlaté Moravce po Kozárovce patrí už viac ako desať rokov k tým, čo sú celkom na pokraji záujmu. Škrtom v zošite sa zo dňa na deň stala opustenou. Analýzy vraj svedčili o tom, že o cestovanie na tejto trati nie je záujem. Je to paradoxné, pretože ak sa zastavíte v staniciach na tejto trati zistíte, že mnohé sú priamo v obciach a cestujúci vôbec nemajú ďaleko k výpravnej budove (Jelenec, Žirany). Pokračovanie...  Diskusia: 78

10. narodeniny VLAKY.NET: do Banskej Štiavnice s 422.0108, M 262.004 a T 466.0253 Správa obsahuje fotogalériu

12.6.2014 8:00, Autor: Redakcia VLAKY.NET
Banská Štiavnica - mesto s baníckou históriou zapísané na zozname Svetového dedičstva UNESCO sa stalo cieľom našej narodeninovej jazdy už druhý krát. Prvý krát sme s historickým vlakom do Banskej Štiavnice zavítali v roku 2005, kedy sme oslavovali naše prvé narodeniny. Na 10. výročie sme si symbolicky našú prvú narodeninovú jazdu zopakovali, tentokrát už s parným vlakom. Pokračovanie...  Diskusia: 15

10. narodeniny VLAKY.NET: S „malým býčkom“ a „Fontánou“ do Banskej Štiavnice

13.4.2014 8:00, Autor: Redakcia VLAKY.NET
Asi mnohým z nás to stále znie neuveriteľne - VLAKY.NET sa dožívajú svojich 10. narodenín. Málokto by tomu pred 10 rokmi pri zakladaní toho, čo dnes poznáme ako VLAKY.NET uveril, že naša stránka si získa takú priazeň nielen čitateľov, ale aj spolupracovníkov. Je tu naše prvé veľké okrúhle výročie, ktoré by sme aj tentokrát chceli osláviť spolu s vami dňa 10.5.2014! Pokračovanie...  Diskusia: 66

Návraty do roku 2013: Beztlmičovo z Prievidze do Topoľčian a Topoľčianok Správa obsahuje fotogalériu

28.2.2014 8:00, Autor: Miroslav Sekela
V nedeľu 8. decembra 2013 organizoval Prievidzský Parostrojný Spolok (PPS) jazdu z Prievidze, cez Topoľčany, Lužianky a Zlaté Moravce, do Topoľčianok. Jazda mala za úlohu tri hlavné ciele: oficiálne predstaviť najnovší prírastok PPS, motorovú lokomotívu 751.131-4, prepraviť do Topoľčian „karkulku“ T 444.0055 a vychutnať si jazdu po zaujímavých tratiach so zvukmi netlmeného motora. Pokračovanie...  Diskusia: 4

Privítajme „zamračenú“ mimoriadnou jazdou do Topoľčianok

5.12.2013 8:00, Autor: Prievidzský Parostrojný Spolok
Vážený priaznivec železničnej histórie. Privítajme spoločne nový prírastok v Prievidzskom Parostrojnom Spolku, motorový rušeň 751.131-4. Pokračovanie...  Diskusia: 30

Vykoľajenie rýchlika v Leopoldove Správa obsahuje fotogalériu

10.11.2013 8:00, Autor: Ľudovít Lacko
Včera, v sobotu 9. novembra 2013, došlo v železničnej stanici Leopoldov k vykoľajeniu odchádzajúceho rýchlika R 723 z Bratislavy do Prievidze. Nasledujúca krátka fotoreportáž vám prináša základné informácie slovom a obrazom priamo z miesta tejto nehodovej udalosti. Pokračovanie...  Diskusia: 483

Ako som sa vybral s lístkom SLOVAK 2013 za poznaním na hornú Nitru Správa obsahuje fotogalériu

2.9.2013 8:00, Autor: Ondrej Krajňák
Všetko má svoj začiatok i koniec. Na začiatku bol sieťový lístok a moje plány a na konci je koniec platnosti môjho lístka a hlava plná zážitkov. Za mesiac som absolvoval päť výletov po našich tratiach. Niekto si povie, že je to málo. Možno. Ale mám aj rodinu. Aj nejaké domáce práce. Aj iné záujmy. Som vďačný mojej rodine, že mi aj toto tolerovala. Prešiel som toho dosť. Iste. Dalo by sa aj viac. Pokračovanie...  Diskusia: 21

Ako som sa vybral s lístkom SLOVAK 2013 za poznaním do Tekova Správa obsahuje fotogalériu

19.8.2013 8:00, Autor: Ondrej Krajňák
Môj tretí výlet so sieťovým voľným lístkom za poznaním som nasmeroval do regiónu Tekov. Trať z Košíc do Zvolena a zo Zvolena do Bratislavy som už v minulosti prešiel. Zaujímala ma teraz trať zo Šurian do Nitry a z Nitry do Leopoldova. Pri tej príležitosti som ako vždy naplánoval navštíviť aj mesto v ktorom som ešte nebol a z ktorého nemám pohľadnicu. Tentoraz to bolo mesto Tlmače. Pokračovanie...  Diskusia: 30

Great Nitra Trip Správa obsahuje fotogalériu

4.7.2013 8:00, Autor: Martin Vojtek
Horúce slnečné júnové dni a nadbytok voľného času po skúškach ma primäli k tomu, aby som sa vybral navštíviť známe krajské mesto, cez ktoré som už cestoval asi tisíc krát, avšak doteraz som sa v ňom ešte nikdy nezdržal dostatočne dlho na to, aby som si ho detailne prehliadol. Namieril som si to do Nitry, ktorú síce volajú autobusová diera, no ja som dal radšej prednosť železnici. Pokračovanie...  Diskusia: 22

Ako sa M 262.004 a M 262.007 za koníkmi do Topoľčianok vybrali Správa obsahuje fotogalériu

14.5.2013 8:00, Autor: Miroslav Sekela
Prvého mája usporiadal bratislavský Klub priateľov histórie železničnej dopravy tradičnú jazdu nostalgického vlaku na trase Bratislava – Topoľčianky pri príležitosti dňa otvorených dverí v Národnom žrebčíne. Novinkou bolo, že ku stáliciam týchto jázd v podobe motorového vozňa M 262.007 a prívesného vozňa Bix, sa tento rok pripojila vlakyneťácka Fontána M 262.004. Pokračovanie...  Diskusia: 7

Do Topoľčianok za koníkmi s M 262.007 a M 262.004

30.4.2013 8:00, Zdroj: KPHŽD a VLAKY.NET
Pri príležitosti dňa otvorených dverí v Štátnom žrebčíne v Topoľčiankach Vás dňa 1. mája 2013 pozývame na jazdu mimoriadneho historického vlaku v zložení M 262.007 + Bix + M 262.004 na trase Bratislava hl. st. - Leopoldov - Lužianky - Zlaté Moravce a späť. Poďte sa s nami previesť železničnou traťou, na ktorej je pravidelná osobná doprava minulosťou, urobte si s nami pekný rodinný výlet za koníkmi! Pokračovanie...  Diskusia: 10

Diskusia (101)

Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.

» Pridaj príspevok s obrázkom

Počet: 101     Stránky: / 6    
» M286.018 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
SPRÁVCA SEKCIE
Príspevky: 16 412 8.6.2017 20:59
RE: ŽSR 141 : Leopoldov - Kozárovce

GVD17: písal som o tom tu http://www.vlaky.net/online/diskusia/tema.asp?id=230349&kat=7&najdi=820022&n#820022 Nie je na tom nič šokujúce, je to súčasťou výstavby TIP, čiže ŽZ bude položený komplet nový.

» GVD17 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 25.5.2017 18:24
RE: ŽSR 141 : Leopoldov - Kozárovce

dnes som zistil, že celý úsek trate zo železničnej stanice lužianky až po most k Jaguaru je vytrhaný, som šokovaný, kedy to stihli?

» kasper123 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 4.1.2016 20:22
RE: ŽSR 141 : Leopoldov - Kozárovce

Pred niekoľkými rokmi sa v Nitre prerokúval návrh na prevádzku víkendových vlakov v úseku Nitra – Jelenec. Oblasť je z turistického hľadiska atraktívna, vrch Zobor, hrad Jelenec, údolie Huntáka a pod. O cestujúcich by určite nebola núdza. Lenže vlak nepremáva, pretože sa návrh nerealizoval.

» nena2003 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 30.8.2015 12:23
RE: ŽSR - 141

Moravcan, ja si myslim, ze os. doprava zo ZM na Luzianky by nebola prilis rentabilna, skor smer ZM na Kozarovce keby chodi aspon 1 par vlakov v nedelu ako pripoj na rychlik do BA, a v piatok opacne, to by sa mohlo ujat..len zial asi mame slabe slovo na ministerstve...

» Moravčan Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 1 658 1.10.2014 17:56
RE: ŽSR - 141

Juzič:

Ono 4 páry MOS-vlakov by sa hodili,rannú polohu okolo (5:00) Kozárovce ZM (5:25-5:30) Lužianky (6:12) opačný smer: Lužianky(6:20) ZM príchod ( 7:02),ďalšia jazdná doba ZM (5:35) Kozárovce(6:00).Opačný smer okolo 6:35 z Kozároviec do Zl.Moraviec (7:00).

To su dva páry.

Teraz ďaľšie možné kde by to bolo možné a rentabilné:

ZM (15:30)odchod Kozárovce (15:55),Opačný smer Kozárovce (16:05) ZM (16:35-16:40) Lužianky(17:22).

Lužianky ( 17:40) ZM (18:20- v (7) 18:25) Kozárovce ( 18:50)ZM v X a (6) odchod o (19:30)Kozárovce( 19:55).Kozárovce odchod v (7) o (19:00) ZM prích.(19:25).Kozárovce odchod v X a (6) o 20:05 prích ZM o (20:30).

Ostatné jazdné doby by boli zbytočné a nevyťažené.Toto je snáď jedina možnosť alternatívy kde by to šlo.


No v dnešnej uponáhlanej dobe ľudia chcú skôr vlaky priamo a bez prestupov,skôr rýchliková doprava má opodstatnenie.Úbytok cestujúcich po roku 1995 nastal kôly tomu že sa nezrušili rýchlikové príplatky a tak autobus bol lacnejší ako vlak.

» Juzič Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 21.3.2014 8:29
RE: ŽSR - 141

Zajmavá trať, jen ty osobáky tady chybí, Loni jsem ji přešel pěšky na dvakrát ( ZM- Kozárovce, ZM - LUžianky) , bohužel legendární Tekov jsem cestou nikde nepotkal . Udělal bych jízdní řády pro potřebu lidí návaznost na dálkové spoje tak solo motor by snad nikomu neuškodil ne?

» Moravčan Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 1 658 1.11.2012 17:59
RE: ŽSR - 141

Ešte jeden scan z mojej zbierky,niečo pre Sergejov-milujúcich.

Záves na

R 581 TEKOV
810 555-3 zo ZM do Kozároviec rok 1990.
RE: ŽSR - 141 RE: ŽSR - 141

» Moravčan Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 1 658 1.11.2012 17:24
RE: ŽSR - 141

Ďaľšie moje postrehy z výluky:
Pokračovanie obehov- Mašina vlaková od R 653,po dovezení po Zvolen vo dvojici na kábel bola v RD Zvolen rozpojená,pokračovala na popoľudňajší obeh v trase R 580 Tekov Zvolen-Leopoldov.
Teraz konkretné obehy v štyroch dňoch:
1 deň. R 583 - T 478 3031,R 582 - T 478 3366,R 656 - T 478 3096,R 653 - T 478 3366+T 478 3096,R 580 - T 478 3366,R 581 - T 478 3129, R 657 - T 478 3031
R 652 - T 478 3096+T 478 3129.
2.deň. R 583 - T 478 3129, R 582 - T 478 3096,R 656 - T 478 3031,R 653 - T 478 3096+T 478 3031,R 580 - T 478 3096,R 581 - T 478 3366,R 657 - T 478 3129,
R 652 - T 478 3031+ T 478 3366.
3.deň. R 583 - T 478 3366,R 582 - T 478 3031,R 656 - T 478 3129,R 653 - T 478 3031+T 478 3129,R 580 - T 478 3031,R 581 - T 478 3096,R 657 - T 478 3366,
R 652 - T 478 3129+T 478 3096.
4.deň. R 583 - T 478 3096,R 582 - T 478 3129,R 656 - T 478 3366,T 653 - T 478 3129+T 478 3366,R 580 - T 478 3129,R 581 - T 478 3031,R 657 - T 478 3096,
R 652 - T 478 3366+T 478 3031.

» Moravčan Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 1 658 1.11.2012 13:01
RE: ŽSR - 141

No čo sa týka výluky Levice-Uľany nad Žitavou v roku 1991.

GVD 1990/91 presne od 31.marca do 11.mája 1991 bola výluka v úseku Hul-Uľany nad Žitavou.Vlaky R 583/582 Poľana(KE-BA-KE),R 653/652 Horehronec(Praha-Košice-Praha),R 656/657 Ďumbier (Brezno-Bratislava-Brezno),v piatok jazdiací vlak R 1175 z Prahy do Zvolena,ako aj nedeľný R 1176 z Banskej Bystrice do Bratislavy,bol vedený po odklonovej trase trate č. 397 ČSD (141 ŽSR),396 ČSD (151 ŽSR).

Vlaky jazdili riadne podľa výlukového GVD.preprahy sa robili v Šuranoch.
HDV zabezpečovalo RD Nové Zámky.A to nasledovné turnusové rušne T 478 3031,T 478 3129,T 478 3366,T 478 3096.Kedže R 653 Horehronec z Prahy po Zvolen bol ťažší ako 1500 ton vyžadoval si príprah.Ten tvorili HDV z R 800 Poľana a R 656 Ďumbier.
vlakové HDV bolo natočené stanovišťom II dopredu a Príprahové na čelo zo stanovišťom I na čelo vlaku.
Teraz obehy:
R 653 vlakové HDV T 478 3031+ príprahové T 478 3129.
Trasa vlaku odklonom a zastavením Kozárovce.Zlaté Moravce,Vráble,Maňa Uľany nad Žitavou,Šurany.
Bola aj ďaľšia výluka v Huly na 1000 ročnú vodu no trvala kratšie a jedine R 800/801 Poľana chodieval odklonom po trati 141 a 151 ŽSR a to v roku 1995Ostatné vlaky boli na prestup vlak tri autobusy a náhradná súprava v Kozárovciach/Uľanoch nad Žitavou.

» signalista Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 608 31.10.2012 21:32
RE: ŽSR 141 : Leopoldov - Kozárovce

Čítal som, že keď bola výluka na trati Úľany-Levice, tak vlaky chodili cez ZM.
1. Viac info o tom by nebolo? Kedy, aké HDV sa použili (či bolo treba meniť)..
2. Je to možné spraviť aj dnes, alebo by sa cestujúci skôr previezli autobusmi?
3. Alebo dnes by sa to robilo skôr pri nákladných vlakoch ako pri osobných keby bolo treba? Vďaka :)

» Moravčan Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 1 658 27.10.2012 14:50
RE: ŽSR - 141

Dnes som pozeral youtube a našiel som niečo z nostalgie.

http://www.youtube.com/watch?v=rJ84SRqiQq0&playnext=1&list=PL5CEC7F55FF4B84A0&feature=results_video

V poradí druhé video zachytáva HDV T 478 3096 ako sa pohíňa na vlaku R 580 "Tekov",škoda zaostrenia videa,no na tie časy aspoň dáky dokument.Rád by som bol pokiaľ by sa našlo video zo Zlatých Moraviec pri tom cestovnom ruchu akými ZM boli do polovice 90-tych rokov.

» brano2929 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 14.8.2012 11:17
RE: ŽSR 141 : Leopoldov - Kozárovce

Je tu niekto na zmysluplnú diskusiu?

» vlakovak Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 26.2.2011 15:42
RE: ŽSR - 141

škoda že nechodí osobný vlak na trati na useku zbehy-kozárovce.stačilo aby chodil vlak 4x do dna napríklad ráno 6 00 z Zbehov takisto ráno o 6 10 z Kozároviec v Zlatích Moravciach by sa križovali.potom napríklad o 15 50 z Kozároviec v Moravciach by mohol čakat na prípoj z Novych Zámok.a ešte jeden o 15 40z Zbehov. v piatok by mohol chodit Os ktorí bol poslené dve Bééčka z Levičana 837

» M286.018 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
SPRÁVCA SEKCIE
Príspevky: 16 412 8.2.2011 18:25
RE: ŽSR 141 : Leopoldov - Kozárovce

Vedel by mi niekto povedať, koľko promile má stúpanie v úseku Hlohovec - bývalá Hl. Zajačie?

» festo Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 367 31.7.2010 21:31
RE: ŽSR 141 : Leopoldov - Kozárovce

Neviete niekto presnú kilometrickú polohu zrušenej zastávky Choča. Ďakujem

» signalista Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 608 14.2.2010 20:20
RE: ŽSR 141 : LeopoldovKozárovce

Nemáte niekto foto nákladných vlakov na tejto trati? A foto staníc a vlakov niekde medzi Leopoldovom a Zbehmi ale kludne aj na 2 časti. Vďaka. Mail bielikmat@gmail.com

» signalista Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 608 14.2.2010 20:10
RE: ŽSR 141 : LeopoldovKozárovce

Nemáte niekto foto nákladných vlakov na tejto trati? A foto staníc a vlakov niekde medzi Leopoldovom a Zbehmi ale kludne aj na 2 časti. Vďaka. Mail bielikmat@gmail.com

» Moravčan Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 1 658 22.10.2009 16:40
RE: ŽSR - 141

V týchto dňoch na ZlatoMoraveckej žst. je čulý ruch vozia sa na vozňoch PKP železné potrubia na prekládku plynojemu pod novou rýchlostnou komunikáciou R1 pri ZM,lepšie povedané pri Tesárskych Mlyňanoch, zo stanice to vozia kamionmi zo sprievodnými vozidlami

» Jurislav Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 7.9.2009 12:29
RE: ŽSR - 141

Ako máme cestovať vlakom / ale aj autobusom/ ak po príchode 21.20 h.
zo Žiliny do stanice Leopoldov už nie je žiadny prípoj do Nitry / ani bus/
Trať je na úpadku, ako by to bol úmysel....

» Tajpan Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 44 22.5.2009 10:33
RE: ŽSR - 141

Takže foto bývalej výhybne (neskôr hlásnice) Slanský Dvor z čias, keď bola v lepšom stave ako dnes nemá nikto?
Alebo ich iba nikto nechce poskytnúť...

Pridaj príspevok k téme