Sieť ŽSR

ŽSR 143 : Trenčín - Chynorany

TraťPrehľad tratí

O trati

Číslo trate: ŽSR - 143
Správca: Železnice Slovenskej republiky
Trasa: Trenčín - Chynorany
Otvorenie trate: 18.8.1901
Rozchod: 1 435 mm  
História

 Prvé plány na výstavbu železnice spájajúcej údolia Váhu a Nitry pochádzajú z roku 1865, keď gróf Keglevich predložil projekt železnice Komárno - Nitra - Trenčín. K uskutočneniu ale kvôli nedostatku financií nedošlo. Neskôr boli viacerým záujemcom udelené povolenia na predbežné práce na totožnej trase. 17. júla 1870 bola pre Henricha B. Strousberga vydaná koncesia na výstavbu a prevádzku železnice vedenej z Komárna cez Nové Zámky, Nitru a Bánovce do Trenčína, dokončenie celej trate bolo plánované na rok 1878. K začatiu výstavby ale opäť nedošlo, Strousberg predal koncesiu bankám a nakoniec bol v októbri 1875 zatknutý za finančné podvody pri stavbách v celej Európe. Železnicu Ponitrím postavila Rakúska spoločnosť štátnej dráhy (StEG) v rokoch 1874 - 1884, kvôli hospodárskej kríze však trať končila vo Veľkých Bieliciach. Pokračovanie do Prievidze bolo postavené až po dvanástich rokoch ako miestna trať, na ktorej bola zahájená prevádzka 18.4.1896.

Na konečnej realizácii spojenia Ponitria s Považím mali najväčšiu zásluhu podnikatelia z hornej Nitry, ktorí potrebovali spojenie s Považskou a Košicko - bohumínskou železnicou. Trať mala byť pôvodne vedená z Bošian cez Žabokreky, kvôli odporu miestneho veľkostatkára Zsambokréthyho však bola presmerovaná cez Chynorany. V januári 1900 vydala akciová spoločnosť Miestna železnica Topoľčany-Bošany-Trenčín akcie po 200 korún na zaistenie kapitálu na výstavbu. 1. mája 1900 sa na najvyššom mieste trate v priesmyku Jarky uskutočnil slávnostný výkop pri príležitosti zahájenia výstavby trate. 52 kilometrov dlhá trať z Bošian do Trenčína bola stavaná mimoriadne rýchlym tempom, prvý slávnostný vlak prešiel po trati 18.8.1901, necelých 16 mesiacov od začiatku stavby. Kolaudácia celej trate a stanice v Trenčíne sa uskutočnila 17.9.1901. Trať si vyžiadala rozsiahle zemné práce, najmä na úseku medzi Trenčianskou Turnou a Svinnou, kde prekonáva sedlo medzi Považským Inovcom a Strážovskými vrchmi v nadmorskej výške 355 m. 80 % trate je vedených na stúpaní (maximálne 16 promile) a 36 % v oblúkoch. Postavených bolo 131 mostov a priepustov, 6 staníc, 4 nákladiská, 10 strážnych stanovíšť a 87 úrovňových priecestí, z ktorých boli 3 kryté závorami. Výstavba železnice stála 4 670 000 korún.

Popis trate

 Zo stanice v Trenčíne (súčasná stanica pochádza v roku 1944, pôvodná výpravná budova sa nachádza v neďalekom parku) vedie trať najprv súbežne s hlavnou traťou do Bratislavy pod Trenčianskym hradom. Po bývalú stanicu Trenčín predmestie sleduje tok Váhu, ktorý v týchto miestach prekonáva mostom najprv hlavná trať a o niečo ďalej cesta. Pôvodná dvojpodlažná výpravná budova v zastávke Trenčín predmestie naznačuje jej niekdajší význam (dvojpodlažná budova sa na trati nachádzala už len v Bánovciach). Ďalej trať vedie na nízkom násype predmestskou zástavbou s rodinnými domami a záhradami. Neďaleko miesta, kde dnes stojí svetelná predzvesť vchodového návestidla stanice Trenčianska Turná sa nachádzala neverejná zastávka pre zamestnancov a vlečka vedúca do leteckých opravovní v Trenčianskych Biskupiciach. Prevádzka na zastávke začala 1. februára 1944, vlečka bola znesená roku 1975. Pred stanicou Trenčianska Turná prechádza trať okolo hypermarketu s obrovským parkoviskom, na trenčianskom zhlaví stanice sa nachádza priecestie zabezpečené mechanickými závorami ovládanými výpravcom pred staničnou budovou. Do stanice vedie tiež vlečka patriaca Štátnym lesom, ktoré tu nakladajú drevo. Za Trenčianskou Turnou začína náročné stúpanie po úbočí Strážovských vrchov. Trať prechádza železobetónovým mostom ponad hlavnú cestu z Trenčína do Prievidze, ďalej vedie okolo chmeľnice a cez polia k málo využívanej zastávke, bývalej stanici Soblahov. Odbočná koľaj tu bola demontovaná už v roku 1968. Nad obcou Mníchova Lehota je z vlaku výhľad na bočné údolie s obcou pod Považským Inovcom, ako aj do údolia Váhu a na hraničný hrebeň Bielych Karpát a jeho najvyšší vrchol Veľkú Javorinu. Pred vrcholovou stanicou Mníchova Lehota vedie nad traťou vlečka do kameňolomu otvorenú v roku 1963. Na vrchole prevádzky sa na tejto vlečke denne nakladalo 70 - 100 vozňov, ucelené vlaky s kameňom smerovali do Ostravy. Dnes je vlečka využívaná iba príležitostne. Stanica Mníchova Lehota s dvomi dopravnými a jednou manipulačnou koľajou bola otvorená až v roku 1949, zaujímavá je jej poloha v záreze, vďaka ktorej je výpravná budova umiestnená niekoľko metrov nad úrovňou koľajiska. Kvôli umiestneniu stanice v oblúku je tu možné vidieť aj svetelné predzvesti odchodových návestidiel do Chynorian. V dobách hustejšej osobnej dopravy sa tu križovala väčšina osobných vlakov, vďaka miestnemu stavaniu výhybiek tu menej šťastný z dvojice križujúcich vlakov trávi 10 až 15 minút. V súčasnosti sa tu osobné vlaky križujú len dvakrát denne. Stanica Mníchova Lehota bola tiež obľúbeným východiskom turistov smerujúcich na 1042 metrov vysoký vrchol Inovca. Vďaka nízkemu počtu a nevhodným časom príchodov a odchodov osobných vlakov je však dnes na tento účel železničná doprava prakticky nepoužiteľná, aj keď dopoludňajší víkendový pár vlakov zavedený od decembra 2003 predstavuje mierne zlepšenie.
 Po opustení stanice Mníchova Lehota nasleduje krátky úsek vedúci lesom. Po jeho opustení nasleduje najkrajší a najfotogenickejší úsek trate, ktorá tu serpentínami prekonáva klesanie do Trenčianskeho Jastrabia. Cestujúcemu sa tu otvára výhľad na vrchol Inovca, Strážovské vrchy a pri dobrej viditeľnosti aj na Tríbeč a Vtáčnik. V zastávke s nákladišťom Trenčianske Jastrabie je dobre zachovaná pôvodná jednopodlažná výpravná budova, predaj cestovných lístkov tu bol ukončený v roku 2002. Manipulačná koľaj je už dlhé roky nepoužívaná, tretia koľaj bola demontovaná v druhej polovici 90. rokov. Posledný úsek s veľkým stúpaním vedie do bývalej stanice Svinná, ktorá bola krytá jednoramennými mechanickými vchodovými návestidlami s mechanickými predzvesťami demontovanými začiatkom roku 2005 po skončení dopravnej služby so začiatkom grafikonu v decembri 2004. Dnes je tu zastávka a nákladište, kde príležitostne prebieha nakládka poľnohospodárskych produktov, prípadne vykládka uhlia. Ďalej trať vedie údolím po zastávku Ruskovce, kde sa dostáva do zvlnenej otvorenej krajiny. Pôvodná jednopodlažná výpravná budova v Horných Ozorovciach sa po skončení predaja cestovných lístkov začína stávať obeťou vandalov. Najväčšiu stanicu na trati nájdeme v Bánovciach nad Bebravou, pôvodná dvojpodlažná výpravná budova tu bola nahradená novou, odovzdanou do prevádzky v roku 1943. Do stanice v Bánovciach je tiež napojených niekoľko vlečiek. Za Bánovcami sa trať dostáva do rovinatej krajiny Ponitria. V Dolných Našticiach sa nachádza zastávka s nákladišťom, ktoré bolo využívané počas repnej kampane na nakládku cukrovej repy. Poslednou stanicou sú Rybany s výpravnou budovou z roku 1971, odkiaľ vedie krátka vlečka do skladu obilia. Nasleduje zastávka Ostratice, v koncovom úseku pri mechanickej predzvesti vchodového návestidla stanice Chynorany je možné vidieť koľaje bývalej spojky do stanice Žabokreky nad Nitrou s torzami pôvodných návestidiel. Odbočná stanica Chynorany, pôvodne len zastávka, je krytá jednoramennými mechanickými návestidlami s mechanickými predzvesťami a na oboch zhlaviach sa nachádzajú chránené priecestia s miestne ovládanými mechanickými závorami.

Zdroj : www.grebe.host.sk

 

Prílohy


Cestovné poriadky


PDF  » GVD 1938 leto PDF 423 kB 28.3.2009 17:34
PDF  » GVD 1941 leto PDF 401 kB 26.4.2009 17:07
PDF  » GVD 1950 leto PDF 580 kB 15.6.2010 20:15
PDF  » GVD 1958 / 1959 PDF 746 kB 25.6.2010 17:07
PDF  » GVD 1968 / 1969 PDF 315 kB 18.1.2009 17:10
PDF  » GVD 1976 / 1977 PDF 383 kB 18.1.2009 17:11
PDF  » GVD 1979 / 1980 PDF 610 kB 27.6.2010 20:23
PDF  » GVD 1982 / 1983 PDF 575 kB 3.7.2010 19:37
PDF  » GVD 1988 / 1989 PDF 384 kB 18.1.2009 17:11
PDF  » GVD 1989 / 1990 PDF 388 kB 5.7.2010 9:15
PDF  » GVD 1990 / 1991 PDF 420 kB 5.7.2010 15:16
PDF  » GVD 1995 / 1996 PDF 469 kB 16.4.2011 22:04
PDF  » GVD 1996 / 1997 PDF 396 kB 10.4.2011 13:38
PDF  » GVD 1997 / 1998 PDF 416 kB 5.6.2011 12:13
PDF  » GVD 1998 / 1999 PDF 383 kB 18.1.2009 17:11
PDF  » GVD 1999 / 2000 PDF 397 kB 16.10.2011 15:12
PDF  » GVD 2000 / 2001 PDF 532 kB 23.10.2011 19:21
PDF  » GVD 2001 / 2002 PDF 429 kB 29.5.2011 11:12
PDF  » GVD 2008 / 2009 PDF 56 kB 8.1.2009 14:52
PDF  » GVD 2009 / 2010 PDF 58 kB 16.9.2017 19:37
PDF  » GVD 2010 / 2011 PDF 95 kB 16.9.2017 20:18


Ostatné prílohy


PDF  » TTP Trenčín - Chynorany PDF 196 kB 9.1.2009 11:35
PDF  » TTP Trenčín - Chynorany. 5. zmena PDF 206 kB 1.7.2009 11:24
PDF  » TTP Trenčín - Chynorany. 6. zmena PDF 169 kB 14.5.2010 7:24

Objekty (14)

Km TTP Km KCP Objekt Typ
2,920 49,000 Železničná stanica  Chynorany ŽST
7,998 44,000 Nákladisko / Zastávka  Ostratice Nak./zast.
10,459 41,000 Železničná stanica  Rybany ŽST
13,070 39,000 Nákladisko / Zastávka  Dolné Naštice Nak./zast.
16,630 35,000 Železničná stanica  Bánovce nad Bebravou ŽST
18,975 33,000 Nákladisko / Zastávka  Horné Ozorovce Nak./zast.
21,977 30,000 Nákladisko / Zastávka  Ruskovce Nak./zast.
26,400 25,000 Nákladisko / Zastávka  Svinná Nak./zast.
30,960 21,000 Nákladisko / Zastávka  Trenčianske Jastrabie Nak./zast.
35,964 16,000 Železničná stanica  Mníchova Lehota ŽST
42,516 9,000 Zastávka  Soblahov Zastávka
46,108 6,000 Železničná stanica  Trenčianska Turná ŽST
49,450 2,000 Zastávka  Trenčín predmestie Zastávka
51,669 0,000 Železničná stanica  Trenčín ŽST

Filmy (1)

Počet filmov: 1    

110 rokov trate Topoľčany - Bánovce nad Bebravou - Trenčín

6.7.2011 10:00,   YouTube,   dĺžka: 09:40
Milovníci, nadšenci a obdivovatelia vlakov oslávili v sobotu 2. júla na železničnej stanici v Topoľčanoch dve výročia. 110 rokov železničnej trate Topoľčany -- Bánovce nad Bebravou -- Trenčín a sté výročie rušňového depa v Topoľčanoch. Autor: SGvideoprodukcia.
86%

Články (19)

Počet: 19    

Trenčín – prekládka chynorianskej trate Správa obsahuje fotogalériu

19.5.2016 8:00, Autor: Ing. František Smatana
Umelci niekedy začínajú svoje vystúpenia slovami „moji priaznivci sa ma pýtajú na …“. Mňa sa zatiaľ nikto nepýta a námety na svoje články si musím vymýšľať sám. Tento som začal písať po prečítaní krátkej správy na našom webe. Pripomenul mi, že zatiaľ čo som sa rekonštrukcii hlavnej trate venoval pravidelne počas prác na nej, chynoranská trať na svoju chvíľu stále čaká. Ale len do dnes, jej 5 minút slávy je tu. Pokračovanie...  Diskusia: 17

Střípky ze „služební“ cesty do Trenčína Správa obsahuje fotogalériu

19.3.2016 8:00, Autor: Jiří Řechka
Před několika dny zde vyšla moje reportáž o otevření nové železniční linky Praha – Trenčín společností Arriva. A nyní, jak jsem při té příležitosti avizoval, vám chci ukázat ještě něco mimo reportážní pohled na tuto jízdu. Když bylo jasné, že se jí zúčastním, přemýšlel jsem jak cestu a pobyt v Trenčíně využít. Když jsem se ohlédl do minulosti, tak jsem si uvědomil, že celou trať přes Vlárský průsmyk jsem si doposud neprojel. Pokračovanie...  Diskusia: 12

Výstava modulovej železnice v Trenčíne Správa obsahuje fotogalériu

15.2.2014 16:00, Autor: Miroslav Sekela
Od včerajška je možné v trenčianskom obchodnom centre Laugarício navštíviť výstavu modulovej železnice, ktorou sa prezentuje Klub Modrý Horizont z Topoľčian. Do obchodného centra sa dá dostať linkami MHD, prípadne sa prejsť pešo od železničnej stanice Trenčianska Turná. Pokračovanie...  Diskusia: 27

Great Nitra Trip Správa obsahuje fotogalériu

4.7.2013 8:00, Autor: Martin Vojtek
Horúce slnečné júnové dni a nadbytok voľného času po skúškach ma primäli k tomu, aby som sa vybral navštíviť známe krajské mesto, cez ktoré som už cestoval asi tisíc krát, avšak doteraz som sa v ňom ešte nikdy nezdržal dostatočne dlho na to, aby som si ho detailne prehliadol. Namieril som si to do Nitry, ktorú síce volajú autobusová diera, no ja som dal radšej prednosť železnici. Pokračovanie...  Diskusia: 22

Výstava historických dokumentov a zaujímavostí

15.9.2011 18:00, Zdroj: Klub Modrý Horizont
Mestské kultúrne stredisko Bánovce nad Bebravou a Klub Modrý Horizont Topoľčany Vás pozývajú na „Výstavu historických dokumentov a zaujímavostí“ k 110. výročiu trate Topoľčany - Bánovce nad Bebravou – Trenčín, ktorá sa uskutoční v dňoch 20. až 30. septembra 2011. Pokračovanie...  Diskusia: 1

Ako v Topoľčanoch oslávili 100-ročnicu depa a 110-ročnicu trate Správa obsahuje fotogalériu

23.7.2011 8:00, Autor: Miroslav Sekela, Ivan Wlachovský
V sobotu 2. júla 2011 zažila stanica v Topoľčanoch nebývalý nápor cestujúcich a návštevníkov, ktorí prišli osláviť 110 rokov trate Topoľčany – Bánovce nad Bebravou – Trenčín a 100 rokov rušňového depa Topoľčany. Pokračovanie...  Diskusia: 18

110. rokov trate Topoľčany - Bánovce na Bebravou - Trenčín

16.6.2011 14:00, Zdroj: Klub Modrý Horizont
Pozývame Vás na oslavu 110. výročia železničnej trate Topoľčany - Bánovce na Bebravou - Trenčín a oslavy 100. výročia rušňového depa Topoľčany, ktoré sa uskutočnia dňa 2. júla 2011. Okrem jázd historických vlakov bude súčasťou programu osláv aj výstava železničnej techniky, výstava koľajových vozidiel, výstava železničných modelov a koľajiska ako aj kultúrny program. Pokračovanie...  Diskusia: 32

Prvý deň nového GVD pod Trenčianskym hradom Správa obsahuje fotogalériu

15.12.2010 8:00, Autor: Ľuboš Chmatil
Končí sa rok 2010, a to znamená príchod nového GVD na rok nasledujúci. Tak ako každý rok, aj teraz sa udialo Viacero zmien. Niektoré možno hodnotiť pozitívne, iné negatívne. Stanicu Trenčianska Teplá asi isto poznáte, a zmeny sa dotkli aj jej. Tie asi najzaujímavejšie a najväčšie by som vám chcel v tejto reportáži priblížiť. Pokračovanie...  Diskusia: 25

Lednické Rovne s Ušatou (464.001) Správa obsahuje video Správa obsahuje fotogalériu

10.11.2010 8:00, Autor: Ivan Wlachovský
Pozvánka na oslavy 100. výročia trate Nemšová - Lednické Rovne (30. a 31.10.2010) ma nenechávala spať. Hlavne, keď ma chlapci z Prievidzkého parostrojného spolku pozvali absolvovať prípravu a návoz celej akcie. Naložil som batoh všakovakou fototechnikou, spacím vakom, teplým prádlom a vyrazil. Pokračovanie...  Diskusia: 14

Železničné nehody na Slovensku - 28.11.1974, Bánovce n. Bebravou

19.2.2009 8:00, Autor: Bc. Jozef Gulík
Dňa 28. novembra 1974 došlo na trati Chynorany – Trenčín pri stanici Bánovce nad Bebravou k vážnej nehode kategórie A-4. Na železničnom priecestí v km 15,6 sa stretol motorový osobný vlak 12 211 s nákladným autom Škoda 706 ŠPZ TO 12-93. Pokračovanie...  Diskusia: 47

Staničné zabezpečovacie zariadenie - Trenčín Správa obsahuje fotogalériu

20.8.2008 12:00, Autor: Djexpres
V dnešnom dieli seriálov o zabezpečovacích zariadeniach si predstavíme staničné zabezpečovacie zariadenie, ktoré nám už dlhé roky riadne slúži v železničnej stanici Trenčín, ktorá patrí medzi dôležité železničné stanice s vysokou frekvenciou cestujúcich. Možno o pár mesiacov bude aj toto minulosťou, no zatiaľ je zariadenie plne v prevádzke. Ide o staničné zabezpečovacie zariadenie elektromechanické, druhej kategórie, ktoré zabezpečuje vlakové cesty, avšak posunové sú nezabezpečené. Pokračovanie...  Diskusia: 34

Staničné zabezpečovacie zariadenie - Bánovce nad Bebravou Správa obsahuje fotogalériu

23.7.2008 8:00, Autor: Djexpres
Prinášame vám ďalší diel seriálu reportáží o zabezpečovacích zariadeniach. V tomto dieli sa budeme venovať zabezpečovaciemu zariadeniu staničnému, v žst. Bánovce nad Bebravou, ktoré je ako jediné na celej trati 143, Trenčín - Chynorany, v už modernejšom - reléovom vyhotovení. Toto zabezpečovacie zariadenie bolo vybudované za veľkej podpory a financovania spoločnosťou TATRA, ktorej vlečka ústi z tejto stanice. V minulých časoch sa v areáli tejto fabriky konštruovali podvozky pre už známu automobilku TATRA (Kopřivnice), ktoré boli následne vo veľkom množstve transportované pomocou železničnej dopravy. Pokračovanie...  Diskusia: 15

Staničné zabezpečovacie zariadenie - Trenčianska Turná Správa obsahuje fotogalériu

16.6.2008 8:00, Autor: Djexpres
V dnešnej reportáži o zabezpečovacích zariadeniach sa budeme venovať staničnému zabezpečovaciemu zariadeniu mechanickému, ktoré je doplnené svetelnými vchodovými návestidlami. Jedná sa o nesamostatnú železničnú stanicu Trenčianska Turná, ktorá leží na trati 143, Trenčín - Chynorany. Mechanické zabezpečovacie zariadenie patrí do 1. kategórie podľa druhu zabezpečenia, ide teda o najmenej zabezpečený systém, kde hlavnú úlohu zohráva zodpovednosť a konanie dopravných zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú na výkone dopravnej služby na tomto zariadení. Zariadenie nemá kontrolu voľnosti jazdnej cesty, vylúčenie súčasne zakázaných jazdných ciest a tiež závislosť od polohy výhybiek a výkoľajok. Pokračovanie...  Diskusia: 30

Spomienková jazda motorového vozňa M 240.042

17.4.2008 0:00, Autor: Ing. Marián Surmík
Priaznivci rozchodu 1435 mm z Popradu Vás srdečne pozývajú na spomienkovú jazdu v historickom motorovom vozni M240.0042, ktorá sa uskutoční pri príležitosti 160. výročia príchodu prvého parného vlaku na Slovensko. Pokračovanie...  Diskusia: 64

MDC vyráža na servisné jazdy

16.4.2007 13:05, Autor: -po-, Zdroj: MDC - ŽSR
Múzejno - dokumentačné centrum ŽSR v dňoch 21. a 22. 4. 2007 uskutoční niekoľko servisných jázd, ktoré sú možno zaujímavé pre fotografov. Cestovný poriadok berte s rezervou. Jazdy sú neverejné. Pokračovanie...  Diskusia: 10

Stanička Mníchová Lehota Správa obsahuje fotogalériu

30.7.2006 12:30, Autor: Michal Melicher
V minulosti mala stanica Mníchova Lehota, ležiaca na trati ŽSR 143 z Trenčína do Chynorian, veľký význam. Okrem vlečky do kameňolomu sa tu denne križovala väčšina osobných vlakov. Prvý vlak po trati z Trenčína do Chynorian prešiel 17.9.1901. Stanica Mníchova Lehota, ležiaca v kilometri 35,96 je vrcholovou stanicou trate v úseku medzi zastávkou Soblahov, v minulosti stanicou, a nákladiskom, tiež bývalou stanicou Trenčianske Jastrabie. Pokračovanie...  Diskusia: 44

T 679.019 pôjde z Vrútok do Topoľčian

11.11.2005 15:20, Autor: Pio
15. 11. 2005 pôjde na trati Vrútky – Trenč.Teplá – Topoľčany – Leopoldov – Bratislava-Rača – Bratislava východ vlak MDC v zložení T 679 019 + 1D + 1Fa vozeň. Časy jazdy sú len orientačné a nezáväzné. Pokračovanie...  Diskusia: 39

BRKS zajtra prevezie 28 ložených vozňov radu Falls

3.3.2005 15:45
Trenčín – Spoločnosť BRKS, a.s. prevezie zajtra na trase Horní Lideč – Púchov – Trenčín – Chynorany – Veľké Bielice 28 ložených vozňov radu Falls. Súpravu budú ťahať rušne 770.527 + 742.515 a postrkové HDV 740.658. Pokračovanie...  Diskusia: 43

Mimoriadne jazdy s Herkulesom ER 20 po Slovensku

26.9.2004 8:54
Slovensko - V čase od 25.septembra 2004 do 3.októbra 2004 budú opäť turisti zo západnej Európy spoznávať krásy Slovenska spoza okien železničného vozňa. Spoločnosť IGE Bahnturistik so štyrmi nostalgickými vozňami ťahanými rušňom ER 20 „Herkules“ budú jazdiť po tratiach ŽSR podľa nasledovného cestovného poriadku.
Pokračovanie...  Diskusia: 15

Diskusia (63)

Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.

» Pridaj príspevok s obrázkom

Počet: 63     Stránky: / 4    
» MicKys Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 26.7.2016 20:57
RE: ŽSR 143 : Trenčín - Chynorany

Mechanické závory pri Žst. Trenčianska Turná sú nahradené AŽD 97...

» pmd85-1 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 21.9.2011 15:41
RE: ŽSR 143 : Trenčín - Chynorany

no co vam poviem, je to ako je. Tie pobyty a prestupy v Chynoranoch fakt odradili vacsiu cast cestujucich. Ludia co cestovali TO-BN presli na rychlejsie a pohodlnejsie busy. Je rozdiel denne cestovat 2x30 minut a 2x60 minut. ZSSK+ZSR si kope hrob sama sebe. Tazke sny o rychliku NZ-BN-TN-Brno su dnes zjavne pase, ked trat ma nedelu len jeden spoj tam a jeden naspat.


» pikolíno Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 30.5.2010 10:29
RE: ŽSR 143 : Trenčín - Chynorany

Železničná trať vyzerá na mape ako veľmi dôležitá spojka dvoch železničných tratí.

» Zelená Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 2 145 18.2.2010 21:08
RE: ŽSR - 143

Ahojte chlapci, těší mne tyto příspěvky. Sice celý život žiji na severní Moravě (někdo tomu říká Slezsko), ale narodil jsem se v Bánovcích n.B. Kdysi jsem tam jezdil dost často, dnes už bohužel není prakticky ke komu...
Ale tato trať se mi tak vryla do paměti, že jsem velmi prožíval její vzrůsty i pády. Rychlík BM - TN - NZ - NZ skutečně patřil k její velké chloubě, i svou na motorové vlaky neobvyklou délkou 6 vozů včetně rest. vozu. Neměl speciální název, možná se mu neoficiálně říkalo "Zámčan", klakson M286 se v poledne pěkně doplňoval se zvukem kostelních zvonů. Vůbec 850 si zde zažily svou téměř premiéru na těchto rychlících a v roce 1974 jako na jedněch z prvních Os vlaků (původně jezdily jen jako R) - výrazně zrychlily dopravu mezi Topoľčany a Trenčínem, kdy nahradily trakčně slabé M262 a M240. Ale pamatuji si před těmito i parní lokomotivy s dřeváky a pak s vozy se širokými dveřmi a kamny ve vozech (tuším By) - asi do r. 1967. A jedna perlička - přestože Beskydy mám prochozeny křížem krážem, tak má první túra byla z Mníchove Lehoty na Inovec, sice částečně ne ještě po svých, ale přece. Uhrovský hrad se mi zatím z vlaku nepodařilo vidět, ale díky za tip.
Velmi se mne dotkla redukce dopravy, hlavně večer je situace velmi špatná. Hlavně vlak z Trenčína kolem 21.30 mi velmi chybí. SAD nyní zavedla v tuto dobu autobus, ale jen v X a není jisté, zda počká na rychlík od Blavy. A od Topoľčan poslední vlak v 17 hod., škoda to komentovat a navíc ujetý "přípoj" do Prievidze.
Tak doufejme ještě, že se i na této trati někdy zablýská na lepší časy a že tu trať konečně kompetenční nebudou pokládat za kolálku, která spojuje 3 (s přípojným Partizánským dokonce 4) ne bezvýznamné města a o víkendech navíc turistům usnadní přístup na Považský Inovec i Strážovské vrchy. A jestli lehká 811+010 je stále ztrátová, tak pak už to je úplně něčím jiným (nejspíš manažmentem ZSSK), protože potenciál cestujících tady skutečně je, jen by se mělo něco dělat pro to, jak lidi dostat do vlaku a ne je z něho vyhánět (na autobus). Jízda asi nejvíce využitého vlaku 5402 z Bánovec do Topoľčan trvala ještě nedávno ideálních 30 minut, dnes díky neúměrně zbytečnému dlouhému pobytu v Chynoranech skoro hodinu. A odjezdy z Trenčína pár minut před příjezdy rychlíků od Blavy, to také cestující odláká. Vím, je to jednokolejka, složitá možnost křižování (navíc zrušena žst. Svinná), ale pokud to léta fungovalo, proč to nemůže i teď?

» PALOO Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 15.8.2009 20:00
RE: ŽSR - 143

Myslím,že ten spoj sa volal "ZÁMČAN".Tiež som sa čudoval,keď "kompetentní" rotzhodli o náhrade tejto trate autobusmi.Dva krát som tak cestoval a bola to hrôza-preplnené,nepohodlné. ŽSR/ZSSK by sa mali zamyslieť.prevádzku našťastie obnovili,len by ju bolo treba dopasovať náväznosťou k iným spojom v TN a CHY.Spoje sú celkom dobre vyťažené a po vylepšení náväznosti by to bolo ešte viac.

» peterr Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 580 1.8.2009 20:30
RE: ŽSR - 143

... veľmi pekná "štreka"... akurát včera som ju prešiel posledným motoráčikom z Chynorian... odporúčam každému, kto miluje spojenie cestovania s nádherným výhľadom na Slovensko... v úseku stúpania od Trenčianskeho Jastrabia je nádherné v ďiaľke viditeľný masív Vtáčnika i Tríbeča, pohľad na Strážovsjé vrchy je taktiež úchvatný... dokonca mám dojem, že vidno dokonca aj Uhrovecký hrad... taktiež pohľad na Považie je nádherný... teda naozaj vrelo odporúčam...

» rusnovodix Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 28.6.2009 13:51
RE: ŽSR - 143

neake foto

» rusnovodix Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 28.6.2009 13:46
RE: ŽSR - 143

DNES vám musím slávnostne oznámiť že výluka na trati 143 časť turná mn. lehota je skončená od 17:00 ešte 3 dni bude 30 rýchlosť podľa predpisu a potom to už bude ako normál

» sorancan Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 18.4.2009 20:29
RE: ŽSR - 143

fotky stanice v banovciach nad bebravou ....j awiem su fotene z daleka a ani kvalita neni dobra ale dam si niekedyzalezat a odfotim z blozka je to od cesty :D
RE: ŽSR - 143 RE: ŽSR - 143

» JirkaKraťas Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 154 30.1.2009 16:01
RE: ŽSR - 143

Peterr: To spojení už na této trati kdysi bylo. V 50., 60. a 70. letech 20. století po této trati jezdil dokonce jeden pár rychlíků Brno - Trenčianska Teplá - Nové Zámky. Vystřídaly se na něm motorové vozy M 275.0 a 1, M 284.0, M 262.0 a M 286.0 a 1 se svými přípojnými vozy. Zajímavostí řazení těchto rychlíků byla dvojice motorových vozů M 262.0 či M 286.0 a 1 v čele vlaku, údajně aby bylo možné tyto vozy dvojčlenně řídit při použití různých přípojných vozů. V sedmdesátých letech například jezdila šestivozová sestava M286.0+M286.0+Baim+Baim+BRam+Baim. Číslo vlaku si přesně nepamatuji, ale vím, že v Trenčianske Teplé se měnilo ze sudého na liché či opačně.
V roce 1979 přestal rychlík jezdit celou trasu v celku. Denně byl veden pouze v )seku Brno - Trenčianska Teplá, začala zde jezdit klasická souprava s lokomotivou T 478.1 (nově 751 či 749), později s brejlovcem 750 či 754. V úseku Trenčianska Teplá - Nové Zámky byl veden přípojný pár rychlíků pouze v pátek a v neděli. Zde bylo různě měněno řazení - většinou jezdil motor M 286.0 (850) se dvěma dlouhými Balmy (Bmx), ale často jezdila i souprava tří Bmx tažená "kocourem" T 466.2 (742) nebo 751. Zmíněný pár rychlíků byl v roce 1990 změněn na pár spěšných vlaků (dnes "zrýchlene vlaky"). Zajímavé je, že tento spoj přežil rozdělení ČSD na ČD a ŽSR v letech 1992/1993, ale nepřežil redukci vlakové dopravy na Slovensku v listopadu 1996.
Rychlíky z Brna do Trenčianske Teplé a zpět vydržely do roku 2000, pak začaly jezdit jen do Vlárského Průsmyku a později byly změněny na spěšné vlaky, přičemž některé z nich už nezajíždějí ani do Bylnice...

» Peťov Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 622 4.7.2008 22:44
RE: ŽSR - 143

Vo Štvrtok 3.7.2008 som tadeto išiel Os s odchodom z Trenčína o 17:53 do Topoľčian a bol som prekvapený záujimom cestujúcich. Za Mníchovou Lehotou dokonca ostali niektorí ľudia stáť v uličke!!! Vlak mal zloženie 811.019-9 (Lenka) + prípojný 011. Keby ZSSK zlepšila prípojovosť na vlaky v Trenčíne a Chynoranoch, tak by mali cestujúcich ešte viac. Napríklad Os do Chynorian odchádza z Trenčína o 15:06 a rýchlik z Bratislavy do Košíc má príchod do Trenčína o 15:29. Ide tu pár vlakov za deň aj tie poriadne nenadväzujú na prípoje. Kde je logika? ZSSK sa vyhovára na konkurenciu SAD Prievidza, Nitra atď... Ale presne ako napísala Zelená tieto SAD-ky iba zneužívajú hlúposť ZSSK. Toto nie je 20 km dlhá regionálka z ,,Hornej,, do ,,Dolnej,, ale trať spájajúca dve doliny Váhu a Nitry a tiež aj dve významné trate! Kedy sa konečne kompetentní spamätajú a zavedú tu aspoň Os v zložení diesel+vozne v hustejších intervaloch aspoň v špičke? Asi nikdy, že. Keby tu zaviedli Zr Nové Zámky - Nitra - Topoľčany - Bánovce - Trenčín - Žilina, určite by pritiahli viac cestujúcich. Ale ZSSK bude radšej cestujúcich lákať na zmodernizovaný vozeň lokálky!!!

» peterr Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 580 30.6.2008 11:41
RE: ŽSR - 143

kľudne by sa aj tu uživilo priame spojenie ZR vlakom v úseku TN-NR/NZ...ale to sa nedá určite,jedine čo sa tearz vyrobilo tak je ten nedeľný MOS z TN do NR....

» Spirits Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 555 3.5.2008 18:05
RE: ŽSR - 143

RE:
Spoje cez tyzden nie su az tak velmi vytazene. Pocas (peknych) vikendov sa nazbiera pomerne vela cestujucich ci turistov iducich na Inovec (M.Lehota). Nedela byva tiez pomerne slusne obsadena studentami. Ale nedokazem si trufnut na rentabilnost tychto spojov.

» Zelená Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 2 145 31.3.2008 11:29
RE: ŽSR - 143

Velmi by mne zajímao, který "kompetentní" rozhodl o nerentabilnosti této tratě a výrazném omezení provozu. Někde z tepla kanceláře a ani se neobtěžoval jít podívat, jak jsou vlaky vytíženy. Asi vlakem v životě nejel a nejspíš bude skrytým agentem SAD Prievidza, Trenčín nebo NItra, které krásně vydělávají na blbosti ZSSK. . Neděle 30.3. vlak 5411 ( z Chynoran odj. 17:23) -- do Bánovec ve vlaku (811.015+přívěšák) celkem 89 cestujících, z Bánovec dokonce 97 lidí. Naschvál jsem si dal tu námahu to spočítat, když jsem z vlaku v Bánovcích vystupoval. Myslím že to je dost na to, aby byl vlak rentabilní. A to díky tomu že byl pěkný den bylo možno očekávat ještě nástup dosti cestujících na Mníchove Lehotě. Je pravdou, že ranní vlak 5404 moc vytížen nebyl, ale měnil se čas a lidi to mohlo doplést, že si přehodili ručičky hodin naopak, stává se to. No a pak už je téměř polodenní díra, totéž i večer. Je to normální, že trať spojující 3 velká města + návazné Partizánske, Prievidza a NItra, je takto odepsána? To není žádná lokálka. CHtěo by to fakt vyjít z kanceláře do terénu a hlavně trochu uvažovat a ne jen ode všeho ruce pryč. Komu záleží na prosperitě firmy, by takto neuvažoval.

» 0477 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 211 31.3.2008 11:28
RE: ŽSR - 143

Ten vlak 5450 čo ide z Tr. Teplej do Nitri v nedelu to je motoráčik alebo velká súprava?

» MPzTN Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 194 12.1.2008 22:47
RE: ŽSR - 143

Mníchova Lehota...
RE: ŽSR - 143 RE: ŽSR - 143 RE: ŽSR - 143

» MPzTN Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 194 1.1.2008 13:39
RE: ŽSR - 143

a s 811-tkou
RE: ŽSR - 143

» MPzTN Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 194 1.1.2008 13:36
RE: ŽSR - 143

143
RE: ŽSR - 143 RE: ŽSR - 143

» MPzTN Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 194 1.1.2008 13:29
RE: ŽSR - 143

Niečo z trate...

Pridaj príspevok k téme