Sieť ŽSR

ŽSR 154 : Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica

TraťPrehľad tratí

O trati

Číslo trate: ŽSR - 154
Správca: Železnice Slovenskej republiky
Trasa: Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica
Otvorenie trate: 30.10.1949
Rozchod: 1 435 mm  

Určenie trate, sídlo dispečera
Trať Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava začína v dopravni Banská Štiavnica a končí v ŽST Hronská Dúbrava.
Sídlo dispečera je v ŽST Hronská Dúbrava. Sídlo prednostu stanice je v ŽST Žiar nad Hronom. 

Rozčlenenie trate

Na trati Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava sa nachádzajú nasaledovné dopravne a zastávky :
Banská Štiavnica - dopravňa v km 19,717.
Banský Studenec – zastávka v km 17,571.
Banská Belá – dopravňa v km 15,154.
Banská Belá – zastávka v km 12,638.
Kozelník – dopravňa v km 7,866.

Styk dráh

V dopravni Banská Belá z koľaje č. 5, výhybkou č. D 1, odbočuje vlečka DINAS a.s. Banská Belá.

 

Popis trate

 Po opustení stanice v Hronskej Dúbrave vedie trať najprv viac než kilometer súbežne s dvojkoľajnou elektrifikovanou traťou do Zvolena. Potom postupne odbočí smerom na juh a na násype sa dostane k oceľovému mostu cez Hron. Neďaleko neho prekonáva ďalším mostom, tentokrát železobetónovým, štvorprúdovú hlavnú cestu zo Žiaru nad Hronom do Zvolena. Na svahu nad týmto mostom sa nachádza nápis "Trať mládeže" vytvorený z kameňov, ktorý je možné pozorovať aj z idúceho vlaku, v prípade vysokej trávy však môže byť zakrytý. Trať ďalej stúpa po úbočí svahu sledujúc tok potoka Jasenica, tento úsek je z veľkej časti z oboch strán krytý stromami a kríkmi zasahujúcimi v prípade nedostatočnej údržby až do prechodového prierezu. Pred dopravňou Kozelník prechádza trať na druhú stranu údolia mohutným železobetónovým viaduktom ponad potok a cestu z Hronskej Dúbravy. Dopravňa Kozelník je vybavená dvomi dopravnými a jednou manipulačnou koľajou, dnes už nevyužívanou. Osobné vlaky sa tu pravidelne križovali do roku 2011, vďaka samovratným výhybkám nebola na križovanie vlakov potrebná dopravná služba. Predaj cestovných lístkov v Kozelníku skončil okolo roku 1996, výpravná budova je doteraz obývaná, vďaka čomu sa nestala terčom vandalov. Po opustení dopravne trať opäť začne stúpať, najprv prechádza ponad zástavbu obce Kozelník, za ňou sa opäť ponára do lesa a niekoľkých skalných zárezov. Jedno z bočných údolí prekonáva menším z dvoch železobetónových oblúkových viaduktov. Zastávka Banská Belá zastávka s plechovým prístreškom sa nachádza pri roztrúsených samotách, cestujúci tu nastupujú a vystupujú len zriedka, takže väčšina vlakov tadiaľto len prechádza alebo zastavuje na znamenie.
Pred dopravňou Banská Belá trať prechádza po lúkach a vysokých násypoch s atraktívnymi výhľadmi do údolia. Na severnom zhlaví sa odpája pomerne dlhá vlečka do továrne na výrobu ohňovzdorných tehál prudko klesajúca na dno údolia. Dopravňa je taktiež vybavená samovratnými výhybkami, pravidelné križovanie osobných vlakov tu bolo ukončené v roku 2009. Z druhého oblúkového viaduktu tesne za dopravňou je z okna vlaku dobrý výhľad na továreň s vlečkou, obec Banská Belá a okolité vrchy, na opačnej strane je možné zhliadnuť hrádzu a vodnú hladinu Halčianskeho jazera. Za viaduktom sa trať opäť ponorí do lesa, ktorým vedie až k málo využívanej zastávke Banský Studenec, opäť s plechovým prístreškom. Za ňou nasleduje zárez vedúci k vrcholovému tunelu. Tesne po opustení tunela vlak vchádza na výhybky koncovej stanice Banská Štiavnica. Pomerne značná vzdialenosť zo stanice do historického centra mesta sa dá prekonať pešo asi za 30 minút.

Zdroj : www.grebe.host.sk

 

Prílohy


Cestovné poriadky


PDF  » GVD 1938 leto PDF 136 kB 28.3.2009 18:53
PDF  » GVD 1941 leto PDF 395 kB 26.4.2009 17:56
PDF  » GVD 1950 leto PDF 327 kB 15.6.2010 20:27
PDF  » GVD 1958 / 1959 PDF 178 kB 25.6.2010 17:11
PDF  » GVD 1968 / 1969 PDF 233 kB 18.1.2009 19:26
PDF  » GVD 1976 / 1977 PDF 221 kB 18.1.2009 19:26
PDF  » GVD 1979 / 1980 PDF 226 kB 27.6.2010 20:27
PDF  » GVD 1982 / 1983 PDF 247 kB 3.7.2010 19:41
PDF  » GVD 1988 / 1989 PDF 181 kB 18.1.2009 19:26
PDF  » GVD 1989 / 1990 PDF 238 kB 5.7.2010 9:48
PDF  » GVD 1990 / 1991 PDF 205 kB 5.7.2010 15:19
PDF  » GVD 1995 / 1996 PDF 251 kB 17.4.2011 9:42
PDF  » GVD 1996 / 1997 PDF 260 kB 10.4.2011 13:47
PDF  » GVD 1997 / 1998 PDF 202 kB 5.6.2011 12:15
PDF  » GVD 1998 / 1999 PDF 189 kB 18.1.2009 19:26
PDF  » GVD 1999 / 2000 PDF 372 kB 16.10.2011 15:15
PDF  » GVD 2000 / 2001 PDF 360 kB 23.10.2011 19:24
PDF  » GVD 2001 / 2002 PDF 440 kB 29.5.2011 11:15
PDF  » GVD 2008 / 2009 PDF 46 kB 7.1.2009 19:06
PDF  » GVD 2009 / 2010 PDF 41 kB 16.9.2017 19:42
PDF  » GVD 2010 / 2011 PDF 45 kB 16.9.2017 20:20


Ostatné prílohy


PDF  » TTP Banská Štiavnica - Hronská Dúbrava PDF 136 kB 9.1.2009 12:25
PDF  » TTP Banská Štiavnica - Hronská Dúbrava. 5. zmena PDF 77 kB 2.12.2009 11:59

Objekty (10)

Km TTP Km KCP Objekt Typ
0,000 0,000 Železničná stanica  Hronská Dúbrava ŽST
1,790   Most / viadukt  Hronská Dúbrava - ponad Hron Most
7,000   Most / viadukt  Hronská Dúbrava - Kozelník, viadukt Most
7,866 8,000 Železničná stanica  Kozelník ŽST
12,688 13,000 Zastávka  Banská Belá zastávka Zastávka
15,154 15,000 Železničná stanica  Banská Belá ŽST
15,775   Most / viadukt  Beliansky viadukt Most
17,571 18,000 Zastávka  Banský Studenec Zastávka
18,009   Tunel  Banskoštiavnický tunel (Kolpašský) Tunel
19,731 20,000 Železničná stanica  Banská Štiavnica ŽST

Filmy (4)

Počet filmov: 4    

812.033-3 na zastávkach trate 154 + historické vlaky Video v HD kvalite

30.6.2014 10:00,   » 750.132-3,   YouTube,   dĺžka: 11:42
Jazda mimoriadneho vlaku sa konala pri príležitosti osláv 10. výročia založenia stránky Vlaky.net, a pre mňa ako fanušíka dieselových lokomotív to bola jedinečná možnosť ešte zachytiť na tejto trati jednu z nich, keďže Mn aspoň podľa mojich info tu už chodí veľmi zriedkavo a bolo by pre mňa zrejme veľmi ťažké ho chytiť. Chcel som spraviť aj viac videí Malého býčka, ale kvôli časovej tiesni spojov (keďže som to chcel spojiť aj s videami z viacerých zastávok) mi to vyšlo iba na jedno. Potešila ale aspoň neblonski 812-ka. Vďaka patrí organizátorom za akciu.
43%

Motorčok 810.450 na Štiavnickej Anči

5.7.2012 18:00,   » majo325,   YouTube,   dĺžka: 00:23        Diskusia: 1
Motorčok 810.450 prichádza ako Os 6110 do žst. Banská Belá, 8.6.2012
92%

Slovenský vlak: V Hronskej Dúbrave

19.11.2011 14:00,   YouTube,   dĺžka: 02:14
Záznam z cestovania vlakom na Slovensku z pohľadu japonského turistu z Tokia. Zelené kopce sa začínajú objavovať po 2 hodinách cesty vlakom z Bratislavy. V Hronskej Dúbrave prestupujeme na osobný vlak do Banskej Štiavnice. Autor: kdynja. Hudba: Janis Ian, Will You Dance?
0%

Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica s 422.0108 Video v HD kvalite

9.5.2010 18:00,   » Boris,   YouTube,   dĺžka: 06:22        Diskusia: 1
Parný vlak ťahaný historickým parným rušňom 422.0108 "Malý Býček" na trati Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica - 60. výročie Trate mládeže.
93%

Články (32)

Počet: 32     Stránky so správami: / 2    

Historické vlaky KHT do Banskej Štiavnice a Hronca

22.4.2015 8:00, Zdroj: KHT Zvolen
Klub historickej techniky pri RD Zvolen pozýva všetkých záujemcov o jazdu na historických vlakoch. Dňa 24.4.2015 sa uskutoční mimoriadna jazda historického vlaku do Banskej Štiavnice. Dňa 1.5.2015 sa uskutoční mimoriadna historického vlaku do Hronca na otvorenie sezóny na Čiernohronskej železničke. Oba historické vlaky budú vedené motorovým rušňom a vozňom. Pokračovanie...  Diskusia: 9

65. výročie Trate mládeže a Mikuláš na parnom vlaku vo Zvolene

28.11.2014 6:00, Zdroj: KHT Zvolen
Klub historickej techniky pri Rusnovom depe Zvolen vás srdečne pozýva na jazdy mimoriadnych historických vlakov. Prvá jazda sa koná dňa 29.11.2014 pri príležitosti 65. výročia Trate mládeže. Motorový vozeň M 131.1053 vás odvezie zo Zvolena do Banskej Štiavnice. Dňa 6.12.2014 bude po Zvolene chodiť Mikuláš na parnom vlaku ťahanom rušňom 422.0108. Pokračovanie...

Jarný deň na koľajach Správa obsahuje fotogalériu

22.8.2014 8:00, Autor: Ondrej Krajňák
V apríli ma môj brat pozval na výlet do Banskej Štiavnice. Ja som už bol síce prihlásený na narodeninovú jazdu VLAKY.NET, ale neodmietol som a šiel som. Išiel som, lebo plán jeho výletu sa mi páčil. Do Hronskej Dúbravy, odkiaľ sa ide do Banskej Štiavnice, naplánoval cestovať z Vrútok po trati 171 cez Kremnicu. Výlet naplánoval na pracovný deň – na stredu 30. apríla 2014. Pokračovanie...  Diskusia: 7

10. narodeniny VLAKY.NET: do Banskej Štiavnice s 422.0108, M 262.004 a T 466.0253 Správa obsahuje fotogalériu

12.6.2014 8:00, Autor: Redakcia VLAKY.NET
Banská Štiavnica - mesto s baníckou históriou zapísané na zozname Svetového dedičstva UNESCO sa stalo cieľom našej narodeninovej jazdy už druhý krát. Prvý krát sme s historickým vlakom do Banskej Štiavnice zavítali v roku 2005, kedy sme oslavovali naše prvé narodeniny. Na 10. výročie sme si symbolicky našú prvú narodeninovú jazdu zopakovali, tentokrát už s parným vlakom. Pokračovanie...  Diskusia: 15

10. narodeniny VLAKY.NET: S „malým býčkom“ a „Fontánou“ do Banskej Štiavnice

13.4.2014 8:00, Autor: Redakcia VLAKY.NET
Asi mnohým z nás to stále znie neuveriteľne - VLAKY.NET sa dožívajú svojich 10. narodenín. Málokto by tomu pred 10 rokmi pri zakladaní toho, čo dnes poznáme ako VLAKY.NET uveril, že naša stránka si získa takú priazeň nielen čitateľov, ale aj spolupracovníkov. Je tu naše prvé veľké okrúhle výročie, ktoré by sme aj tentokrát chceli osláviť spolu s vami dňa 10.5.2014! Pokračovanie...  Diskusia: 66

Preteky parných rušňov Grand Prix Slovensko 2013 vo Zvolene

25.8.2013 8:00, Autor: Ing. Peter Oravec
V sobotu 14. septembra 2013 sa v priestoroch železničnej stanice Zvolen nákladná stanica uskutoční jubilejný 15. ročník pretekov parných rušňov Grand Prix Slovensko. Pokračovanie...  Diskusia: 18

Návraty 2 Správa obsahuje fotogalériu

3.6.2013 8:00, Autor: Ondrej Krajňák
V tejto reportáži sa chcem vrátiť v spomienkach do roku 2000. V septembri 2000 som strávil so svojou rodinou šesť dní v Banskej Štiavnici. Ubytovaní sme boli v Tvorivom zariadení SFVÚ priamo v centre mesta. Vyzeralo to ako nejaký starý zámok.. Pokračovanie...  Diskusia: 15

Náckova Štiavnica, 26.4.2013

17.4.2013 16:00, Autor: Ing. Peter Kálman, Zdroj: KHT Zvolen
V piatok 26.4.2013 sa uskutoční jazda mimoriadneho motorového vlaku na trati Zvolen – Banská Štiavnica a späť. Už tradičné podujatie s názvom „Náckova Štiavnica“ predstavuje nielen zaujímavú jazdu historickým motorovým vozňom M 131.1053 spolu s prívesným vozňom Bdlm po dlhom zimnom spánku zobúdzajúcou sa prírodou Štiavnických vrchov. Pokračovanie...  Diskusia: 3

Prečo navštíviť trať č. 154, alebo čo všetko skrýva Banská Štiavnica a jej okolie Správa obsahuje fotogalériu

27.1.2013 8:00, Autor: Ing. Peter Kálman
V súvislosti s poslednou zmenou grafikonu osobnej vlakovej dopravy visel veľký otáznik aj nad budúcnosťou prevádzky osobnej vlakovej dopravy na trati č. 154 Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica. Po mnohých rokovaniach a výraznej medializácii celého problému sa nakoniec prevádzku osobnej vlakovej dopravy do Banskej Štiavnice podarilo zachrániť. Pokračovanie...  Diskusia: 42

S M 262.004 do Zvolena na Grand Prix 2012 Správa obsahuje fotogalériu

21.9.2012 8:00, Autor: Miroslav Sekela
Po účasti na tohtoročných akciách na Rendezi a v Topoľčanoch dostala naša M 262.004 pozvanie aj na Grand Prix 2012 vo Zvolene, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 8. septembra 2012. S potvrdením účasti sme váhali kvôli technickým problémom, ktoré sa na našom motorovom vozni prejavili po jazdách na predchádzajúcich podujatiach. Nakoniec ale padlo definitívne rozhodnutie, že problémy vyriešime a do Zvolena pôjdeme. Pokračovanie...  Diskusia: 14

Štiavnická Anča a Valibuk

3.7.2012 8:00, Autor: Bc. Jozef Gulík
Keď sa povie 'Štiavnická Anča', každému je nad slnko jasné, že príde na pretras lokálka z Hronskej Dúbravy do Banskej Štiavnice. A ak tou pomyselnou Ančou má byť krabička 810 alebo 812 hobľujúca rozprávkovo krásnu trať hore-dolu, tak vzácny návštevník mužského rodu - manipulačný vlak - by sa mohol volať trebárs Valibuk. Pokračovanie...  Diskusia: 35

Náckova Štiavnica, 27.4.2012

19.4.2012 18:00, Zdroj: KHT
Na piatok 27.04.2012 pripravil Klub historickej techniky Zvolen s Banskoštiavnickým-hodrušským spolkom jazdu historického vlaku na trase Zvolen - Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica a späť. Historická súprava bude tvorená motorovým vozňom M131.1053 a prívesným vozňom typu BDlm. Pokračovanie...  Diskusia: 3

Do Štiavnice bude jazdiť „kryštálový vlak“

14.11.2011 18:00, Zdroj: Banská St a nica Contemporary
Motorový vlak 812.035 ZSSK Slovensko ozdobia geometrické tvary pripomínajúce kryštály minerálov. V súťaži na návrh dizajnu pre motorový vlak jazdiaci z Hronskej Dúbravy do Banskej Štiavnice zvíťazil projekt mladého grafického dizajnéra Ondreja Gavaldu. Pokračovanie...  Diskusia: 88

Náckova Štiavnica (pozvánka)

12.4.2011 19:30, Autor: Peter Kálman
V piatok 15.04.2011 sa uskutoční ďalší ročník tradičného podujatia „Náckova Štiavnica“, ktorý pozostáva z jazdy mimoriadneho historického motorového vlaku (M131.1053+Bdlm) na trase Zvolen – Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica a následného kultúrneho podujatia v Banskej Štiavnici. V úseku Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica bude vo vlaku cestovať so svojim sprievodom aj „Štiavnicky Nácko“, svojrázna postava baníckych dejín Banskej Štiavnice. Pokračovanie...  Diskusia: 7

Nácko ide do Banskej Štiavnice. 23. 4. 2010

17.4.2010 12:00, Autor: Ing. Peter Kálman, Zdroj: KHT Zvolen
Klub historickej techniky pri Rušňovom depe Zvolen pripravil pre nadšencov histórie železnice, romantickej jazdy horskou lokálkou, či záujemcov o históriu baníctva a staré zvyky, jazdu historickou motorovou súpravou v zložení M 131.1053 + Bdlm na trase Zvolen – Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica a späť pod názvom Štiavnicky Nácko. Pokračovanie...  Diskusia: 4

Z osláv 60. výročia Trate mládeže Správa obsahuje fotogalériu

31.10.2009 8:00, Autor: Kamil Korecz
154. Pod týmto číslom sa v knižnom cestovnom poriadku ukrýva trať, ktorá si 30. októbra 2009 pripomína šesťdesiate výročie svojho slávnostného otvorenia. Najväčší podiel na jej výstavbe má vtedajšia mládež, vďaka pracovnému úsiliu ktorej bola jej výstavba realizovaná a dostala aj pomenovanie Trať mládeže. Súčasťou osláv bol aj mimoriadny parný vlak vypravený zo Zvolena, jazdu ktorého sa vám táto krátka reportáž pokúsi priblížiť. Pokračovanie...  Diskusia: 15

Grand Prix Zvolen 2009 - parná jazda do Štiavnice Správa obsahuje fotogalériu

24.9.2009 12:00, Autor: Marián Rajnoha
Tak ako každoročne sú okrem pretekov parných rušňov a bohatého programu vo zvolenskej nákladnej stanici súčasťou programu podujatia Grand Prix aj mimoriadne jazdy parných vlakov. Inak tomu nebolo ani tento rok na XI. Ročníku Grand Prix Zvolen 2009. Pokračovanie...  Diskusia: 16

Preteky parných rušňov GRAND PRIX ZVOLEN 2009 Správa obsahuje video

28.8.2009 12:00, Autor: Ivan Wlachovský, Zdroj: KHT Zvolen
Keď sa 8. augusta 1998 o 13.00 postavili v areáli železničnej stanice Zvolen nákladná stanica vedľa seba štyri dymom zahalené parné rušne (331.037, 422.0108, 423.041 a 269 MÁV), nikto nepredpokladal, že toto podujatie bude mať tak obrovský úspech a dokáže sa presadiť na mnoho ďalších rokov a pritiahnuť si čím ďalej tým viac divákov, nielen zo Zvolena, okolia, či Slovenska, Čiech, ale ako je zodpovedne zistené celej Európy a iných kontinentov (filmy o pretekoch parných rušňov okrem iného boli premietané napr. v Kanade). Pokračovanie...  Diskusia: 61

Výzva pre pamätníkov a priamych účastníkov stavby Trate mládeže

14.7.2009 12:57, Zdroj: Občianske združenie Štokovec
Hľadáme pamätníkov a priamych účastníkov stavby Trate mládeže z Hronskej Dúbravy do Banskej Štiavnice. Hľadáme obrazové informácie, fotografie, muzeálne artefakty, výstrižky z dobových novín zo stavby Trate mládeže pre plánovaný umelecký projekt. Pokračovanie...  Diskusia: 16

Náckova Štiavnica (24.4.2009) Správa obsahuje fotogalériu

15.4.2009 17:50, Autor: Ing. Peter Kálman, Zdroj: KHT Zvolen
Štiavnicky Nácko, známa postavička svojského baníka z baníckej histórie Banskej Štiavnice, sa v piatok 24.4.2009 opäť vyberie so svojím veľkým dreveným kufrom na cesty. Ako po minulé roky, aj teraz si ako dopravný prostriedok zvolil súpravu historického motorového vlaku v zložení M 131.1053 a BDlm 6-2083 z neďalekého Zvolena. Pokračovanie...  Diskusia: 11

Diskusia (8)

Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.

» Pridaj príspevok s obrázkom

Počet: 8    
» M131.1386 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 81 18.7.2016 13:24
RE: ŽSR 154 : Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica

Tato trať sa do roku 2020 zruší a skončí ako Kolárovo-komárno

» stapfel Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 27.1.2013 11:46
RE: ŽSR 154 : Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica

Moja najoblubenejsia trať na slovensku... proste nádhera

» Lyžiar Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 29.9.2012 16:55
RE: ŽSR - 154

veľmi fotogenická trať čo sa týka manipulačného vlaku, mal by tu chodiť už len podľa potreby
RE: ŽSR - 154

» kikobiko Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 8.11.2009 19:28
RE: ŽSR - 154

super trat

» soli Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 2.11.2009 10:47
RE: ŽSR - 154

na asi 2 km trate chyba medzi objektami dialnicny podjazd

» Addams Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
SPRÁVCA SEKCIE
Príspevky: 6 864 25.10.2009 11:48
Trať mládeže (Banská Štiavnica - Hronská Dúbrava, 1 435 mm) oslavuje 60-tku

Trať mládeže (Banská Štiavnica - Hronská Dúbrava, 1 435 mm) oslavuje 60-tku
http://www.youtube.com/watch?v=_udndpoSi2s .

» palino8 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 139 9.10.2007 21:27
RE: ŽSR - 154

túto trať mám veľmi rád ;)

» Addams Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
SPRÁVCA SEKCIE
Príspevky: 6 864 8.10.2005 1:22
RE: ŽSR - 154

Ďalšie info o trati: http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h154.htm

Pridaj príspevok k téme