Sieť ŽSR

ŽSR 166 : Plešivec - Slavošovce

TraťPrehľad tratí

O trati

Číslo trate: ŽSR - 166
Správca: Železnice Slovenskej republiky
Trasa: Plešivec - Slavošovce
Rozchod: 1 435 mm  
Koncesia pre výstavbu a prevádzkovanie tejto železnice bola nariadením MO č. 66616/93.VII.9 udelená Dr. Rafaelovi Neumannovi. Na základe koncesie vznikla akciová spoločnosť "Miestna železnica v údolí Štítnice" so sídlom v Budapešti a s účastinným kapitálom 1 055 200 zl. Jej stanovy boli schválené 30.9.1893. Vlastníkmi účastín boli Gemerská a Malohontská župa, papierne v Slavošovciach, mestečko Štítnik a celý rad drobných akcionárov.
 
Akciová spoločnosť zadala výstavbu železnice novoutvorenej Uhorskej stavebnej účastinnej spoločnosti pre výstavbu miestnej železnice v údolí rieky Štítnik. Táto spoločnosť stavbu začala - po bezproblémovom vyvlastnení pozemkov - v lete 1893, pričom zamestnala predovšetkým robotníkov, prichádzajúcich z dobudovanej železnice Plešivec - Muráň.
 
Železnica odbočovala z trate MÁV Bánréve - Dobšiná v stanici Plešivec a sledujúc tok riečky Štítnice končila v Slavošovciach. Jej výstavba bola pomerne náročná, žiadala si vybudovať násypy   o výške 3 - 4 m a zárezy o hĺbke až 6 m. Bolo postavených tiež 70 priepustov a mostov, z ktorých mali 4 najdlhšie o dĺžke 18 a 10 m oceľovú konštrukciu. Na trati boli 4 stanice a 3 zastávky s 5 výpravnými budovami, 7 skladmi a 1 výhrevňou. Na šírej trati, ktorú križovalo 48 priecestí, bolo 5 strážnych stanovíšť. Na železnici, postavenej za 1 742 000 K, bola doprava otvorená 13.11.1894
 
Slavošovce - Chyžnian Voda (Lubeník) a Revúca - Tisovec (tzv. Gemerské spojky)
 
Po odstúpení trate Lučenec - Plešivec – Rožňava Maďarsku ostali trate Plešivec - Muráň, Plešivec - Slavošovce a Rožňava - Dobšiná bez priameho spojenia so sieťou SŽ. Prepojenie sa projektovalo v smere Tisovec - Revúca a Chyžnian Voda - Slavošovce na trať Brezno - Tisovec, ktorá sa mala rekonštruovať.
 
Projektovú prípravu a realizáciu stavieb zabezpečovala Stavebná správa SŽ v Brezne. Administratívna obchôdzka novostavby železnice Slavošovce - Chyžnian Voda (Lubeník) prebehla v dňoch 16. - 21.4.1941, stavebné povolenie vydalo MDaVP dňa 13.5.1941. Stavebná dĺžka novostavby dosiahla 14,842 km.
 
Trať mala odbočovať v km 21,890 trate Štítnik - Slavošovce, preťať Štítnický potok, veľkým oblúkom za obcou Slavošovce prejsť do západného svahu rudohoria Štítnickej doliny a vojsť do tunela pod Homolkou. Po opustení vrcholového tunela mala pokračovať ponad obec Kopráš, obísť po severnej strane obec Mníšany, po južnej strane obec Chyžnú a protioblúkom zaústiť do stanice Chyžnian Voda. Vrcholový tunel mal mať dĺžku 2750 m, druhý tunel medzi obcami Kopráš a Magnezitovce 400 m. Postavených bolo 12 mostných objektov, z ktorých najdlhším bol 120 m dlhý oblúkový viadukt pri Magnezitovciach. S výnimkou slavošovského portálu vrcholového tunelu boli dokončené tiež oba tunely. Zemné teleso bolo vybudované iba z cca 60 %.
Verejnoprávna pochôdzka novej trate Revúca - Tisovec prebehla 28.4.1941. Stavba bola rozdelená na tri stavebné úseky. Prvý úsek začínal v stanici Revúca (v km 31,931 trate Lubeník - Muráň) a končil v km 7,633. Zemné práce a 23 klenutých mostných objektov boli dokončené v celom rozsahu. Z oceľových mostov bol dokončený trojpoľový most cez rieku Muráňku v dĺžke 58 m, nedokončené ostali tri viadukty. Tento úsek stavala firma Ing. Ladislava Hitsa.
Druhý úsek začínal v km 7,633 a končil v km 15,900. V prvej časti, od začiatku úseku po km 10,550, sa so stavbou nezačalo. V ďalšej časti bolo vybudované zemné teleso v jednotlivých nenapojených úsekoch až po portál tunela v km cca 12,650, vrátane všetkých umelých stavieb. Tunel v dĺžke 2003 m bol najvýznamnejším vybudovaným objektom. Na úseku bola projektovaná jediná nová stanica - Muránska Lehota. Druhý úsek stavala firma Ing. Lozovský          a Štefanec.
 
Tretí úsek začínal v km 15,900 a končil v km 19,872, kde sa nová trať mala napojiť na trať Brezno - Tisovec v km 39,275. Najvýznamnejším objektom na tomto úseku bol tunel za stanicou Tisovec   v dĺžke 770 m. Realizované boli všetky umelé stavby železničného spodku a prevažná časť zemného telesa.
Súčasťou stavby bola i rekonštrukcia zapojenia trate Jesenské - Tisovec do stanice Tisovec v dĺžke 2,0 km, so značnou výškovou úpravou. Tretí úsek stavala firma Jaroslava V. Velfíka. Spomínaný tunel bol prerazený už 26.9.1941.
 

Prílohy


Cestovné poriadky


PDF  » GVD 1938 leto PDF 242 kB 28.3.2009 18:53
PDF  » GVD 1941 leto PDF 337 kB 26.4.2009 18:25
PDF  » GVD 1950 leto PDF 186 kB 16.6.2010 20:06
PDF  » GVD 1958 / 1959 PDF 183 kB 25.6.2010 17:15
PDF  » GVD 1968 / 1969 PDF 185 kB 14.1.2009 11:40
PDF  » GVD 1976 / 1977 PDF 189 kB 14.1.2009 11:42
PDF  » GVD 1979 / 1980 PDF 156 kB 27.6.2010 20:30
PDF  » GVD 1982 / 1983 PDF 199 kB 3.7.2010 19:44
PDF  » GVD 1988 / 1989 PDF 148 kB 14.1.2009 11:43
PDF  » GVD 1989 / 1990 PDF 159 kB 5.7.2010 9:51
PDF  » GVD 1990 / 1991 PDF 156 kB 5.7.2010 15:21
PDF  » GVD 1995 / 1996 PDF 260 kB 17.4.2011 10:30
PDF  » GVD 1996 / 1997 PDF 307 kB 10.4.2011 14:18
PDF  » GVD 1997 / 1998 PDF 235 kB 5.6.2011 12:37
PDF  » GVD 1998 / 1999 PDF 228 kB 14.1.2009 11:45
PDF  » GVD 1999 / 2000 PDF 216 kB 16.10.2011 16:01
PDF  » GVD 2000 / 2001 PDF 273 kB 23.10.2011 19:41
PDF  » GVD 2001 / 2002 PDF 240 kB 29.5.2011 11:57


Ostatné prílohy


PDF  » TTP Plešivec - Slavošovce PDF 139 kB 9.1.2009 13:12
PDF  » TTP Plešivec - Slavošovce (6. zmena) PDF 99 kB 15.6.2010 7:30

Objekty (10)

Km TTP Km KCP Objekt Typ
0,000 0,000 Železničná stanica  Plešivec ŽST
5,238 5,000 Zastávka  Pašková Zastávka
7,059 7,000 Železničná stanica  Kunova Teplica ŽST
13,130 13,000 Zastávka  Štítnik mesto Zastávka
14,068 14,000 Železničná stanica  Štítnik ŽST
15,338 15,000 Zastávka  Roštár Zastávka
17,416 17,000 Železničná stanica  Ochtiná ŽST
20,638 20,000 Zastávka  Rochovce Zastávka
22,279 22,000 Zastávka  Slavošovce obec Zastávka
23,808 24,000 Železničná stanica  Slavošovce ŽST

Články (16)

Počet: 16    

Netradičný výlet historickým vlakom do Štítnika Správa obsahuje fotogalériu

6.10.2013 8:00, Autor: Ing. Igor Molnár
Historický motorák M 131.1125, známy aj ako Magda, si za cieľ svojej poslednej letnej jazdy zvolil Štítnik, kam už 10 rokov osobné vlaky nepremávajú. Jazda bola súčasťou putovania po Košickom samosprávnom kraji v rámci projektu Terra Incognita, ktorý nás tentoraz zaviedol na križovatku Gotickej a Železnej cesty. Tu na nielen cestujúcich ktorých sme doviezli čakal zaujímavý program. Pokračovanie...  Diskusia: 11

MDD: Gemerský expres do Slavošoviec, 28.5.2011

12.5.2011 22:00, Autor: Ľubo Lehotský, Zdroj: KHKV
Klub historických a koľajových vozidiel (KHKV) vypraví 28. mája 2011 na Gemer ďalší nostalgický expres. Tentoraz bude venovaný deťom pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Jazda sa uskutoční v rámci projektu: Nostalgické jazdy po zabudnutých tratiach, ktoré v tomto roku podporil aj Košický samosprávny kraj a niektoré obce dotknutých regiónov. Pokračovanie...  Diskusia: 7

Rok zmien 2011: Program revitalizácie železničných spoločností

4.3.2011 8:00
Dňa 3. marca 2011 sa do medzirezortného pripomienkového konania dostal materiál "Program revitalizácie železničných spoločností" predložený Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Pokračovanie...  Diskusia: 155

Dvoj-DVD 5. narodeniny VLAKY.NET v predaji

29.11.2010 8:00, Autor: -mm-
Piate výročie založenia internetového magazínu o vlakoch a železniciach VLAKY.NET sme v máji 2009 oslávili na Čiernohronskej železnici. Údolie Čierneho Hrona nám poskytlo nezabudnuteľný predĺžený víkend, počas ktorého sa spájala krása údolia v srdci Slovenska s čarom historických vláčikov na úzkorozchodnej železničke. DVD, ktoré zachytáva dianie z osláv Vám teraz prinášame vo VLAKY.NET Shope. Pokračovanie...  Diskusia: 6

Gemerský expres II. Správa obsahuje fotogalériu

17.7.2010 8:00, Autor: Ing. Igor Molnár a Mgr. Ľubomír Lehotský, Zdroj: KHKV
Gemer je regiónom, ktorý predstavuje jednu z najstarších a najvýznamnejších kultúrnych oblastí Slovenska. Je to kraj hôr, hustých lesov, dravých bystrín a strmých horských lúk, ale aj vľúdnych pahorkatín a úrodných polí s neodmysliteľnými lánmi slnečníc, modrými hladinami jazier a rybníkov a kľukatými tokmi riek. Pokračovanie...  Diskusia: 10

Ľudský symbolický vlak prešiel tunelom na Revúcku dolinu

17.8.2008 13:30, Autor: PaeDr. Milan Sajenko, Zdroj: Slavošovské noviny
Bolo to 3. mája 2008, do Slavošoviec zavítali turisti, milovníci historických železníc na trase Košice – Slavošovce. Vypravili sa historickým "motoráčikom" po stopách histórie baníctva, hutníctva a papierenstva do údolia rieky Štítnik, za Pavlom Dobšinským do Slavošoviec, chýrnym zberateľom prostonárodných ľudových povestí a rozprávok, ktorý v jeho rodnom dome v expozícii "Trinásta komnata" odklína zlatým kľúčom zabudnuté tajomstvá z rozprávok starých materí. Pokračovanie...  Diskusia: 5

Narodeniny VLAKY.NET trochu inak - 2.časť: Gemerské manipuláky Správa obsahuje fotogalériu

7.6.2008 8:00, Autor: Michal Melicher
Gemerské trate boli podľa štúdií ministerstva dopravy v roku 2003 pre osobnú dopravu najstratovejšie. Na prvý pohľad by sa teda zdalo, že železnica je v tomto kraji už mŕtva. No ako som sa presvedčil aj ja, určite to nie je pravda. Pokračovanie...  Diskusia: 38

Narodeniny VLAKY.NET trochu inak - 1. časť: cesta na Gemer Správa obsahuje fotogalériu

17.5.2008 8:00, Autor: Michal Melicher
Keď som po prvý raz čítal, kde sa tento rok budú oslavovať 4.narodeniny VLAKY.NET, vedel som, že sa tam pravdepodobne objavím. A to napriek tomu, že najkratšou vzdialenosťou po koľajách to mám do Plešivca 371km. Pozvánka (alebo rozkaz? :D), od domáceho gemerana Dušana (d`Ant) nenechala na seba dlho čakať. Pokračovanie...  Diskusia: 21

Tažení na východ, den druhý: narozeniny Správa obsahuje fotogalériu

13.5.2008 12:00, Autor: PhDr. Zbyněk Zlinský
Po nepříliš dlouhém nočním klidu nás v onu sobotu uvítalo krásné, ale poněkud hektické ráno. Krásné bylo pro všechny účastníky naší expedice, hektické jen pro Milana a mne. Museli jsme stihnout narozeninový vlak našich stránek v jednom ze dvou možných bodů jeho trasy mezi Košicemi a Plešivcem, protože z praktických důvodů jsme se vzdali možnosti hnát naše přibližovadlo až do jeho výchozí stanice. Pokračovanie...  Diskusia: 31

Ako sme na Gemeri oslávili 4. narodeniny VLAKY.NET Správa obsahuje fotogalériu

13.5.2008 8:00, Autor: Mayo & Pio
Východné Slovensko - Gemer, kraj kde sme sa rozhodli osláviť 4. narodeniny VLAKY.NET. S viacerých východoslovenských lokálok, na ktorých bola zastavená osobná železničná doprava, sme si na tohtoročné oslavy vybrali trať do Slavošoviec. Zavítali sme na miesta, pre ktoré sa v 40. rokoch 20. storočia vďaka výstavbe Gemerských železničných spojok plánovala veľká železničná budúcnosť. Pokračovanie...  Diskusia: 74

Blesková návšteva Štítnickej doliny Správa obsahuje fotogalériu

11.4.2008 11:00, Autor: Igor Molnár
Blížiaci sa termín narodeninovej jazdy VLAKY.NET ma spoločne s Mariánom, Mirom a Dušanom prinútil navštíviť tento nádherný kúsok Slovenska nazývaný Gemerom. Po vzájomnej dohode padlo rozhodnutie, že sobota 5.4. 2008 je ten správny deň na prieskum terénu a vybavenie potrebných náležitostí spätých s organizovaním takejto jazdy. Pokračovanie...  Diskusia: 34

4. narodeniny VLAKY.NET - s M 131.1125 a M 131.1053 na Gemer

3.4.2008 15:55, Autor: Redakcia VLAKY.NET
Deň osláv 4. narodenín nášho on-line magazínu o vlakoch a železniciach sa nezadržateľne blíži. Mnoho z nás si pomyslí, že "tretie narodeniny sme oslavovali len nedávno" ... a už sú tu štvrté! Tentokrát sa spolu s Magdou vyberieme na výlet do Slavošoviec, do krásneho kúta na Gemeri, ktorý sa vďaka tzv. Gemerským spojkám mohol stať dôležitým železničným uzlom. Na cestu za nie len železničnou históriou sa vydáme 3. 5. 2008 na trase Košice - Plešivec - Slavošovce. ZVÝŠENÁ KAPACITA VLAKU!!!. Pokračovanie...  Diskusia: 155

Cesta po gemerských spojkách Správa obsahuje fotogalériu

12.8.2005 16:15, Autor: Pivec, Kamilk, Jano63
Myšlienka prejsť nedostavané gemerské spojky mi vŕtala v hlave už zopár rokov, ale až tento rok sa aj uskutočnila. Na jar sa niekoľko členov Klubu VLAKY.NET dohodlo, že by sa takáto akcia mohla cez leto uskutočniť. Konečný termín bol 25.-26. júla a nakoniec traja účastníci: Kamilk, Jano63 a Pivec. Pokračovanie...  Diskusia: 32

Nedobudovaná trať Tisovec - Revúca - Slavošovce Správa obsahuje fotogalériu

23.5.2005 6:00, Autor: Ing. Igor Molnár
V tejto reportáži chcem čitateľom priblížiť slavošovskú časť nedobudovanej trate Tisovec-Revúca-Slavošovce a to tak, ako sa mi ju podarilo zachytiť objektívom fotoaparátu pri mojich niekoľkonásobných návštevách týchto zaujímavých miest. Pokračovanie...  Diskusia: 18

Gemerské spojky Správa obsahuje fotogalériu

13.5.2005 9:15, Autor: Horka, Zamračená, Andreas a Pilkus
Po Viedenskej arbitráži zostali na oklieštenom území Slovenska z gemerských tratí (Brezno) - Tisovec - Jesenské , Plešivec - Muráň, Plešivec - Slavošovce izolované navzájom neprepojené úseky, prístupné len peážou cez územie Maďarska. Preto sa začalo krátko po vzniku Slovenského štátu projektovať i stavať niekoľko nových železničných tratí, tzv. gemerských spojok. Pokračovanie...  Diskusia: 23

Miestna železnica Plešivec – Slavošovce Správa obsahuje fotogalériu

8.11.2004 17:13, Autor: Igor Molnár
13. novembra si pripomenieme 110. rokov spustenia prevádzky na trati Plešivec – Slavošovce. Čo predchádzalo jej výstavbe, ako i postup výstavby si priblížime v nasledujúcich riadkoch. Pokračovanie...  Diskusia: 15

Diskusia (7)

Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.

» Pridaj príspevok s obrázkom

Počet: 7    
» Juzič Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 12.3.2014 11:18
RE: ŽSR - 166

je to pěkná trať, škoda že jen pro náklady. Akorát zastávka Roštár neni v km 15,338 jak je uvedeno v objektech ale v km 15,550. Když jsem tam šel vloni pěšky zjistil jsem to.

» 0477 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 211 14.7.2009 14:05
Slavošovce dňa 10.07.2009

1. na dverách čakárne - asi sa stále jazdí, aj keď to tak nevyzerá
2. pobyt 752 041 v železničnej stanici
3. "príchod záťaže" - 5 vozňov
Slavošovce dňa 10.07.2009 Slavošovce dňa 10.07.2009 Slavošovce dňa 10.07.2009

» 153kar Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 28.1.2009 18:29
RE: ŽSR - 166

ako že tu rušeň nemá príspevok???Toto sa na fanatika nepatrííí!!!!

» beginner Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 365 9.4.2007 12:33
RE: ŽSR - 166

... moje detstvo ... moja prázdninová železnica

» Igi Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 12 067 16.6.2005 21:50
RE: ŽSR - 166

Krásne zábery z mojej obľúbenej stanice. Pripomínajú mi spomienky z detstva, keď tu 850 pravidelne jazdili. :-)??? 16.6.2005 20:43 RE: ŽSR - 166

 850018 pri obiehaní ...
RE: ŽSR - 166

??? 16.6.2005 20:33 RE: ŽSR - 166

   ...merací vlak dnes tesne po 11. hodine došiel do žst. Slavošovce - 850018 a merací vagón... ...stretol sa tam s MUV-kou...
RE: ŽSR - 166

Pridaj príspevok k téme