Sieť ŽSR

ŽSR 168 : Moldava nad Bodvou - Medzev

TraťPrehľad tratí

O trati

Číslo trate: ŽSR - 168
Správca: Železnice Slovenskej republiky
Trasa: Moldava nad Bodvou - Medzev
Otvorenie trate: 1.8.1894
Rozchod: 1 435 mm  

Miestna železnica Košice - Turňa nad Bodvou
(Ing. Jiří Kubáček, CSc.)

Koncesia na výstavbu železnice, odbočujúcej v Barci z trate MÁV a vedúcej cez Drienovec do Turne nad Bodvou bola vydaná nariadením ministerstva obchodu (ďalej MO) č. 68051/89.XII.26 Dr. Aurelovi Münnichovi a spoločníkom. Výstavba ďalších tratí Moldava n. B. - Medzev a Počkaj  - Baňa Lucia bola povolená nariadením MO č. 61602/93.VIII.26. Na železnici bolo treba postaviť  11 staníc a 1 zastávku, 10 výpravných budov, 10 skladísk, 17 strážnych stanovíšť a 3 remízy pre rušne. Najväčšie mosty cez rieku Bodvu (rozpätie 30 a 10 m) boli drevenej konštrukcie. Celkové náklady výstavby železnice s odbočkami dosiahli 3 850 000 K. Na úseku Košice - Turňa nad Bodvou sa prevádzka začala 12.10.1890, na odbočkách Moldava nad Bodvou - Medzev a Počkaj - Baňa Lucia 1.8.1894.

Patrik Nohavica, napísal o trati:

Trať spájajúca mestá Moldava nad Bodvou a Medzev patrí medzi typické slovenské „lokálky“. Svojou dĺžkou takmer 15,4 km si dokonca trúfa na jednu z najkratších železničných tratí na Slovensku. Aj tu bola, podobne ako na mnohých iných regionálnych tratiach, pozastavená osobná doprava 2. februára 2003. Na tejto trati sa dá pozorovať mnoho prírodných krás, ale aj to, ako úpadok priemyslu v regióne po čase ovplyvní samotnú železnicu. Táto trať sa dá absolvovať buď pešo, alebo autom po ceste popri trati. Ja som si vybral prvú alternatívu, keďže nejde o nejakú veľmi náročnú túru. Začiatok mojej cesty sa nachádzal v centre mestečka Medzev, od ktorého som pokračoval smerom k neďalekej železničnej stanici a odtiaľ po trati do Moldavy nad Bodvou.

11.5.2008 - Medzev: centrum mestečka © P.Nohavica

Mesto Medzev vzniklo v r.1961 zlúčením obcí Nižný a Vyšný Medzev a Baňa Lucia (od r.2002 je Vyšný Medzev opäť samostatná obec). Medzev mal k 26.5.2001 3667 obyvateľov. Nižný Medzev sa spomína už v r.1359. Okrem baníctva (najmä železo) a hámorníctva sa tu rozvíjalo kováčstvo, obuvníctvo, stolárstvo a zámočníctvo. Známa je výroba poľnohospodárskeho náradia, ktoré sa vyvážalo aj do zahraničia. V Medzeve sa nachádza gotický kostol z 15.storočia, ktorý bol v r.1735 zbarokizovaný, a mariánsky stĺp z 18.storočia. Okrem toho tu nájdeme aj technickú pamiatku – železný hámor na vodný pohon. Toto mestečko pravdepodobne najviac preslávil exprezident R. Schuster, ktorý tu nedávno zriadil aj rodinné múzeum so starou filmovou technikou. 

11.5.2008 - Medzev: takto nenápadne končí (začína) celá trať © P.Nohavica

Železničná trať č.168 je jednokoľajná neelektrifikovaná trať medzi Moldavou nad Bodvou a Medzevom, na ktorej je najvyššia povolená rýchlosť 50 km/h. Prevádzka tu bola zahájená 1.8.1894, vrátane 2 km odbočky z Počkaja do Bane Lucia. Táto kratučká odbočka bola znesená v deväťdesiatych rokoch, keďže osobná doprava na nej bola zastavená v r.1969. Počas 2. sv. vojny pripadla väčšina trate Maďarsku (s výnimkou Medzeva). 

11.5.2008 - Počkaj: koľaj smerujúca do píly © P.Nohavica 

Na trati sa nachádzajú železničné stanice Medzev, Počkaj, Jasov a Moldava nad Bodvou a zastávky Debraď a Moldava nad Bodvou mesto. Na tejto železnici nenájdeme žiadne staviteľské skvosty, pretože prechádza väčšinou rovinatým terénom bez väčších prírodných prekážok. Nachádza sa tu len zopár mostov a priepustov. Na trati, resp. v staniciach sú miestne obsluhované výhybky. Veľmi pekný a zaujímavý úsek trate prechádza obcou Jasov. Okrem veľkej rómskej osady :-) je možné vidieť z trate aj premonštrátsky kláštor alebo chránené prírodné územie s výstižným názvom Čertova skala. 

11.5.2008 - Počkaj: železničná stanica - pohľad od moldavského zhlavia © P.Nohavica

Zaujímavosťou môže byť aj to, že na trati sa nachádzajú až tri rôzne druhy podvalov – drevené, betónové a oceľové. Za Jasovom „vychádza“ trať z kopcov a lesov a ide až do Moldavy n/B. viac-menej uprostred polí. Trať sa križuje s cestami II. triedy dvakrát, a obidve priecestia sú zabezpečené svetelnými zabezpečovacími zariadeniami. Okrem nich sú tu ešte 2 priecestia so svetelnou signalizáciou na miestnych komunikáciách, ostatné priecestia sú zabezpečené len klasickými krížmi. 

11.5.2008 - Medzev: aj miestne komunikácie zažili lepšie časy... © P.Nohavica

Ako už bolo spomínané, pravidelná osobná doprava tu bola pozastavená (s najväčšou pravdepodobnosťou navždy) v r.2003. Predtým tu zavítali najmä motorové vozne radu 810. Veľmi slabú nákladnú dopravu držia ešte pri živote zrejme miestne píly. Svedčia o tom „až“ 3 naložené vozne s drevom, ktoré boli v čase mojej návštevy odstavené v Medzeve.

Patrik Nohavica

 

Prílohy


Cestovné poriadky


PDF  » GVD 1938 leto PDF 213 kB 29.3.2009 8:39
PDF  » GVD 1941 leto PDF 178 kB 26.4.2009 19:09
PDF  » GVD 1950 leto PDF 324 kB 18.6.2010 20:08
PDF  » GVD 1958 / 1959 PDF 209 kB 25.6.2010 17:16
PDF  » GVD 1968 / 1969 PDF 349 kB 18.1.2009 20:08
PDF  » GVD 1976 / 1977 PDF 185 kB 18.1.2009 20:08
PDF  » GVD 1979 / 1980 PDF 189 kB 27.6.2010 20:30
PDF  » GVD 1982 / 1983 PDF 178 kB 3.7.2010 19:45
PDF  » GVD 1988 / 1989 PDF 150 kB 18.1.2009 20:08
PDF  » GVD 1989 / 1990 PDF 116 kB 5.7.2010 9:52
PDF  » GVD 1990 / 1991 PDF 112 kB 5.7.2010 15:22
PDF  » GVD 1995 / 1996 PDF 137 kB 17.4.2011 10:30
PDF  » GVD 1996 / 1997 PDF 146 kB 10.4.2011 14:19
PDF  » GVD 1997 / 1998 PDF 138 kB 5.6.2011 12:37
PDF  » GVD 1998 / 1999 PDF 126 kB 18.1.2009 20:08
PDF  » GVD 1999 / 2000 PDF 168 kB 16.10.2011 16:02
PDF  » GVD 2000 / 2001 PDF 153 kB 23.10.2011 19:41
PDF  » GVD 2001 / 2002 PDF 216 kB 29.5.2011 11:57


Ostatné prílohy


PDF  » TTP Medzev - Moldava nad Bodvou PDF 132 kB 29.12.2008 18:26
PDF  » TTP Medzev - Moldava nad Bodvou. 6. zmena PDF 82 kB 15.6.2010 7:32

Objekty (8)

Km TTP Km KCP Objekt Typ
0,000 0,000 Železničná stanica  Moldava nad Bodvou ŽST
1,300 1,000 Zastávka  Moldava nad Bodvou mesto Zastávka
5,484   Priecestie  Debraď v km 5,484 Priecestie
5,491 5,000 Zastávka  Debraď Zastávka
10,052   Priecestie  Jasov v km 10,052 Priecestie
10,181 10,000 Železničná stanica  Jasov ŽST
12,760 13,000 Železničná stanica  Počkaj ŽST
15,358 15,000 Železničná stanica  Medzev ŽST

Články (17)

Počet: 17    

Vyberte sa s nami na výlet za UNESCOM do Jasovskej jaskyne

22.10.2017 8:00, Autor: -zz-, Zdroj: OZ Detská železnica Košice
Vyberte sa s nami v posledný októbrový víkend na výlet vlakom z Košíc za UNESCOM do neďalekej Jasovskej jaskyne. Spomedzi šiestich jaskýň Svetového dedičstva UNESCO, ktoré sú z Košíc na dosah, je úplne najbližšie Jasovská jaskyňa. Jej návšteva je nielen emotívnym zážitkom, ale je tiež prospešná zdraviu. Pokračovanie...  Diskusia: 6

Po stopách trate Počkaj - Baňa Lucia Správa obsahuje fotogalériu

3.2.2017 8:00, Autor: Michal Čellár
Krátka miestna železnica údolím potoka Borzó do banskej osady Baňa Lucia vznikla na konci 19. storočia ako odbočka z trate Moldava nad Bodvou - Medzev, a tým začal rozkvet miestneho banského priemyslu. Od začiatku slúžila len pre potreby baní a až neskôr tu bola zavedená aj osobná doprava. Po vyťažení a zatvorení baní trať zrušili, následne 20 rokov pomaly zarastala v náletových drevinách, až nakoniec bol koľajový zvršok odstránený a odvtedy teleso trate pomaly pohlcuje príroda. Pokračovanie...  Diskusia: 10

Aktuálne z Moldavy nad Bodvou Správa obsahuje fotogalériu

12.6.2015 8:00, Autor: Bc. Jozef Gulík
Prestupný terminál v Moldave nad Bodvou zhmotňuje jednu z najvýraznejších zmien, ktoré sa v súčasnosti dejú na sieti Železníc Slovenskej republiky. Ukážme si prostredníctvom aktuálnych fotografií, v akom štádiu sa stavba nachádza a ako sa rysuje tvár nového tarifného bodu, ktorý ešte v priebehu roka 2015 privíta svojich prvých cestujúcich. Pokračovanie...  Diskusia: 61

33 obrazov z cesty na „ďaleký východ“ Správa obsahuje video

10.5.2015 8:00, Autor: Helmut Böhme
Ako už v minulosti, aj tejto jari som sa s manželkou vybral stráviť týždeň dovolenky na východnom Slovensku, odkiaľ ona pochádza. Ja samozrejme so zámerom využiť cesty z metropoly Saska do tej východoslovenskej aj naspäť na realizovanie svojich železničných zámerov, nehovoriac o niekoľkých výletoch z miesta nášho pobytu na okolité trate. Pokračovanie...  Diskusia: 51

Výlet do Medzeva Správa obsahuje fotogalériu

26.3.2015 8:00, Autor: Ondrej Krajňák
Košická detská historická železnica (KDHŽ) a Klub historických koľajových vozidiel (KHKV) sú dve spoločnosti, ktoré úzko spolupracujú. Spoločnými silami sa starajú o údržbu koľajových vozidiel a spoločne sa podieľajú i na opravách a renovácii historických vozidiel. Nie je to tak dávno, keď sfunkčnili skutočný vrak motorového vozňa M 131.1538. V súčasnosti spolupracujú na obnove parného rušňa 434.2338 o ktorom tu už bola reportáž. Pokračovanie...  Diskusia: 22

MDD s Jasovským expresom 26.5.2012

4.5.2012 20:00, Zdroj: KHKV
Nedočkavci rodinných výletov historickým vlakom sa môžu opäť vybrať na mimoriadnu nostalgickú jazdu starým motorákom do Jasova a Medzeva. V predvečer Medzinárodného dňa detí si budú môcť cestujúci oddýchnuť v kraji plnom zaujímavých pamiatok a prírodných krás. Pokračovanie...  Diskusia: 1

Leto 2010, sny a železnice Správa obsahuje fotogalériu

22.4.2011 8:00, Autor: Ing. Marko Engler
V roku 2010 som sa zúčastnil niekoľkých mimoriadnych jázd vlakov po tratiach, kde už niekoľko rokov pravidelné osobné vlaky nejazdia. Jednotlivé železničné akcie boli opísané v rôznych reportážach na stránkach usporiadajúcich klubov alebo napr. aj na VLAKY.NET. Nejdem ich detailne popisovať, spomeniem ich len stručne, ale pozastavím sa nad niečím, čo sa mi na nich zdalo byť zaujímavým a výnimočným z môjho pohľadu. Pokračovanie...  Diskusia: 8

Mimoriadny Jasovský expres - prvá jarná jazda 9. apríla

21.3.2011 8:00, Autor: Mgr. Ľubomír Lehotský, Zdroj: KHKV
Po dlhom zimnom čakaní sa všetci nedočkavci môžu opäť vybrať na mimoriadnu nostalgickú jazdu historickým motorovým vlakom do Jasova a Medzeva. Krásny kraj, zaujímavé pamiatky a dobré jedlo v reštauráciách... To všetko láka nielen rodiny s deťmi, ale aj individuálnych turistov, či zaľúbené páry... Pokračovanie...  Diskusia: 4

Výlet s Magdou k hámrom a za históriou kinematografie Správa obsahuje fotogalériu

28.10.2010 8:00, Autor: Ing. Igor Molnár
MAGDA túto sezónu najazdila mnoho kilometrov po lokálnych tratiach v blízkom i vzdialenejšom okolí Košíc. Jedným z jej výletov bola opätovná jazda dolinou Bodvy, do Medzeva. To čo naši cestujúci mohli vidieť a spoznať sa dozviete v nasledujúcej reportáži. Odvtedy už korytom Bodvy pretieklo veľa vody, ale spomienky ostávajú stále čerstvé. Pokračovanie...  Diskusia: 8

MEDZEVSKÝM EXPRESOM za históriou hámrov a kinematografie už 14. augusta

2.8.2010 8:00, Autor: Ľubomír Lehotský, Zdroj: KHKV
KHKV - Klub historických koľajových vozidiel, pre všetkých nadšencov a cestovateľov, pripravil ďalšiu jazdu historickým motorákom po opustených tratiach. Historická súprava vyrazí na takmer zabudnutú, no o to krajšiu trať do Medzeva už 14. augusta ráno o 8. hodine. Pokračovanie...  Diskusia: 6

Jasovský expres, 8.5. 2010

2.5.2010 16:00, Autor: Ing. Igor Molnár, Zdroj: KHKV
Po roku Vás opäť pozývame zaspomínať si na jazdu jednou z najkratších lokálok na Slovensku. Trať z malého, maďarsko - slovenského mestečka Moldava nad Bodvou vedie do nemeckého mestečka Medzev. Našou cieľovou stanicou však bude starobylá obec Jasov, kedysi vychýrené turistické stredisko, disponujúce unikátnymi lákadlami ako: Jasovská jaskyňa, Jasovský hrad, starobylý kláštor premonštrátov, rybníky, či Jasovská skala. Pokračovanie...  Diskusia: 6

Prebúdzanie Katky - jubilejný 10. ročník

16.4.2010 12:00, Zdroj: ZSSK
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vás pozýva na slávnostné prebúdzanie parnej mašinky Katky, ktoré sa uskutoční v dňoch 24. - 25. apríla 2010 v areáli rušňového depa Košice. Podujatie s pestrým sprievodným programom v areáli RD bude doplnené o mimoriadne jazdy vlakov vedených parnými rušňami z Prešova, Slovenského Nového Mesta a Margecian, nebude chýbať ani mimoriadna jazda motorového vozňa M 131.1 do Medzeva. Pokračovanie...  Diskusia: 68

Mimoriadna jazda do Medzeva dňa 11.7.2009

2.7.2009 12:00, Zdroj: KHKV
Pri príležitosti osláv 115. výročia železničnej trate Medzev- Moldava nad Bodvou Vás mesto Medzev a Klub historických koľajových vozidiel pri RD Haniska pri Košiciach pozývajú na mimoriadnu jazdu 11. júla 2009 z Hanisky do Medzeva. Pokračovanie...  Diskusia: 43

Jasovský Expres Správa obsahuje fotogalériu

13.6.2009 8:00, Autor: Igor Molnár a Ľubomír Lehotský
Posledná májová sobota sa niesla v duchu nostalgických jázd, organizovaných pri príležitosti blížiaceho sa MDD. Preto sa aj členovia Klubu historických koľajových vozidiel /KHKV/ z Hanisky pri Košiciach rozhodli zorganizovať výlet vláčikom pre deti z Košíc a blízkeho okolia. Za cieľovú destináciu si vybrali Jasov, malebné mestečko v údolí Bodvy, na okraji Slovenského krasu. Pokračovanie...  Diskusia: 38

Jasovský expres, 30. 5. 2009

20.5.2009 9:30, Autor: Ľubomír Lehotský, Zdroj: KHKV
Pozývame Vás po rokoch zaspomínať si na jazdu jednou z najkratších lokálok na Slovensku. Trať z malého, maďarsko -slovenského mestečka Moldava nad Bodvou vedie do nemeckého mestečka Medzev. Našou konečnou stanicou však bude starobylá obec Jasov, kedysi vychýrené turistické stredisko, disponujúce unikátnymi lákadlami ako: Jasovská jaskyňa, Jasovský hrad, starobylý kláštor premonštrátov, rybníky, či Jasovská skala. Pokračovanie...  Diskusia: 45

Pozvánka na 2.ročník vláčikov v Medzeve

27.6.2008 12:00, Autor: Ing. Stehlík Jaroslav
Pozývame všetkých nadšencov modulov a modelov na výstavu vláčikov a jazdenie na moduloch konanú pri príležitosti Dní mesta Medzev dňa 12.7.2008 od 11.00 do 22.00 hodiny. Jazdenie na moduloch a výstava bude v telocvični ZŠ Grunschule v Medzeve. Pokračovanie...  Diskusia: 21

O trati Moldava nad Bodvou - Medzev Správa obsahuje fotogalériu

18.5.2008 8:00, Autor: Patrik Nohavica
Trať spájajúca mestá Moldava nad Bodvou a Medzev patrí medzi typické slovenské „lokálky“. Svojou dĺžkou takmer 15,4 km si dokonca trúfa na jednu z najkratších železničných tratí na Slovensku. Aj tu bola, podobne ako na mnohých iných regionálnych tratiach, pozastavená osobná doprava 2. februára 2003. Na tejto trati sa dá pozorovať mnoho prírodných krás, ale aj to, ako úpadok priemyslu v regióne po čase ovplyvní samotnú železnicu. Pokračovanie...  Diskusia: 51

Diskusia (6)

Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.

» Pridaj príspevok s obrázkom

Počet: 6    
» Lyžiar Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 26.9.2012 18:51
RE: ŽSR 168 : Moldava nad Bodvou - Medzev

Mn 82221 - 7:30 Moldava nad Bodvou - 9:25 Medzev
Mn 82220 - 10:15 Medzev - 12:05 Moldava nad Bodvou

Mali by chodiť Utorok a Štvrtok to je súčasná doprava na tejto trati

» enumaelish Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 5.3.2010 13:38
RE: ŽSR 168 : Moldava nad Bodvou - Medzev

Úprimne si povedzme, že koľko ľudí by skutočne chodilo vlakom a prispôsobilo by sa napr. dvom odchodom medzi 5 a 8h. ráno...

» pantograf66 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 9.7.2009 23:03
RE: ŽSR - 168

BIEDA JE TO AJ S NAKLADNOU DOPRAVOV OTAZKA CASU KEDY AJ TU ZRUSIA

» kačena Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 9.7.2009 15:50
RE: ŽSR - 168

všetci ste uplne mimo kedže v tomto regione je velmi nizka nezamestnanosř tak koho by tie vlaky nosily??????????? jedine ked tak stare babky v nedelu do kostola ale ani dokonca este aj medzevi jasov maju kostol a skolu takze aj deti chodia do skoly tam iba ked tak do jaskyne turisty ale tym sa v moldave n./b. nechce prestupovat takze radsej pojdu busom

» peťko Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 12.1.2009 18:05
RE: ŽSR - 168

Ano,nákladná doprava ešte funguje,tri krát do týždna chodi manipulak do Medzeva.Do 2.februara 2003 fungovala aj osobná doprava,kým ten nevydarený a hlavne neschopný vtedajšý minister dopravy pán Prokopovič to zrušil

» patrez071 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 320 30.4.2008 17:27
RE: ŽSR - 168

neviete niekto ci tu chodi este aspon nakladna doprava ?

Pridaj príspevok k téme