Sieť ŽSR

ŽSR 169 : Košice - Hidasnémeti MÁV

TraťPrehľad tratí

O trati

Číslo trate: ŽSR - 169
Správca: Železnice Slovenskej republiky
Trasa: Košice - Hidasnémeti MÁV
Otvorenie trate: 14.8.1860
Rozchod: 1 435 mm  
Elektrifikácia: 3 kV =        

Tiská železnica

Jiří Kubáček, Ladislav Szojka

Známy nemecký národohospodár a propagátor železníc Friedrich List upozorňoval pri svojom pobyte vo Viedni v rokoch 1844 a 1845 rakúsku vládu na mimoriadny dopravný význam Dunaja. Navrhoval jednotlivé oblasti monarchie napojiť na túto dopravnú tepnu železnicami. Jednou z nich mala byť tiež trať Pešť - Szolnok - Debrecen - Miskolc - Košice - Prešov - Przemysl, vytvárajúca spojenie uhorskej nížiny s hornatým Slovenskom. Uhorsko, ktoré malo v rámci svojich emancipačných snáh životný záujem na spojení Pešti s Haličou a Ruskom, nezávislom na Rakúsku, tento názor prijalo za svoj. Keď roku 1846 István Széchenyi predložil svoj návrh na vybudovanie štyroch hlavných železničných tratí v Uhorsku, bola medzi nimi i trať Pešť - Košice. Revolučné udalosti rokov 1848 - 1849 zmarili realizáciu tohto plánu, ktorý musel na svoje uskutočnenie čakať celé desaťročie. Až vo februári 1856 získal gróf Andrássy so spoločníkmi povolenie k prípravným prácam a 10.11.1856 i koncesiu na trate Szolnok - Debrecen s odbočkou do Aradu, Püspökladány - Oradea, Debrecen - Miskolc a Pešť - Miskolc - Košice. Koncesia tiež zaručovala prednostné právo na výstavbu železnice z Košíc do Haliče a odbočky do Spišských Vlachov, centra spišského železiarskeho priemyslu; za predpokladu, že si ho spoločnosť uplatní do piatich rokov od výstavby trate Miskolc - Košice. Koncesia bola udelená na 90 rokov a zaručovala koncesionárom štátnu garanciu výnosov vo výške 5,2 % základného kapitálu, ktorého objem nemal prekročiť 55 mil. zl (napokon bol stanovený na 40 mil. zl). Na druhý deň po udelení koncesie oficiálne vznikla spoločnosť Tiskej železnice. Obchodné a stavebné aktivity - nákup železnice Cegléd - Szolnok od StEG ku dňu 4.4.1857 za 1 345 133 zl, ukončenie výstavby štátom rozostavaných železníc Szolnok - Debrecen (23.11.1857) a Püspökladány - Oradea (24.4.1858), ako aj výstavba trate Szajol - Arad (v prevádzke od 25.10.1858) - vyčerpali finančné prostriedky spoločnosti, ktorá bola nútená vziať si u rakúskej banky Creditanstalt pôžičku 15 mil. zl. Súčasne znížila svoj akciový kapitál zo 40 na 24 mil. zl. Zložitú situáciu pomohla riešiť štátna správa, ktorá zamenila spoločnosti 50 000 akcií v hodnote 10 mil. zl za 5-percentné prioritné obligácie v tej istej hodnote a prijala , namiesto ďalších 5 mil. zl náhrady stavebných nákladov za spoločnosťou prevzaté rozostavané štátne železnice, ďalšie priority. Celková hodnota prioritnej pôžičky tak obnášala chýbajúcich 15 mil. zl. Vďaka tejto pomoci mohla spoločnosť bez problémov dokončiť výstavbu železnice Debrecen - Miskolc (24.5.1859) a napokon i trate Miskolc - Košice (14.8.1860). Je zaujímavé, že koncesovanú trať Pešť - Miskolc spoločnosť Tiskej železnice nikdy nepostavila. Najvyšším rozhodnutím z 31.1.1859 bola totiž táto línia z jej koncesie vyňatá. Oficiálne zdôvodnenie poukazovalo na nepriaznivý efekt výstavby plánovanej železnice na výnosy ostatných štátom garantovaných tratí Tiskej železnice, najmä línie Miskolc - Debrecen - Cegléd. V dôsledku tohto rozhodnutia trvala jazda najrýchlejšieho vlaku medzi Košicami a Pešťou ešte roku 1867 neuveriteľných 15 hodín a samotný úsek Pešť - Miskolc bolo možné absolvovať dostavníkom rýchlejšie ako železnicou.

Keďže výstavba tratí prebiehala väčšinou v rovinatom teréne, dokázala spoločnosť začať prevádzku na všetkých tratiach pred plánovaným termínom. Hoci výkup pozemkov bol uskutočnený pre dvojkoľajné trate, stavala spoločnosť všetky svoje železnice ako jednokoľajné, pretože jej príjem nikdy nedosiahol hranicu 20 000 zl/km, po prekročení ktorej stanovovala koncesná listina povinnosť položenia druhej koľaje.

I napriek finančným ťažkostiam sa spoločnosť Tiskej železnice rozhodla v súlade s koncesiou predĺžiť svoju sieť z Košíc ďalej na sever smerom do Haliče a na severozápad v línii údolia Hornádu. Vzhľadom na nepriaznivú prognózu výnosov plánovaných železníc i vlastnú neuspokojivú finančnú situáciu sa však svojho zámeru napokon vzdala a konzorciu bratov Richeovcov, pripravujúcich výstavbu Košicko-bohumínskej železnice, odstúpila už vypracované projekty železnice Košice - Poprad.

 

 

Prílohy


Cestovné poriadky


PDF  » GVD 1938 leto PDF 285 kB 29.3.2009 8:39
PDF  » GVD 1950 leto PDF 217 kB 19.6.2010 9:04
PDF  » GVD 1958 / 1959 PDF 161 kB 25.6.2010 17:16
PDF  » GVD 1968 / 1969 PDF 386 kB 14.1.2009 12:08
PDF  » GVD 1976 / 1977 PDF 351 kB 14.1.2009 12:08
PDF  » GVD 1979 / 1980 PDF 320 kB 27.6.2010 20:31
PDF  » GVD 1982 / 1983 PDF 312 kB 3.7.2010 19:45
PDF  » GVD 1988 / 1989 PDF 304 kB 14.1.2009 12:08
PDF  » GVD 1989 / 1990 PDF 325 kB 5.7.2010 9:52
PDF  » GVD 1990 / 1991 PDF 340 kB 5.7.2010 15:23
PDF  » GVD 1995 / 1996 PDF 446 kB 17.4.2011 10:31
PDF  » GVD 1996 / 1997 PDF 476 kB 10.4.2011 14:19
PDF  » GVD 1997 / 1998 PDF 402 kB 5.6.2011 12:37
PDF  » GVD 1998 / 1999 PDF 365 kB 14.1.2009 12:08
PDF  » GVD 1999 / 2000 PDF 399 kB 16.10.2011 16:02
PDF  » GVD 2000 / 2001 PDF 471 kB 23.10.2011 19:42
PDF  » GVD 2000 / 2001 PDF 471 kB 23.10.2011 19:42
PDF  » GVD 2001 / 2002 PDF 450 kB 29.5.2011 11:58
PDF  » GVD 2008 / 2009 PDF 51 kB 12.1.2009 14:18
PDF  » GVD 2009 / 2010 PDF 52 kB 16.9.2017 19:47
PDF  » GVD 2010 / 2011 PDF 49 kB 16.9.2017 20:22


Ostatné prílohy


PDF  » TTP Barca - Čaňa štátna hranica PDF 136 kB 9.1.2009 13:22
PDF  » TTP Barca - Čaňa štátna hranica. 3 zmena. PDF 135 kB 16.7.2009 12:00
PDF  » TTP Košice - Barca PDF 253 kB 9.1.2009 13:24

Objekty (13)

Km TTP Km KCP Objekt Typ
350,751     Čaňa štátna hranica Št.hranica
352,839 21,000 Zastávka  Kechnec Zastávka
354,629 19,000 Zastávka  Seňa Zastávka
358,353 15,000 Zastávka  Gyňov Zastávka
360,801 13,000 Železničná stanica  Čaňa ŽST
363,047 11,000 Zastávka  Geča Zastávka
365,260 9,000 Zastávka  Valaliky Zastávka
366,607   Most / viadukt  Valaliky križovanie tratí Most
368,950 5,000 Železničná stanica  Barca ŽST
97,070 2,000 Zastávka  Košice predmestie Zastávka
97,057   Priecestie  Košice predmestie km 97,057 Priecestie
97,725   Priecestie  Košice km 97,725 Priecestie
98,750 0,000 Železničná stanica  Košice ŽST

Články (16)

Počet: 16    

Ako prebieha rekonštrukcia železničnej stanice Košice Správa obsahuje fotogalériu

19.5.2015 8:00, Autor: Milan Weinwurm
II. etapa uvažuje s celkovou zmenou dispozície prednej fasády. Objekt sa na prízemí od pravého vchodu v prednej časti rozšíri smerom na juh po predajňu Lidl. Zo západnej strany sa objaví nákladný výťah a únikové schodisko. Objekt „šošovky“ na treťom podlaží bude presahovať ponad strechu druhého, kde bude podopieraný sústavou oceľových šikmých stĺpov. Pokračovanie...  Diskusia: 27

Ako som bol „Katku“ prebúdzať Správa obsahuje fotogalériu

1.5.2015 8:00, Autor: Ondrej Krajňák
Prebúdzanie Katky a s tým spojená Rušňoparáda má už pätnásťročnú tradíciu. Ja na túto akciu chodievam nepravidelne. Idem vtedy, keď je tam niečo nové, pre mňa zaujímavé. Davy ľudí a takmer nemožné fotografovanie mi nejako nevoňajú. Tohoročnú akciu som navštívil hlavne preto, lebo zo Sečoviec išiel v sobotu 18.4.2015 mimoriadny vlak do Košíc. Pokračovanie...  Diskusia: 21

Rušňové depo Košice pod drobnohľadom Správa obsahuje video Správa obsahuje fotogalériu

8.3.2015 8:00, Autor: Milan Weinwurm
Prvé depo na údržbu a zbrojenie parných rušňov bolo na úrovni prvej historickej stanice naproti výpravnej budovy za nástupišťami. Kedy bolo postavené súčasné depo, neviem zistiť. Na rušňoch je potrebné po ich návrate z trate vykonať prehliadku, opraviť prípadne vzniknuté poruchy, ošetriť a vyzbrojiť ich pred ďalšou prevádzkou. Pokračovanie...  Diskusia: 37

Železničná stanica Čaňa Správa obsahuje video Správa obsahuje fotogalériu

6.3.2015 8:00, Autor: Milan Weinwurm
Obec Čaňa leží 15 kilometrov juhovýchodne od Košíc. Je to veľmi stará usadlosť ležiaca v južnej časti Košickej kotliny na pravom brehu rieky Hornád. Obec je situovaná v rovinnej oblasti Abova. Má vyše 5 120 obyvateľov a rozlohu 1 156 ha. Prvá písomná zmienka o Čani bola zaznamenaná v roku 1164. Názov obce pochádza od slovenského mena Čan. Pokračovanie...  Diskusia: 17

Železničná stanica Barca dnes Správa obsahuje video Správa obsahuje fotogalériu

11.2.2015 8:00, Autor: Milan Weinwurm
Trať medzi dôležitými dopravnými uzlami juhom Slovenska vznikla prepojením úsekov, vybudovaných počas Rakúsko-Uhorska. Sprevádzkovaním náročného úseku medzi Rožňavou a Turňou nad Bodvou s 3 148 m dlhým Jablonovským tunelom, došlo 23. januára 1955 k prepojeniu už existujúcich úsekov a vzniku tzv. juhoslovenskej transverzály. Pokračovanie...  Diskusia: 15

Deň pred prebúdzaním KATKY Správa obsahuje video Správa obsahuje fotogalériu

20.4.2012 8:00, Autor: Ing. Igor Molnár
Stáva sa už tradíciou, že kroky železničných fanúšikov vedú koncom apríla do Košíc. V tunajšom depe sa každoročne koná slávnosť symbolického zapálenia ohňa v peci úzkorozchodnej U 36.003. Pri tejto príležitosti sa stretávajú i skalní fanúšikovia VLAKY.NET. Medzi nimi nesmie chýbať ani náš ostravský kamarát Karel. Jeho minuloročný skorší príchod sme využili okrem dokumentovania piatkových návozov do Košíc aj výletom k našim južným susedom. Pokračovanie...  Diskusia: 24

Život v rytme „Áčiek“ (5. diel – história rušňov s jedinou hnacou osou u Tiskej železničnej spoločnosti)

12.9.2010 8:00, Autor: Ing. Richard Halfar
Život v rytme „Áčiek“, alebo historické parné rušne s jedinou hnacou osou, s usporiadaním pojazdu 1A, 1A1, 2´A a 2A, prevádzkované na území bývalého Československa (5. diel – história rušňov s jedinou hnacou osou u Tiskej železničnej spoločnosti). Pokračovanie...  Diskusia: 2

Prebúdzanie Katky + návozy

10.4.2008 10:03, Autor: Ivan Wlachovský, Zdroj: ZSSK Slovensko
Na víkend 26. - 27. apríla pripravila Železničná spoločnosť Slovensko v rušňovom depe Košice tradičnú akciu PREBÚDZANIE KATKY. Okrem slávnostného zapálenia ohňa v kotli parnej mašinky Katky je na programe aj výstava koľajových vozidiel vrátane tzv. rušňoparády, čiže predstavovania rušňov na točni. Pokračovanie...  Diskusia: 68

Výluka v žst. Barca Správa obsahuje fotogalériu

12.9.2007 15:09, Autor: Ing. Peter Antoš
Už druhý deň vládne na košickom zhlaví žst. Barca čulí pracovný ruch. Počas prác, ktoré prebiehajú denne do 14:00, sa v tejto stanici koná čiastočná výluka. Jej príčinou je výmena výhybky na prvej koľaji, ktorá by mala byť ukončená tento piatok. Pokračovanie...  Diskusia: 25

„Minivýlet“ do Hidasnémeti Správa obsahuje fotogalériu

10.9.2007 15:47, Autor: Ing. Peter Antoš
Je nedeľné popoludnie a ja mám pocit, že je treba rozbehať tradične ťažký obed. Počasie sa konečne umúdrilo, Evka mala chuť ísť sa niekam prejsť, ja zas venovať sa svojim koníčkom. Tak sme si teda povedali, že sa vyberieme za vlakmi. Prvotný nápad bol navštíviť iba košické depo, no neskôr nás vietor zavial až k našim južným susedom. Pokračovanie...  Diskusia: 14

Prvé týždne premávky sezónneho vlaku IC 1532/1533 Poprad (doplnené nové foto aj z roku 2007)

28.12.2006 17:17, Autor: PhDr. Marián Dujnič
16. 12. 2006 sa uskutočnila prvá jazda nového sezónneho vlaku InterCity 1532/1533 ZSSK/MÁV Poprad na trase Budapest Keleti pu - Miškovec - Hidasnémeti - Košice - Poprad-Tatry a späť. Prvý vlak viezla z PS Hidasnémeti do Popradu-Tatier a späť namiesto esa radu 362 z turnusovej skupiny 308 gorila 350.002 ZSSK v novej farebnej schéme ZSSK. Pokračovanie...  Diskusia: 120

Zuzana Smatanová v ''Koncerte na železničnej stanici'' (doplnené)

27.4.2006 10:45, Autor: Nela Blašková, Zdroj: ŽSR
Už 27. apríla príde do Košíc „Európsky vlak“. Do projektu, ktorý spája krajiny a kultúry Európskej únie, sa ľudia môžu zapojiť hlavne vďaka občianskemu združeniu Feman, mestu Košice a Železniciam Slovenskej republiky. Vlak so sebou prinesie 100 ľudí z rôznych krajín Európy (Nemecko, Česko, Rakúsko, Slovinsko, Maďarsko, Slovensko, Poľsko, Srbsko, Lotyšsko, Bielorusko, Ukrajina, Rumunsko, Grécko, Francúzsko, Gruzínsko). Pokračovanie...  Diskusia: 30

Na stanici zhorel osobný vlak Správa obsahuje fotogalériu

5.12.2005 19:13, Autor: -po-, foto: Ing. Igor Molnár, Zdroj: Korzár
Osobný vlak, v ktorom sedelo asi tridsať cestujúcich, začal horieť na železničnej stanici Čaňa v piatok 2 . 12. 2005 krátko po 17. hodine. Plamene sa rýchlo rozširovali a siahali do výšky niekoľkých metrov. Začal sa boj s časom, ľudí museli rýchlo evakuovať, oheň totiž postupoval z lokomotívy dozadu na ďalšie vozne. Pokračovanie...  Diskusia: 45

Po piatich rokoch konečne dokončia prvé nástupište!

13.9.2005 9:49, Zdroj: KORZÁR
Košice - Hoci sa s rekonštrukciou prvého nástupišťa na košickej železničnej stanici začalo už v roku 2000, stále nie je dokončené. Železnice zápasia s finančným problémom a preto boli práce prerušené. "Nástupište bolo v havarijnom stave a preto sa muselo riešiť prednostne. Práce na ňom začali ešte v roku 2000 a už dávno by slúžilo svojmu účelu, keby zámery nepribrzdil nedostatok finančných zdrojov," vysvetľuje hovorkyňa ŽSR Nela Blašková. Pokračovanie...  Diskusia: 22

Železničná stanica Košice je v zlom stave

16.10.2004 10:48
Košice - Vstup do Košíc po železnici ani zďaleka nie je reprezentatívny pre druhé najväčšie mesto na Slovensku. Po vyše troch desaťročiach od výstavby novej budovy sa do jej obnovy nič neinvestovalo. Železnice SR s komplexnou rekonštrukciou síce počítajú už niekoľko rokov. Pokračovanie...  Diskusia: 19

Katka sa prebudila do novej sezóny

17.5.2004 22:18, Autor: Igor Molnár
Rušeň U 36.003 bol vyrobený v továrni Hagans v Erfurte v roku 1884 pre úzkorozchodnú miestnu dráhu v údolí Gelnice, ktorá spájala Gelnicu, Mníšek nad Hronom a Smolník. V roku 1918 ho prevzali ČSD, ktoré ho prevádzkovali na pôvodnej trati až do roku 1938. Potom až do roku 1950 bol nasadený na trati Hronská Breznica - Banská Štiavnica. Pokračovanie...  Diskusia: 14

Diskusia

Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.

» Pridaj príspevok s obrázkom

Počet: 0    

Pridaj príspevok k téme