Sieť ŽSR

ŽSR 182 : Štrba - Štrbské Pleso

TraťPrehľad tratí

O trati

Číslo trate: ŽSR - 182
Správca: Železnice Slovenskej republiky
Trasa: Štrba - Štrbské Pleso
Otvorenie trate: 27.7.1896
Rozchod: 1 000 mm  
Elektrifikácia: 1,5 kV =        

I napriek sľubom zo septembra 1894 o prednostnej výstavbe železnice z Popradu do Starého Smokovca, vysloveným účastníkmi komisie počas prípravy výstavby Tatranskolomnickej železnice, bol tento zámer predstihnutý iným tatranským dopravným projektom. Stala sa ním ozubnicová železnica Štrba - Štrbské Pleso.

O výstavbe železničnej komunikácie, spájajúcej stanicu KBŽ Štrba s prosperujúcou tatranskou osadou Štrbské Pleso, sa zaujímal celý rad podnikateľov. MO vydalo dve povolenia prípravných prác - grófovi Jozefovi Szentiványimu a staviteľovi Emilovi Várnaimu pod č. 11952/93.II.18 a grófovi Keglevichovi pod č. 50185/93.VII.20. Definitívnu koncesiu však napokon získala rozhodnutím MO č. 54761/94.VII.30 spoločnosť KBŽ, ktorá vzápätí založila Spoločnosť ozubnicovej železnice Štrba - Štrbské Pleso a zapožičala jej aj potrebný stavebný kapitál 380 000 K - s podmienkou, že miesto splátok pôžičky si bude ponechávať prevádzkové výnosy. Príčinu, prečo sa ozubnicová železnica nestala vlastníctvom KBŽ, asi treba hľadať vo výhodnejšom zdanení zisku pri takomto riešení.
Projekt stavby vypracoval staviteľ Várnai. Vytýčenie 4,74 km dlhej trate sa uskutočnilo v júli 1895  a už v auguste bola začatá vlastná stavba, vedená staviteľmi Adolfom Niedenthalom a Žigmundom Kornhäuserom - podnikateľmi zo Spišskej Novej Vsi. Technicko-policajná obchôdzka trate sa uskutočnila dňa 27.7.1896 a ešte v ten istý deň sa začala aj prevádzka.

Železnica s rozchodom 1000 mm a zmiešanou ozubnicovo-adhéznou prevádzkou začínala v Štrbe na kusej koľaji pri staničnej budove, lokalizovanej na severnej strane stanice KBŽ.30) V rovnakom priestore bola umiestnená tiež rušňová i vozňová remíza. Ku svojej cieľovej stanici viedla trať tak, aby v miestach križovania s cestami (bolo ich 12) ležala buď na rovine, alebo iba v miernom stúpaní, umožňujúcom vyhnúť sa na priecestiach uloženiu ozubeného hrebeňa. Po násypoch viedlo 3,289 km trate, v zárezoch 1,460 km. Prevýšenie 454 m prekonávala železnica najväčším stúpaním 127 o/oo s použitím ozubnice sústavy Riggenbach. Na Štrbskom Plese končila pri drevenej staničnej budove dvoma kusými koľajami. Rušeň súpravu smerom do vrcholovej stanice vždy tlačil, riešenie kusými koľajami teda prevádzkovým potrebám plne vyhovovalo.

Na trati bolo celkom 17 priepustov dĺžky do 2 m a jeden most. Aby sa ušetrilo na zložitých a drahých ozubnicových výhybkách, ležali stanice na rovine. V údolnej stanici bolo 5 a vo vrcholovej 1 výhybka.

Okrem konečných staníc nebola spočiatku na ozubnicovej trati žiadna ďalšia stanica alebo zastávka. Keď však bol roku 1905 v blízkosti trate dostavaný hotel Móry a po ňom i ďalšie budovy, zriadila sa roku 1906 zastávka Móryho osada (Móratelep) vybavená drevenou čakárničkou.
Pri výstavbe nebola trať ozubnicovej železnice vybavená žiadnym oznamovacím, ani zabezpečovacím zariadením.

Počas celej existencie ozubnicovej železnice zabezpečovali jej prevádzku 2 rušne, 4 osobné a 2 nákladné vozne. Rušne s výrobnými číslami 1012 a 1013 vyrobila roku 1896 viedenská lokomotívka Floridsdorf. Boli označené inventárnymi číslami 1 a 2. ČSD ich neskôr prečíslovali na  U 29.001 a U 29.002.
Vozňový park ozubnicovej železnice tvorili 4 dvojosové osobné vozne a 2 dvojosové nákladné vozne vyrobené roku 1896 budapeštianskou firmou Ganz.
Na začiatku prevádzky premávali vlaky iba v letnej sezóne - od 15.6. do 15.9. Neskôr sa doba sezónnej prevádzky predlžovala, takže roku 1912 jazdili vlaky až do 30.9.

Vlaková súprava na ozubnicovej železnici mohla pozostávať z rušňa a najviac dvoch vozňov, pričom rušeň musel byť zaradený vždy na spodnom konci vlaku. Rušňovodič, ktorý pri sunutí súpravy nemohol sledovať trať pred sebou, dostával potrebné návesti od pomocníka, stojaceho na plošine prvého vozňa. Návesti sprostredkovalo lanko vedené po strechách vozňov. Keď bolo z prevádzkových dôvodov potrebné použiť dve súpravy, jazdili na dohľad.

 

Prílohy


Cestovné poriadky


PDF  » GVD 1976 / 1977 PDF 332 kB 14.1.2009 20:52
PDF  » GVD 1979 / 1980 PDF 331 kB 27.6.2010 20:37
PDF  » GVD 1982 / 1983 PDF 308 kB 3.7.2010 19:51
PDF  » GVD 1988 / 1989 PDF 313 kB 14.1.2009 20:52
PDF  » GVD 1989 / 1990 PDF 351 kB 5.7.2010 10:00
PDF  » GVD 1990 / 1991 PDF 323 kB 5.7.2010 15:28
PDF  » GVD 1995 / 1996 PDF 357 kB 17.4.2011 12:22
PDF  » GVD 1996 / 1997 PDF 391 kB 10.4.2011 15:26
PDF  » GVD 1997 / 1998 PDF 303 kB 5.6.2011 14:18
PDF  » GVD 1998 / 1999 PDF 311 kB 14.1.2009 20:52
PDF  » GVD 1999 / 2000 PDF 483 kB 16.10.2011 17:27
PDF  » GVD 2000 / 2001 PDF 397 kB 23.10.2011 21:04
PDF  » GVD 2001 / 2002 PDF 399 kB 29.5.2011 13:53
PDF  » GVD 2008 / 2009 PDF 42 kB 14.1.2009 20:40
PDF  » GVD 2009 / 2010 PDF 48 kB 16.9.2017 19:51
PDF  » GVD 2010 / 2011 PDF 94 kB 16.9.2017 20:26


Ostatné prílohy


PDF  » TTP Štrba - Štrbské Pleso PDF 117 kB 9.1.2009 20:39
PDF  » TTP Štrba - Štrbské Pleso - 6. zmena PDF 117 kB 5.10.2009 16:43
PDF  » TTP Štrba - Štrbské Pleso - 8. zmena PDF 67 kB 22.9.2010 11:11

Objekty (3)

Km TTP Km KCP Objekt Typ
0,000 0,000 Železničná stanica  Štrba ŽST
1,353 2,000 Zastávka  Tatranský Lieskovec Zastávka
4,609 5,000 Železničná stanica  Štrbské Pleso ŽST

Filmy (5)

Počet filmov: 5    

Zubačka Štrba - Štrbské Pleso Video v HD kvalite

10.4.2014 10:00,   » Boris,   YouTube,   dĺžka: 03:17
Prevádzka na ozubnicovej železnici vo Vysokých Tatrách zo železničnej stanice Štrba na Štrbské Pleso.
95%

Zubačka Vysoké Tatry - Štrba - Štrbské Pleso

11.3.2014 10:00,   YouTube,   dĺžka: 09:05
Zubačka Vysoké Tatry - Štrba - Štrbské Pleso. Nedeľa 4. 7. 2010. Autor: malydivoch.
82%

Tatranská elektrická ozubnicová železnice 2010

28.6.2012 10:00,   » Staňa,   YouTube,   dĺžka: 16:10
Datum: Červenec 2010. Akce: Dovolená ve Vysokých Tatrách. Vlak: ozubnicový. Vozidla: 405.951, 405.952, 405.953 Kamera a střih: Plachý Stanislav
100%

Tatranská železnica Video v HD kvalite

14.6.2012 10:00,   YouTube,   dĺžka: 03:29
Záznamy počas letnej dovolenky 2010 vo Vysokých Tatrách. Zostrih 1: Konečná stanica ozubnicovej železnice (OŽ)Štrba. Príjazd "zubačky" zo smeru Štrbské Pleso. Zostrih 2: Konečná stanica tatranskej železnice (TEŽ) Tatranská Lomnica. Odchod tatranskej električky do Starého Smokovca. Zostrih 3: Končiaca elektrifikovaná trať pred potôčikom v Tatranskej Lomnici. Zostrih 4: Električka Stadler GTW 2/6 vchádza do posledného oblúku pred konečnou stanicou Tatranská Lomnica. Autor: Luxury104
95%

Slovenský vlak: Malá zaujímavá jazda

22.11.2011 10:00,   YouTube,   dĺžka: 02:15
Záznam z cestovania vlakom na Slovensku z pohľadu japonského turistu z Tokia. Zubačkou Tatranských elektrických železníc sa dostávame zo Štrby na Štrbské Pleso. Autor: kdynja. Hudba: Sheryl Crow, "Mother Nature's Son"
100%

Články (18)

Počet: 18    

Jeden pekný slnečný deň pod Tatrami Správa obsahuje fotogalériu

19.2.2015 8:00, Autor: Ondrej Krajňák
Sledujúc počasie na internete, na stránkach SHMÚ, rozhodol som sa, že si urobím výlet do Štrby. Takýto okamih nastal v sobotu 7.2.2015. „Aladin“ na stránkach SHMÚ ukázal, že v tento deň bude pod Tatrami pekne, slnečno. Tak som si zbalil potrebné „nádobíčko“ a v sobotu ráno o siedmej som sa viezol autobusom do Košíc, aby som vlakom R 604 Dargov mohol o 8:14 vycestovať pod naše veľhory. Pokračovanie...  Diskusia: 31

TEŽ v premenách času Správa obsahuje video Správa obsahuje fotogalériu

23.12.2014 8:00, Autor: Ondrej Krajňák
Po mojich nedávno uverejnených tematických historicko-dokumentárnych reportážach o Zvolene a Košiciach, som sa rozhodol napísať niečo aj o mojom fotografovaní v Tatrách. Predošlé reportáže som začínal históriou. Tu ale históriu vynechám. Na stránkach VLAKY.NET som totiž našiel niekoľko článkov, v ktorých autori opisujú históriu dopravy v našich veľhorách dosť podrobne, takže sa nechcem opakovať. Pokračovanie...  Diskusia: 14

SVTS seminár na tému: Predstavenie knihy Dejiny Tatranskej elektrickej železnice

16.6.2013 8:00, Autor: Ivan Wlachovský, Zdroj: SVTS Dopravy
Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy, v gescii riaditeľa Odboru obchodu GR ŽSR Ing. Miroslava Matúška s podporou internetového klubu VLAKY.NET v roku 2013 usporiadajú sériu odborných prednášok na tému doprava. Dňa 26. 6. 2013 sa uskutoční šiesta: Predstavenie knižnej publikácie Ing. Ladislava Szojku: Dejiny Tatranskej elektrickej železnice Pokračovanie...  Diskusia: 9

Ing. Ladislav Szojka: Dejiny Tatranskej elektrickej železnice

2.6.2013 8:00, Autor: Ivan Wlachovský, Zdroj: HMH, s. r. o.
Začiatkom roku 2013 prišiel za mnou Ing. Ladislav Szojka s ešte teplým výtlačkom knihy „Dejiny Tatranskej elektrickej železnice“. Nebolo to prvé stretnutie s týmto ojedinelým literárnym počinom. Mal som tú česť knihu pripomienkovať v stave, keď ju autor písal. Cesta od myšlienky až po vydanie je však dlhá. Listujem v knihe pre fajnšmekrov. Pán Szojka, nakoniec ako vždy, predložil dielo výnimočnej hodnoty. Pokračovanie...  Diskusia: 39

Zubačkou na krátku návštevu jarnej tatranskej prírody.. Správa obsahuje fotogalériu

18.6.2010 8:00, Autor: Ing. Peter Kálman
V nedávnej minulosti som niekoľko dní strávil v Liptovskom Mikuláši. Už pri chystaní pobytu v Mikuláši som mal plán vo chvíli voľna využiť pohodlné a rýchle cestovanie vlakom a navštíviť aspoň na pár hodín Tatry, keď už som bol pri nich tak blízko. Pokračovanie...  Diskusia: 22

Veľkonočné Štrbské Pleso Správa obsahuje fotogalériu

16.4.2010 8:00, Autor: Ivan Wlachovský, Zdroj: ŽSR - História železníc
Veľkonočné sviatky sa blížili závratnou rýchlosťou. Pomerne chladné počasie sľubovalo dobrú lyžovačku. Rodinná rada zasadla a rozhodla, že napriek otrasným zážitkom zo začiatku tohto roka v lyžiarskom stredisku Malinô Brdo opäť pôjdeme lyžovať do slovenských hôr. Rozhodli sme sa sviatky stráviť na Štrbskom Plese. Musím povedať, že to bol dobrý tip. Poopravil som si zas raz mienku o Slovensku a službách. Pokračovanie...  Diskusia: 14

Výber z tvorby železničnej fotografky Beáty Želtvayovej

28.4.2009 8:00, Autor: Beáta Želtvayová, Zdroj: beafoto
Pri cestovaní vlakom cestujúci sledujú okolitú krajinu, prírodu, vrchy s pocitom ako to všetko nesmierne rýchlo uteká . Míňajú vlakom návestidlá, tunely, mosty... Mnohé z veci z vlaku ani nevidia. Je to pohyb, ktorým sú častokrát unášaný... Pokračovanie...  Diskusia: 76

Bleskový report z jarných Tatier 2 Správa obsahuje fotogalériu

31.3.2009 10:25, Autor: m@jo a rýchle esá
V záverečných riadkoch prvého dielu našej snežnej prepadovky stála výzva fotografom pofotiť tatranskú bielu jar. Na ponuku tancovať s fotoaparátom medzi snehovými vločkami koncom marca sa zrejme vplyvom čoraz silnejšej vône jari zjavne neulakomil takmer nik, nuž sme si dovolili naservírovať zopár chladivých riadkov a obrázkov znova v našej réžii. Pokračovanie...  Diskusia: 38

Bleskový report z jarných Tatier Správa obsahuje fotogalériu

23.3.2009 16:45, Autor: Rýchle esá
Nie je žiadnou zvláštnosťou, že v horách sa počas jarných mesiacov jar usmieva iba z listov kalendárov, vonku zima obvykle doháňa to, čo zameškala v januári. Tento rok to v Tatrách platí dvojnásobne. Hoci sa tu žiadne extrémne závaly snehu nekonajú, v porovnaní s tým, čo „nacukrilo“ počas zimných mesiacov, predsa len skutočná zima prišla do hôr až teraz. Pokračovanie...  Diskusia: 41

Zvýšenie počtu tratí so Samoobslužným výpravným systémom

30.9.2008 17:00, Autor: -mr-
Od stredy 1. októbra 2008 sa upravuje Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. (ZSSK) v súvislosti so zavedením samoobslužného výpravného systému (SVS) na ďalších tratiach. Tento spôsob vypravenia cestujúcich znamená, že cestujúci je povinný do vlaku nastúpiť s platným cestovným lístkom, ktorý si vopred zakúpi a po nastúpení do vlaku v označovači označí. Pokračovanie...  Diskusia: 23

100 rokov TEŽ

17.9.2008 15:44, Autor: Veterán klub železníc Poprad
Občianske združenie Veterán klub železníc Poprad si Vás pri príležitosti osláv 100. výročia od zahájenia prevádzky na Tatranských elektrických železniciach, dovoľuje pozvať na oslavy, ktoré sa uskutočnia v dňoch 20. a 21. septembra 2008 v areáli rušňového depa Poprad a na tratiach TEŽ. Pokračovanie...  Diskusia: 38

Tažení na východ, den čtvrtý: zubačka, Horehronec a jiné Správa obsahuje fotogalériu

21.5.2008 12:00, Autor: PhDr. Zbyněk Zlinský
Pondělí bylo ve znamení rozchodů, nových setkání, honby za jediným záběrem a všelijakých zajímavostí, které jsme si v poslední pobytový den nemohli nechat ujít. No, některé z nich bychom si docela rádi ujít nechali, ale prostě jsme jim neunikli. Takový je už život. Nicméně byl to den přinejmenším pestrý a rozhodně jsme neměli čas se nudit nebo žehrat na nepřízeň osudu. Pokračovanie...  Diskusia: 24

Deň bez áut: Na „ďaleký“ východ Správa obsahuje fotogalériu

28.9.2007 8:25, Autor: Michal Melicher
Na 4. septembrový víkend pripravila ZSSK pre všetkých „vlakofilných“ šoférov (a nielen pre nich), výbornú akciu. 5Sk/50km. Samozrejme že sme neváhali a vybrali sme sa na „ďaleký“ východ... Pokračovanie...  Diskusia: 11

Abeceda železničiara: : Abtova ozubnica Správa obsahuje fotogalériu

11.8.2007 19:29, Autor: Pio
Jeden, dva alebo tri páry ozubených lamiel tvoria ozubnicu. Viaclamelová ozubnica má výhodu v plynulejšom zábere a zjednodušení výhybiek, obídu sa bez pohyblivej ozubnice v oblasti jazykov a bez pohyblivých koľajníc v strednej časti. V mieste jazykov sa hrebene rozídu do rôznych smerom, druhý hrebeň sa v dostatočnej vzdialenosti pripojí. Pokračovanie...  Diskusia: 3

110. výročie ozubnicovej železnice Štrba – Štrbské Pleso Správa obsahuje fotogalériu

18.10.2006 7:30, Autor: Radoslav Macháček
Veterán klub železníc Poprad v spolupráci so ŽSR a ZSSK usporiadali dňa 8.10.2006 podujatie pri príležitosti 110. výročiu ozubnicovej železnice Štrba – Štrbské Pleso, ktoré sa uskutočnilo na tratiach Tatranských elektrických železníc a Ozubnicovej železnice. Pokračovanie...  Diskusia: 2

Kométa 8. 10. 2006 opäť vyráža

1.10.2006 18:28, Autor: Ján Sabaka
Veterán klub železníc Poprad v spolupráci so ŽSR a ZSSK Vás pozývajú dňa 8.10.2006 na podujatie pri príležitosti 110. rokov ozubnicovej železnice Štrba – Štrbské Pleso, ktoré sa uskutoční na tratiach Tatranských elektrických železníc a Ozubnicovej železnice. Pokračovanie...  Diskusia: 24

TEŽ majú byť v plnej prevádzke do polovice júna

3.4.2005 10:06
Poprad - Trate Tatranských elektrických železníc majú byť po minuloročnej veternej smršti v plnej prevádzke do 15. 6. 2005, do začiatku letnej turistickej sezóny. Úsek medzi Starým Smokovcom a Vyšnými Hágmi je najviac poškodeným úsekom na ktorom sa pracuje. ŽSR odhadli škody po veternej smršti na 160 mil. Sk. Pokračovanie...  Diskusia: 23

Aktuality z Tatier

30.11.2004 17:28
Úsek Tatranských elektrických železníc Poprad-Tatry - Starý Smokovec bude v prevádzke od 7. decembra, momentálne jazdí elektrická jednotka z Popradu do osady Pod lesom. Ozubnicovú železnicu zo Štrby na Štrbské Pleso plánujú ŽSR otvoriť už 2. decembra. Úsek TEŽ Štrbské Pleso - Vyšné Hágy bude otvorený 22. decembra. Dopravu na úseku medzi Starým Smokovcom a Tatranskou Lomnicou otvoria ŽSR 26. decembra. Medzi Starým Smokovcom a Vyšnými Hágmi bude dopravu naďalej zabezpečovať náhradná autobusová doprava. -rp-  Diskusia: 10

Diskusia (5)

Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.

» Pridaj príspevok s obrázkom

Počet: 5    
» pikolíno Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 30.5.2010 10:26
RE: ŽSR 182 : Štrba - Štrbské Pleso

Veľmi zaujímavé historické fotky.

» 350.014-7 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 229 31.10.2007 0:01
RE: ŽSR - 182

Pekné historické fotky

» rk_kn. Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 11 793 10.3.2007 18:22
RE: ŽSR - 182

My ideme radšej peši :
RE: ŽSR - 182

» rk_kn. Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 11 793 21.2.2007 18:12
RE: ŽSR - 182

Peši po trati zubačky :
RE: ŽSR - 182 RE: ŽSR - 182 RE: ŽSR - 182

» rk_kn. Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 11 793 21.2.2007 18:10
Niekoľko starších fotiek,

z čias, keď zubačka mala ešte len 7 rokov.
Niekoľko starších fotiek, Niekoľko starších fotiek, Niekoľko starších fotiek,

Pridaj príspevok k téme