Sieť ŽSR

ŽSR 183 : Poprad-Tatry - Starý Smokovec - Štrbské Pleso

TraťPrehľad tratí

O trati

Číslo trate: ŽSR - 183
Správca: Železnice Slovenskej republiky
Trasa: Poprad-Tatry - Starý Smokovec - Štrbské Pleso
Otvorenie trate: 20.12.1908
Rozchod: 1 000 mm  
Elektrifikácia: 1,5 kV =        

Ing. Jiří Kubáček CSc.:  Dejiny železníc na území Slovenska. 

Zámer mesta Poprad vybudovať medzi Popradom a Starým Smokovcom železničnú komunikáciu sa objavil už v polovici 80. rokov v súvislosti s výstavbou miestnej železnice v údolí Popradu a neskôr i Tatranskolomnickej miestnej železnice. Prvým spojením oboch miest motorovým dopravným prostriedkom sa však nestala železnica, ale trolejbusová linka postavená popradskou spoločnosťou Matejka, Krieger a spol. Trolejbusy začali prevádzku 2.8.1904, 12 km dlhú trať absolvovali za 75 min a jazdili asi až do roku 1906. Aj keď ich prevádzka bola vzhľadom na jestvujúci stav ciest i technickú úroveň priekopníckeho dopravného prostriedku do istej miery dobrodružnou, vysoký záujem verejnosti o dopravu preukázal oprávnenosť zámeru zdokonaliť dopravné spojenie medzi Starým Smokovcom a Popradom.

Zainteresovaní podnikatelia si tento potenciál uvedomovali a ešte počas prevádzky trolejbusu – 26. a 27. 7. 1906 – vyvolali verejnoprávnu obchôdzku na trase zamýšľanej elektrickej železnice Poprad – Starý Smokovec a pozemnej lanovky Starý Smokovec – Hrebienok. Po viacerých prepracovaniach a doplneniach projektovej dokumentácie bolo napokon stavebné povolenie na výstavbu pozemnej lanovky s dĺžkou 2019 m a najväčším stúpaním 154,5 ‰ udelené rozhodnutím MO č. 3249/908.II.28. Výstavba 34,8 km dlhej elektrickej železnice bola povolená rozhodnutí MO č. 16050/908.III.3. Koncesionárom sa stal budapeštiansky podnik Účastinná spoločnosť pre elektrické podniky Phöbus, ktorý prevzal aktivity podnikteľov Matejku, Kriegera a Hermanna a 30.3.1908 založili spoločnosť Smokoveckej miestnej elektrickej železnice (Tátrafüredi helyi érdékü villamos vasút, r. t.) so sídlom v Budapešti. Napriek pokračujúcim zmenám v projektovej dokumentácii stavba prebiehala pomerne rýchlo a 16.12.1908 sa uskutočnila operatívna obchôdzková komisionálna prehliadka. Hoci jej účastníci vytkli spoločnosti celý rad nedostatkov predovšetkým v súvislosti s vyhotovením elektrickej železnice, povolili zahájiť dopravu na lanovke už od 17.12.1908 a na elektrickej železnici od 20.12.1908. Závady sa však opakovali aj počas technicko-bezpečnostnej skúšky 19.3.1909 a tiež počas následnej kontroly 21.-27.7.1909. Ekonomický vzostup spoločnosti Phöbus, ktorá onedlho prevzala prevádzku na železnici (prevzatie prevádzky schválilo MO 18.12.1909) spôsobil, že jestvujúce problémy mali byť riešené radikálne: vybudovaním siete elektrických železníc výstavbou železnice Starý Smokovec – Tatranská Lomnica a Starý Smokovec – Štrbské Pleso a súčasnou rozsiahlou rekonštrukciou jestvujúcej železnice (zahŕňajúcou najmä výmenu zvršku, niektoré zmeny trasy, modernizáciu napájacích zariadení, stavbu nového depa v Poprade a neskôr i výpravnej budovy v Starom Smokovci). Rekonštrukčné práce sa začali v marci 1910 a najdôležitejšie stavebné objekty boli dokončené za 3 mesiace. Koncesiu na výstavbu plánovaných predĺžení obdržala spoločnosť rozhodnutím MO 51738/910.VII.30. Verejná prevádzka na úseku Starý Smokovec – Tatranská Lomnica bola otvorená 16.12.1911, do Štrbského Plesa sa začalo jazdiť 13.12.1912. V súvislosti s výstavbou nových železníc sa zmenila napájacia sústava celej železnice z pôvodného jednosmerného napätia 550 V (čoskoro po zahájení prevádzky v roku 1908 však zvýšeného na 650 V) na 1650 V. K tejto zmene došlo pravdepodobne v máji 1912.

Železničná spoločnosť plánovala ďalej rozširovať sieť tatranských elektrických železníc. V roku 1913 získala koncesiu na výstavbu železnice zo Štrbského Plesa na Podbanské a uvažovala o predĺžení tejto železnice do Liptovského Hrádku, o výstavbe odbočky k Popradskému Plesu i železnice z Tatranskej Lomnice do Tatranskej Kotliny a Levoče. Realizácii týchto zámerov zabránila 1. svetová vojna.

V roku 1909 disponovala železnica 3 dvojnápravovými motorovými vozňami 1-3 (ČSD EMU 28.001-3), 2 motorovými nákladnými vozňami, 2 dvojnápravovými osobnými, 1 poštovým (neskôr rekonštruovaným na elektrický – ČSD EMU 25.001) a 4 otvorenými nákladnými vozňami. Po predĺžení siete bol v roku 1912 park vozidiel doplnený o 3 štvornápravové motorové vozne, označené inventárnymi číslami 4-6 (ČSD EMU 48.001-3) a 4 dvojnápravové prívesné vozne. Posledným predvojnovým prírastkom bol motorový poštový vozeň, ktorý obdržal číslo 22 (ČSD EMU 26.001). Všetky vozidlá dodala budapeštianska firma Ganz. Elektrický výstroj novších i starších rekonštruovaných vozidiel pochádzal od takisto budapeštianskej firmy Siemens.

Pohon lanovky zabezpečoval jednosmerný elektromotor s výkonom cca 30 kW a napätím 550 V, umiestnený vo vrcholovej stanici Hrebienok a napájaný vzdušným vedením zo Starého Smokovca. Celé technologické zariadenie lanovky dostala viedenská firma AEG Union. Zaujímavým bolo dorozumievanie sprievodcu a strojníka prostredníctvom neizolovaných drôtov, natiahnutých pozdĺž trate lanovky a dotýkaných návestnou tyčou držanou sprievodcom alebo strojníkom (dotykom sa uvádzal do činnosti zvonček na stanovisku strojníka, resp. sprievodcu). Dve vozidlá s nápravami upravenými pre Abtove výhybne dodala firma Ganz.

Napájenie železnice i pozemnej lanovky zabezpečovala vodná elektráreň v obci Veľká a nová parná elektráreň v Poprade. Po rekonštrukcii napájania železnice v roku 1912 sa jediným napájacím bodom železnice stala meniareň v Starom Smokovci, spojená s popradskou elektrárňou vysokonapäťovým vedením 15 kV. Rekonštrukcia napájania sa nedotkla elektrických zariadení pozemnej lanovky.

 

Prílohy


Cestovné poriadky


PDF  » GVD 1938 leto PDF 650 kB 29.3.2009 8:04
PDF  » GVD 1941 leto PDF 819 kB 26.4.2009 19:13
PDF  » GVD 1950 leto PDF 478 kB 16.6.2010 20:25
PDF  » GVD 1958 / 1959 PDF 773 kB 25.6.2010 17:24
PDF  » GVD 1968 / 1969 PDF 581 kB 14.1.2009 21:23
PDF  » GVD 1976 / 1977 PDF 1 012 kB 14.1.2009 21:32
PDF  » GVD 1979 / 1980 PDF 1 642 kB 27.6.2010 20:38
PDF  » GVD 1982 / 1983 PDF 985 kB 3.7.2010 19:52
PDF  » GVD 1988 / 1989 PDF 602 kB 14.1.2009 21:37
PDF  » GVD 1989 / 1990 PDF 1 924 kB 5.7.2010 10:01
PDF  » GVD 1990 / 1991 PDF 1 724 kB 5.7.2010 15:29
PDF  » GVD 1995 / 1996 PDF 1 007 kB 17.4.2011 12:22
PDF  » GVD 1996 / 1997 PDF 1 008 kB 10.4.2011 15:26
PDF  » GVD 1997 / 1998 PDF 1 028 kB 5.6.2011 14:19
PDF  » GVD 1998 / 1999 PDF 903 kB 14.1.2009 21:38
PDF  » GVD 1999 / 2000 PDF 1 141 kB 16.10.2011 17:27
PDF  » GVD 2000 / 2001 PDF 1 054 kB 23.10.2011 21:05
PDF  » GVD 2001 / 2002 PDF 923 kB 29.5.2011 13:53
PDF  » GVD 2008 / 2009 PDF 135 kB 9.1.2009 20:44
PDF  » GVD 2009 / 2010 PDF 63 kB 16.9.2017 19:51
PDF  » GVD 2010 / 2011 PDF 134 kB 16.9.2017 20:27


Ostatné prílohy


PDF  » TTP Poprad-Tatry - Štrbské Pleso (TEŽ) PDF 230 kB 9.1.2009 20:44
PDF  » TTP Poprad-Tatry - Štrbské Pleso (TEŽ) - 6. zmena PDF 234 kB 5.10.2009 16:42
PDF  » TTP Poprad-Tatry - Štrbské Pleso (TEŽ) - 8. zmena PDF 189 kB 22.9.2010 11:09

Objekty (17)

Km TTP Km KCP Objekt Typ
0,000 0,000 Železničná stanica  Poprad - Tatry ŽST
5,115 5,000   Veľký Slavkov Výh / Zast
8,322 8,000 Zastávka  Nová Lesná Zastávka
10,042 10,000   Pod Lesom Výh / Zast
10,872 11,000 Zastávka  Dolný Smokovec Zastávka
12,756   Priecestie  Starý Smokovec km 12,756 = km 0,325 Priecestie
13,048 13,000 Železničná stanica  Starý Smokovec ŽST
13,661 14,000 Zastávka  Nový Smokovec Zastávka
14,139 15,000 Zastávka  Sibír Zastávka
15,235 16,000 Zastávka  Tatranské Zruby Zastávka
16,785 17,000   Tatranská Polianka Výh / Zast
18,378 18,000 Zastávka  Danielov Dom Zastávka
19,768 19,000 Zastávka  Nová Polianka Zastávka
22,206   Priecestie  Vyšné Hágy km 22,206 Priecestie
22,297 22,000   Vyšné Hágy Výh / Zast
27,438 27,000 Zastávka  Popradské Pleso Zastávka
29,110 29,000 Železničná stanica  Štrbské Pleso ŽST

Filmy (11)

Počet filmov: 11    

Štrbské Pleso - Poprad-Tatry Video v HD kvalite

10.8.2014 22:00,   » trs2004,   YouTube,   dĺžka: 52:03
Natočeno dne 30.6.2014 mezi stanicemi Štrbské Pleso - Poprad-Tatry. TTP v roce 2014
70%

Tatranské električky v roku 1964

9.6.2014 10:00,   YouTube,   dĺžka: 05:27
Tatranské električky na v roku 1964 - historické zábery z archívu RTVS. Pridal: LinkmanSK.
99%

TEŽ - Prvá tatranská električka 425.955 v novej farebnej schéme Video v HD kvalite

14.2.2014 10:00,   » poiree,   YouTube,   dĺžka: 02:06        Diskusia: 1
Elektrické jednotky 425.95, známe aj pod prezývkou "Barónka", sa dočkajú nového laku prostredníctvo hlavnej opravy s niekoľkými zmenami. Prvou takouto jednotkou (a v čase natočenie videa aj jedinou) je 425.955. Práve jednotka 425.955 dostala náter s výrazne tmavším odtieňom sivej na spodnej časti skrine a tiež pozmeneným odtieňom červenej. Inovácií sa dočkal aj interiér vozidla - okrem iných úprav boli napríklad prečalúnené sedadlá pre cestujúcich. Na videu je jednotka zachytená najprv ako prichádza do konečnej stanice Poprad-Tatry a po sérií fotografií odchádza zo železničnej stanice Starý Smokovec smerom na Štrbské Pleso.
80%

Mimoriadna jazda historickej tatranska električky Kométa Video v HD kvalite

30.1.2014 10:00,   » Boris,   YouTube,   dĺžka: 03:39        Diskusia: 1
Mimoriadna jazda historickej tatranska električky Kométa na železničných tratiach z Popradu do Starého Smokovca, na Štrbsé Pleso a Tatranskej Lomnice.
77%

Kométa - 2.4.2013 - Skušobná jazda Video v HD kvalite

18.4.2013 10:00,   » pouli,   YouTube,   dĺžka: 03:04
Skúšobná jazda "Kométy" na tratiach Tatranských elektrických železníc po generálnej oprave dňa 2.4.2013. Prepáčte zníženú kvalitu zvuku.
71%

Tatranská železnica Video v HD kvalite

14.6.2012 10:00,   YouTube,   dĺžka: 03:29
Záznamy počas letnej dovolenky 2010 vo Vysokých Tatrách. Zostrih 1: Konečná stanica ozubnicovej železnice (OŽ)Štrba. Príjazd "zubačky" zo smeru Štrbské Pleso. Zostrih 2: Konečná stanica tatranskej železnice (TEŽ) Tatranská Lomnica. Odchod tatranskej električky do Starého Smokovca. Zostrih 3: Končiaca elektrifikovaná trať pred potôčikom v Tatranskej Lomnici. Zostrih 4: Električka Stadler GTW 2/6 vchádza do posledného oblúku pred konečnou stanicou Tatranská Lomnica. Autor: Luxury104
95%

Slovenský vlak: Skalnaté Pleso

22.11.2011 22:00,   YouTube,   dĺžka: 02:14
Záznam z cestovania vlakom na Slovensku z pohľadu japonského turistu z Tokia. Vláčikom prichádzame do Tatranskej Lomnice a lanovkou sa dostávame na Skalnaté Pleso, kde sa tento seriál z cestovania vlakom po Slovensku končí. Autor: kdynja. Hudba: Hayley Westenra, "Le Notte Del Silenzio featuring Humphrey Berney"
71%

Slovenský vlak: Cez Starý Smokovec

22.11.2011 18:00,   YouTube,   dĺžka: 02:14
Záznam z cestovania vlakom na Slovensku z pohľadu japonského turistu z Tokia. Vlakom Tatranský elektrických železníc prichádzame do Starého Smokovca a pokračujeme ďalej do Tatranskej Lomnice. Autor: kdynja.
82%

Slovenský vlak: Odchod zo Štrbského Plesa

22.11.2011 14:00,   YouTube,   dĺžka: 02:14
Záznam z cestovania vlakom na Slovensku z pohľadu japonského turistu z Tokia. Vlakom Tatranských elektrických železníc odchádzame zo Štrbského Plesa smerom do Starého Smokovca. Autor: kdynja. Hudba: The Pentangle, "Bruton Town"
100%

Pohľad na traťový úsek Starý Smokovec - Tatranská Polianka

17.7.2010 10:00,   YouTube,   dĺžka: 09:19
Pohlľad na úsek trate Tatranských elektrických železníc Starý Smokovec - Tatranská Polianka. Autor: margibpl
75%

Kométa - Tatranská Polianka 12.6.2010 Video v HD kvalite

27.6.2010 18:00,   » pouli,   YouTube,   dĺžka: 05:02        Diskusia: 1
Kométa - 26.001 - Tatranská Polianka 12.6.2010 - jazda Kométou po tratiach Tatranskej elektrickej železnice. Spoluorganizátormi podujatia boli Železnice Slovenskej republiky a Klub priateľov železníc pri Žilinskej univerzite.
70%

Články (78)

Počet: 78     Stránky so správami: / 4    

Leto v Tatrách Správa obsahuje video Správa obsahuje fotogalériu

7.10.2017 8:00, Autor: Juraj Földes
Po dlhšej dobe sme sa v tomto roku zase rozhodli pre krátku letnú dovolenku vo Vysokých Tatrách. Ubytovali sme sa v hoteli FIS na Štrbskom plese a mysleli sme si, že unikneme horúčavám, ktoré trápili juh Slovenska. Tepelné rekordy padali ale aj v Tatrách, čo nebolo ideálne na túry. Okrem slabého dažďa v deň nástupu bolo však sucho. Pokračovanie...  Diskusia: 8

Pamiatkovo chránené zastávky na TEŽ

19.2.2017 18:00, Zdroj: ŽSR
Medzi vyjadreniami pre médiá na webovej stránke Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) sa objavila čerstvá informácia o zaradení niektorých zastávok na sieti TEŽ medzi pamiatkovo chránené objekty a veciach s tým súvisiacich. Pokračovanie...  Diskusia: 6

Letné jazdy Kométy v Tatrách Správa obsahuje fotogalériu

25.9.2016 8:00, Autor: Mayo
Historická tatranská Kométa potešila návštevníkov Vysokých Tatier aj v počas nedávno skončeného leta. Počas júla a augusta sa z popradského depa vydala na trate Tatranských elektrických železníc každú druhú nedeľu aby previezla všetkých tých, ktorí zatúžili zažiť pocit z jazdy tak ako ho cestujúci v Tatrách prežívali pred 100 rokmi. Pokračovanie...  Diskusia: 2

Letné jazdy historickej tatranskej električky KOMÉTA

4.6.2015 8:00, Zdroj: VKŽ Poprad
Občianske združenie Veterán klub železníc Poprad oznamuje verejnosti, že historická tatranská električka KOMÉTA bude v letnej sezóne 2015 premávať na tratiach tatranských elektrických železníc na trase Poprad – Starý Smokovec – Tatranská Lomnica (3x) – Starý Smokovec – Poprad každú druhú nedeľu. Pokračovanie...  Diskusia: 5

Historická električka Kométa oslavuje 1. máj

22.4.2015 18:00, Zdroj: VKŽ Poprad
Občianske združenie Veterán klub železníc Poprad oznamuje verejnosti, že prvá tohtoročná jazda električky sa uskutoční v piatok 1. mája 2015. Akékoľvek prvomájové rekvizity a sviatočné oblečenie sú vítané. Cestujúci sa môžu zúčastniť retro osláv 1. mája v Starom Smokovci a ďalších prvomájových podujatí vo Vysokých Tatrách. Pokračovanie...  Diskusia: 18

TEŽ v premenách času Správa obsahuje video Správa obsahuje fotogalériu

23.12.2014 8:00, Autor: Ondrej Krajňák
Po mojich nedávno uverejnených tematických historicko-dokumentárnych reportážach o Zvolene a Košiciach, som sa rozhodol napísať niečo aj o mojom fotografovaní v Tatrách. Predošlé reportáže som začínal históriou. Tu ale históriu vynechám. Na stránkach VLAKY.NET som totiž našiel niekoľko článkov, v ktorých autori opisujú históriu dopravy v našich veľhorách dosť podrobne, takže sa nechcem opakovať. Pokračovanie...  Diskusia: 14

Tatranská Kométa pre deti

26.5.2014 18:00, Autor: Dušan Antalík, Zdroj: Veterán klub železníc Poprad
Veterán klub železníc Poprad pozýva všetky deti, malé, veľké aj tie dospelé na jazdu historickou električkou. V nedeľu 1. júna 2014 Vás prevezieme celými Tatrami. Pokračovanie...  Diskusia: 15

Kométa bude jazdiť po Tatrách aj v septembri

29.8.2013 18:00, Autor: Ján Sabaka
Občianske združenie Veterán klub železníc Poprad v spolupráci so všetkými partnermi navrátilo legendárnu tatranskú električku Kométa do prevádzky. Od 9. augusta, kedy bola slávnostne predstavená verejnosti jazdí pravidelne vo Vysokých Tatrách. Pokračovanie...  Diskusia: 5

SVTS seminár na tému: Predstavenie knihy Dejiny Tatranskej elektrickej železnice

16.6.2013 8:00, Autor: Ivan Wlachovský, Zdroj: SVTS Dopravy
Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy, v gescii riaditeľa Odboru obchodu GR ŽSR Ing. Miroslava Matúška s podporou internetového klubu VLAKY.NET v roku 2013 usporiadajú sériu odborných prednášok na tému doprava. Dňa 26. 6. 2013 sa uskutoční šiesta: Predstavenie knižnej publikácie Ing. Ladislava Szojku: Dejiny Tatranskej elektrickej železnice Pokračovanie...  Diskusia: 9

Ing. Ladislav Szojka: Dejiny Tatranskej elektrickej železnice

2.6.2013 8:00, Autor: Ivan Wlachovský, Zdroj: HMH, s. r. o.
Začiatkom roku 2013 prišiel za mnou Ing. Ladislav Szojka s ešte teplým výtlačkom knihy „Dejiny Tatranskej elektrickej železnice“. Nebolo to prvé stretnutie s týmto ojedinelým literárnym počinom. Mal som tú česť knihu pripomienkovať v stave, keď ju autor písal. Cesta od myšlienky až po vydanie je však dlhá. Listujem v knihe pre fajnšmekrov. Pán Szojka, nakoniec ako vždy, predložil dielo výnimočnej hodnoty. Pokračovanie...  Diskusia: 39

Vlak a LIDL 2/3: S pani Vlastou až k oblakom a do kráľovstva slovenských Rómov Správa obsahuje fotogalériu

17.1.2012 8:00, Autor: Róbert Žilka
V poradí druhý deň jesennej lidlovskej akcie sa niesol v duchu hmlistého inverzného počasia, pričom mojím plánom bolo konečne sa dostať k vytúženým slnečným lúčom. Takáto túžba si vyžiadala navštíviť vyššie položené miesta, a teda oblasť Vysokých Tatier. Ďalším krokom bolo navštívenie len nedávno obnovenej trate vedúcej až pod najväčší hrad v strednej Európe. Pokračovanie...  Diskusia: 20

Prázdniny na Kométe

28.6.2011 16:00, Autor: Michal Repko, Zdroj: Veterán klub železníc Poprad
Prázdniny sa nemôžu začať inak ako jazdou tatranskej babičky Kométy. Leto, čas prázdnin, oddychu a výletov je tu, a preto si Veterán klub železníc Poprad v spolupráci so ŽSR pre vás na utorok 05.07.2011 pripravili nostalgickú jazdu historickou električkou. Pokračovanie...  Diskusia: 6

Ako „Kométa“ 1. máj oslavovala Správa obsahuje fotogalériu

13.5.2011 16:00, Autor: Radoslav Macháček
V nedávnej reportáži o niečom inom som už spomínal, že naša predprvomájová cesta pod Tatry bola nekonečná. Náš vlak IC 505 svoju cestu ukončil predčasne v žst. Svit, kde pre nás prišiel kamarát Komeťák, ktorý nás dopravil do nášho cieľa – Popradu-Tatier. Pokračovanie...  Diskusia: 10

Retro prvomájový sprievod s Kométou

25.4.2011 18:00, Autor: Michal REPKO, Zdroj: VKŽ
Vážení priatelia! Popradský Veterán klub železníc si po dlhšom čase pre Vás opäť niečo pripravil. Vráťte sa s nami na Kométe do čias nie až tak dávnych, zaspievajte si s nami internacionálu a zamávajte mávatkami. V nedeľu 1. mája 2011 sa v Novom Smokovci uskutočnia recesistické oslavy 1. mája, nebude chýbať „večne živý Lenin“, sprievod, transparenty a pionieri. Pokračovanie...  Diskusia: 8

Anděl bude znova na horách 21. 9. 2010 - REPRÍZA

17.9.2010 6:00, Autor: Michal REPKO, Zdroj: Veterán klub železníc Poprad
Veterán klub železníc Poprad organizuje už druhý ročník mimoriadnej nostalgickej jazdy, ktorá sa nesie v duchu slávneho revízora Jaroslava Marvana z filmu Anděl na horách. Neváhajte a príďte sa v utorok 21. septembra 2010 previezť historickou Kométou. Prísny revízor a odborárska rekreácia bude v tento deň najdiskutovanejšou témou na tatranskej železnici. Pokračovanie...  Diskusia: 5

Anděl bude znova na horách

8.9.2010 12:00, Autor: Michal REPKO, Zdroj: Veterán klub železníc Poprad
Veterán klub železníc Poprad organizuje už druhý ročník mimoriadnej nostalgickej jazdy, ktorá sa nesie v duchu slávneho revízora Jaroslava Marvana z filmu Anděl na horách. Neváhajte a príďte sa v nedeľu 12. septembra 2010 previezť historickou Kométou. Prísny revízor a odborárska rekreácia bude v tento deň najdiskutovanejšou témou na tatranskej železnici. Pokračovanie...  Diskusia: 14

Leto s Kométou

7.8.2010 20:30, Autor: Bc. Michal Repko, Zdroj: VKŽ Poprad
Leto je v plnom prúde a Kométa opäť vyráža na trate Tatranských elektrických železníc. Pre všetkých, ale najmä pre tých školopovinných, ktorým sa prázdniny už prehupli do svojej druhej polovice, určite padne vhod, previesť sa historickým váčikom, než opäť zasadnú do školských lavíc. Cestujete do Tatier s rodinou, či len tak na túru? Pokračovanie...  Diskusia: 9

KPŽ oslavoval na TEŽ Správa obsahuje fotogalériu

8.7.2010 8:00, Autor: Ing. Igor Molnár
Vraví sa, že čas sa nedá zastaviť. A prítomnosť nám dáva za pravdu. Už je tomu mesiac, čo sa Kométa preháňala po trati tatranských elektrických železníc. Jeden z viacerých dôvodov prečo tomu tak bolo treba hľadať v minulosti. Tento rok je totiž tomu už 15. rokov od obnovenia činnosti Klubu priateľov železníc pri Žilinskej univerzite. Jeho bývalí a súčasní členovia sa toto výročie rozhodli osláviť vo Vysokých Tatrách. Pokračovanie...  Diskusia: 8

Kométa Vám vezie leto

29.6.2010 17:00, Autor: Bc. Michal REPKO, Zdroj: Veterán klub železníc Poprad
Ani toto leto v Tatrách nemôže oficiálne začať bez jazdy Kométou. Prázdniny už klopú na dvere a preto Veterán klub železníc Poprad v spolupráci so ŽSR si pre Vás na nedeľu 04.07.2010 pripravili nostalgickú jazdu historickou električkou, doplnenú o dobové uniformy, predaj suvenírov a hudobný sprievod, na ktorú ste všetci srdečne pozvaní. Pokračovanie...  Diskusia: 12

Zubačkou na krátku návštevu jarnej tatranskej prírody.. Správa obsahuje fotogalériu

18.6.2010 8:00, Autor: Ing. Peter Kálman
V nedávnej minulosti som niekoľko dní strávil v Liptovskom Mikuláši. Už pri chystaní pobytu v Mikuláši som mal plán vo chvíli voľna využiť pohodlné a rýchle cestovanie vlakom a navštíviť aspoň na pár hodín Tatry, keď už som bol pri nich tak blízko. Pokračovanie...  Diskusia: 22

Diskusia (15)

Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.

» Pridaj príspevok s obrázkom

Počet: 15    
» nonder Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 16.7.2010 14:01
RE: ŽSR 183 : Poprad-Tatry - Starý Smokovec - Štrbské Pleso

Ahoj chcel by som sa opýtať či nemá niekto tabuľky sklonových pomerov tejto trate alebo či by ich nedokázal vybaviť. Vopred ďakujem.

» MatkoB Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 106 27.6.2010 10:06
RE: ŽSR 183 : Poprad-Tatry - Starý Smokovec - Štrbské Pleso

JirkaKraťas: zastavka Poprad-sidlisko uz neexistuje, po Poprad Tatry je az po 7 km cesty Velky Slavkov

» MatkoB Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 106 27.6.2010 10:01
RE: ŽSR 183 : Poprad-Tatry - Starý Smokovec - Štrbské Pleso

signalista333: ta odbocka je na otacanie supravv tvare trojuholnika, vyuzivaju ju hlavne ked vezu zubacku do depa v Poprade, tak ju tam otacaju, aby vosla do do depa pozadovanou stranou vpred

» pikolíno Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 10.4.2010 18:34
RE: ŽSR 183 : Poprad-Tatry - Starý Smokovec - Štrbské Pleso

Vrátim sa k tomu čo napísal signalista333 27.1.2007. Prečo by mali trať predlžovať do Poľska?
Kde si to našiel ?

» Maťko Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 3 048 20.7.2009 22:03
RE: ŽSR - 183

Presne tak - je tam samovrat aj výpravca... začém búkvy, vsjo jásno...

» JirkaKraťas Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 154 4.6.2009 21:45
RE: ŽSR - 183

Maťko: Díky za osvětu. To jako znamená, že když tam teď jsou samovratné výměny, tak už odjezdová návěstidla nejsou potřeba?

» Maťko Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 3 048 24.4.2009 11:27
RE: ŽSR - 183

JirkaKraťas,
skupinové odchodové návestidlá vo výhybniach sa likvidovali niekedy okolo roku 1992, práve vtedy, keď sa montovali samovraty... Takže ostali len v Smokovci.

» JirkaKraťas Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 154 24.12.2008 17:10
RE: ŽSR - 183

sladekmatus: Těch stanic a zastávek je na trati 183 určitě více. Pokusím se je vyjmenovat - snad si ještě pamatuji: Poprad-Tatry, Poprad-sídlisko, Veľký Slavkov, Nová Lesná, Pod Lesom, Dolný Smokovec, Starý Smokovec, Nový Smokovec, Sibír, Tatranské Zruby, Tatranská Polianka, Danielov dom, Nová Polianka, Vyšné Hágy, Popradské Pleso, Štrbské Pleso.
A na trati 184 by to mělo být takto: Starý Smokovec, Pekná Vyhliadka, Horný Smokovec, Tatranská Lesná, Stará Lesná, Tatranská Lomnica.
Jinak v době mé návštěvy v osmdesátých letech byla ještě v provozu stará trať z Popradu-Tater přes zastávky Veľká-zastávka a Veľká, po které následoval Veľký Slavkov.

» JirkaKraťas Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 154 20.12.2008 21:40
RE: ŽSR - 183

U popisu stanice Veľký Slavkov je uvedeno i z fotek patrno, že stanice je bez odjezdových návěstidel. Když jsem tuto stanici navštívil v roce 1984, tak zde byla dvousvětlová skupinová návěstidla vzor SSSR a ručně stavěné výhybky, dnes se samovratnými přestavníky. Kdy zde vlastně došlo k demontáži odjezdových návěstidel a z jakého důvodu?

» Přilepy Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 4.11.2008 19:04
RE: ŽSR - 183

Spomínam na 80.roky na tejto trati.Električky boli preplnené,najvyšší počet prešiel prestupnou stanicou v Starom Smokovci.Tu sa v mieste súčasného obchodu so suvenírmi nachádzalo kultúrne stredisko s milými zamestnankyňami železníc.Bola tu televízia,hrali sa šachy,čítali sa knihy,nechýbala výstavka krojov a pekné fotky.To všetko dopĺňali drevené stoličky.Keď vonku bolo škaredé počasie,kultúrne stredisko bolo preplnené.Teraz je realita iná.Informácie poskytuje len osobná pokladňa,je tu len 1 okienko,a obyčajná čakáreň.Peniaze na obnovu kultúrneho strediska nie sú,ale vedľa stanice vyrástla moderná budova rekreačného zariadenia ŽSR.Prosím tých,kto si spomína na atmosféru 80.r.v Smokovci nech napíše.Dik

» sladekmatus Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 257 4.9.2008 9:09
RE: ŽSR - 183

Chcel by som sa opytat ci zastavok (6) na tejto trati je tak malo. Najmenej 6 ich musi byt zo Smokovca na Strbske pleso!

» rk_kn. Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 11 793 10.3.2007 18:19
RE: ŽSR - 183

Z parčíka v St. Smokovci
RE: ŽSR - 183

» signalista Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 633 27.1.2007 8:57
RE: ŽSR - 183

Nevie niekto ci je pravda že chcú predĺžiť ťrať do Poľska?
A ešte čo je to za odbočka vo Veľkom Slavkove smerom na Poprad?
Odbočka je aj odfotena v zozname traťovych objektov.
Ďakujem.

??? 12.8.2005 9:37 RE: ŽSR - 183

Ústretový krok k cestujúcim: V októbri budú v tatranských električkách automaty na lístky

(sita) [12. 8. 2005] http://www.sme.sk/clanok.asp?cl=2337126

VYSOKÉ TATRY - V druhej polovici augusta začne Železničná spoločnosť s inštaláciou automatov na cestovné lístky v električkách Tatranských elektrických železníc. Pôvodne sa mali automaty umiestniť na jednotlivé zastávky, pre technické problémy sa to však nepodarilo. Podľa riaditeľa Divízie osobnej prepravy železníc Košice Pavla Galla predajné automaty namontujú do električiek a na niektorých zastávkach tam, kde nie je zmluvný predajca alebo kde je predpoklad, že by predaj v električkách nestačil. Montáž automatov chce spoločnosť ukončiť do konca októbra.

Chýbajúce predajné automaty a nedostatočná propagácia zavedeného samoobslužného dopravného systému spôsobili problémy mnohým turistom, ktorí električkou cestovali po prvýkrát. Podľa primátora Vysokých Tatier Jána Mokoša sťažnosti najčastejšie pochádzali od cestujúcich, ktorí na niektorých zastávkach nemali možnosť kúpiť si cestovný lístok a vo vlaku potom museli revízorovi okrem ceny lístka zaplatiť aj príplatok.

Mesto Vysoké Tatry požiadalo vedenie Železničnej spoločnosti aj o urýchlené riešenie úschovne batožín na železničnej stanici v Tatranskej Lomnici. Keďže podnikatelia o poskytovanie tejto služby nemajú záujem, spoločnosť by mala podľa primátora zvážiť výšku nájmu pre toho, kto by chcel túto službu v priestoroch stanice poskytovať.

Primátor Vysokých Tatier je nespokojný so stavom objektu železničnej stanice v Tatranskej Lomnici. Mesto vyzvalo Železničnú spoločnosť, aby odstránila neporiadok na pozemkoch v okolí stanice a pripravila návrh komplexného využitia objektu, ktorý by priniesol oživenie a celkovú estetizáciu železničnej stanice.

...načase, len aby si ten lístok každý zakúpil...

??? 12.8.2005 9:36 RE: ŽSR - 183

Cestovanie na TEŽ... aneb: Chamtivosť tatranskej železnice

"Pokiaľ si cestujúci nezakúpi cestovný lístok pred nástupom do električky, je povinný zaplatiť po nástupe jednotnú cenu lístku vo výške 80 korún. To platí aj v prípade, že na stanici električky nie je umiestnená pokladňa alebo je pokladňa zatvorená." Tak znel oznam na múroch pri stanici električky na Popradskom Plese smer Poprad. To nedáva zmysel, povedala som si. Našťastie, oznam bol doplnený o informáciu, že na plese je možné zakúpiť si lístok aj priamo na parkovisku. Pani, ktorá mala na starosti parkovisko, sa však pri našej požiadavke ohradila, že žiadne lístky nemá. Sledujúc jej reakcie a neúprosnosť v očiach pri príchode každého nového auta som sa ani nečudovala. Prečo by mala predávať lístky na električku, keď trochou neochoty ľudí odradí od cestovania ekologickejšou formou dopravy a nabudúce možno uprednostnia auto a využijú služby jediného parkoviska pod Popradským Plesom - toho jej?

Po vyše hodinovom čakaní električka prišla. Spolu s mojimi francúzskymi kamarátmi sme nastúpili vpredu, aby sme si mohli hneď kúpiť lístok. Plánovali sme objasniť celú situáciu revízorovi a boli sme presvedčení, že vzhľadom na okolnosti zaplatíme regulárnu taxu. Hneď nás zbadal a šiel rovno k nám. Cestou si nás spočítal a vypýtal si sumu 80 korún krát náš počet. Ešte sme ani nepovedali, že nemáme lístky, a on už vedel, že ich budeme potrebovať! A ja naivná som si myslela, že to pochopí. Snažila som sa mu opísať situáciu, no on sa na mňa díval s ironickým úsmevom. Pýtala som sa, ako môžeme zaplatiť "pokutu" za niečo, čo nebolo zapríčinené našou vinou. Za niečo, čo bolo narafičené na nás a ostatných, ktorí do Tatier prichádzajú za oddychom. Dostala som odpoveď, že keď niekam ideme, máme si cestu naplánovať vopred a kúpiť si lístok cez internet alebo ešte v Poprade na stanici. Vyrazil mi dych. Dá sa vari v horách vopred plánovať, kedy a kam presne prídete? Je vari toto zmysel oddychu? Neodchádzame do prírody s úmyslom aspoň na niekoľko hodín či dní zabudnúť na stres a do detailov naplánovaný život? Skúsila som zopár ďalších argumentov, ktoré by každý rozumný a ochotný človek pochopil. Najmä pokiaľ pracuje v sektore služieb a jeho terajší (a aj budúci!) príjem závisí od nás, turistov. Nič nepomohlo. Nemala som síl ďalej bojovať s veternými mlynmi. Vybrala som z peňaženky svoje posledné peniaze a zaplatila. Nato som sa otočila k nechápavým tváram francúzskych kamarátov a nevedela som, ako im to vysvetliť.

abadurova.blog.sme.sk http://ludia.sme.sk/clanok.asp?cl=2315079 [27. 7. 2005]

Pridaj príspevok k téme