Sieť ŽSR

ŽSR 188 : Košice - Plaveč - Čirč - Muszyna PKP

TraťPrehľad tratí

O trati

Číslo trate: ŽSR - 188
Správca: Železnice Slovenskej republiky
Trasa: Košice - Plaveč - Čirč - Muszyna PKP
Rozchod: 1 435 mm  
Prvý návrh spojenia severovýchodného Uhorska s Haličou predpokladal výstavbu železnice z Prešova cez Dukliansky priesmyk smerom na Przemysl. Tento zámer sa však nepodarilo realizovať. Neskôr sa pozornosť obrátila na spojenie Prešova s Tarnowom a uhorská legislatíva dňa 30.5.1870 s konečnou platnosťou rozhodla o výstavbe takto smerovanej trate. Na jej stavbu a prevádzkovanie vypísalo Uhorské ministerstvo verejných prác a dopravy konkurz. Zúčastnilo sa ho 7 uchádzačov, spomedzi ktorých bola vybraná viedenská banka Union, požadujúca na 1 míľu trate štátnu záruku vo výške 45 900 zl.9) Táto banka získala koncesiu na výstavbu i na prevádzkovanie uhorského úseku trate na základe zákonného článku č. XIV/1871, ktorý nadobudol účinnosť dňa 12.5.1871. Súčasne bola zmocnená i na založenie akciovej spoločnosti.
 
Podľa koncesie musela banka vybudovať a sprevádzkovať trať Prešov - Sabinov - Orlov - Tarnów po štátnu hranicu do 23 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti spomenutého zákona. Hoci sa pôvodne uvažovalo o jednokoľajnej trati, pozemky sa mali vyvlastniť pre dvojkoľajnú trať. Druhú koľaj bol koncesionár povinný bezplatne položiť na požiadanie vlády do dvoch rokov v prípade, ak by čistý zisk prekročil výšku úrokov menovitého kapitálu o 8 %. Koncesionár mal aj povinnosť zložiť zálohu vo výške 300 000 zl do 14 dní odo dňa konečného súhlasu so stavbou.
 
Banka Union uzavrela dňa 1.10.1871 stavebnú zmluvu s podnikateľom Oskarom Pongrátzom. Založila sa tiež akciová spoločnosť s názvom "Uhorská časť prešovsko-tarnowskej železnice", ktorej stanovy schválila vláda 24.2.1872. Banka na túto spoločnosť previedla koncesné práva i stavebnú zmluvu.
Projekty stavby boli schválené dňa 10.6.1871, verejnoprávna obchôdzka sa uskutočnila dňa 24.8.1871 a termín ukončenia bol stanovený na 18.4.1873. Podnikateľ Pongrátz termín dodržal, stavba bola dňa 3.4.1873 ukončená a po policajnej obchôdzke sa prevádzka na úseku Prešov - Orlov začala dňa 1.5.1873.
 
 Dĺžka uhorského úseku: 55 km
 Maximálne stúpanie: 17 o/oo
 Minimálny oblúk: 275 m
 Šírka hlavy pláne: 4 m
 Hmotnosť koľajníc: 35,5 kg/m
 Náklady na 1 km 18 816 zl
 Celkový stavebný kapitál 7 154 983 zl
 
 Na trati bolo 64 úrovňových križovaní a 1 nadchod. V 8 staniciach a zastávkach trate boli vybudované 4 prijímacie budovy, 5 skladov, 1 sklad obilia, 3 nákladiská (jedno pre potreby armády), 36 strážnych stanovíšť, ďalej 3 rušňové remízy a skládky uhlia. Dopravu vlakov zabezpečovali rušne, vyrobené v lokomotívke G. Siegla (s výr. č. 1636 - 1639 v roku 1872 a s výr. č. 1640 v r. 1873). Zodpovedali triede IIIb4 KBŽ a niesli mená "Torysa", "Poprad", "Tarka", Szeben" a "Lipiany". ČSD im neskôr pridelili čísla 313.335 - 313.339.
 
Koncom roku 1872 sa viedli neúspešné rokovania o prevzatí prevádzky dokončenej železnice spoločnosťou KBŽ. Spoločnosť KBŽ nechcela prevziať prevádzku Prešovsko-tarnowskej železnice, mala však záujem o jej získanie. Nakoniec prevádzku uhorského úseku po Orlov prevzali MÁV.
 
Roku 1874 bol vybudovaný aj úsek Orlov - zemská hranica. Verejná prevádzka na ňom sa však začala až 18.8.1876, po otvorení haličského úseku Tarnów - Leluchów - zemská hranica.
Prevádzku uhorského úseku po Orlov zabezpečovali v období 1873 - 1879 MÁV, od Orlova Prvá uhorsko-haličská železnica. Keď sa uskutočnila fúzia Prešovsko-tarnowskej železnice s KBŽ, prevzala železnicu i jej prevádzkovanie KBŽ. Dohoda o fúzii bola uzavretá dňa 8.4.1876, k jej ratifikácii však došlo až 11.6.1879 a prevod práv železnice na KBŽ schválil zákon č. XXXVIII/1879. Prioritky Prešovsko-tarnowskej železnice (14 284 ks po 300 zl) boli pritom vymenené za prioritky KBŽ. Došlo tiež k výmene akcií: za 8 kusov päťpercentných akcií Prešovsko-tarnowskej železnice (dovedna 14 284 ks po 200 zl) sa poskytlo 9 kusov štvorpercentných akcií KBŽ.
 

Prílohy


Cestovné poriadky


PDF  » GVD 1938 leto PDF 1 013 kB 29.3.2009 8:33
PDF  » GVD 1941 leto PDF 1 138 kB 26.4.2009 19:15
PDF  » GVD 1950 leto PDF 1 019 kB 18.6.2010 20:12
PDF  » GVD 1958 / 1959 PDF 1 445 kB 25.6.2010 17:27
PDF  » GVD 1968 / 1969 PDF 1 648 kB 15.1.2009 12:28
PDF  » GVD 1976 / 1977 PDF 2 324 kB 15.1.2009 12:39
PDF  » GVD 1979 / 1980 PDF 2 014 kB 27.6.2010 20:40
PDF  » GVD 1982 / 1983 PDF 2 274 kB 3.7.2010 19:53
PDF  » GVD 1988 / 1989 PDF 1 205 kB 15.1.2009 12:42
PDF  » GVD 1989 / 1990 PDF 1 274 kB 5.7.2010 10:03
PDF  » GVD 1990 / 1991 PDF 1 205 kB 5.7.2010 15:30
PDF  » GVD 1995 / 1996 PDF 1 576 kB 17.4.2011 12:25
PDF  » GVD 1996 / 1997 PDF 1 663 kB 10.4.2011 15:54
PDF  » GVD 1997 / 1998 PDF 2 121 kB 5.6.2011 14:30
PDF  » GVD 1998 / 1999 PDF 1 563 kB 15.1.2009 12:48
PDF  » GVD 1999 / 2000 PDF 2 334 kB 16.10.2011 17:29
PDF  » GVD 2000 / 2001 PDF 1 853 kB 23.10.2011 21:37
PDF  » GVD 2001 / 2002 PDF 1 876 kB 29.5.2011 13:56
PDF  » GVD 2008 / 2009 PDF 139 kB 15.1.2009 12:48
PDF  » GVD 2009 / 2010 PDF 149 kB 16.9.2017 19:54
PDF  » GVD 2010 / 2011 PDF 222 kB 16.9.2017 20:28


Ostatné prílohy


PDF  » TTP Kysacká spojka PDF 127 kB 15.1.2009 12:49
PDF  » TTP Kysacká spojka - 6. zmena PDF 128 kB 5.10.2009 16:57
PDF  » TTP Kysacká spojka - 7. zmena PDF 134 kB 16.12.2009 10:02
PDF  » TTP Muzsyna PL - Kysak PDF 252 kB 15.1.2009 12:49
PDF  » TTP Muzsyna PL - Kysak - 6. zmena PDF 257 kB 5.10.2009 16:57
PDF  » TTP Muzsyna PL - Kysak - 7. zmena PDF 260 kB 16.12.2009 10:02

Objekty (38)

Km TTP Km KCP Objekt Typ
98,750 0,000 Železničná stanica  Košice ŽST
102,746 4,000 Zastávka  Ťahanovce Zastávka
104,006   Tunel  Ťahanovský tunel Tunel
105,842   Most / viadukt  Kostoľany nad Hornádom I. Most
107,316 9,000 Železničná stanica  Kostoľany nad Hornádom ŽST
112,407 14,000 Zastávka  Trebejov Zastávka
114,434 16,000 Železničná stanica  Kysak ŽST
1,455   Most / viadukt  Obišovce most cez Hornád Most
1,955 19,000 Zastávka  Obišovce Zastávka
2,033   Priecestie  Obišovce km 2,033 Priecestie
2,616   Hradlo  Hradlo Obišovce Hradlo
4,010 20,000 Výhybňa  Ličartovce výhybňa Výhybňa
7,215 23,000 Zastávka  Drienovská Nová Ves - obec Zastávka
8,418 24,000 Železničná stanica  Drienovská Nová Ves ŽST
10,052 26,000 Zastávka  Kendice Zastávka
13,607 30,000 Zastávka  Haniska pri Prešove Zastávka
16,832 33,000 Železničná stanica  Prešov ŽST
18,510 35,000 Zastávka  Prešov mesto Zastávka
18,563   Vlečka  Prešov vlečka Fragopolis Vlečka
25,379 42,000 Železničná stanica  Veľký Šariš ŽST
31,135   Priecestie  Šarišské Michaľany v km 31,135 Priecestie
31,160 48,000 Zastávka  Šarišské Michaľany Zastávka
31,222   Vlečka  Šarišské Michaľany Imuna Vlečka
34,872 52,000 Zastávka  Orkucany Zastávka
37,349 54,000 Železničná stanica  Sabinov ŽST
41,529 58,000 Zastávka  Pečovská Nová Ves Zastávka
43,315 60,000 Železničná stanica  Červenica ŽST
45,925 62,000 Zastávka  Rožkovany Zastávka
48,557 65,000 Železničná stanica  Lipany ŽST
51,206 68,000 Železničná stanica  Krivany ŽST
61,741   Výhybňa  Pusté Pole Výhybňa
66,860 83,000 Zastávka  Ďurková Zastávka
68,780 85,000 Zastávka  Ľubotín Zastávka
69,722   Odbočka  Plaveč výh. č. 6/5 Odbočka
1,760 88,000 Železničná stanica  Plaveč ŽST
70,900 90,000 Zastávka  Orlov Zastávka
74,500 94,000 Zastávka  Čirč Zastávka
75,932     Plaveč št. hr. Št.hranica

Filmy (1)

Počet filmov: 1    

163.112 ZSSK na vlaku R 1504 Šarišan - Kysacká spojka

23.9.2011 18:00,   » Jasejo,   YouTube,   dĺžka: 01:26
Prejazd nedeľného posilového rýchlika na trase Humenné - Prešov - Žilina - Bratislava hl. st. oblúkom tzv. kysackej spojky
37%

Články (46)

Počet: 46     Stránky so správami: / 3    

Železničný Mikuláš pozýva na trať Košice – Prešov

15.11.2016 8:00, Zdroj: KHKV
Na koľaje medzi Košicami a Prešovom sa aj v tomto roku chystá Mikuláš s anjelmi a čertom. Pozývame všetky dobré detičky, mamičky, oteckov, deduškov i babičky na jazdu historickým vláčikom už v nedeľu 27. novembra. Vybrať si môžete z týchto odchodov: z Košíc: 8:42, 11:00 a 13:42 hod, z Prešova: 9:50, 12:20 a 15:15 hod. Rezervujte si miesta a balíčky najneskôr do 20. novembra! Pokračovanie...  Diskusia: 13

Medzi Košicami a Prešovom bude jazdiť Mikuláš

31.10.2015 8:00, Zdroj: Klub historických koľajových vozidiel
V exkluzívnej spoločnosti Mikuláša, anjelov a čerta sa aj v tomto roku budú môcť previezť deti spolu s rodičmi historickou vlakovou súpravou z Košíc do Prešova a späť. Nadšenci z košického Klubu historických koľajových vozidiel vyrazia na trať v predstihu, už v sobotu 28. novembra. Miesta vo vlaku je potrebné rezervovať včas. Pokračovanie...  Diskusia: 7

Trať Kysak – Prešov - Muszyna včera, dnes a zajtra (4)

30.7.2015 8:00, Autor: Peter Popovec
V štvrtom pokračovaní série venovanej (už predĺženej) železničnej trati Budapešť - Košice - Prešov - Krakow, si pozrieme v Územnom pláne VUC trasu železničnej trate Kysak - Prešov a Veľký Šariš - Plaveč, rozoberiem nároky kladené na infraštruktúru podľa dohody AGTC, AGC a budeme trať Čaňa - Košice - Prešov - Plaveč hľadať v rôznych strategických dokumentoch. V závere si priblížime, čo sa pripravuje na poľskom úseku trate. Pokračovanie...  Diskusia: 24

Trať Kysak – Prešov - Muszyna včera, dnes a zajtra (3)

19.7.2015 8:00, Autor: Peter Popovec
Tretie pokračovanie je venované budúcnosti železničnej trate Budapešť – Košice – Prešov - Krakow. V úvode si urobíme jednoduchú analýzu konkurencieschopnosti osobnej železničnej dopravy na trati. Povieme si o štúdii trate Kysak – Prešov - Krompachy, ako súčasti 1. hlavného železničného ťahu, pozrieme si územné plány a strategické dokumenty. Pokračovanie...  Diskusia: 33

Trať Kysak – Prešov - Muszyna včera, dnes a zajtra (2) Správa obsahuje fotogalériu

4.7.2015 8:00, Autor: Ing. Peter Popovec
V pokračovaní článku o železničnej trati Kysak – Prešov - Muszyna si predmet nášho záujmu predĺžime na Budapešť – Miškolc – Košice – Prešov – Plaveč – Tarnow - Krakow a presunieme sa do nedávnej minulosti a súčasnosti. Povieme si všeobecne o európskych železničných koridoroch. Rozlúštime tajomstvo IX. slovenského koridoru. Krátko si priblížime peronizáciu a modernizáciu stanice Prešov v rokoch 2006 a 2007. Pokračovanie...  Diskusia: 33

Trať Kysak – Prešov - Muszyna včera, dnes a zajtra (1) Správa obsahuje fotogalériu

27.5.2015 8:00, Autor: Ing. Peter Popovec
Keď som si pred časom prečítal diskusiu k článku Štyri zastavenia na trati medzi východoslovenskými metropolami, mal som pocit, že je záujem nielen o súčasnosť trate, ako ju opisuje spomenutý článok, ale aj o jej históriu. Toto je môj pohľad na históriu, súčasnosť a budúcnosť trate Kysak – Prešov - Plaveč (Orlov) - Muzsyna. Pokračovanie...  Diskusia: 16

Ako prebieha rekonštrukcia železničnej stanice Košice Správa obsahuje fotogalériu

19.5.2015 8:00, Autor: Milan Weinwurm
II. etapa uvažuje s celkovou zmenou dispozície prednej fasády. Objekt sa na prízemí od pravého vchodu v prednej časti rozšíri smerom na juh po predajňu Lidl. Zo západnej strany sa objaví nákladný výťah a únikové schodisko. Objekt „šošovky“ na treťom podlaží bude presahovať ponad strechu druhého, kde bude podopieraný sústavou oceľových šikmých stĺpov. Pokračovanie...  Diskusia: 27

Łupkówske odklony 2014 Správa obsahuje fotogalériu

17.5.2015 8:00, Autor: Ing. Michal Melicher
Nepretržitá výluka cez PPS Plaveč, ktorá sa konala vždy v pracovných dňoch od 5.5. do 13.6.2014 priniesla po 4 rokoch aspoň krátkodobý návrat dopravy na inak úplne mŕtvej a krásnej trati z Medzilaboriec do Łupkówa. Niet sa čomu čudovať, že ju v tomto období navštívilo množstvo nielen domácich fotografov. Vychutnať si atmosféru vlakov v Łupkówkskom priesmyku som sa rozhodol aj ja s priateľmi. Pokračovanie...  Diskusia: 14

33 obrazov z cesty na „ďaleký východ“ Správa obsahuje video

10.5.2015 8:00, Autor: Helmut Böhme
Ako už v minulosti, aj tejto jari som sa s manželkou vybral stráviť týždeň dovolenky na východnom Slovensku, odkiaľ ona pochádza. Ja samozrejme so zámerom využiť cesty z metropoly Saska do tej východoslovenskej aj naspäť na realizovanie svojich železničných zámerov, nehovoriac o niekoľkých výletoch z miesta nášho pobytu na okolité trate. Pokračovanie...  Diskusia: 51

Ako som bol „Katku“ prebúdzať Správa obsahuje fotogalériu

1.5.2015 8:00, Autor: Ondrej Krajňák
Prebúdzanie Katky a s tým spojená Rušňoparáda má už pätnásťročnú tradíciu. Ja na túto akciu chodievam nepravidelne. Idem vtedy, keď je tam niečo nové, pre mňa zaujímavé. Davy ľudí a takmer nemožné fotografovanie mi nejako nevoňajú. Tohoročnú akciu som navštívil hlavne preto, lebo zo Sečoviec išiel v sobotu 18.4.2015 mimoriadny vlak do Košíc. Pokračovanie...  Diskusia: 21

Štyri zastavenia na trati medzi východoslovenskými metropolami Správa obsahuje video Správa obsahuje fotogalériu

29.4.2015 8:00, Autor: Milan Weinwurm
Jedného krásneho predobedia, konkrétne 10. apríla tohto roku, som sa rozhodol čo-to pofotiť a pozisťovať pri výlete po trati ŽSR číslo 188. Svoj výlet som začal na zastávke v Obišovciach, odkiaľ som sa presunul do výhybne Ličartovce, pokračoval do železničnej stanice Drienovská Nová Ves a svoje reportážne putovanie skončil na stanici v Prešove. Pokračovanie...  Diskusia: 30

Železničná stanica Kysak Správa obsahuje video Správa obsahuje fotogalériu

7.4.2015 8:00, Autor: Milan Weinwurm
Dedina Kysak vznikla pravdepodobne po roku 1289. Z listiny z roku 1289 o rozdelení majetku Petra z Drienova medzi jeho 5 synov, kde najstarší syn Juraj dostal medzi iným aj územie dnešného Kysaku, sa ešte v tom čase nespomína obec. Prvá zmienka o Kysaku je v listine o deleni hradu a panstva Drienov medzi potomkov Juraja v roku 1335 pod menom Kuzek. Pokračovanie...  Diskusia: 19

Železničná stanica Kostoľany nad Hornádom Správa obsahuje video Správa obsahuje fotogalériu

28.3.2015 8:00, Autor: Milan Weinwurm
Dejiny obce Kostoľany nad Hornádom sú bohaté a siahajú až do obdobia praveku, konkrétne do mladšej doby kamennej – neolitu, z ktorého sa na kostolnom návrší našli v roku 1951 kamenné fragmenty (nástroje) ľudu bukovohorskej kultúry, ktorý obýval toto územie pred 5 000 rokmi. Oveľa známejšie sú dejinné udalosti z novších dôb. Pokračovanie...  Diskusia: 12

Rušňové depo Košice pod drobnohľadom Správa obsahuje video Správa obsahuje fotogalériu

8.3.2015 8:00, Autor: Milan Weinwurm
Prvé depo na údržbu a zbrojenie parných rušňov bolo na úrovni prvej historickej stanice naproti výpravnej budovy za nástupišťami. Kedy bolo postavené súčasné depo, neviem zistiť. Na rušňoch je potrebné po ich návrate z trate vykonať prehliadku, opraviť prípadne vzniknuté poruchy, ošetriť a vyzbrojiť ich pred ďalšou prevádzkou. Pokračovanie...  Diskusia: 37

Východoslovenský okruh Správa obsahuje fotogalériu

13.2.2015 8:00, Autor: Ondrej Krajňák
V sobotu 17.1.2015 som sa vybral na svoj prvý tohoročný vlakový výlet. Rozhodol som sa prejsť východoslovenský okruh z Trebišova do Medzilaboriec po trati 191, z Medzilaboriec po tej istej trati späť do Humenného a z Humenného cez Vranov nad Topľou do Prešova po trati 193. Z Prešova do Košíc po trati 188 a z Košíc späť do Trebišova po tratiach 190 a 191. Pokračovanie...  Diskusia: 76

Pozvánka na veľkú okružnú jazdu východným Slovenskom

10.8.2012 18:00, Autor: Mgr. Ľubomír Lehotský, Zdroj: Klub historických koľajových vozidiel
Jednou z ďalších jázd motorového vozňa M 131.1125 /MAGDA/ z KHKV bude tentoraz veľký východoslovenský okruh na trase: Košice - Kysak - Prešov - Hanušovce nad Topľou - Vranov nad Topľou - Strážske - Brekov - Humenné - Brekov - Strážske - Michalovce - Trebišov - Košice Pokračovanie...  Diskusia: 13

Vlak a LIDL 3/3: S dvoma Kriváňmi do najvýchodnejšej stanice na Slovensku a Prešporku Správa obsahuje fotogalériu

23.1.2012 8:00, Autor: Róbert Žilka
V poslednej časti lidlovskej trilógie slávnostne ukončím svoje trojdňové železničné šialenstvo. Cieľom sobotňajšieho dňa bola posledná mnou neabsolvovaná lokálka, na ktorej v súčasnosti ešte funguje pravidelná osobná železničná doprava. Pokračovanie...  Diskusia: 23

Dva dni vo vlakoch, nahryznuté trate na východe, 10 hodín v jednej súprave alebo Vlak a Lidl Správa obsahuje fotogalériu

9.1.2012 8:00, Autor: Martin Susedík
Po letnej verzii akcie Vlak a Lidl; ktorú však železnice „zvrzali“ a konali sa nátresky všade, kde sa dalo; ma s partiou kamarátov veľmi potešila možnosť využiť akciu znovu a to dokonca počas troch dní. Negatívom pre nás však bol dátum akcie, kedy tma prichádza veľmi skoro a odchádza pomerne neskoro. Pokračovanie...  Diskusia: 24

Železničný Mikuláš na trati Košice - Prešov

7.11.2011 16:00, Autor: Ľubo Lehotský, Zdroj: KHKV
Príjemne vyhriate vagóny starého motoráku, rozžiarené očká tých najmenších a spokojnosť rodičov. Aj to by chceli už tretíkrát po sebe dosiahnuť, na koľajach medzi Košicami a Prešovom, Mikuláš, anjeli a čerti z Klubu historických koľajových vozidiel, ktorí aj tento rok pripravili pre širokú verejnosť nostalgické mikulášske jazdy na trati Košice – Prešov – Košice. Pokračovanie...  Diskusia: 6

Výlet za železnicami 10 – Prebúdzanie Katky bez Katky Správa obsahuje fotogalériu

24.5.2011 8:00, Autor: lacino.h
Predposledný aprílový víkend sa v košickom depe konal ďalší ročník železničnej akcie Prebúdzanie Katky. Každoročne sa slávnostne zakuruje vyše storočný parný rušeň U 36.003 Katka, ktorý počas letnej sezóny vozí v Čermeľskom údolí vlaky na Detskej železnici. Aj tento rok plagát sľuboval zakúrenie Katky a oživenie zrenovovaného motorového úzkorozchodného rušňa TU 29.2003 Danka. Pokračovanie...  Diskusia: 9

Diskusia (20)

Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.

» Pridaj príspevok s obrázkom

Počet: 20    
» juros Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 45 13.12.2014 11:39
RE: ŽSR 188 : Košice - Plaveč - Čirč - Muszyna PKP

Dobry den nema niekto video z trate 188 usek Presov-Kysak resp. Kysak-Presov? Vemi by ste mi pomohli. Potrebujem za ucelom stavby do simulatora.

» majsterkutil Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 22.11.2011 21:54
RE: ŽSR - 188

Dobrý večer. Je efektívne, ak stoja vlaky v Lipanoch a rušňovodič má platený plný výkon? Ak by bola prepojená trať tou Alžbetkou od Popradu cez Plaveč po Košice a späť, tak vedzte, že cestovná horúčka stúpne. Vyskúšajte milí kompetentný grafikóni!!! Aj v ostatných traťových úsekoch chodia poloprázdne vozne osobnej dopravy, aj tie treba zrušiť? A napokon z daní občanov sa neprerozdeľuje finanční rozpočet na vlakovú dopravu? Mohli by sa hanbiť kompetentný a zodpovedný za to!!! Príde deň, keď ľuďom to nebude jedno!!!

» Nagini1993 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 18.4.2010 7:05
RE: ŽSR - 188

Škoda, že sa na žst. Plaveč nepredávajú lístky.
RE: ŽSR - 188

» Nagini1993 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 16.4.2010 11:58
RE: ŽSR - 188

Je pekné cestovať touto traťou a hlavne na úseku LIpany - Plaveč. Naposledy som cestoval tam 11.marca toho roku. je to veľmi pekný zážitok. Tieto bradlové pásma Čergova a pohľad na pohorie Balážka. Škoda, že tu chodí tak málo vlakov asi podľa cestovného poriadku len 8.

» juroH0 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 234 14.3.2010 18:45
RE: ŽSR 188 : Košice - Plaveč - Čirč - Muszyna PKP

Mirec má pravdu, veď aj úsek Prešov-Kapušany pri Prešove patrí pod dve trate, 193 a 194...

» mirec Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 531 9.3.2010 20:06
RE: ŽSR 188 : Košice - Plaveč - Čirč - Muszyna PKP

Fero_L :
Trate sú očíslované a pomenované, tak ako je to v civilnom cestovnom poriadku. A podľa neho sa trať začína v Košiciach

» Fero_L. Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 14.1.2010 17:28
RE:

počujte... nemáte tu náhodou chybu? Lebo my sme sa učili, že 188 je Kysak>Prešov>Plaveč>Čirč>Muszyna PKP.....» kikobiko Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 30.10.2009 17:23
RE: ŽSR - 188

boli ste uz v Presove su tam super vlaky a busy

» peterr Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 580 6.10.2009 21:13
RE: ŽSR - 188

... celú túto štreku som prešiel 16. IX. 09 v rámci výletu Prešov-Sabinov-Lipany-Plaveč-Stará Ľubovňa-Kežmarok-Poprad ... najkrajším úsekom je bezpochyby stúpanie do stráne za Lipanmi a prechod popod bradlové pásmo na Plaveč ... odporúčam keždému milovníkovi krásneho kraja a železnice...

» 4patko55 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 3.8.2009 20:12
RE: ŽSR - 188

Prečo nedate spoj až do popradu hmm?? Ja bysom navrhol taku volbu by som dal vlak od kosic do popradu a v plavcu by sa vimenil len rušen a by bol priamy vlak

» Nagini1993 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 1.6.2009 17:34
RE: ŽSR - 188

Mohlo by sa niekedy vybudovať priame spojenie z Prešova do Poprad Tatry cez Plaveč? Pretože, keď sa pozriem na mapu, tak vidím, že koľaj trate 188, čo ide do žst. Plaveč ide rovno. Ľudia chcú ísť niekedy z Červenice do Vrbova na termálne kúpalisko a musia cestovať v preplnených autobusoch. Keby toto spojenie bolo, tak by viacej ľudí cestovalo na takúto turistiku nielen do Vrbova, kde v KK musia prestúpiť na autobus, ale aj do Popradu a aj na výlet do Tatier.

» dawid Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 24.5.2009 16:38
RE: ŽSR - 188

gerlach-nie su peniažteky

» gerlach402 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 5 13.3.2009 20:39
RE: ŽSR - 188

Prečo sa v Prešove nevytvori ešte jedna zastavka niekde pri Dúbrave? napr. Prešov-Dúbrava alebo Prešov-Šidlovec?

» ondriq Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 22.4.2008 10:34
RE: ŽSR - 188

Je dobre za jazdi aj Ex 382/383 ale myslim, bodla by este jedna suprava niekedy na rano smerom Lipany-Presov a poobede, alebo az vecer opacnym smerom.
A este preco sa zrusil pocas minulorocnej zmeny grafikonu vlak (myslim ze to bol 8787) s odchodom z Lipian 21:00(chodil iba v nedelu)...totiz ta suprava, je to Modry pacifik a on v plavci stoji cely ten cas...vtedy ked premaval tak to bolo casovo akurat a umoznilo sa aj spojenie vecer medzi lipanami a plavcom...co vy na to?

» figarro Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 25 25.11.2007 14:41
RE: ŽSR - 188

Nema niekto plan alebo niejaku schemu trati 188 alebo či niekde nieje na interente

» rossianomer2 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 517 9.8.2007 13:55
RE: ŽSR - 188

trebalo by spravit dvojkolajku a hotovo.Peronizácia je super vec,trebalo by ešte denné spojenie PO-BA cez ZA.Snad to vsetko bude opodstatnene.» Gösser Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 53 28.7.2005 20:30
RE: ŽSR - 188Zajimala by me jedna vec. V jizdnim radu 1985/6 (aspon myslim) jsem nasel vlaky jedouci v trase Presov - Lipany - Plavec - Stara Lubovna. Neznam tak dobre mistni pomery, i kdyz jsem tu jiz nekolikrat cestoval, ale primo se mi nabizi myslenka prodlouzit nektere vlaky z Popradu nebo SL pres Plavec az do Lipan nebo Presova. Vlaky z Kosic a Kysaku, vedene elektrickymi jednotkami, z nichz podle me vystupuje vetsina cestujicich v Presove, Sabinove a Lipanech a dal uz jede jen malokdo, by se mohly zkratit treba do tech Lipan a tam by navazoval ten motoracek.
Naposledy jsem cestoval ze SL do Presova pres Plavec asi pred rokem a prekvapilo me, jake tam byly spatne navaznosti. Navic spesny vlak z Polska, jimz jsem tehdy jel, uz nejezdi.
Bylo by to aspon technicky mozne?


» Pivec Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 1 961 10.7.2005 11:54
RE: ŽSR - 188

Za 10 rokov čo chodievam po tejto trati môžem povedať, že prešla podstatnými zmenami, elektrifikácia, diaľková dispečerizácia .. Len mi je ľúto, že v čase keď tu ťahali nákladné vlaky sergeje, som ešte nefotil. Keď tak ťahali náklad z Lipian na Pusté Pole .. Škoda, dvojičky tam nie sú až tak zaujímavé.

» mirec Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 531 8.6.2005 19:32
RE: ŽSR - 188

O výstavbe perónov a nástupíšť v Prešove sa už uvažovalo v toľkých termínoch, že tak skoro to asi nenastane. A dupľom teraz, keď sa všetky prachy dávajú na náš "slávny" koridor.
Obdoba samoobslužného výpravného systému medzi KE a PO, to je podľa mňa ešte väčšia utópia, ako nástupištia a schopné zab. zariadenie v PO. Veď si len zober, ako dopadol KIDS. Ale urobiť IDS medzi KE a PO - tak to by bolo super !» FOLKLORISTA Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 78 2.6.2005 10:32
RE: ŽSR - 188 MUSZYNA - PRESOV - KOSICE

Vie niekto podat informaciu ci sa budu niekedy v Presove stavat "perony" ?

Uvazuje sa na trati PRESOV - KOSICE a spät so zavedenim SAMOOBSLUZNEHO VYPRAVNEHO SYSTEMU tak ako funguje v TATRACH na TEŽ a OŽ ??? 

 

 Pridaj príspevok k téme