Sieť ŽSR

ŽSR 203 : Starý Smokovec lanovka - Hrebienok

TraťPrehľad tratí

O trati

Číslo trate: ŽSR - 203
Správca: Železnice Slovenskej republiky
Trasa: Starý Smokovec lanovka - Hrebienok
Otvorenie trate: 17.12.1918
Rozchod: 1 000 mm  

Zámer mesta Poprad vybudovať medzi Popradom a Starým Smokovcom železničnú komunikáciu sa objavil už v polovici 80. rokov v súvislosti s výstavbou miestnej železnice v údolí Popradu a neskôr i Tatranskolomnickej miestnej železnice. Prvým spojením oboch miest motorovým dopravným prostriedkom sa však nestala železnica, ale trolejbusová linka postavená popradskou spoločnosťou Matejka, Krieger a spol. Trolejbusy začali prevádzku 2.8.1904, 12 km dlhú trať absolvovali za 75 min a jazdili asi až do roku 1906. Aj keď ich prevádzka bola vzhľadom na jestvujúci stav ciest i technickú úroveň priekopníckeho dopravného prostriedku do istej miery dobrodružnou, vysoký záujem verejnosti o dopravu preukázal oprávnenosť zámeru zdokonaliť dopravné spojenie medzi Starým Smokovcom a Popradom.
Zainteresovaní podnikatelia si tento potenciál uvedomovali a ešte počas prevádzky trolejbusu – 26. a 27.7.1906 – vyvolali verejnoprávnu obchôdzku na trase zamýšľanej elektrickej železnice Poprad – Starý Smokovecpozemnej lanovky Starý Smokovec – Hrebienok. Po viacerých prepracovaniach a doplneniach projektovej dokumentácie bolo napokon stavebné povolenie na výstavbu pozemnej lanovky s dĺžkou 2019 m a najväčším stúpaním 154,5 ‰ udelené rozhodnutím MO č. 3249/908.II.28. Výstavba 34,8 km dlhej elektrickej železnice bola povolená rozhodnutí MO č. 16050/908.III.3. Koncesionárom sa stal budapeštiansky podnik Účastinná spoločnosť pre elektrické podniky Phöbus, ktorý prevzal aktivity podnikteľov Matejku, Kriegera a Hermanna a 30.3.1908 založili spoločnosť Smokoveckej miestnej elektrickej železnice (Tátrafüredi helyi érdékü villamos vasút, r. t.) so sídlom v Budapešti. Napriek pokračujúcim zmenám v projektovej dokumentácii stavba prebiehala pomerne rýchlo a 16.12.1908 sa uskutočnila operatívna obchôdzková komisionálna prehliadka. Hoci jej účastníci vytkli spoločnosti celý rad nedostatkov predovšetkým v súvislosti s vyhotovením elektrickej železnice, povolili zahájiť dopravu na lanovke už od 17.12.1908 a na elektrickej železnici od 20.12.1908. Závady sa však opakovali aj počas technicko-bezpečnostnej skúšky 19.3.1909 a tiež počas následnej kontroly 21.-27.7.1909. Ekonomický vzostup spoločnosti Phöbus, ktorá onedlho prevzala prevádzku na železnici (prevzatie prevádzky schválilo MO 18.12.1909) spôsobil, že jestvujúce problémy mali byť riešené radikálne: vybudovaním siete elektrických železníc výstavbou železnice Starý Smokovec – Tatranská LomnicaStarý Smokovec – Štrbské Pleso a súčasnou rozsiahlou rekonštrukciou jestvujúcej železnice (zahŕňajúcou najmä výmenu zvršku, niektoré zmeny trasy, modernizáciu napájacích zariadení, stavbu nového depa v Poprade a neskôr i výpravnej budovy v Starom Smokovci). Rekonštrukčné práce sa začali v marci 1910 a najdôležitejšie stavebné objekty boli dokončené za 3 mesiace. Koncesiu na výstavbu plánovaných predĺžení obdržala spoločnosť rozhodnutím MO 51738/910.VII.30. Verejná prevádzka na úseku Starý Smokovec – Tatranská Lomnica bola otvorená 16.12.1911, do Štrbského Plesa sa začalo jazdiť 13.12.1912. V súvislosti s výstavbou nových železníc sa zmenila napájacia sústava celej železnice z pôvodného jednosmerného napätia 550 V (čoskoro po zahájení prevádzky v roku 1908 však zvýšeného na 650 V) na 1650 V. K tejto zmene došlo pravdepodobne v máji 1912.

Železničná spoločnosť plánovala ďalej rozširovať sieť tatranských elektrických železníc. V roku 1913 získala koncesiu na výstavbu železnice zo Štrbského Plesa na Podbanské a uvažovala o predĺžení tejto železnice do Liptovského Hrádku, o výstavbe odbočky k Popradskému Plesu i železnice z Tatranskej Lomnice do Tatranskej Kotliny a Levoče. Realizácii týchto zámerov zabránila 1. svetová vojna.

V roku 1909 disponovala železnica 3 dvojnápravovými motorovými vozňami 1-3 (ČSD EMU 28.001-3), 2 motorovými nákladnými vozňami, 2 dvojnápravovými osobnými, 1 poštovým (neskôr rekonštruovaným na elektrický – ČSD EMU 25.001) a 4 otvorenými nákladnými vozňami. Po predĺžení siete bol v roku 1912 park vozidiel doplnený o 3 štvornápravové motorové vozne, označené inventárnymi číslami 4-6 (ČSD EMU 48.001-3) a 4 dvojnápravové prívesné vozne. Posledným predvojnovým prírastkom bol motorový poštový vozeň, ktorý obdržal číslo 22 (ČSD EMU 26.001). Všetky vozidlá dodala budapeštianska firma Ganz. Elektrický výstroj novších i starších rekonštruovaných vozidiel pochádzal od takisto budapeštianskej firmy Siemens.

Pohon lanovky zabezpečoval jednosmerný elektromotor s výkonom cca 30 kW a napätím 550 V, umiestnený vo vrcholovej stanici Hrebienok a napájaný vzdušným vedením zo Starého Smokovca. Celé technologické zariadenie lanovky dostala viedenská firma AEG Union. Zaujímavým bolo dorozumievanie sprievodcu a strojníka prostredníctvom neizolovaných drôtov, natiahnutých pozdĺž trate lanovky a dotýkaných návestnou tyčou držanou sprievodcom alebo strojníkom (dotykom sa uvádzal do činnosti zvonček na stanovisku strojníka, resp. sprievodcu). Dve vozidlá s nápravami upravenými pre Abtove výhybne dodala firma Ganz.

Napájenie železnice i pozemnej lanovky zabezpečovala vodná elektráreň v obci Veľká a nová parná elektráreň v Poprade. Po rekonštrukcii napájania železnice v roku 1912 sa jediným napájacím bodom železnice stala meniareň v Starom Smokovci, spojená s popradskou elektrárňou vysokonapäťovým vedením 15 kV. Rekonštrukcia napájania sa nedotkla elektrických zariadení pozemnej lanovky.

©  ŽSR - Stredisko informatiky na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.

 

Prílohy


Cestovné poriadky


PDF  » GVD 1938 leto PDF 143 kB 29.3.2009 8:05
PDF  » GVD 1950 leto PDF 218 kB 16.6.2010 20:30
PDF  » GVD 1958 / 1959 PDF 254 kB 25.6.2010 17:31
PDF  » GVD 1968 / 1969 PDF 330 kB 20.1.2009 18:59
PDF  » GVD 1976 / 1977 PDF 299 kB 20.1.2009 18:59
PDF  » GVD 1979 / 1980 PDF 279 kB 27.6.2010 20:44
PDF  » GVD 1982 / 1983 PDF 324 kB 3.7.2010 19:57
PDF  » GVD 1988 / 1989 PDF 260 kB 20.1.2009 18:59
PDF  » GVD 1989 / 1990 PDF 280 kB 5.7.2010 10:07
PDF  » GVD 1990 / 1991 PDF 316 kB 5.7.2010 15:34
PDF  » GVD 1995 / 1996 PDF 685 kB 17.4.2011 13:03
PDF  » GVD 1996 / 1997 PDF 748 kB 10.4.2011 16:01
PDF  » GVD 1997 / 1998 PDF 606 kB 5.6.2011 14:55
PDF  » GVD 1998 / 1999 PDF 885 kB 23.6.2010 20:22
PDF  » GVD 1999 / 2000 PDF 724 kB 16.10.2011 17:56
PDF  » GVD 2000 / 2001 PDF 748 kB 23.10.2011 21:40
PDF  » GVD 2001 / 2002 PDF 685 kB 29.5.2011 14:37

Objekty (2)

Km TTP Km KCP Objekt Typ
0,000 0,000   Starý Smokovec pozemná lanovka Lanovka
1,937 2,000   Hrebienok Lanovka

Filmy (1)

Počet filmov: 1    

Stará pozemná lanovka na Hrebienok

20.7.2010 18:00,   YouTube,   dĺžka: 00:56        Diskusia: 1
Zábery z križovania vozňov na Abtovej výhybni starej pozemnej lanovky zo Starého Smokovca na Hrebienok v roku 2000. Autor: Diesirae001
84%

Články (16)

Počet: 16    

Leto v Tatrách Správa obsahuje video Správa obsahuje fotogalériu

7.10.2017 8:00, Autor: Juraj Földes
Po dlhšej dobe sme sa v tomto roku zase rozhodli pre krátku letnú dovolenku vo Vysokých Tatrách. Ubytovali sme sa v hoteli FIS na Štrbskom plese a mysleli sme si, že unikneme horúčavám, ktoré trápili juh Slovenska. Tepelné rekordy padali ale aj v Tatrách, čo nebolo ideálne na túry. Okrem slabého dažďa v deň nástupu bolo však sucho. Pokračovanie...  Diskusia: 8

Spomienková jazda k 100. výročiu Tatranských elektrických železníc a Pozemnej lanovky

17.12.2008 12:00, Autor: Ján Sabaka, Zdroj: Veterán klub železníc Poprad
V sobotu 20.decembra 2008 uplynie presne 100 rokov od oficiálneho začatia prevádzky Tatranských elektrických železníc v úseku Poprad – Starý Smokovec. Na vtedajšiu dobu to bola nepochybne veľká udalosť. Časom táto pozoruhodná železnica v prekrásnom prostredí Vysokých Tatier prežila mnoho úspechov ale aj pádov. Koniec koncov vydržala dodnes a patrilo by sa toto výročie všetkým pripomenúť. Pokračovanie...  Diskusia: 10

Aktuálne pod tatranským lanom Správa obsahuje fotogalériu

11.2.2008 8:00, Autor: 362.001
Tohtoročná zima nielen pod Tatrami robí radosť pesimistickým prognostikom fenoménu globálneho otepľovania, už menšiu vyznávačom zimných športov, vlekárom, hotelierom a železničným fotičom rozvíreného bieleho prachu ich ľúbeznými oceľovými tátošmi. Keďže pomaly, ale isto strácam vieru v idylické biele dvojkoľajné zákutia, povedal som si, že pôjdem na skusy vyššie, aby som celkom nezabudol, ako vyzerá skryštalizovaná vodná perina. Pokračovanie...  Diskusia: 39

Zimný deň v Tatrách s novou pozemnou lanovkou (doplnené)

24.12.2007 17:17, Autor: PhDr. Marián Dujnič, Zdroj: www.lanovky.sk
Na zimný slnovrat, 22. decembra 2007, začala vo Vysokých Tatrách premávať nová pozemná lanovka zo Starého Smokovca na Hrebienok. Na prvé dva dni pripravila spoločnosť TLD pre cestujúcich ešte jedno prekvapenie: spiatočný lístok za 100 Sk na všetky lanovky vo vlastníctve TLD. Náklady na modernizáciu lanovky presiahli 200 miliónov korún. Pokračovanie...  Diskusia: 93

Rekonštrukcia pozemnej lanovky na Hrebienok – časť II.: Nové vozne sú doma Správa obsahuje fotogalériu

14.11.2007 8:10, Autor: Michal Maťašovský a Matúš Gavlák
Ako už všetci vieme, nové vozne pozemnej lanovky na Hrebienok sú už uložené na koľajach, no mnohých by určite zaujímalo, ako to celé prebiehalo a na čom sa práve pracuje. Tieto všetky veci nám objasnil samotný náčelník lanovky, pán Miloslav Klinko. Pokračovanie...  Diskusia: 28

Nové vozne pozemnej lanovej dráhy dorazili do Starého Smokovca Správa obsahuje fotogalériu

7.11.2007 8:10, Autor: Jozef Juhász
Ako nedávno na stránke VLAKY.NET informovali naši kolegovia, a fanúšikovia tatranských pozemných lanoviek, nové kabíny lanoviek sa prepravili až do svojej cieľovej stanice v Starom Smokovci. Dnešné fotografie zachytávajú stav ich príchodu do cieľa s následným vyložením pomocou žeriavov. Symbolické je na tom aj to, že nové lanovky privítala aj pekná nádielka snehu v Starom Smokovci. Pokračovanie...  Diskusia: 42

Rekonštrukcia pozemnej lanovky na Hrebienok – časť I.: Príprava na nové vozne Správa obsahuje fotogalériu

30.10.2007 9:25, Autor: Matúš Gavlák, Foto: Michal Maťašovský
Kabínky pozemnej lanovky sú už prevezené do Popradu, ale ruch medzi Smokovcom a Hrebienkom neutícha. Turistický ruch vystriedal pracovný. Namiesto pozemnej lanovky sa po koľajisku premáva bager a namiesto turistov rozváža robotníkov. Pokračovanie...  Diskusia: 44

1 + 2 = 4

24.10.2007 18:47, Autor: Ján Sabaka
16. septembra 2007 sa na Terčíkov povel vydali na svoju poslednú púť dve tatranské kabínky – kabínky s číslami 1 a 2. Úctyhodných 37 rokov vozili malých i veľkých, turistov i lyžiarov a tisícky návštevníkov Vysokých Tatier. Kolobeh života je však nezastaviteľný, a tak ich už v blízkej budúcnosti nahradia moderné, rýchlejšie a možno pohodlnejšie vozne. Ich životná púť teda skončila a nastúpili do penzie. Nechýbalo veľa a stali by sme sa svedkami ich najkrutejšieho odchodu do dôchodku - rozpálenia a zošrotovania. Pokračovanie...  Diskusia: 33

Kabíny pozemnej lanovky úspešne prevezené do Popradu Správa obsahuje fotogalériu

17.10.2007 21:20, Autor: Jozef Juhász
Ako sme vás včera informovali o rozrezaní lanoviek a príprave na prevoz, tak sa dnes v nádhernom jesennom počasí prevoz oboch lanoviek uskutočnil. Nebudem veľa písať, fotky sú výpravné samé o sebe. Podotýkam, že fotky sú bez žiadnych zásahov do farebnosti, vyjadrujú danú atmosféru ich naloženia a zvážania zo Starého Smokovca. Pokračovanie...  Diskusia: 48

Ak chceli lanovky zachrániť, museli ich rozpíliť Správa obsahuje fotogalériu

16.10.2007 17:40, Autor: Martina Petránová , Zdroj: Tatranský dvojtýždenník
O záchranu dvojice vozňov starej pozemnej lanovky, ktorá si na trase z Hrebienka do Starého Smokovca odslúžila úctyhodných tridsaťsedem rokov, bojujú aj železniční veteráni. Ak ich chceli dostať do podhoria, neostalo im nič iné, len ich rozpíliť. Pokračovanie...  Diskusia: 26

Niečo sa chystá na stredu 17.10.2007

16.10.2007 5:42, Autor: Daniel Zajko, Ján Sabaka
To niečo, ktoré sa chystá uskutočniť už v túto stredu, je záchrana kabín pozemnej lanovej dráhy zo Starého Smokovca na Hrebienok. Konečne sa totiž podarilo zladiť všetky zainteresované strany v jeden termín, a tak by sa pri údolnej stanici lanovky mali v stredu ráno stretnúť 20 tonový žeriav, valníkový náves na prevoz kabín, tatrovky na prevoz podvozkov a niekoľko šikovných ľudí, ktorí pomôžu svojimi rukami a rozumom. Pokračovanie...  Diskusia: 35

Z histórie pozemnej lanovej dráhy

6.10.2007 10:00, Autor: Ivan Bohuš ml., Zdroj: Tatranské lanové dráhy
Hostia zo Starého Smokovca pravidelne prechádzali cez Hrebienok k vodopádom Studeného potoka, do Malej Studenej doliny a na Lomnický štít, už v čase rodiaceho sa turistického ruchu. V štyridsiatych rokoch 19. storočia Ján Juraj Rainer, vtedajší nájomca Starého Smokovca, im uľahčil prístup na Hrebienok úpravou vychádzkového chodníka. Pokračovanie...  Diskusia: 16

Posledná šanca zachrániť kabínu pozemnej lanovky!

28.9.2007 10:23, Autor: Ján Sabaka
Po mnohých diskusiách na rôznych stránkach priateľov železníc i lanoviek a neúspešných pokusoch o prevoz či zachovanie aspoň jednej kabíny pozemnej lanovky pre budúce generácie sa Veterán klub železníc Poprad rozhodol spolu s ďalšími fanúšikmi v celej veci konať! Pokračovanie...  Diskusia: 93

Posledná jazda starej pozemnej lanovky Správa obsahuje fotogalériu

20.9.2007 15:40, Autor: Martina Petranová, Zdroj: Tatranský denník
Pozemná lanovka zo Starého Smokovca na Hrebienok má za sebou poslednú jazdu. Uplynulú nedeľu sa s „babičkou“ prišli vo veľkom štýle rozlúčiť davy ľudí. Ovenčená farebnými girlandami sa presne o druhej popoludní vydala na svoju poslednú cestu. Pokračovanie...  Diskusia: 39

Rozlúčka s pozemnou lanovkou a 70 rokov visutej lanovky v Tatrách

10.9.2007 11:34, Autor: Ján Sabaka, Zdroj: TLD a ŽSR - MDC
Dňa 16. septembra 2007 pripravuje Veterán klub železníc Poprad v spolupráci so ŽSR a Tatranských lanových dráh vyhliadkovú jazdu historickej električky „Kométa“ spolu s prívesnými vozňami. Pokračovanie...  Diskusia: 91

Aktuality z Tatier

30.11.2004 17:28
Úsek Tatranských elektrických železníc Poprad-Tatry - Starý Smokovec bude v prevádzke od 7. decembra, momentálne jazdí elektrická jednotka z Popradu do osady Pod lesom. Ozubnicovú železnicu zo Štrby na Štrbské Pleso plánujú ŽSR otvoriť už 2. decembra. Úsek TEŽ Štrbské Pleso - Vyšné Hágy bude otvorený 22. decembra. Dopravu na úseku medzi Starým Smokovcom a Tatranskou Lomnicou otvoria ŽSR 26. decembra. Medzi Starým Smokovcom a Vyšnými Hágmi bude dopravu naďalej zabezpečovať náhradná autobusová doprava. -rp-  Diskusia: 10

Diskusia (2)

Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.

» Pridaj príspevok s obrázkom

Počet: 2    
» rk_kn. Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 11 793 12.3.2007 21:49
RE: ŽSR - 203

Zaujímavý článok zo Života 7/2007 :
http://lesk.zoznam.sk/cl/11125/141480/Lanovka-do-srotu

» fázik Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 296 4.8.2005 16:09
RE: ŽSR - 203

Informácie,tech.údaje a foto na stránke: www.lanovky.sk .

Pridaj príspevok k téme