Sieť ŽSR

ČHŽ 900 : Chvatimech - Čierny Balog - Vydrovo

TraťPrehľad tratí

O trati

Číslo trate: ČHŽ - 900
Správca: Čiernohronská železnica
Trasa: Chvatimech - Čierny Balog - Vydrovo
Otvorenie trate: 8.1.1898
Rozchod: 760 mm  

Krátko z histórie ČHŽ

ČHŽ (pôvodná skratka maďarského názvu znela F.G.V. používaný bol tiež názov Hronecká štátna lesná železnica). Už v roku 1898 nariadilo ministerstvo poľnohospodárstva v Budapešti riaditeľovi štátnych lesov v Banskej Bystrici vypracovať ekonomické zdôvodnenie výstavby lesnej železnice v údolí Čierneho Hrona. Návrh s príslušným ekonomickým zdôvodnením bol predložený v roku 1901 a ešte v tom istom roku sa začalo s trasovaním. Stavba hlavného úseku z Hronca na Čierny Blh (tak sa vtedy nazýval Čierny Balog), dlhého 10,4 km, začala v roku 1908. 8. Januára 1909 bola vykonaná úradná komisionálna dopravno - právna pochôdzka a ešte v tom istom roku sa začalo s pravidelnou prevádzkou. Ďalšie vetvy ČHŽ sa stavali postupne aj za pomoci vojnových zajatcov z prvej svetovej vojny a viedli do väčšiny dolín povodia Čierneho Hrona. Ich celková dĺžka dosiahla 131,98 km a vyšplhali sa až k tajomnému Dobročskému pralesu pod mohutným Klenovským Veprom. Najmenší polomer oblúka trate bol 60m, najväčší sklon trate 70 promile. V stanici Hronec vzniklo prekladisko z ČHŽ na štátnu železnicu. V Čiernom Balogu a na Štiavničke pracovali parné píly zásobované lesnou železnicou. V dobe najväčšieho odvozu dreva, t.j. období kalamít 1927 - 1929 sa ročne prepravilo asi 260 000 m3 dreva v rokoch 1953 - 1955 dokonca až 300 000 m3 dreva. Denne tu premávalo až sedem parných lokomotív rôznych konštrukcií, ku ktorým neskôr pribudli aj 3 diesel - hydraulické lokomotívy RÁBA z Maďarska. Vozový park pozostával z oplenových, plošinových, služobných, osobných a špeciálnych vozňov. Prevádzku zabezpečovalo asi 115 zamestnancov a denne sa ňou prepravilo okolo 200 - 250 osôb. Lesná železnica sa zapísala i do dejín Slovenského národného povstania v roku 1944, keď zabezpečovala pre partizánov dovoz proviantu a munície do hôr. Významným spôsobom prispela ku skutočnosti, že Nemci Čierny Balog nikdy nedobili. Ak však ČHŽ mala nasledovať osud ostatných lesných železníc - rozhodnutím vlády SSR mala byť celá ČHŽ do roku 1985 zlikvidovaná. 31.12. 1982 bola definitívne zastavená prevádzka na zostávajúcich 36 km trate, v tej dobe už poslednej lesnej železnice na Slovensku. Všetko zariadenie - koľajnice, lokomotívy a vozne boli určené na zošrotovanie.

Príčinou bol nástup motorizácie a zdokonaľovanie automobilov. V období po druhej svetovej vojne začala vznikať výrazná konkurencia "zastaralému" železničnému systému. Spevnené lesné cesty sa zarývali hlboko do odlesňovaných svahov a šplhali sa až k samotným hrebeňom hôr. Nové, dokonalejšie mechanizmy odstránili namáhavé a nákladné približovanie dreva ku tratiam lesných železníc v údoliach. Široké asfaltové cesty začali prekrývať úzke "koľajničky v machu". Slovo ekológia poznal v tej dobe málokto, nafta stála menej ako sódovka a romantika "vône dymu a ihličia" nemohla konkurovať dosiahnutým hrubo-tono-kilometrom. Cestovný ruch bol v tej dobe spojovaný skôr s luxusným autokarom, než s vŕzgajúcimi vagónikmi, ťahanými špinavou parnou lokomotívou. Bohužiaľ sa nenašiel nikto, kto by investoval do modernizácie technických zariadení lesných železníc a prispôsobil ich tak novým potrebám spoločnosti. Namiesto toho prišli mnohonásobne vyššie investície do výstavby nových ciest, automobilov a neskôr aj do odstraňovania ekologických škôd nimi spôsobených. Určite, pokrok sa nedá zastaviť, ale lesné železnice mali svoj konkurenčný boj prehratý už vopred. Technika zo začiatku storočia nemohla úspešne konkurovať technike o 50 a viac rokov mladšej. Zmodernizovať lesné železnice, aspoň vo vytipovaných hlavných úsekoch už sústredenej hromadnej prepravy drevnej hmoty, akosi nikoho nenapadlo…!

Za záchranu tejto pamiatky možno ďakovať iba nadšeniu a osobnej odvahe tých, ktorí sa dokázali postaviť proti nezmyselnému byrokratickému rozhodnutiu vtedajšej strany a vlády, a ktorí začali dlhý boj o zachovanie železničky. Ešte v roku 1982 sa z podnetu posledného výpravcu LŽ Klementa Auxta podarilo miestnym aktivistom SZOPK v Hronci "pretlačiť" zápis ČHŽ do Ústredného štátneho zoznamu kultúrnych pamiatok. Kontinuálnu prácu na zreštaurovaní a znovu sprevádzkovaní ČHŽ potom iniciovala skupina architektov z URBIONU Banská Bystrica pod vedením Vladimíra Paška a Kláry Kubičkovej (Jančurovej) a začala sa hneď v lete 1983. Vznikla tradícia bezplatných pracovných táborov STROMU ŽIVOTA, ktorá sa postupne rozšírila aj na ďalšie pamiatky a zaujímavosti na Slovensku a trvá dodnes. Vo Vydrovskej doline vyrastie od tých čias každé leto stanový tábor, v ktorom sa v týždenných turnusoch striedajú ďalší a ďalší brigádnici ČHŽ, pomáhajúci pri zabezpečovaní rekonštrukcie a prevádzky železničky. Posledným zamestnancom lesného závodu na LŽ bol traťmajster Julko Kovalčík "Krásnik", ktorý v rámci týchto brigád nezameniteľným spôsobom odovzdal svoje skúsenosti a pomáhal pri obnove trate až do svojej smrti. Slávnostným, dlho očakávaným dňom obnovenia prevádzky ČHŽ sa stal 1. máj 1992. Po prvý raz vtedy vyšiel vynovený parný vláčik pre turistov po opravenej trati do Vydrovskej doliny. O rok neskôr už premával po celom hlavnom úseku z Čierneho Balogu do Hronca. Pribudla druhá, opravená, parná lokomotíva a malý dymiaci vláčik sa tak, verme že natrvalo, vrátil do srdca slovenských hôr.

Spravovanie železničky prevzalo od lesného závodu vtedajšie SZM, po revolúcii 1989 Nadácia detí a mládeže SR, neskôr Fond detí a mládeže v Bratislave. Od roku 1995 je majiteľom a prevádzkovateľom Čiernohronskej železnice miestne združenie obcí - Mikroregión Čierny Hron. Od roku 2001 je dopravcom - prevádzkovateľom dopravy Čiernohronská železnica, nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby. Organizáciu dobrovoľných brigád v roku 1997 prevzalo miestne občianske združenie Vydra - vidiecka rozvojová aktivita.

zdroj: http://www.chz.sk

Záznam zo zahájenia sezóny na ČHŽ 1. 5. 2006. 
Záznam celej železničnej trate z pohľadu rušňovodiča. 46 minút vo formáte wmv, 230 MB. © Ivan Wlachovský

 

Prílohy


Cestovné poriadky


PDF  » GVD 1995/ 1996 PDF 842 kB 29.5.2011 14:46
PDF  » GVD 1997 / 1998 PDF 846 kB 5.6.2011 13:20
PDF  » GVD 1999 / 2000 PDF 832 kB 16.10.2011 16:59
PDF  » GVD 2000 / 2001 PDF 934 kB 23.10.2011 21:41
PDF  » GVD 2001 / 2002 PDF 998 kB 29.5.2011 14:37

Objekty (5)

Km TTP Km KCP Objekt Typ
0,000   Most / viadukt  Čierny Balog Most
0,000   Most / viadukt  Chvatimech ČHŽ Most
0,000   Most / viadukt  Kamenistá dolina - ČHŽ Most
0,000   Železničná stanica  Hronec ŽST
0,000   Železničná stanica  Čierny Balog ŽST

Filmy (27)

Počet filmov: 27     Stránky s filmamy: / 2    

Čiernohronská železnica v roku 1995

27.6.2014 10:00,   » Erik132,   YouTube,   dĺžka: 10:43        Diskusia: 3
Popis zahraničného filmára: Čiernohronská železnica je významným objektom, ktorý prežil snahu bývalej socialistickej vlády Slovenska o jej zrušenie. Prevádzka na tejto lesnej železnici bola zastavená v rok 1982, no vďaka skupine dobrovoľníkov sa v roku 1992 na nej obnovila prevádzka, tentokrát pre turistov. V čase mojej návštevy na železničke v roku 1992 bola v prevádzke trať z Hronca do Čierneho Balogu, no neskôr boli otvárané ďalšie zrekonštruované úseky. Autor: Andy Dandan Fisher
78%

Akcia ČHŽ Čierny Balog 1996

1.5.2014 10:00,   » Erik132,   YouTube,   dĺžka: 01:01:09
Výlet za Čiernohronskou železnicou do Čierneho Balogu v roku 1996.
1%

Otvorenie sezóny ČHŽ 2013 s Malým býčkom 422.0108

14.4.2014 10:00,   » Erik132,   YouTube,   dĺžka: 10:29        Diskusia: 1
Malý Býček 422.0108 na cestách za mašinkami na Čiernohronskej železnici - stretnutie rozchodov koľají 1435 mm a 760 mm v Hronci.
92%

1. máj na ČHŽ, nájazd parného rušňa na súpravu

28.3.2014 18:00,   » Erik132,   YouTube,   dĺžka: 00:58
Natočenie videjka na Čiernohronskej železnici z parnej mašinky, ktorá nachádza na súpravu osobného vlaku.
79%

Čiernohorská železnička - Čierny Balog

2.3.2014 18:00,   YouTube,   dĺžka: 01:11
Stretnutie parných vlakov na odbočke Svätý Ján.
63%

Čiernohronská železnica 2013 - II. diel Video v HD kvalite

27.2.2014 10:00,   » Erik132,   YouTube,   dĺžka: 09:15
Při naší cestě po Slovensku jsme zavítali i do Čierneho Balogu, kde jsem navštívili Čiernohronsků železnicu o rozchodu 760 mm. V tomto, druhém, videu vám nabízíme jízdu vlaku z Čierneho Balogu do Vydrova a zpět. Velmi nás zaujalo, že obvykle máme před domem chodník, tam mají před domem koleje :-) Všem, kteří na Slovensko zavítaji doporučujeme návštěvu a svezení, stojí to opravdu za to!
74%

Parný rušeň Joy - Čiernohronská železnička

18.2.2014 10:00,   YouTube,   dĺžka: 10:42        Diskusia: 2
Rušeň Joy je vzácnou technickou pamiatkou, ktorá vďaka obetavosti, majstrovskej remeselnej zručnosti kolektívu pána Kosíka z Borinky pri Bratislave "ožila, doslova vstala z kopy zbytkov, hrdzavejúcich pred niekoľkými rokmi na nádvorí píly v Nálepkove". Svoju púť po znovuzrodení začala Mikulášskou jazdou na Čiernohronskej železničke 8. decembra 2012. Autor: Ivan Potančok.
95%

Film o lesných železniciach na Slovensku: Zelená - modrá, 1989

16.2.2014 10:00,   YouTube,   dĺžka: 29:12
O histórií lesných železníc na Slovensku (1989). Režie K. Jureček Čiernohronská lesná železnica Považská lesná železnica Krivánska lesná železnica Hriňovská lesná železnica Ľubochnianska lesná železnica Pridal: Brano Dolnik. Oravsko - Kysucká lesná železnica
99%

Čiernohronská železnica - vitajte v údolí Čierneho Hrona! Video v HD kvalite

6.2.2014 10:00,   YouTube,   dĺžka: 18:08        Diskusia: 3
Ťažba a spracovanie dreva patrilo odnepamäti k hlavným zdrojom obživy obyvateľov slovenských hôr, a toto platí aj pre údolie riečky Čierny Hron. Kým v počiatkoch ťažby sa na zvážanie drevnej hmoty z údolí využívali vodné toky, s rastúcim záujmom o kvalitné drevo z okolia Čierneho Balogu sa čoraz aktuálnejšou stávala myšlienka výstavby lesnej železnice. Dnes je vďaka úsiliu dobrovoľníkov zrekonštruovaných približne 20 kilometrov tratí, na ktorých je zabezpečovaná osobná doprava pre turistov a návštevníkov regiónu. S pozdravom „nech to para tlačí!" sa tešíme na stretnutie s Vami v údolí Čierneho Hrona. Dovidenia!
100%

Silvester 2013 na Čiernohronskej železnici Video v HD kvalite

23.1.2014 10:00,   » Boris,   YouTube,   dĺžka: 05:43        Diskusia: 3
Silvestrovská jazda parného zmiešaného vlaku na Čiernohronskej lesnej železnici.
94%

5. narodeniny VLAKY.NET a 100 rokov ČHŽ (2. časť)

9.10.2013 18:00,   » albatros347,   YouTube,   dĺžka: 20:40
Zostrih z jázd mimoriadnych vlakov pri príležitosti osláv 5. narodenín VLAKY.NET a 100. výročia Čiernohronskej lesnej železnice.
77%

5. narodeniny VLAKY.NET a 100 rokov ČHŽ (1. časť)

9.10.2013 10:00,   » albatros347,   YouTube,   dĺžka: 09:28
Zostrih z jázd mimoriadnych vlakov pri príležitosti osláv 5. narodenín VLAKY.NET a 100. výročia Čiernohronskej lesnej železnice.
77%

Otvorenie sezóny 2013 na Čiernohronskej železnici

4.10.2013 10:00,   YouTube,   dĺžka: 10:07
Zostrih z jázd historických vlakov na normálnom a úzkom rozchode pri príležitosti otvorenia sezóny 2013 na Čiernohronskej lesnej železnici - 1.5.2013.
75%

Čiernohronská železnica 2013 - parný vlak s U46.903 Reşiţa Video v HD kvalite

23.9.2013 10:00,   » mikoCZ,   YouTube,   dĺžka: 05:16
Při naší cestě po Slovensku jsme zavítali i do Čierneho Balogu, kde jsem navštívili Čiernohronskú železnicu o rozchodu 760 mm. Video zachycuje pravidelný parní vlak na cestě z Čierneho Balogu do Chvatimechu a zpět. Souprava byla tažena lokomotivou U46.903 Reşiţa (foneticky Rešica).
90%

ČHŽ - Čierny Balog povodeň 24.06.2013

16.7.2013 10:00,   YouTube,   dĺžka: 02:38        Diskusia: 2
Fotografie zo záplav na Čiernhohronskej železnici z 24.6.2013 a informácie pre tých, ktorí chcú železničke pomôcť.
0%

Čiernohronská železnica v Čiernom Balogu Video v HD kvalite

22.4.2013 10:00,   » Erik132,   YouTube,   dĺžka: 10:55        Diskusia: 4
Historický parný rušeň U 45.903 v hlavne úlohe filmu z Čiernohronskej železničky. Natočené dňa 22.7.2012.
60%

S Albatrosom do Hronca

10.6.2012 18:00,   » Pierr,   YouTube,   dĺžka: 00:57        Diskusia: 2
Albatros 498.104 v Hronci pri oslavách 20.teho výročia Čiernohronskej železnice. Spoločné pózovanie s parným rušňom U 45.903 s rozchodom 760 mm v Hronci.
82%

Čierný Balog z 1.6.1996 - prostříhané záběry

20.3.2012 10:00,   YouTube,   dĺžka: 42:09
Záběry z výletu na lesní železničku z Hronce do Čierného Balogu a Vydrova. vše je z 1.6.1996. Tenkrát natáčeno kamerou VHS-c, na tehdejší dobu bez digitálních kamer dobrá volba. Tak příjemné pokoukání, je tam pěkný záběr kdy vláček téměř uvázl pod odb. Svatý Ján. Také záběry z páry ČKD č.5 a podobně, přikládání do kotle, příjezd Albatrosu z Bratislavy, prostě tenkráte to byla šou. Všechny zdraví Zel.am alias Vítězslav Klozík, Ostrava
95%

Parní lokomotiva U45.903 Čiernohronské železnice Video v HD kvalite

1.2.2012 10:00,   YouTube,   dĺžka: 05:14        Diskusia: 1
Parní lokomotiva U45.903 supí po romantické trati mezi výhybnou Šánské a Čiernym Balogem.
99%

ČHŽ: Pohľad na trať Čierny Balog - Vydrovo

26.6.2011 18:00,   YouTube,   dĺžka: 07:46
Pohľad na trať Čierny Balog - Vydrovo na úzkorozchodnej Čiernohronskej lesnej železnici. Pridal: wlcina.
67%

Články (40)

Počet: 40     Stránky so správami: / 2    

Historickým vlakom na otvorenie sezóny ČHŽ

25.4.2017 18:00, Zdroj: Klub historickej techniky pri RD Zvolen
Stalo sa už tradíciou, že 1. mája sa historické vlaky na rozchodoch 1 435 mm a 760 mm stretnú v Hronci. Tak tomu bude aj tohoto roku. Mimoriadny historický vlak vedený motorovým rušňom 721.128 ZSSK bude vypravený z osobnej stanice vo Zvolene. Pokračovanie...  Diskusia: 13

Čiernohronská železnica začína svoju sezónu už na Veľkú noc

22.3.2016 8:00
Počas nastávajúceho predĺženého víkendu sa otvorí turistická sezóna na Čiernohronskej železnici. Atrakcia v údolí Čierneho Hrona sa každoročne teší záujmu stúpajúceho počtu návštevníkov a tak sa v tomto roku otvára v poradí už 25. sezóny prevádzky historických vláčikov na úzkorozchodnej železničnej trati. Pokračovanie...  Diskusia: 7

Zimné jazdy na Čiernohronskej železnici

22.12.2015 18:00, Zdroj: Čiernohronská železnica
Čiernohronská železnica srdečne pozýva všetkých fanúšikov rozchodu 760 mm, parnej trakcie a železničnej nostalgie na zimné jazdy vláčikov v údolí Čierneho Hrona. Vozne vo vlaku ťahaného parným rušňom budú vykurované, na zahriatie poslúži aj sortiment bufetového vozňa radeného vo vlaku. Príďte si vychutnať čaro zimy do Čierneho Balogu, odkiaľ parný vlak vyrazí na svoju cestu do Dobroča, Hronca a Vydrovskej doliny. Pokračovanie...  Diskusia: 4

Čtyři dny na středním Slovensku (2) Správa obsahuje fotogalériu

15.9.2015 8:00, Autor: Martin Skopal
Po dvou dnech strávených na zubačce v Tisovci a v jejím okolí, o kterých jsem tady psal v úvodním dílu reportáže, jsme se v neděli 2. srpna tohoto roku ráno přesunuli do místa druhé části našeho výletu, na Čiernohronskou lesní železničku. Na ní jsme pak strávili dva dny, jejichž průběh je předmětem tohoto pokračování. Stejně jako následný návrat na Moravu. Pokračovanie...  Diskusia: 25

Otvorenie 24. sezóny na Čiernohronskej železnici, 1. máj 2015

25.4.2015 8:00, Zdroj: Čiernohronská železnica
Čiernohronská železnica vás pozýva na slávnostné otvorenie 24. sezóny ČHŽ a 13. sezóny Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline. V tento deň vypraví KHT Zvolen mimoriadny historický vlak zo Zvolena cez Banskú Bystricu do Hronca, kde bude možné prestúpiť na historické vláčiky ČHŽ a pokračovať v jazde údolím Čierneho Hrona do Čierneho Balogu a Vydrovskej doliny. Srdečne vás pozývame! Pokračovanie...  Diskusia: 5

Železniční léto 2008 na úzkých Správa obsahuje fotogalériu

21.4.2014 8:00, Autor: Mixmouses
Blížilo se léto a mne poháněla touha spáchat trošku neobvyklou, ba až šílenou dovolenou, a jak jinak, než na úzkém rozchodu. Dopadlo to tak, že jsem na sedm dní volna naplánoval návštěvu hned osmi železniček s rozchody 600 a 760 mm, vesměs se nacházejících na východ od Karpatského hřebene. S tímto počinem se také zrodila má přispěvatelská účast na VLAKY.NET. Pokračovanie...  Diskusia: 12

Mikuláš príde na Čiernohronskú železnicu 7.12.2013

15.11.2013 8:00, Zdroj: Čiernohronská železnica
Čiernohronská železnica pozýva všetkých na mimoriadne jazdy parného vláčika s Mikulášom, ktoré sa uskutočnia dňa 7. decembra 2013. V parnom vláčiku prechádzajúcom zimnou prírodou údolia rieky Čierny Hron bude okrem Mikuláša so suitou k dispozícií aj varené vínko a program pre deti. Parný vláčik s Mikulášom zavíta z Čierneho Balogu do Dobroča, Vydrovskej doliny a Hronca. Pokračovanie...  Diskusia: 3

S M 240.0039 z Tisovca na Čiernohronskú železnicu Správa obsahuje fotogalériu

1.8.2013 8:00, Autor: Miroslav Sekela
Počas tohtoročného Rendezu sme sa s Jožom Šoltésom z Klubu Modrý Horizont skamarátili s partiou okolo motorového vozňa M 240.0039, o ktorý sa stará Občianske združenie Zubačka z Tisovca. Počas debaty po jazde do Záhorskej Vsi, sme sa dohodli, že ich prídeme pozrieť na ich najbližšiu jazdu. Tá sa uskutočnila sobotu 29. júna 2013, kedy motorový vozeň M 240.0039 vyrazil na trať Tisovec – Chvatimech – Podbrezová. Pokračovanie...  Diskusia: 20

Podporte Čiernohronskú železnicu svojim hlasom

1.7.2013 20:00, Autor: -mm-
Hodnotiaca komisia grantového programu Šanca pre váš región Nadácie Orange sa rozhodla Projekt na obnovu koľajiska a expozície múzea Čiernohronskej železnice nielen podporiť, ale ho aj zaradiť do online hlasovania, do ktorého bolo vybraných 10 projektov z celkového počtu 55 podporených projektov. Pokračovanie...  Diskusia: 14

Parným vlakom na otvorenie sezóny Čiernohronskej železnice

29.4.2013 16:00, Autor: Ing. Peter Kálman
Na stredu 1. mája 2013 pripravil Klub historickej techniky pri RD Zvolen uz tradičnú jazdu parného vlaku na otváranie sezóny na Čiernohronskej železnici. V čele parného vlaku sa predstaví rušeň 422.0108, súprava vlaku bude zložená z vozňov Ci, pričom bude obsahovať aj bufetový oddiel s možnosťou zakúpenia upomienkových predmetov a občerstvenia. Pokračovanie...  Diskusia: 4

Mikulášské jízdy s parou na ČHŽ

24.11.2012 18:00, Autor: Radim Škopec, Zdroj: Čiernohronská železnica, n.o.
Čiernohronská železnica n.o. zve všechny na tradiční mikulášské jízdy po Čiernohronské železnici. Parní vlaky vyrazí na svou pouť 8.12.2012. V jejich čele se objeví čerstvě opravená parní lokomotiva Joy U 34.904 a taktéž druhá novinka ČHŽ, lokomotiva U 46.903 Rešica. Pokračovanie...

Prvé zapískanie obnovenej parnej lokomotívy U 34 „Joy“

12.11.2012 18:00, Zdroj: ČHŽ
Dovoľujeme si Vás pozvať na malú slávnosť - prvé zapískanie obnovenej unikátnej úzkorozchodnej parnej lokomotívy U 34 „Joy“, ktorá sa uskutoční vo štvrtok dňa 15.11.2012 o 15:00 hod. na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave ako súčasť „bratislavskej kultúrnej jesene“. Pokračovanie...  Diskusia: 16

ČHŽ – obnova trate Čierny Balog - Dobroč a jej slávnostné uvedenie do ostrej prevádzky 30.4.2012 Správa obsahuje fotogalériu

26.4.2012 8:00, Autor: Radovan Plevko
Čas sa neúprosne kráti a veľká štvordenná železničná akcia na Horehroní je predo dvermi. Okrem jazdy vlaku ťahaného naším najväčším parným rušňom – Albatrosom z Bratislavy do Hronca, jazdami na Tisoveckej zubačke, alebo otvorenia 21. sezóny na ČHŽ, bude oslavy 20. výročia pravidelnej prevádzky ČHŽ dopĺňať aj uvedenie obnovenej trate z Čierneho Balogu na Dobroč do ostrej prevádzky. Pokračovanie...  Diskusia: 27

DOPLNENÉ: Oslávte s nami 20 rokov Čiernohronskej železnice!

1.3.2012 8:00, Zdroj: Čiernohronská železnica
1. mája 2012 uplynie 20 rokov od odnovenia prevádzky na úzkorozchodnej lesnej Čiernohronskej železnici. História lesnej železnice siaha do začiatku 20. storočia, kedy myšlienka vzniku lesnej železnice bola odpoveďou na rastúci dopyt po dreve z lesov v okolí Čierneho Balogu. Stavba hlavného úseku z Hronca na Čierny Blh (tak sa vtedy nazýval Čierny Balog), dlhého 10,4 km, začala v roku 1908. Pokračovanie...

Exkurzia ČHŽ na rakúskych 760mm – 1/2: Zillertalbahn Správa obsahuje video Správa obsahuje fotogalériu

13.12.2011 8:00, Autor: Radovan Plevko
760 mm... Číslo definujúce rozchod koľají, ktoré je rovnaké ako pre našu ČHZ, tak aj pre rakúske Zillertalbahn a SLB – Pinzgauer Lokalbahn. Ale pri tomto čísle táto podobnosť viac-menej končí. Kým z Čiernohronskej železnice sa počas 80. rokov minulého storočia stala turisticky vyhľadávaná technická pamiatka vďaka nadšencom, ktorým sa ju podarilo zachrániť pred úplným zrušením, tak zo spomínaných rakúskych „úzkorozchodiek“ sú prosperujúce moderné železnice na vysokej úrovni. Pokračovanie...  Diskusia: 18

Mikuláš príde aj na Čiernohronskú železnicu

25.11.2011 16:00, Zdroj: ČHŽ
Príďte sa povoziť s Mikulášom na vláčik Čiernohronskej železnice. Dňa 3. decembra 2011 bude na trase Šánske - Čierny Balog - Vydrovo Skanzen a späť premávať mikulášsky motorový vláčik s bufetovým vozňom, v ktorom sa bude predávať varené víno a iné pochutiny. Cestovné ako počas letnej sezóny. Pokračovanie...  Diskusia: 4

Príbeh parného rušňa U 45.903 Správa obsahuje fotogalériu

4.2.2011 8:00, Autor: Mário Brnický a Mário Babál
Rušeň bol objednaný pre Uhorský kráľovský hlavný lesný úrad v Liptovskom Hrádku od Maďarskej kráľovskej železničnej strojárne v Budapešti v roku 1915. Dodaný bol v roku 1916. Ide o úzkorozchodný rušeň s rozchodom kolies 760 mm. Patril medzi rozšírený typ 85.9 a bolo mu pridelené výrobné číslo 4280. Po konštrukčnej stránke ide o 4 nápravový tendrový rušeň s vonkajším rámom. Prvá a štvrtá náprava je otočná systému Klien - Lindner pre lepšiu prechodnosť rušňa ostrými oblúkmi. Pokračovanie...  Diskusia: 27

Rozprávková zima na Čiernohronskej železnici Správa obsahuje video Správa obsahuje fotogalériu

16.12.2010 8:00, Autor: Rajio a Mayo
Zima je pre mnohých z nás tým najmenej príjemným ročným obdobím. Príroda dáva krutosť zimy najavo rôznymi spôsobmi a silou. Hory, chladné horské doliny a životy ľudí v nich sú prírodou skúšané každým rokom. Jedným z takýchto miest je aj údolie Čierneho Hrona, ktoré pre svojich návštevníkov počas prvého decembrového víkendu okrem chladu pripravilo aj nádherné zimné divadlo s prírodou zahalenou do bielej periny. Pokračovanie...  Diskusia: 14

Silvester 2010 pod parou na Čiernohronskej železnici

29.11.2010 22:00, Autor: Radim Škopec
Čiernohronská železnica pozývá všetkých na Silvestrovské jazdy s parnou lokomotívou. Vo vlaku bude radený bufetový vozeň, nalievať sa bude varené víno aj ďalšie dobroty. Počas jazdy budú organizované fotozastávky. Pokračovanie...  Diskusia: 2

Dvoj-DVD 5. narodeniny VLAKY.NET v predaji

29.11.2010 8:00, Autor: -mm-
Piate výročie založenia internetového magazínu o vlakoch a železniciach VLAKY.NET sme v máji 2009 oslávili na Čiernohronskej železnici. Údolie Čierneho Hrona nám poskytlo nezabudnuteľný predĺžený víkend, počas ktorého sa spájala krása údolia v srdci Slovenska s čarom historických vláčikov na úzkorozchodnej železničke. DVD, ktoré zachytáva dianie z osláv Vám teraz prinášame vo VLAKY.NET Shope. Pokračovanie...  Diskusia: 6

Diskusia (13)

Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.

» Pridaj príspevok s obrázkom

Počet: 13    
» Jfilo Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 418 26.4.2007 20:56
RE: ŽSR - 900

http://www.chz.sk/images/mapka.jpg

apa ciernohronskej zeleznicky

» Dadoo Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 894 21.12.2006 15:03
RE: ŽSR - 900

Takéto foto sa mi podarilo v Balogu ukoristiť..
RE: ŽSR - 900

» Jakub Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 3 495 10.5.2006 10:17
Rýchlik Horehronec zastavuje aj v Chvatimechu

Rýchlik 810/811 Horehronec, ktorý jazdí z Bratislavy hlavnej stanice do Košíc a späť, zastavuje od začiatku letnej sezóny na Čiernohronskej železnici aj v Chvatimechu.
Rýchlik 811 Horehronec odchádza z Bratislavy o 6.16 h a do Chvatimechu prichádza o 10.43 h. V opačnom smere odchádza R 810 Horehronec z Chvatimechu o 18.06 h a cestu ukončí v Bratislave hlavnej stanici o 22.26 h.
Letná sezóna na Čiernohronskej železnici začala 1. mája a skončí 17. septembra 2006.

Čo je pre cestujúcich pripravené?

Pre výletníkov – denne vláčiky na trati Hronec – Čierny Balog a späť, počas týždňa motorové, cez víkendy aj parné. Miestenky si môžu cestujúci rezervovať aj telefonicky na telefónnom čísle 048 – 6191 500.
Pre podnikateľov – priestory stanice a interiér vozňov na reklamné účely. Reštauračný vozeň môže byť zároveň príťažlivým miestom na obchodné rokovania.
Pre jednotlivcov – romantické jazdy drezinou spojené s návštevou múzea Čiernohronskej železnice, miestnych turistických okruhov a náučných chodníkov
Pre cyklistov – sieť cyklistických trás v okolí železničky. Preprava bicyklov je zabezpečená vo všetkých vlakoch Čiernohronskej železnice.
Pre zájazdy a skupiny – možnosť objednania mimoriadnych jázd počas celého roka.

(http://www.slovakrail.sk/generate_page.php?page_id=1357 )


» Jakub Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 3 495 29.4.2006 11:30
RE: ŽSR - 900

Čiernohronská železnica (Chvatimech - Čierny Balog - Vydrovo)

Od 1. mája do 15. septembra 2006:

Zľava 50 % pre držiteľov Junior RailPlus, Senior
Zľava 10 % pre držiteľov Klasik RailPLus, Maxi Karta Klasik
Zľava 50 % pre držiteľov Slovak 26 od 1. júla do 31. augusta 2006

» Matias Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 3 030 10.4.2006 10:51
RE: ŽSR - 900

podľa posledných zatiaľ neoverených zdrojov sa nebude otvárať letná sezóna!!!

na Balogu naozaj niečo nie je v poriadku!!!

hlavne nedostatok kvalifikovnej pracovnej sily, a troška schopnosti pracovať...

» Matias Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 3 030 15.3.2006 7:45
RE: ŽSR - 900

mám najnovšie info, že v marci sa začala čistiť štreka a začne sa prevádzka, ale iba na objednávky

» Matias Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 3 030 21.10.2005 9:55
RE: ŽSR - 900

Info: Čiernohronská železnica je n.z. teda nezisková organizácia, teda nezávislá organizácia, teda ŽSR nie je vôbec správcom trate, ani ním nemôže byť!!! Matias - rušňovodič III.triedy čHž

» Addams Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
SPRÁVCA SEKCIE
Príspevky: 6 863 8.10.2005 1:48
RE: ŽSR - 900

Ďalšie info o tratiach Vydrovo dolina - Čierny Balog - Hronec - Chvatimech (760 mm) + Hronec - Chvatimech (1435 mm): http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h900.htm

» rk_kn. Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 11 729 20.5.2005 8:35
RE: ŽSR - 900

Aj na takejto trati sa stávajú nehody. Dňa 16.5.2005 došlo k čelnej zrážke dvoch vlakov neďaleko odb Sv. Ján. Vinou zlyhania dispečera, ktorý o jazde mimoriadneho turistického vlaku nevyrozumel pravidelný súpravový vlak. Z tohto vlaku vyskočili za jazdy rušňovodič a traťmajster D.Š, ktorý však narazil hlavou na stĺp a leží v nemocnici s krvácaním spodiny lebečnej. V osobnom vlaku bolo ľahko zranených asi 42 cest. turistov, ktorí sa vracali z pikniku. Na zariadení a trati neboli veľké škody, v utorok už bola prevádzka bežná.» rk_kn. Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 11 729 20.5.2005 8:28
RE: ŽSR - 900

ČHŽ je nezisková organizácia. Má vlastnú webovú stránku www.chz.sk, kde je veľa fotografií, historické a súčasné zaujímavosti, tech. výkresy rušňov a iné odkazy.» polomir Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 8 14.5.2005 22:27
RE: ŽSR - 900to MiroD: mas pravdu. Oni su vlastne uplne nezavisla organizacia. Donedavna zvazali aj drevo z pili Janosovskej, ale ta skrachovala a tak vozia iba cestujucich.

» MiroD Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 1 122 14.5.2005 21:53
RE: ŽSR - 900

Myslím, že správcom Čiernohronskej železnice nie je ŽSR, alebo sa mýlim?

» Pio Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 1 849 3.5.2005 7:00
RE: ŽSR - 900

Zssk ponuka zľavy:
http://dop.slovakrail.sk/zlava_chz.html

Pridaj príspevok k téme