Sieť ŽSR

ŽSR 500 : Maťovce - ŠRT - Haniska pri Košiciach

TraťPrehľad tratí

O trati

Číslo trate: ŽSR - 500
Správca: Železnice Slovenskej republiky
Trasa: Maťovce - ŠRT - Haniska pri Košiciach
Otvorenie trate: 1.5.1966
Rozchod: 1 520 mm  
Elektrifikácia: 3 kV =        

Širokorozchodná trať Maťovce - Haniska pri Košiciach

 Dlhodobá zmluva o vzájomnej spolupráci medzi Československom a Sovietskym zväzom stanovovala tak vysoký objem dovozu sovietskej železnej rudy, že kapacitné možnosti prekladiska v Čiernej nad Tisou boli čoskoro vyčerpané. Problémy tu vznikali predovšetkým počas zimných mesiacov, keď bolo treba rudu nákladne rozmrazovať v rozmrazovacích tuneloch. Úplne neúnosnou sa situácia stala po dobudovaní Východoslovenských železiarní v Košiciach.

 Roku 1963 predložil preto Štátny ústav dopravného projektovania (SUDOP) šesť variantov riešenia výstavby širokorozchodnej trate z Užhorodu do Košíc. O výslednom variante rozhodli politické orgány napriek niektorým výhradám odborníkov.

 Stavbe bol priradený prvoradý význam. V rozpore s vtedy platnými predpismi bola spracovaná len zjednodušená dokumentácia, ktorá bola na úrovni projektu I. stupňa (zadávací projekt, prehĺbená štúdia). Rozpočet bol spracovaný s použitím technicko-hospodárskych ukazovateľov a na základe odborných odhadov. Táto dokumentácia bola schválená 31.5.1964, pričom so zemnými prácami začali už 16.3.1964.

 Investorom výstavby širokorozchodnej trate boli Východná dráha ČSD v Bratislave, generálnym projektantom SUDOP a generálnym dodávateľom Železničné staviteľstvo Bratislava. Priamymi dodávateľmi stavebných prác boli podniky rezortu stavebníctva a dopravy (Chemkostav, n.p. Humenné, Inžinierske stavby, n.p. Košice, Váhostav, n.p. Žilina a Železničné staviteľstvo Bratislava).

 Širokorozchodná trať prechádza na Slovensko pri Maťovciach. Ďalej pokračuje takmer súbežne s normálnerozchodnou traťou Veľké Kapušany - Bánovce n. Ondavou - Trebišov a kalšanskou spojkou sa pripája k trase dvojkoľajnej železnice Čierna n. Tisou - Michaľany - Košice.

 Trať s dĺžkou 88,051 km bola budovaná podľa sovietských noriem ako trať druhej kategórie s oblúkmi o minimálnom polomere 400 m pre rýchlosť 80 km/h. Pláň zemného telesa malo šírku 6,5 m, násypy boli sypané so svahmi sklonu 1:1,5 až 1:5 v závislosti na vlastnosti zemín. V mnohých miestach boli zhotovené kamenné rebrá a trativody. Železničný zvršok na celej trati bol z koľajníc tvaru T na predpätých betónovych podvaloch s minimálnou hrúbkou štrku pod podvalom 25 cm, štrkové lôžko malo šírku 3,2O m.

 Roku 1964 pracovalo na stavbe priemerne 32 rýpadiel, 53 buldozérov, 5 rýhovačov, 36 zhutňovačov, 5 nakladačov a 122 nákladnych automobilov. Na stavbu boli dodané tiež ťažké sovietske mechanizmy - žeriavy, baranidlá a zhutňovače. Pri montáži a kladení železničného zvršku sa používal sovietsky traktorový ukladač koľajových polí PB 2 a štrkovací stroj TDG.

 V zárezoch sa odťažilo asi 1,2 mil. m3, do násypov bolo uložených 3,5 mil. m3 zeminy. Na sanačné vrstvy sa spotrebovalo O,5 mil. m3 štrkopiesku. Na trase bolo postavených 58 rúrových a 17 rámových priepustov svetlosti 2 m, vybudovali sa 2 podchody svetlosti 4 m a 6 veľkých železničných mostov s objemom 16 000 m3 prefabrikovaného betónu a 8 000 m3 monolitického betónu. Súčasťou investície bolo 6 staničných budov, 10 výhybkárskych stanovíšť, 8 objektov pre ubytovanie a stravovanie pracovníkov, rušňové stanice pre širokorozchodné rušne a opravovňa vozňov.

 Pracovná prevádzka na stavbe bola otvorená 5.11.1965, skúšobná prevádzka však až 1.5.1966.

 

Prílohy


Ostatné prílohy


PDF  » TTP 2. zmena PDF 180 kB 3.7.2009 11:36
PDF  » TTP 3. zmena PDF 128 kB 16.12.2009 9:53
PDF  » TTP 4. zmena PDF 130 kB 14.5.2010 7:23

Objekty (13)

Km TTP Km KCP Objekt Typ
0,000     Maťovce ŠRT št. hr. Št.hranica
2,382   Železničná stanica  Maťovce ŠRT ŽST
10,456   Výhybňa  Vojany ŠRT Výhybňa
13,200   Most / viadukt  Vojany most ponad cestu Most
21,329   Výhybňa  Budkovce ŠRT Výhybňa
32,611   Most / viadukt  Trebišov most cez Ondavu ŠRT Most
36,443   Výhybňa  Trebišov ŠRT Výhybňa
42,105   Vlečka  Vagónka Trebišov Vlečka
53,532   Výhybňa  Slivník ŠRT Výhybňa
65,700   Výhybňa  Slančík ŠRT Výhybňa
77,808   Výhybňa  Hornád ŠRT Výhybňa
86,210   Most / viadukt  Valaliky križovanie tratí Most
87,159   Železničná stanica  Haniska pri Košiciach ŠRT ŽST

Filmy (2)

Počet filmov: 2    

prejazd ŠRT 125.819 ZSSK Cargo s nákladným vlakom pri Vyšnej Hutke

3.1.2012 18:00,   » hixik,   YouTube,   dĺžka: 02:25
Prejazd nákladného vlaku po širokorozchodnej trati (1524mm) okolo Vyšnej Hutky smer Užhorod, 26.1.2008.
0%

Nákladný vlak na ŠRT vchádza do Hanisky pri Košiciach

3.1.2012 14:00,   » hixik,   YouTube,   dĺžka: 00:25
Niečo okolo 4200 ton ťažká súprava vlaku vchádza do žst Haniska pri Košiciach.
62%

Články (10)

Počet: 10    

Železničná stanica Haniska pri Košiciach Správa obsahuje video Správa obsahuje fotogalériu

31.5.2015 8:00, Autor: Milan Weinwurm
Obec Haniska leží v severovýchodnej časti Košickej kotliny v údolí rieky Torysy v nadmorskej výške 233 m. Prvá písomná zmienka o našej obci pochádza z roku 1288, keď šľachtic Juraj, syn Šimona v uvedenom roku odmenil svojho vazala (sluhu) Petra zvaného Hruška (Pirus), ktorý ho sprevádzal na vojenskej výprave vtedajšieho kráľa Ladislava IV. darovaním majetku Haniska. Pokračovanie...  Diskusia: 7

Rušňové depo Haniska pri Košiciach Správa obsahuje video Správa obsahuje fotogalériu

3.2.2015 8:00, Autor: Milan Weinwurm
Širokorozchodná trať medzi Slovenskom a Ukrajinou má dĺžku 95 km, z toho je 88 kilometrov na Slovensku. Je to jednokoľajná trať, elektrifikovaná jednosmerným systémom 3 kV, po ktorej je prevádzkovaná výhradne nákladná doprava, dôležitá pre dovoz rudy pre podnik U. S. Steel Košice, za socializmu známejšieho pod názvom Východoslovenské železiarne. Pokračovanie...  Diskusia: 26

Širokorozchodná trať v obrazoch Správa obsahuje fotogalériu

19.11.2013 8:00, Autor: Ondrej Krajňák
Názov tejto reportáže som dal taký preto, lebo o širokorozchodnej trati tu nechcem veľa písať. Viac z tejto trate chcem ukázať na fotkách. Na internete je dosť dostupných informácií o jej histórii a význame. Nechcem ale písať nejaké prečítané oficiálne informácie. Mnohé už ani nezodpovedajú skutočnosti. Zameriam sa hlavne na popisy priložených fotografií. Chcem opísať svoje poznatky. Pokračovanie...  Diskusia: 57

Ohlédnutí za akcí „S ŽelPage na ŠRT“ Správa obsahuje fotogalériu

10.12.2012 8:00, Autor: Miroslav Sekela, Michal Šimek
Po několika úspěšných akcích jsme přemýšleli kam teď? Návrhů padlo několik a doufáme, že nemálo z nich se nám ještě podaří realizovat. Jako první jsme se rozhodli zrealizovat hned ten nejnáročnější návrh, a to jízdu po jediné širokorozchodné trati v bývalém Československu. Po zjištění dostupného vozového parku na rozchod 1520 mm nám jako jediná schůdná varianta připadalo využití služeb KHKV z Hanisky a jejich Magdy (M 131.1125) s přívěsným vozem Clm. Pokračovanie...  Diskusia: 18

Keď sa kameň vlakmi vozil Správa obsahuje fotogalériu

15.5.2012 8:00, Autor: Ing. Igor Molnár
Rozvoj cestnej infraštruktúry južne od Košíc si pred časom vyžiadal prepravu veľkého množstva stavebného materiálu. Ako to už býva zvykom, cesty zaplnili nákladné autá. Tie obyvateľom dotknutých obcí strpčovali život. Miera ich trpezlivosti sa naplnila a tak po medializácii ich problémov bolo rozhodnuté, že „kameň“ na stavbu rýchlostnej cesty R2 a R4 musel zhotoviteľ stavby voziť po železnici. Pokračovanie...  Diskusia: 40

Nielen po širokom rozchode s M 131.1125

14.4.2010 20:40, Autor: Ľubomír Lehotský, Zdroj: KHKV
Srdečne Vás pozývame na jazdu historickým motorovým vozňom M 131.1125 dňa 17. apríla po širokom rozchode z Hanisky pri Košiciach do Maťoviec. Ojedinelá jazda osobným vlakom po trati, kde premávajú iba nákladné vlaky z Ukrajiny a Ruska sa koná na objednávku priaznivcov z Čiech a Poľska. Kapacita však nie je naplnená a tak zostalo voľných ešte niekoľko miest. Pokračovanie...  Diskusia: 16

Ako sme Magdu „prezúvali“ Správa obsahuje fotogalériu

13.4.2010 8:00, Autor: Ing. Igor Molnár
Motorový vozeň M 131.1125 /MAGDA/ má vďaka aktivite členov Klubu historických koľajových vozidiel /KHKV/ v Haniske pri Košiciach tohto roku množstvo príležitostí na to, aby ju videli nielen železniční fanúšikovia na viacerých tratiach východného Slovenska. Najmä v tomto mesiaci dostane poriadne zabrať, nakoľko je veľa akcií, na ktorých sa zúčastní. Pokračovanie...  Diskusia: 20

Širokorozchodná paráda Správa obsahuje fotogalériu

14.6.2006 21:55, Autor: Ľubomír Lehotský
Sobotné ráno, krátko pred ôsmou hodinou, je košická železničná stanica plná ľudí. Ako obyčajne, aj dnes si pri okienkach ľudia kupujú lístky. Napriek tomu si nemožno nevšimnúť prekvapivý výraz pokladníčky, keď si v krátkej chvíli hneď niekoľko cestujúcich pýta lístok do Hanisky pri Košiciach. Na zvedavú otázku: „Čo sa tam chystá?“, odpovedám: „Širokorozchodná paráda!“ Pokračovanie...  Diskusia: 27

Oslavy 40 rokov ŠRT - doplnené

7.6.2006 10:30, Autor: Kamil Kočiško
Klub priateľov železníc východného Slovenska Vás srdečne pozýva na „spanilú jazdu“ po ŠRT Haniska pri Košiciach ŠRT – Maťovce ŠRT (a späť) pre fajnšmekrov železníc pri príležitosti 40. výročia prevádzky trate. Akcia sa uskutoční dňa 10.6.2006. Súprava M 131 + Pv. Pokračovanie...  Diskusia: 75

Široké depá Správa obsahuje fotogalériu

30.3.2006 16:20, Autor: Ján Gajdoš
V druhý marcový týždeň počas môjho pobytu na východe Slovenska som sa vybral preskúmať súčasnú situáciu v „širokých depách“ – Haniska pri Košiciach, Čierna nad Tisou a Maťovce a taktiež pozrieť na našu jedinú širokorozchodnú trať (ŠRT) Haniska pri Košiciach – Maťovce – Užgorod /UZ/. Tá si tento rok pripomína 40 rokov od otvorenia prevádzky. Pokračovanie...  Diskusia: 45

Diskusia

Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.

» Pridaj príspevok s obrázkom

Počet: 0    

Pridaj príspevok k téme