Predaj Kraľovanského tunela II

Krátke dopravné správy

Publikované: 12.7.2018 21:00
Zdroj: ŽSR - oznam

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava ako správca majetku štátu a zároveň ako vyhlasovateľ ponuky ponúkajú na odpredaj v aktuálnom kole ponukového konania (ďalej len PK), ktoré sa realizuje  od 03.07.2018 do 06.08.2018 Tunel Kraľovanský II, situovaný v katastrálnom území Kraľovany, okres Dolný Kubín, na pozemku parcelného čísla 525/1.

Celú správu nájdete na tejto stránke.Prehľad krátkych dopravných správ

Ďalšie krátke dopravné správy »