Parný svátek parní

» Návrat

Pridané: 31.8.2011 8:00
Autor: PhDr. Zbyněk Zlinský, nick: » Zbyněk

Parný svátek parní Jak už se stalo v Hradci Králové tradicí, i letos se na samém sklonku prázdnin na labských nábřežích setkali fandové parních strojů a dalších historických či modelových aparátů samohybných nebo pohyb vyvolávajících. A to za hojné účasti lidu obecného, který využil hydrometeorologickými rosničkami věštěného posledního tropického dne toho letošního podivného léta k zábavě i poučení.

 
 
 
 
 
 
V tvrzení, že (krom obvyklé pozvánky) stejně tak tradičně přinášíme z tohoto zajímavého dění reportáž, mi brání skutečnost, že roku loňského mi účast na něm osud odepřel, protože mne zavál někam docela jinam. Omluvou mi může být snad jen to, že i tam jsem se pohyboval v oblacích páry a reportáží pořídil hned několik. A právě na podtatranské Parolokomotiádě jsme si s přítelem Karlem slíbili, že poslední srpnovou sobotu roku následujícího strávíme společnou účastí na už tehdy plánovaném 9. mezinárodním nábřeží paromilů. Pro kamaráda to měla být premiéra, pro mne návrat do známého, avšak pro ty okamžiky téměř k nepoznání změněného prostředí.
 
 
Sliby se ovšem mají plnit, a tak se stalo i v tomto případě. Byť na mé straně se jeho dodržení stavěly do cesty všeliké objektivní okolnosti. Nejprve mi při reportážní aktivitě předchozí odmítl poslušnost její nezbytný účastník a musel se odebrat na léčení. Naštěstí byli operatéři příslušného ozdravného zařízení nejen úspěšní, ale také rychlí, takže jsem si v pátek mohl zajet fotoaparát vyzvednout. Bohužel to byl právě nejteplejší den roku (o nutnosti jet kvůli nepřetržité výluce oklikou nemluvě), takže jsem se z hlavního města vrátil ve stavu poněkud povadlém. Proto mne sobotní pohled na nádražní teploměr při čekání na příjezd Karlova vlaku nerozjásal.
 
 
Navíc jsem se na místo našeho setkání nedostavil energeticky nenáročnou cyklistickou vyjížďkou, jak jsem plánoval, neboť po probuzení mne čekal internetový pozdrav od jistého našeho klubového nezletilce, jenž mne zaskočil tak horkou aktualitou, že si vyžádala neprodleného vywebení. Takže místo poklidné přípravy a těšení se na příjemné setkání s Karlem a párou, musel jsem (no, nikdo mne jistě nenutil, ale...) nejprve zaměstnat své horní končetiny usilovným ťukáním do klávesnice a pak jejich dolní protějšky zrychleným šlapáním do pedálů. Jakýsi podíl v obou činnostech měl zajisté i vrcholek postavy, trápený též starostí o kamarádovu přepravu.
 
 
 
Z domu jsem totiž narychlo vyrazil bez mobilu (který si v mém případě ono označení snad ani nezaslouží), takže jsem se mohl jen domýšlet, zda Karel cestuje z metropole moravskoslezské do té východočeské bez potíží. Oddalovaný příjezd Os 6204 Pardubice hl.n.- Jaroměř sice jakýmsi přitakával, ale nakonec vše dobře dopadlo a neúnavný cestovatel se ve stavu křepkém z jeho útrob vynořil. Sice o 10 minut později, než předpisoval jízdní řád, leč to nás nějak zvlášť nepálilo, neboť akce měla vypuknout o hodině desáté, aspoň podle zveřejněného programu. Bývá však pravidlem, že první návštěvníci přicházejí mnohem dříve. Učinili jsme stejně.
 
 
Tento postup, který byl ostatně i důvodem dřívějšího Karlova příjezdu, jsem uplatňoval už dříve - umožňuje nejen zachytit zajímavé exponáty ještě bez všudypřítomných davů, ale hlavně sledovat přípravy k provozu (z našeho pohledu) především kolejišť. Těch ovšem letos nebylo tolik, jako pamatuji, protože park na náměstí 5. května na sklonku loňského léta oživila drážka stálá, o níž se už na tomto místě podrobně psalo. A právě u ní jsme naši procházku paromilným areálem zahájili. Já s jistým studem, neboť jsem ta místa nenavštívil, abych obdivoval nedávno zbudovanou remízu a zejména nově dodanou druhou lokomotivu jménem Jeje.
 
 
Jeje se „soupravově“ vydala na zkušební jízdu, nezbytnou před každým zahájením provozu na nehlídané a kdekomu tudíž přístupné trati, která začala nehodovou událostí – vykolejením jednoho vozu na jižním zhlaví stanice. Ta se však obešla bez zdlouhavého vyšetřování, vydávání tiskových zpráv a hlavně beze škod. Trať byla uznána schopnou osobní dopravy a ta byl také neprodleně zahájena. Dokonce nejen v místní trakci motorové, ale také hostujícími soupravami, vedenými parními stroji, jak se na svátek parní patří. My jsme se mezi tím od železnice miniaturní přesunuli k letošnímu jedinému spojení paromilného nábřeží s železnicí skutečnou.
 
 
Předchozí akce totiž obohacovaly jízdy parních a motorových vlaků z hlavního nádraží do stanice Hradec Králové-Slezské Předměstí a zejména do sídla firmy Signal Mont, s.r.o., v němž je umístěno zajímavé železniční muzeum. Letos tyto u obecenstva oblíbené atrakce bohužel chyběly, což na druhou stranu odstranilo reportérskou nutnost míhat se po městě z místa na místo, jíž jsem se nevyhnul ani předloni. Takže se milovníci dospělé železnice museli spokojit pouze s vystaveným kotlem parní lokomotivy, o němž jsem tady už referoval. Či vzít zavděk mohutným párou hnaným strojem sice silničním, ale v mnohém parní lokomotivu připomínajícím.
 
 
Největší pozornost stovek diváků přitahoval čerstvě renovovaný parní válec Škoda PV 15 z roku 1925, psala vesměs média ve svých komentářích akce. Dlužno dodat, že snad až příliš dlouhou dobu tak činil sice dýmající, leč stále usazen na návěsu. V provozu se předvedl až v době, kdy jsme nábřeží opouštěli. Nicméně jako novinka (byť ne svého druhu, protože podobné vozidlo tu už bylo) si zaslouží podrobnější zmínky. Stroj je exponátem pražského Ekotechnického musea, pro které byl firmou zajímavého názvu nedávno renovován. Na rozdíl od onoho mastodonta, jeho sympatická, už z minulých let známá zmenšenina rejdila mezi diváky už od rána.
 
 
Nebyla sice sama, zdatně ji sekundovala podobná miniatura parního traktoru se žebřiňákem a lejtou či parní motocykl, ale na sraz se tentokrát nedostavil parní automobil osobní ani nákladní (což je v případě domácího vozu Škoda Sentinel poněkud zarážející) a také zde nebylo vidět podobné samohyby původu rakouského. Ona ostatně ta zahraniční účast byla ve srovnání s minulostí letos všeobecně chabá, což bylo markantní zejména na náplavce Smetanova nábřeží, kde ji představoval jediný německý lodní modelář. I těch všelijakých drobných, vesměs stlačeným vzduchem poháněných mašinek jakoby ubylo – zato se zde objevilo další kolejiště.
 
 
Jak už jste zajisté pochopili, přestal jsem detailně popisovat chronologii našeho putování po areálu akce. Ta je zřejmá z připojené galerie snímků. Nehodlám se v textu ani zmiňovat o všech expozicích či atrakcích, i když jsme je všechny obešli a některé navštívili opakovaně. Nakonec většina z nich je zachycena v reportážích z předchozích ročníků, k nimž vedou odkazy níže na stránce. Nicméně do reportáže nepochybně patří také zmínka o slavnostním zahájení, k němuž jsem chvátali z protějšího břehu po prohlídce hasičské techniky. Jak se ukázalo, poněkud zbytečně, protože jeho protagonisté se sešli až čtvrt hodiny po stanoveném čase.
 
 
Jako první se kupodivu dostavil ten funkčně nejvyšší, Helmut Dohnálek, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje. Město na pódiu zastupoval náměstek primátora Ing. Martin Soukup a pořadatele pak předseda královéhradeckého Klubu přátel parních strojů Tomáš Kühn a nestor hradecké paroplavby a souvisejících aktivit Ing. Jiří Stránský. Posledně jmenovaný si 9. ročník paromilného nábřeží nadělil k narozeninám, pročež neunikl gratulacím a obdarování. Z úst řečníků pak zaznělo přiměřené množství pozitivních slov, která však (je mi to líto) ne zcela odpovídala realitě. Letošní setkání věru neznamenalo výrazný pokrok, jak byla informována média.
 
 
Je možné, že akce byla počtem platících návštěvníků úspěšná, ale pokud jde o účast vystavovatelů a přitažlivé exponáty, nemluvě o doprovodných atrakcích, znamenal tento ročník nepochybně krok zpět. O některých aspektech tohoto jevu jsem se už zmínil, ale projevil se i v oblasti malých železničních modelů. Ty zastupoval jen obvyklý stánek firmy MERKUR TOYS s.r.o., s inovovaným sortimentem (pochopitelně nejen vláčků), ale mnozí postrádali třeba funkční kolejiště o rozchodu 45 mm, jaké tu bylo k vidění v roce 2009, či něco podobného. Proto není divu, že stánek tradičního výrobce hraček byl neustále obležen zájemci o modýlky.  
 
 
Jistě, leckdo by mohl namítnout, že železniční modely, pokud nejsou zrovna na páru (ale to ty výše zmíněné byly), s hlavním tématem tradičního setkání paromilů zrovna nesouvisí. Jenže to už od samotného počátku striktně dodržováno nebylo a jistě ani být nemohlo. Stavět skutečně jen na parou poháněných strojích, ať už stacionárních, po zemi či kolejích jezdících nebo po vodě plujících, by pro jejich přece jen omezenou dostupnost vedlo k minimalizaci akce jak z hlediska jejího rozsahu, tak přitažlivosti pro diváky. Proto pořadatelé zvolili mnohem volnější pojetí, které letos na náměstí 5. května přivedlo cosi, co má k páře už hodně daleko.
 
 
I když s Karlem pro vozidla silniční nijak zvlášť nehorujeme, setkání s naleštěnými autíčky počínaje Fordem T a konče třeba Felicií Super nás, stejně jako mnohé jiné návštěvníky, potěšilo. A potěšilo nás i nejedno setkání lidské, byť ono první spíš v rovině formální než obsahové. To když jsem se od kohosi dověděl, že v jisté pořadatelské organizaci právě probíhá personální zemětřesení, nevěštící mnoho dobrého pro její budoucnost a možná vysvětlující některé výše uvedené jevy v současnosti. Došlo i na setkání vlakynetní, třeba s jaroměřským Bulíkem, nebo s Helenou, kterou Karlova přítomnost aktivovala z jinak obligátního dolce far niente.
 
 
Možná bych se měl zmínit o dvou k nábřeží paromilů přidružených aktivitách, byť (nebo možná právě proto) jsme jim my sami pozornost nevěnoval. Jednou z nich byla návštěva informačního centra ČEZ, druhou pak svezení se městským turistickým vláčkem. Dlužno ovšem dodat, že obě možnosti, jak si rozšířit obzory či se jen pobavit, jsou k dispozici trvale. Ale to je vlastně svezení Dětskou železnicí nebo plavba labskými loděmi také. Určitě by se o tom parném, páře věnovaném dnu dalo napsat ještě mnohé, ale kladení dalších písmenek textu si už odpustím a dám promluvit výmluvnějším fotografiím. A též snad ještě výmluvnějšímu Karlovu videu:
 
 
Na sám závěr přece jen musím dodat aspoň tolik, jak jsme se s párou vonícím nábřežím a pak i navzájem rozloučili. V souladu s předpovědí se začalo před polednem nebe chmuřit a hrozit vláhou. Toho úkazu se Karel, jen do letní pohody ustrojený, poněkud zalekl a vyjádřil přání přiblížit se k domovu. Tomu nápadu jsem neoponoval, jsa po těch skoro čtyřech hodinách neustálé aktivity poněkud znaven. I vydali jsme se k hlavnímu nádraží, kde na mne čekal můj vysoce ekologický individuální dopravní prostředek a kam Karlovi v zápětí přijel poněkud méně ekologický prostředek dopravy hromadné. I když ta čoudící má také cosi do sebe...
 
Odkazy:
  1. Nábřeží paromilů
  2. Hradecká paroplavební společnost
  3. Hradec Králové – oficiální stránky města
  4. Calendarium Regina 2011 - Kulturní události v Hradci Králové
  5. Královéhradecký kraj – oficiální stránky
  6. Hradec Králové - Smetanovo nábřeží – turistická informace
  7. Hradec Králové - Eliščino nábřeží – turistická informace
  8. Paromilové ovládli hradecká nábřeží - Hradecká Internetová Televize
  9. Paromily nejvíc zaujal parní válec z roku 1925 —  ČT24
  10. Paromilové se předvedli v H. Králové, raritou byl parní válec - ČeskéNoviny.cz

Titulní snímek: Hostující parní vláček na stálé trati Dětské železnice © PhDr. Zbyněk Zlinský

PhDr. Zbyněk Zlinský


Galéria k článku

Počet: 210     Stránky: / 7        

Foto 27.08.2011 - Hradec Králové, hl.n.: teploměr na 1. ...

Foto 27.08.2011 - Hradec Králové, hl.n.: 163.040-9 přiv ...

Foto 27.08.2011 - Hradec Králové, Smetanovo nábř.: vstu ...

Foto 27.08.2011 - Hradec Králové, Smetanovo nábř.: Děts ...

Foto 27.08.2011 - Hradec Králové, Smetanovo nábř.: loko ...

Foto 27.08.2011 - Hradec Králové, Smetanovo nábř.: neho ...

Foto 27.08.2011 - Hradec Králové, Smetanovo nábř.: po n ...

Foto 27.08.2011 - Hradec Králové, Smetanovo nábř.: ve s ...

Foto 27.08.2011 - Hradec Králové, Smetanovo nábř.: nepř ...
nasledujúce obrázky »
Súvisiace odkazy

Diskusia

Pozn.: Názory diskutujúcich sa nemusia zhodovať s názormi VLAKY.NET.

Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.

» Pridaj diskusný príspevok s obrázkom

Príspevky: 11         Výpis:    
» hrosik Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 12.9.2011 16:04
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Parný svátek parní

Tak, dúfam, že si nájdem čas :-)

» Zbyněk Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 42 475 5.9.2011 12:10
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: ...uvažuje že sa niekedy prídem pozrieť

Přijeď, budeš vítán.
Slovo udělátko zas tak často nepoužívám, ale v takovémto případě se jako souhrnný název určitě hodí.

» hrosik Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 5.9.2011 8:27
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Parný svátek parní

Zaujímavá akcia, uvažuje že sa niekedy prídem pozrieť. A pravdaže, pekne spracovaná reportáž, ako vždy. V komentároch k fotkám som si prečítal mnou už takmer zabudnuté krásne české slovíčko udělátko, bohovsky sa mi to páči :-)


» Zbyněk Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 42 475 31.8.2011 21:34
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: No a jak dopadli hasani...

Ten hasič se byl ptát preventivně sám. Krásná blondýna v černém volala dispečerovi, ale konce jednání jsem už nevyčkal. Leč z pozdějšího obrázku je zřejmé, že je nechali jet mimo areál, protože se vrátili jiným vjezdem (což jsem také poznamenal v jeho popisku).

» Alfi Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 31.8.2011 21:31
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
Sbor hasičů historických ...

No a jak dopadli hasani, čo ich mestskáči podusili ? Há ?

» Alfi Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 31.8.2011 15:44
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
Upútavky... Reklamy iba na parfuchémiu...

V pohode. No, nejak mi to ušlo... Možno aj preto, že to bolo v pravej kolónke a ja som čakal, že to príde z ľavej.
Ale čo sa týka premeškaných akcií, serie ma, že nič nie je tak dobre prezentované, ako napr prípravy 15-ho zjazdu ÚV...
Napr. pred týždňom som sa v večer v TN dozvedel, že toho dňa boli mimoriadne otvorené pre verejnosť katakomby a podzemné chodby pod Čachticami. Aká mimoriadnosť... Ale dovtedy nikto ani nemukol...

» kik Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 31.8.2011 11:48
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Parný svátek parní

Letos jsem to nejak zmeskal, prechozi roky jsem tam byval pravidelne. Obdivuju hlavne ty hasice, jak se staraji o stare strikacky a jak si tu show dokazi uzivat. Samozrejme veterani jsou vzdy zdrojem obdivu.
Co se tyka propagace, tak ta ze strany mesta nebyla podle meho nazoru moc velka. Nejaka informaci vysla v Radnici na prelomu cervna a cervence, ale pak jsem si uz niceho nevsiml. Skoda, zajem lidi by urcite byl vetsi.

» Zbyněk Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 42 475 31.8.2011 11:20
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: ''Najradšej'' na svete mám, zaujímavé aktuality, ktoré sa už udiali

Těžko napsat aktualitu o něčem, co se udít teprve má. Ale jestli si stěžuješ na absenci pozvánky, vyhodnocuji Tvou stížnost coby neoprávněnou: Na hradeckém nábřeží se opět sejdou paromilové.

» Alfi Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 31.8.2011 10:31
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
Absencie a pikošky...

"Najradšej" na svete mám, zaujímavé aktuality, ktoré sa už udiali. Napr. Bombastická upútavka typu: Najväčšie, najlepšie, najbohovskejšie, najzaujímavejšie sa konalo, udialo...
Čo bolo, bolo!
Muselo tam byť naozaj fajn. Podľa rozmanitých exponátov a záujmu občianstva.
A pikošky : Foto 21 je Wichterle. Neviem, či má niečo spoločné s Otom Wichterlom... Foto 37 "Západonemecké" mestá Sinsheim a Heilbronn sú známe najväčším leteckým múzeom v Európe... Foto 83 a spol. Motorka Harley Davidson WLC 750/1942 mala spojku ručnú, aj nožnú, ale táto je múdrejšia, tá má riadenie aj ručné, aj nožné.

» Zbyněk Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 42 475 31.8.2011 9:51
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: bylo co sledovat a obdivovat

To určitě. Když to tak po sobě čtu, zdá se mi, že reportáž nevyznívá moc pozitivně.

Ve skutečnosti jsme se na paromilném nábřeží cítili velice dobře a rozhodně kladně ocenili úsilí, které pořadatelé i účastníci jeho přípravě věnovali. Jen jsem se nemohl ubránit zklamání při porovnání s rozsahem akcí minulých a dal jsem je najevo. Věřím, že roku příštího dojde k opětovnému rozmachu.

Jenže to chce také nezbytnou propagaci a ta je slabinou trvalou. Třeba absence plakátu na internetu je v současnosti přinejmenším podivná.

nasledujúce príspevky »