VLAKY.NET oslávili 9. narodeniny v žst. Žilina - Teplička

» Návrat

Pridané: 18.8.2013 8:00
Autor: Redakcia VLAKY.NET

VLAKY.NET oslávili 9. narodeniny v žst. Žilina - Teplička Ani začiatok mája v roku 2013 nebol výnimkou v tom, že prvá májová sobota patrila mimoriadnej jazde vlaku a oslave výročia založenia internetového magazínu VLAKY.NET. V roku 2013 to bolo v poradí už deviate výročie a našim zámerom bolo opäť ponúknuť niečo iné, niečo nové. Bola to síce opäť jazda po trati, kadiaľ pravidelné osobné vlaky bežne nechodia, avšak bola to nová železničná trať kde v minulosti osobné vlaky pravidelne ani nechodili.

Výnimočná bola aj vďaka elektrickej trakcii, ktorú sme pri našich narodeninových jazdách využili po prvý krát. Náš vlak bol ťahaný historickým elektrickým rušňom E 499.047 „Bobina“, ktorý je vo vzornej starostlivosti majstrov zo Spolku Výhrevne Vrútky.

Zriaďovacia železničná stanica Žilina – Teplička sa stala cieľom našej cesty ale najmä hlavným bodom programu dňa 4.5.2013. Jazda mimoriadneho vlaku v zložení E 499.047 + Aa + Ba sa začína po 9. hodine v železničnej stanici Vrútky. Po príchode pravidelných vlakov z rôznych kútov Slovenska sa historický vlak s netradičným cieľom cesty začína zapĺňať, aby podľa plánu o 9:35 hod. odišiel na svoju krátku cestu cez Strečno do železničnej stanice Žilina-Teplička. Počas tejto cesty rozdávame našim cestujúcim informačné letáky o železničnej stanici ako aj plán koľajiska železničnej stanice. Po prejazde strečnianskými tunelmi, mostom ponad Váh, popod zrúcaninu hradu Strečno je krátko za zastávkou Strečno odbočka s názvom Potok, ktorá nás nasmeruje z hlavnej železničnej trate na spleť koľají zriaďovacej železničnej stanice Žilina – Teplička. Počas pomalej jazdy vlaku si z vlaku obzeráme koľajisko a objekty v jeho tesnej blízkosti a náš mimoriadny osobný vlak zachádza na miesta, kam sa nedostanú ani osobné vlaky idúce odklonom cez túto železničnú stanicu. Prvé zastavenie nášho vlaku je neďaleko budovy Spádoviska Váh, kde cestujúci vystupujú na dočasnom nástupišti zriadenom pre účel dnešnej exkurzie.

 Začiatok exkurzie na Spádovisku Váh, © Miroslav Kožuch 
Začiatok exkurzie na Spádovisku Váh, © Miroslav Kožuch

Na voľnej ploche pri budove Spádoviska Váh nás vítajú naši sprievodcovia, hlavní aktéri dnešnej exkurzie – Ing. Ľuboš Polakovič (prednosta železničnej stanice), Ing. Martin Horňák a Ing. Alena Gabajová, ktorí nás sprevádzali a ochotne informovali o prevádzke v tejto zriaďovacej železničnej stanici. Po nevyhnutných bezpečnostných poučeniach sa k spádovisku približuje súprava nákladných vozňov určených na rozradenie, tlačená motorovým rušňom rady 771. Posun v stanici vykonáva ŽSR na objednávku nákladného dopravcu - Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Po skupinkách sa dostávame aj na pracovisko riadenia spádoviska, ktoré sa nachádza na 4. podlaží a z ktorého sme mali celé spádovisko ako na dlani. Každá skupinka dostala výklad o činnosti na tomto pracovisku – množstvo LCD monitorov, na ktorých sa prenášal obraz z mnohých kamier ale aj zo zabezpečovacieho zariadenia spádoviska núkali mnohým účastníkom exkurzie pocit, že nie sú na slovenských železniciach ale niekde v Rakúsku či Nemecku.

Riadiace pracovisko Spádoviska Váh, © Radovan Plevko 
Pracovisko riadenia prevádzky Spádoviska Váh, © Radovan Plevko

Po ukončení prehliadky pracoviska riadenia prevádzky na spádovisku a po ukončení posunu na spádovisku sme sa pod dozorom našich sprievodcov presunuli do koľajiska spádoviska. Každá smerová koľaj v spádovisku má niekoľko radarov merajúcich rýchlosť spúšťaných vozňov, na základe ktorej sa kontroluje sila a nastavenie pôsobenia hydraulických bŕzd na koľajách, tá sa však určuje aj na základe váženia spúšťaných vozňov. Činnosť koľajovej brzdy sme si mali možnosť pozrieť z bezprostrednej blízkosti, kedy bola brzda aktivovaná z riadiaceho pracoviska.

Ukážka činnosti koľavej brzdy na spádovisku po ukončení posunu, © Róbert Žilka 
Ukážka činnosti koľavej brzdy na spádovisku po ukončení posunu, © Róbert Žilka

Následne sa peši presúvame k staničnej budove železničnej stanice Žilina – Teplička, kde je pre nás pripravená prezentácia o histórii, výstavbe ale aj o súčasnej prevádzke v zriaďovacej železničnej stanici. Do zasadacej miestnosti sa pomestíme len tak tak, nebola projektovaná na takéto množstvo ľudí, ale keďže dobrých ľudí sa všade veľa zmestí, všetci ktorých prednáška o stanici zaujímala si svoje miesto v miestnosti našli.

Čmeliak vytláča vozne na zvážny pahorok, © Miroslav Kožuch 
Čmeliak vytláča vozne na zvážny pahrbok, © Miroslav Kožuch

Zrod tejto stanice sa datuje niekedy v rokoch 1960 a 1962, kedy bolo zistené rôznymi štúdiami a úlohami, že fungujúce zriaďovacie stanice Vrútky a Žilina nebudú postačovať pre vtedajšiu dopravu. Z uvedeného dôvodu sa rozhodlo, že sa postaví nová zriaďovacia stanica medzi Varínom a Žilinou. Ministerstvo dopravy bývalej ČSSR v rokoch 1964-1966 zadalo vypracovať štúdiu na novú vlakotvornú stanicu, ktorá bude patriť medzi 10 vlakotvorných staníc na sieti ČSD. Projekt bol ukončený v roku 1973 a na jeho základe sa začalo s postupnou realizáciou.

Žilina-Teplička: plánovaný stav
Žilina-Teplička: plánovaný stav

Stavba stanice bola rozdelená do 6 stavieb: 

1. stavba – tranzitné koľajisko (realizované v roku 1976 – 1981)
2. stavba – 1. časť zriaďovacích kapacít (realizované v rokoch 1980-1992 a 2009-2011)
3. stavba – výstavba objektov na opravu vozňov, hnacích dráhových vozidiel (nerealizované)
4 .stavba – dobudovanie zriaďovacích kapacít (nerealizované)
5. stavba – komplexná dostavba rušňového a vozňového depa (nerealizované)
6. stavba – podzemná tesniaca stena na ochranu vodného zdroja (dokončené v roku 1991)

Podľa pôvodných projektov mala byť stanica dokončená v roku 2000 avšak z dôvodu zníženia objemov prepráv po železnici sa stavba v roku 1993 zakonzervovala. V roku 1995 sa spracovala štúdia, ktorá mala za úlohu spracovať návrh na dostavbu stanice Žilina-Teplička. Toto bol posledný dokument kedy sa prestalo so stavbou hýbať. Nasledovali roky chátrania, kedy postupne dochádzalo k likvidácii trolejového vedenia, koľajiska, budov, až napokon zostalo všetko zarastené a spustnuté.

Dnes je stanica dobudovaná na úrovni približne 1. a 2. stavby z pôvodného projektu:

Žilina-Teplička: realizovaný stav

Celé koľajisko stanice Žilina Teplička – viac ako 36,5 km koľají a 100 ks výhybiek, je rozčlenené na:

  • Vchodovú skupinu
  • Tranzitnú skupinu
  • Smerovú skupinu
  • Odchodovú skupinu
  • Odbočku Váh

Koľajisko je obsluhované zo zabezpečovacieho zariadenia ESA 11 , ktoré vybudovala firma AŽD Praha a spádoviskovým zabezpečovacím zariadením, ktoré dodala firma AŽD Bratislava.

Vzhľadom na pokles dopravy nie je možné v súčasnej dobe využiť spádovisko na plný výkon a tým zistiť jeho možnosti využitia, nakoľko v projekte bolo plánovaných na príchod 40 končiacich vlakov, 40 východiskových vlakov a počet spracovaných vozňov 1200 za 24 hod. V súčasnej dobe sa počet končiacich vlakov pohybuje okolo 12 – 20 za 24 hod. a počet spracovaných vozňov v rozpätí 400 – 600 vozňov. K uvedeným znížením výkonom bol upravený aj počet zamestnancov v stanici, ako bolo pôvodne plánované.

Pracovisko riadenia železničnej stanice Žilina - Teplička, © Radovan Plevko 
Pracovisko riadenia železničnej stanice Žilina - Teplička, © Radovan Plevko

Po prednáške sa po skupinkách presúvame na riadiace pracovisko obsluhy celej železničnej stanice Žilina – Teplička do dopravnej kancelárie, ktorá na nás opäť zapôsobila dojmom strediska riadenia vesmírnych letov v americkom Houstone – opäť sme videli moderne vybavené pracovisko s LCD monitormi s prehľadným zobrazením aktuálnej situácie v koľajisku železničnej stanice. Nechýbal ani výklad o riadení prevádzky v obvode železničnej stanice z tohto moderného pracoviska v podaní Ing. Martina Horňáka.

Mimoriadny vlak prechádza okolo spádoviska na odchodovú skupinu, © Igor Molnár 
Mimoriadny vlak prechádza okolo spádoviska na odchodovú skupinu, © Igor Molnár

Z dopravnej kancelárie ŽST Žilina-Teplička smerovali kroky účastníkov našej exkurzie do jedálne, kde sa, ako to už na našich jazdách býva zvykom, dobrý kotlíkový guláš s chlebom. Medzitým sa aj súprava nášho mimoriadneho vlaku presunula od budovy spádoviska k staničnej budove aby sa po chutnom obede zaplnila našimi cestujúcimi a posunom sa prekľučkovala spleťou koľají na odchodovú skupinu. Aj na odchodovej skupine nám bol poskytnutý stručný výklad o tom, ako nákladné vlaky zostavené v zriaďovacej železničnej stanici odchádzajú každý svojím smerom do cieľa svojej cesty.

E 499.047 v čele mimoriadneho vlaku na odchodovej skupine ŽST Žilina - Teplička, © Kamil Korecz 
E 499.047 v čele mimoriadneho vlaku na odchodovej skupine ŽST Žilina - Teplička, © Kamil Korecz

Na nástupišti odchodovej skupiny sa zároveň lúčime s našimi sprievodcami, ktorí sa nám počas celého dňa venovali, potleskom sa poďakujeme za ich ochotný prístup, a náš vlak odchádza po spojovacej koľaji A-5 do železničnej stanice Žilina. Počas krátkeho pobytu nášho vlaku v žst. Žilina dochádza k obehnutiu súpravy vlaku rušňom a sme pripravení vyraziť na našu spiatočnú cestu do Vrútok. Tá síce neviedla presne tou trasou cez železničnú stanicu Žilina - Teplička, ktorú sme si objednali, avšak pôžitok zo zaujímavej exkurzie to, ako pevne veríme, nepokazilo.

Aj keď táto narodeninová jazda nebola z tých klasických nostalgických jázd po železničných tratiach so zastavenou pravidelnou osobnou dopravou, záujem o túto jazdu spojenú s exkurziou v najmodernejšej zriaďovacej nákladnej železničnej stanici na Slovensku nás ubezpečil o tom, že táto akcia mala svoj význam a našla si svojich záujemcov, ktorým týmto chceme srdečne poďakovať za ich podporu, ktorú nám svojou účasťou preukázali a kapacitu ponúknutú na exkurziu sme tak využili do posledného miesta.

Koniec 9. narodeninovej jazdy, historický vlak odchádza zo stanice do bývalého RD Vrútky, © Kamil Korecz 
Koniec 9. narodeninovej jazdy, historický vlak odchádza zo stanice do bývalého RD Vrútky, © Kamil Korecz

Mimoriadna jazda historického vlaku spojená s exkurziou v železničnej stanici Žilina – Teplička by sa neuskutočnila bez láskavej podpory, za ktorú ďakujeme: 

  • Kolektívu pracovníkov železničnej stanice Žilina-Teplička
  • Železnice Slovenskej republiky – Generálne riaditeľstvo Bratislava a Oblastné riaditeľstvo Žilina
  • Spolok Výhrevne Vrútky
  • Múzejno - dokumentačné centrum VVÚŽ

V neposlednom rade patrí veľké poďakovanie našim sprievodcom a realizátorom exkurzie v železničnej stanici Žilina – Teplička za ich skutočne ochotný a obetavý prístup nielen počas samotnej exkurzie ale aj počas príprav, srdečne ďakujeme Ing. Ľubošovi Polakovičovi, Ing. Martinovi Horňákovi a Ing. Alene Gabajovej za to, že nám zriaďovaciu železničnú stanicu podrobne predstavili a prispeli tak k nezabudnuteľným a neobyčajným zážitkom z prevádzky dnes už neoddeliteľnej súčasti železníc – nákladnej zriaďovacej železničnej stanice Žilina – Teplička.

Foto v titulke: Narodeninový vlak na Spádovisku Váh, © Radovan Plevko

Redakcia VLAKY.NET


Galéria k článku

Počet: 106     Stránky: / 4        

Foto E 499.047 s historickým vlakom vchádzajú do železn ...

Foto Registrácia účastníkov a rozdávanie odznakov, © Ra ...

Foto Registrácia účastníkov a rozdávanie odznakov, © Ju ...

Foto Pravidelné vlaky prichádzajú do Vrútok, © Radovan ...

Foto Pravidelné vlaky prichádzajú do Vrútok, © Radovan ...

Foto Cez strčnianske tunely smerujeme k Strečnu, © Jura ...

Foto Cez strčnianske tunely smerujeme k Strečnu, © Jura ...

Foto Prechádzame popod Strečniansky hrad, © Juraj Vítko ...

Foto Prechádzame popod Strečniansky hrad, © Juraj Vítko ...
nasledujúce obrázky »
Súvisiace trate


Súvisiace odkazy

Diskusia

Pozn.: Názory diskutujúcich sa nemusia zhodovať s názormi VLAKY.NET.

Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.

» Pridaj diskusný príspevok s obrázkom

Príspevky: 15         Výpis:    
» setup Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 1 014 20.8.2013 12:35
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: VLAKY.NET oslávili 9. narodeniny v žst. Žilina - Teplička

EC_Hungaria: I think that DVD is.

» Bubak1 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 121 19.8.2013 22:35
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: VLAKY.NET oslávili 9. narodeniny v žst. Žilina - Teplička

Bol som aj aj s vnučkou, a môžem skonštatovať - perfektné pripravená akcia, užili sme si to !!! Ďakujeme organizátorom a všetkým čo prispeli nej spôsobom k dielu.

» EC_Hungaria Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 19.8.2013 20:24
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: VLAKY.NET oslávili 9. narodeniny v žst. Žilina - Teplička

Sehr schöne Bilder von einem sehr schönen Tag! Ich freue mich auf das nächste Jahr!
Eine Frage: Gibt es von unserer Fahrt nach Žilina-Teplička eine DVD und wann kann man sie kaufen?

Grüße aus Berlin
------------
Very nice pictures of a very nice day! I´m looking forward to the next year!
One question: Will be a DVD available of our trip to Žilina-Teplička?

Greetings from Berlin

» dědek Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 1 362 19.8.2013 9:50
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: VLAKY.NET oslávili 9. narodeniny v žst. Žilina - Teplička

NEBOL SOM, hoci direkt do Žiliny som došiel.BOL SOM VYTEŠENÝ, kým ma neprepadli "majitelia" vraj "hotelu" Slovan, kde som chcel nocovať. Už ste videli zásuvky na 220 pod hlavnicou a za skriňou? Tak som behal a behal na PREPYCHOVÝ záchod so sprchou. Až som rezignoval a pod Endiarom mazal do Liberca. Ospravedlňujem sa ešte raz vám všetkým, milí mojí čo ste sa na takejto nááádhernej akcii podiľali. Prvorade ORGANIZÁTOROM & bojovníkom s byrorkaciou. 2. kolegom zúčastnením a 3. tím, čo napísali túto nádhernú reportáž, VĎAKA. Od včera som si ju lúskal Aspoň dodatočne som si to vychutnal. !!

» setup Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 1 014 18.8.2013 23:43
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: VLAKY.NET oslávili 9. narodeniny v žst. Žilina - Teplička

Bufalo: ja som to nemyslel ako výčitku

» mikulik Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 2 794 18.8.2013 22:43
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: VLAKY.NET oslávili 9. narodeniny v žst. Žilina - Teplička

aj ked som sa nezucastnil, sklanam sa pred vsetkymi co nieco take zorganizuju pre druhych vo svojom osobnom case

» Bufalo Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 1 718 18.8.2013 22:01
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: VLAKY.NET oslávili 9. narodeniny v žst. Žilina - Teplička

setup: Málo bohatá diskusia? Ja mám na to takéto vysvetlenie. Po prvé: Sú ešte dovolenky, VLAKYNEŤÁCI ešte behajú po podvaloch za mašinkami. Slniečko im praje. A po druhe: Účastníci zájezdu nemajú slov. Akcia bola tak perfektne pripravená, tak perfektne aj prebehla, že nemajú slov. Niet k tomu čo dodať. Iba toľko, že bolo to fajn.

» setup Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 1 014 18.8.2013 20:48
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: VLAKY.NET oslávili 9. narodeniny v žst. Žilina - Teplička

k minuloročnej jazde bola diskusia o trošku bohatšia

» maxipes Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 5 836 18.8.2013 16:45
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: VLAKY.NET oslávili 9. narodeniny v žst. Žilina - Teplička

GIEx: Dík. A proč papírák? Tapetování mají přece i jiné typy.

» GLEx Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 334 18.8.2013 15:29
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: VLAKY.NET oslávili 9. narodeniny v žst. Žilina - Teplička

maxipes: papírák

nasledujúce príspevky »