Hradecká nábřeží opět zahalila pára

» Návrat

Pridané: 5.9.2013 8:00
Autor: PhDr. Zbyněk Zlinský, nick: » Zbyněk

Hradecká nábřeží opět zahalila pára Labská nábřeží východočeské metropole na sklonku školních prázdnin už tradičně patří páře, tedy strojům, strojkům a stroječkům plynným skupenstvím vody (ale nejen jím) poháněným. A také jejich tvůrcům, provozovatelům a hlavně obdivovatelům. Nejinak tomu bylo v roce letošním, kdy se posledního srpnového dne v Hradci Králové uskutečnilo už 11. mezinárodní Nábřeží paromilů.

 

 

 

 

VLAKY.NET na tomto podniku opět nechyběly a přinášejí svou jubilejní pátou reportáž na paromilné téma. I když mnoho nechybělo a bylo tomu jinak. Ve stejném termínu se totiž odehrávaly jiné, možná i přitažlivější akce, které mohly iniciovat vznik dílka snad neotřelejšího. Jedné z nich dal přednost i můj souputník ze dvou ročníků předchozích (a mnohých reportážních cest jiných), náš ostravský reportér Karel Furiš. Nicméně po nějakém váhání jsem se přece jen rozhodl pro krátký cyklovýlet po ulicích svého sídelního města místo dlouhé cesty vlakem na nějaké místo vzdálené. Mimo jiné proto, že letošní pozvánka slibovala také cosi nového:


Pozvánka uveřejněná na stránce www.nabreziparomilu.cz

Za sobotního ještě podmračeného rána jsem se jal vypravovat na místo dění v představě, že po něm budu tentokrát bloudit sám, když se na mém monitoru objevila blikající obálečka, oznamující příchod zprávy. Ta přinesla sdělení mé předchozí rozpoložení prudce měnící. Přítel Radek mi sděloval, že se s Veronikou a jejich dcerkou Radkou právě vypravují na vlak směr Hradec Králové, aby mne potěšili svou společností a sebe premiérovou návštěvou akce, kterou doposud znali jen z našich reportáží. Malý nelad byl jen v tom, že když oni nasedali v Olomouci do svého spoje, já jsem už u Tyršova mostu sesedal ze svého šlapacího přibližovadla.
 

Areál 11. mezinárodního „Nábřeží paromilů“ na mapě města; zdroj: www.mapy.cz
 
Což v mém případě bylo právě v 8:50 hod. Sice mne k takovému spěchu nic netlačilo, protože slavnostní zahájení akce bylo plánováno až na desátou hodinu dopolední a její ukončení o šest hodin později, ale mám rád onu jinak nepostižitelnou atmosféru vrcholících příprav. A navíc i možnost vyfotografovat některé zajímavé exponáty ještě v relativním klidu a bez nebezpečí, že mi do záběru kdosi umístí svou postavu či aspoň některou její část. Tento přístup samozřejmě vede k minimálně dvojí obchůzce týchž míst, ale to jsem měl už nacvičeno z ročníků předchozích. A jako při nich, i letos jsem svou pouť začal u „hlavní brány“ dějiště akce.
 

Ruch u vjezdu do areálu na Smetanově nábřeží © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
I když hořejší úvodní snímek nezachytil nic vzrušujícího, o chvíli později se na tom místě roztrhl pytel s naváženými zajímavými exponáty, o nichž se zmíním až později. Nehodlám totiž své zážitky prezentovat metodou „krok za krokem“, protože by to bylo rozptylující a navíc nadbytečné vzhledem k nepochybné výpovědní hodnotě snímků v připojené galerii. Pokusím se ve stručnosti načrtnout své konání a k němu v příhodném místě poskytnout širší informaci k některé novince či zajímavosti, na kterou jsem narazil. Od hlavního vstupu jsem čile zamířil k nádraží Dětské železnice, která už na první pohled prošla výraznou inovací výchozího stavu.
 

Ukáznění chodci respektují červená světla na přejezdu © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Našel jsem zde cosi hodně odlišného od stavu, který se odrazil v samotném titulku loňské reportáže. Od „dobře informovaného zdroje, který si nepřeje být jmenován“ jsem se dověděl, že královéhradecká Dětská železnice prošla týmž procesem, který nedávno postihl její celostátní „velký vzor“. Jestliže však v Českých drahách personální zemětřesení smetlo „trafikanty“ ve prospěch „odborníků“, tady šlo spíše o generační obměnu, která se odrazila nejen v nižším věku službukonajících „železničářů“, ale také v materializaci některých jejich dříve zavrhovaných nápadů. Ty směřují k posílení „modelovosti“ drážky i provozu na ní a zvýšení její atraktivity.
 

Provoz nádraží Dětské železnice řídí dispečer © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Je ovšem pravda, že výše zmíněná personální a technická opatření neodstranila zcela provozní potíže, které jsme zaznamenali na loňském Nábřeží paromilů. Sice bylo zjevné, že „traťováci“ Dětské železnice odvedli kus práce i na jejích kolejích a výhybkách (já jsem alespoň nezaznamenal žádné vykolejení či podobnou událost), ale disproporce mezi kapacitou tratě a velkým množstvím vypravovaných vlaků (o návalu cestujících nemluvě) žádné řešení nemá. Navíc dodavatele zabezpečovacího zařízení podle jeho vlastních slov zlobili strojvedoucí, kteří návěstidla často ignorovali. K nim určitě nepatřila jejich zástupkyně něžného pohlaví.
 

Dětská železnice má nejvyšší podíl strojvůdkyň mezi dopravci (asi nejen) u nás
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Z nádraží dětské železnice jsem se přesunul na vlastní nábřeží, abych alespoň letmo zdokumentoval přípravy labské flotily na očekávaný nával plavby chtivých návštěvníků, nahlédl do sekce spalovacích motorů a zastavil se u dvou exponátů, které byly přivezeny na trajleru ze žamberecké expozice brněnského Muzea starých strojů. První z nich byl původně v Hradci Králové domovem a na Nábřeží paromilů přijížděl po vlastní ose. Naposledy před třemi roky, pak došlo k nějakému sporu vlastníka s pořadateli a nyní se vrátil už v režii nového majitele. Jde o parní nákladní automobil Škoda Sentinel, který rekonstruoval hradecký paromil Zdeněk Balský.
 

Škoda Sentinel dělá páru, aby mohl sjet s trajleru © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Spolu s tímto staronovým exponátem byla přivezena k premiérové prezentaci parní lokomobila od britské firmy Ransomes, Sims & Jefferies Ltd, největší v Čechách. Alespoň podle části zprávy z akce, kterou uveřejnil Hradecký deník: „Dneska tu zažívá premiéru, veřejnost ji ještě neviděla. Používala se v zemědělství a stavebnictví jako univerzální motor. Poháněly mlátičky, čerpadla, kompresory nebo cokoliv, co se točilo. Dokonce díky ní fungoval celý pivovar," pochlubil se Martin Holata z Muzea starých strojů, které své brány otvírá zatím výjimečně. Další příležitost, kdy mohou návštěvníci vidět staré stroje, bude v sobotu 7. září v Žamberku.
 

Lokomobila od britské firmy Ransomes, Sims & Jefferies Ltd po stažení z trajleru
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Po krátké návštěvě náplavky protějšího Eliščina nábřeží, kde se na svém tradičním místě připravovala k prezentaci historická hasičská technika jsem se vrátil do centra dění a na chvíli se zastavil u vznikající expozice v úvodu výše odkázané zprávy zmíněného napajedelského nadšence a pravidelného účastníka hradecké akce Antonína Pavelky. Ten krom onoho už nám z minulých ročníků známého parního vozidla jednostopého tentokrát přivezl samohyb dokonce pouze jednokolový, repliku Putonova monocyklu z roku 1894. Ale také obdobně nově podle původního a zcela unikátního italského vzoru z roku 1906 postavený osobní elektromobil Dora.
 

Elektromobil Dora při odpolední ukázkové jízdě © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Poté jsem se zastavil u stánku jaroměřských muzejníků, abych je pozdravil a vyslechl si novinky z Výtopny od toho z nich, který je i naším členem. Ten se také neopomněl pochlubit jejich letošním exponátem, pohříchu gumokolním - vzorně renovovaným vozem Škoda Octavia super z roku 1962. Pak už bylo pomalu na čase dostavit se k pódiu, na němž se mělo odehrát slavnostní zahájení. Jeho účastníkem krom živých protagonistů byl i jeden neživý - v té době ještě studený parní osobní automobil Baffrey, který měl na Nábřeží paromilů premiéru loni (a já jsem jej pak v reportáži špatně představil, za což jsem si oprávněně vysloužil objasňující výtku).
 

Replika parního automobilu Baffrey už v provozu © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Vlastní zahájení tradiční akce proběhlo s tradičním zpožděním, byť kratším, než bývalo zvykem. Také projevy byly nebývale nedlouhé a nikdo je neobohatil rozvleklými gratulacemi a jinými společenskými exkursy, k nimž dříve k jisté nevoli publika docházelo. Po úvodním proslovu moderátorky pronesla pár případných vět primátor statutárního města Hradec Králové MUDr. Zdeněk Fink, poté byla představena a o letošní akci krátce vyzpovídána nová předsedkyně Královéhradeckého klubu přátel parních strojů Daniela Filová a o vlastním programu se nakonec už o něco obsáhleji (nicméně velice věcně) rozhovořil jeho jednatel Ing. Jiří Stránský
 

Hovoří jednatel Královéhradeckého klubu přátel parních strojů Ing. Jiří Stránský
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Jak už to tak bývá, během projevů sentinel konečně sestoupil s trajleru na zem, aniž jsem ten děj mohl podle svých záměrů zaznamenat. Inu naklonovat se neumím. (Nebyl to ostatně jediný záběr, který mi unikl - podobně to bylo s jízdou monocyklu.) Od pódia jsem se vydal do centra parku, na jehož ploše bylo zaparkováno nemálo historických automobilů a motocyklů, jejichž (snad) kompletní přehled najdete v připojené galerii. Po chvíli soustředěného sledování provozu na Dětské železnici jsem se přemístil na náplavku Smetanova nábřeží, tradičně skýtající zázemí příznivcům všelikých malých strojků a (nejen) lodním modelářům.
 

Lodní modely a pneumatické strojky přijely z Německa © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Úbytek vystavovatelů domácích a zejména zahraničních v této sekci jsem zaznamenal a okomentoval už loni - a letos tento proces zjevně pokračoval. Dva připravené, ale neobsazené stánky dokonce signalizovaly fakt, že kdosi svou účast zrušil až na poslední chvíli. Vzdor malé nabídce nechyběla poptávka - na náplavce bylo v důsledku přemíry návštěvníků chvílemi opravdu těsno a k některým stánkům se důsledně slušným a ohleduplným způsobem dostat nedalo. Podobně tomu tou dobou bylo i na náplavce protější, stále plné obdivovatelů ručních i parních hasičských stříkaček, jejichž obsluhu si pod dozorem hasičů mohli vyzkoušet velcí i malí.
 

Čilý ruch na obou náplavkách i mezi nimi © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
S blížícím se polednem nastal čas zajímat se o příjezd přátel z Olomouce. Cestou vstříc jejich přesunu od hlavního nádraží jsem ještě stihl prozkoumat letošní nabídku firmy MERKUR TOYS s.r.o., jejíhož šéfa jsem už ráno mohl sledovat při přípravě stánku. Jako každého roku, i letos byla škála železničních modelů i stavebnic rozsáhlá a tomu odpovídalo i trvalé obležení zejména vláčkařské části návštěvníky. V podobném stavu jsem pak nelezl i stánky nabízející občerstvení všeho druhu a obojího skupenství. Největší zájem byl zjevně o služby Dětské železnice, od jejíhož nástupiště se táhla fronta neskutečné délky. Ale ani „autosalón“ nezel prázdnotou.
 

Poklidný piknik i čilé hemžení v „autosalónu“ © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
S olomouckou expedicí jsem se střetl na začátku Dukelské třídy a stal se jejím vůdcem na další trase. Vzhledem k Radčině tužbě po lodní dopravě jsme zamířili nejprve k přístavišti, ale posléze uznali, že stát v nepohybující se frontě není to pravé ořechové. Abych malou cestovatelku ušetřil dalšího zklamání, zařídil jsem jí „režijní“ jízdu na Dětské železnici a pak už jen sledoval, jak se proměnila v dokonalou šotoušku. Těch proměn pak bylo pochopitelně povícero, jak jsme chodili po jednotlivých zajímavostech, které obě nábřeží nabízela. Radka se snažila užít si všeho, co se nabízelo a ve svém živlu byla také ve společnosti hasičských stříkaček.
 

Radka zkouší práci hasiče s proudnicí © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Na rozdíl od stále čilé Radky jsem já začal umdlévat (za čímž nebyla jen únava, ale také jisté dietní pochybení sklerotického diabetika), takže jsem se musel s přáteli rozloučit a odebrat se domů. Ostatně už mne k svému dalšímu konání nepotřebovali, Veronika bystrým zrakem spatřila absenci fronty u přístaviště, takže chvátali nalodit se. (Což se jim vskutku podařilo, o čemž svědčí jejich snímky na konci galerie.) A já jsem svého rozhodnutí zúčastnit se i 11. mezinárodního Nábřeží paromilů nelitoval. Litovat bych mohl jen nepřítomnosti Karlovy, protože tak chybí jeho obvyklé bonusové video. Bylo pro ně tudíž třeba sáhnout někam jinam: 
 
Nábřeží paromilů 2013 © kangaTVczech
Prameny a odkazy:
  1. Mezinárodní Nábřeží paromilů
  2. Dětská železnice
  3. Hradecká paroplavební společnost
  4. Hradec Králové – oficiální stránky města
  5. Calendarium Regina 2013 - Kulturní události v Hradci Králové
  6. Královéhradecký kraj – oficiální stránky
  7. Královéhradecká nábřeží, Hradec Králové - přehled akcí na nábřežích
  8. Hradec Králové - Smetanovo nábřeží – turistická informace
  9. Hradec Králové - Eliščino nábřeží – turistická informace
  10. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Titulní snímek: Velká oblaka páry a kouře dovedou vyvinout i docela mrňavé mašinky © PhDr. Zbyněk Zlinský

PhDr. Zbyněk Zlinský


Galéria k článku

Počet: 300     Stránky: / 10        

Foto 31.08.2013 - Hradec Králové, Tyršův most: do zaháj ...

Foto 31.08.2013 - Hradec Králové, Tyršův most: na nápla ...

Foto 31.08.2013 - Hradec Králové, Tyršův most: náplavku ...

Foto 31.08.2013 - Hradec Králové, Tyršův most: ''hlavní ...

Foto 31.08.2013 - Hradec Králové, Smetanovo nábř.: ruch ...

Foto 31.08.2013 - Hradec Králové, Smetanovo nábř.: Sent ...

Foto 31.08.2013 - Hradec Králové, Smetanovo nábř.: Sent ...

Foto 31.08.2013 - Hradec Králové, Smetanovo nábř.: Sent ...

Foto 31.08.2013 - Hradec Králové, Smetanovo nábř.: star ...
nasledujúce obrázky »
Súvisiace odkazy

Diskusia

Pozn.: Názory diskutujúcich sa nemusia zhodovať s názormi VLAKY.NET.

Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.

» Pridaj diskusný príspevok s obrázkom

Príspevky: 12         Výpis:    
» kmotr Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 2 455 6.9.2013 21:02
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Hradecká nábřeží opět zahalila pára

Fotka Radky nebyla pripravena. Behala s fotakem sem a tam a povedlo se ji i nekolik ulovku.

» tatko421 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 6.9.2013 20:18
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Hradecká nábřeží opět zahalila pára

Zbyňek: Musím sa pridat k Bufalovy ,píšeš pekne až ako spisovateľ nechceš písat knižky o vlakoch,len môj skromný návrh . To ako Radka vystihla Vás všetkých tam bolo dobré ,alebo to bolo vopred priravené?


» Zbyněk Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 42 475 6.9.2013 17:57
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: A už sa na ňu ani nepamätám

Tak si trutnovské hlavní nádraží můžeš připomenout třeba prostřednictvím mé reportáže loňské: „Bulík“ se na břehu Úpy otočil a kolotoč oslav Dne železnice roztočil.
A pod ní jsou odkázány i některé starší (byť je jich tam víc od jinud a o něčem jiném).

» Bufalo Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 1 711 6.9.2013 17:47
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Hradecká nábřeží opět zahalila pára

Zbyněk: Tak z toho Trutnova potom urobte poriadny report. Vopred sa na to teším. V Trutnove som bol v roku 1989, keď som cestoval na rekreáciu do Jánských Lázní. Ale bol som na tej stanici len krátko. A už sa na ňu ani nepamätám.

» Zbyněk Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 42 475 6.9.2013 17:37
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: ... do Hradca Králové sa z ďalekého východu tak skoro nedostanem

Tím si nelam hlavu - já jsem na tom stejně, ovšem v opačném gardu. Ale právě od toho jsou VLAKY.NET, aby leccos přiblížily těm, kteří to nemohli sami prožít.

A děkuji (nejen Tobě) za pochvalná slůvka. Popravdě řečeno, moc dobře se mi tato reportáž nepsala, jak se mi stává skoro vždy, když jde o téma pravidelně se opakující.

Zítra mne čeká cosi podobného, Den železnice v Trutnově. Ještě nevím, jak to "reportování" pojmu, i když změna proti roku loňskému bude určitě už v tom, že mne tentokrát doprovodí Karel Furiš.

» Bufalo Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 1 711 5.9.2013 22:20
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Hradecká nábřeží opět zahalila pára

Zbyňkove reportáže rád čítam. Píše pekným štýlom. Ako spisovateľ. Množstvo pekných fotiek. Akcia to musela byť krásna. Neostáva mi nič iné, len ticho závidieť. Na tých starých mašinkách by som slintal. Obdivujem staré stroje. Obdivujem ľudí, ktorí sa o stroje starajú. Nuž, u nás som nič podobné nevidel. A do Hradca Králové sa z ďalekého východu tak skoro nedostanem.

» kmotr Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 2 455 5.9.2013 13:53
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Hradecká nábřeží opět zahalila pára

Ja byl rad, ze jsem po delsi dobe videl Zbynka. Vsichni tri jsme ten vylet poradne uzili a velmi se nam tam libilo. Treba si to pristi rok zopakujeme, pokud se nabrezi paromilu bude konat.

» karel.f Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 8 355 5.9.2013 13:10
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Hradecká nábřeží opět zahalila pára

Trochu mě mrzí že jsem tento rok dokumentoval jinde už právě proto že tam bylo celkem i dost mých známých. Ale mě znají skoro všude. Ta atmosféra a vůně kouře to je paráda. Zbyňku paráda.

» Zbyněk Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 42 475 5.9.2013 12:09
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Ten Sentinel prostě musím vidět!

Příští rok se to nemusí povést. Jak jsem si všiml, Brňáci/Žamberáci přivážejí to, co se vejde na trajler, vždy nějaký (nikoliv týž) velký a k němu menší stroj. Vzhledem k tomu, že letos nebyl k vidění velký parní válec, mohl by být na řadě místo Sentinelu. Ale to se jen tak domýšlím, uvidíme za rok...

» maxipes Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 5 424 5.9.2013 11:58
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Hradecká nábřeží opět zahalila pára

Já byl zrovna ten den s partou přátel na Mladějově - taky hezké a zajímavé, ale bude-li se ta hradecká pára konat i za rok, tak si to určitě nesmím nechat ujít. Ten Sentinel i všechny ostatní mašinky prostě musím vidět!

nasledujúce príspevky »