10. narodeniny VLAKY.NET: do Banskej Štiavnice s 422.0108, M 262.004 a T 466.0253

» Návrat

Pridané: 12.6.2014 8:00
Autor: Redakcia VLAKY.NET

10. narodeniny VLAKY.NET: do Banskej Štiavnice s 422.0108, M 262.004 a T 466.0253 Banská Štiavnica - mesto s baníckou históriou zapísané na zozname Svetového dedičstva UNESCO sa stalo cieľom našej narodeninovej jazdy už druhý krát. Prvý krát sme s historickým vlakom do Banskej Štiavnice zavítali v roku 2005, kedy sme oslavovali naše prvé narodeniny. Na 10. výročie sme si symbolicky našú prvú narodeninovú jazdu zopakovali, tentokrát už s parným vlakom.

 

 

 

 

Cieľom tejto fotoreportáže nie je ani tak zhrnúť všetky naše zážitky z cesty mimoriadnými historickými vlakmi, pretože tých bolo skutočne veľa a každý z nás si odniesol tie svoje. Budeme preto radi, ak už aj po mesačnom časovom odstupe si vďaka tejto krátkej reportáži s fotografiami spolu zaspomíname na jazdu motorovým a parným vláčikom horskou železničnou traťou do Banskej Štiavnice.

Z Bratislavy cez Zlaté Moravce do Hronskej Dúbravy s M 262.004

Náš prvý narodeninový mimoriadny vlak odchádza o 6.40 hodine z bratislavskej hlavnej stanice, aby cez Leopoldov, Lužianky, Zlaté Moravce a Kozárovce priviezol našich cestujúcich zo západného Slovenska do Hronskej Dúbravy, odkiaľ mohli ďalej pokračovať spolu s parným vlakom do Banskej Štiavnice. Motorový vlak bol vedený M 262.004 - motorovým vozňom jazdiacim vo "farbách" VLAKY.NET. Drvivá väčšina cestujúcich nastúpila do motorového vlaku v Bratislave, ďalší cestujúci postupne pristupovali v nácestných staniciach, až po Lužianky. Zaujímavý moment nastal v stanici Zbehy, kde sa M 262.004 ocitol na jednej línii s pravidelnými osobnými vlakmi vedenými motorovými vozňami rady 813 a 861. Nastalo tak zaujímavé stretnutie generácií.

Od Lužianok už bola jazda zaujímavejšia, keďže sme sa dostali na úsek trate, na ktorej je od roku 2003 zastavená osobná doprava. V Jelenci sme absolvovali „povinnú“ fotozastávku, aj keď miestny uvítací výbor s transparentami, na ktorý sme si zvykli, chýbal. Prechádzať Jelencom a neodfotiť si vlak s krásnou výpravnou budovou a vodárňou je neprípustné :-)

M 262.004 v železničnej stanici Jelenec, 10.05.2014, © Kamil Korecz 
M 262.004 v železničnej stanici Jelenec, 10.05.2014, © Kamil Korecz

Zlatý klinec programu jazdy M 262.004 nastal v úseku Zlaté Moravce – Kozárovce, kde na rozdiel od úseku Lužianky – Zlaté Moravce, majú fanúšikovia železníc absolútne minimum možností zviesť sa po tejto kľukatiacej sa trati a nafotiť si na nej nejaký vlak. Preto aj väčšina plánovaných fotozastávok bola koncentrovaná práve na tento úsek. Prvú fotozastávku sme absolvovali v dopravni Zlaté Moravce-Prílepy, kde sme si M 262.004 zvečnili s výpravnou budovou zahalenou vo vetvách stromov.

M 262.004 za Zlatými Moravcami, 10.05.2014 © Marián Rajnoha  
M 262.004 za Zlatými Moravcami smeruje do Kozároviec, 10.05.2014, © Marián Rajnoha

Po pár kilometroch nasledovala ďalšia fotozastávka. Tentoraz sme si M 262.004 mohli zvečniť na šírej trati. Po vystúpení fotografov z vlaku M 262.004 cúvol do lesíka a pomalým výjazdom z neho nám poskytol možnosť odfotiť si ho z viacerých pohľadov v peknom oblúku. Po dvoch kilometroch opäť stojíme – nasleduje tretia fotozastávka na bývalej výhybni Slánsky Dvor, pri pozostatkoch bývalej výpravnej budovy výhybne. Keďže do plánovaného príchodu do Kozároviec nám ostávalo ešte zopár minút, neďaleko žst. Kozárovce sme absolvovali ešte jednu rýchlu traťovú fotozastávku.

M 262.004 pred žst. Kozárovce, 10.05.2014 © Miroslav Sekela  
M 262.004 pred žst. Kozárovce, 10.05.2014 © Miroslav Sekela

V Kozárovciach sme sa vykrižovali so zvolenskými rýchlikmi a po desaťminútovom pobyte sme plným výkonom uháňali do Hronskej Dúbravy, v ústrety narodeninovému parnému vlaku.

 M 262.004 pred Jalnou, 10.05.2014 © Marián Rajnoha  
M 262.004 pred Jalnou smeruje do Hronskej Dúbravy, 10.05.2014, © Marián Rajnoha

Parným vlakom z Hronskej Dúbravy do Banskej Štiavnice

Kým náš motorový vlak mal prvé desiatky kilometrov zo svojej cesty už ukrojené a vchádzal do železničnej stanice Leopoldov, v rušňovom depe Zvolen sa zvítavame s členmi Klubu historickej techniky. Klub historickej techniky pri RD Zvolen sa na zabezpečovaní našej narodeninovej jazdy podiela už štvrtýkrát, s chlapmi z klubu sa už dobre poznáme. A tak hneď pri zvítaní sa aj zavtipkujú a informujú nás o tom, že celé depo je bez elektrického prúdu a súprava historického vlaku je za točňou, s ktorou bez elektriny nepohnú. Smiech nás prejde keď zistíme, že až tak nevtipkujú, že je tomu skutočne tak... Po chvíli čakania dostávame pozvanie na kávu, ktorá sa varila na propáne a butáne. Avšak skôr ako si stihneme ku káve zasadnúť dodávka elektrickej energie v depe je obnovená a tak sa radšej ponáhľame zostavovať súpravu vlaku, aby sme stihli vyraziť načas. Nakoniec vďaka šikovnosti chlapov z KHT prichádzame s vlakom na osobnú stanicu vo Zvolene s dostatočnou časovou rezervou aby sme sa ešte pred príchodom vlaku s našimi cestujúcimi zvítali a rozdali im cestovné lístky a odznaky.

M 262.004, T 466.0253, 422.0108 - hlavní aktéri narodeninovej jazdy sa stretávajú v Hronskej Dúbrave, 10.05.2014, © Juraj Vítkovský 
M 262.004, T 466.0253, 422.0108 - hlavní aktéri narodeninovej jazdy 
sa stretávajú v Hronskej Dúbrave, 10.05.2014, © Juraj Vitkovský

Zo Zvolena do Hronskej Dúbravy ťahá súpravu nášho historického vlaku motorový rušeň T 466.0253 Pišta. Modrá obloha a slnečné lúče dotvárajú medzi cestujúcimi príjemnú atmosféru v očakávaní nevšedných zážitkov. V Hronskej Dúbrave máme približne hodinovú prestávku, počas ktorej sa zoraďuje parný vlak s rušňom 422.0108 a požiarny vlak s rušňom T 466.0253 na svoju cestu Štiavnickou Ančou. A čakáme najmä na náš mimoriadný motorový vlak z Bratislavy, ktorý do Hronskej Dúbravy prichádza presne podľa cestovného poriadku, a tak nič nebráni tomu aby o 11.30 zapískala píšťala Malého býčka na odchod. Náš vlak sa aj vďaka avízu vo vysielaní Slovenského rozhlasu zaplnil do posledného miesta nielen fotografmi a skalnými fanúšikmi železnice, ale aj rodinami s deťmi, ktoré chceli tento pekný jarný deň okúsiť čaro cestovania parným vlakom peknou hornatou prírodou.

Parný rušeň 422.0108 na prvej fotozastávke, 10.05.2014, © Juraj Vitkovský 
Parný rušeň 422.0108 na prvej fotozastávke, 10.05.2014, © Juraj Vitkovský

Už krátko po odchode nášho vlaku z Hronskej Dúbravy prechádzame mostom ponad rieku Hron a následne mostom ponad rýchlostnú cestu. Hneď za R1-kou zastavujeme na našej prvej fotozastávke. Tí cestujúci, ktorí si chceli vlak vyfotiť pri skalách, nad ktorými je umiestnený aj nadpis Trať mládeže, vystúpili z vlaku. Vlak sa následne vrátil o niekoľko desiatok metrov aby mohol pomalou jazdou zapózovať fotografom. A bolo že to zaujímavé predstavenie aj na cestnom nadjazde, mali sa vodiči áut na čo pozerať, čo nám dali najavo ich trúbiacimi pozdravmi.

GLEx ako dobový výpravca symbolicky vypravuje parný vlak zo stanice Kozelník, 10.05.2014, © Igor Molnár 
GLEx ako dobový výpravca symbolicky vypravuje parný vlak zo stanice Kozelník, 10.05.2014, © Igor Molnár

Ďalšie zastavenie nás čakalo v železničnej stanici Kozelník, kde sme si mohli náš vlak vyfotografovať s budovou železničnej stanice. Ak sa vám tieto fotozastávky zdajú povedomé, možno ich poznáte z našej prvej narodeninovej jazdy do Banskej Štiavnice s motorovým vozňom M 131.1053. Náš vlak je už tradične sprevádzaný nielen našimi dobrými priateľmi, známymi tvárami, ale aj dobovými sprievodcami či revízorom. Cestujúcim aj tentokrát rozdávame malú brožurku s informáciami o železničnej trati, ktorú pre túto mimoriadnu jazdu vlaku pripravil náš kamarát Miro Kožuch.

Vašek a Jakub listujú v knihe Desaťročie VLAKY.NET, 10.05.2014, © Igor Molnár
Vašek a Jakub listujú v knihe Desaťročie VLAKY.NET, 10.05.2014, © Igor Molnár

Náš vlak je sprevádzaný aj internetovým videomagazínom spoločnosti AŽD - POZOR VLAK, v ktorého 17. časti nájdete aj videoreportáž z našej narodeninovej jazdy. Evelin a René sa obracajú pri barovom pulte v bufetovom vozni, kde okrem sladkostí a tekutín si naši hostia môžu zakúpiť aj tričká, šiltovky či poldecáčiky s logom VLAKY.NET, ale aj našu knihu Desaťročie VLAKY.NET, ktorá sa nielen na našu radosť teší veľkému záujmu.

Historický vlak prechádza cez Beliansky viadukt (za tých pár rokov domček pod viaduktom opeknel), 10.05.2014, © Marián Rajnoha
Historický vlak prechádza cez Beliansky viadukt (za tých pár rokov domček pod viaduktom opeknel),
10.05.2014, © Marián Rajnoha

Po krátkom pobyte v Kozelníku pokračujeme v našej jazde ďalej do kopcov. Počasie nám praje, vôňa kvitnúcej prírody spolu s vôňou spáleného uhlia z parného rušňa vytvárajú neopísateľnú atmosféru. Trať stúpa a kľukatí sa, na domy a cestu vedúcu v údolí sa pozeráme z čoraz väčšej výšky. Ďalšia fotozastávka sa koná na Belianskom viadukte. Vlak zastaví za viadutkom a fotografi si peši prejdú na hrádzu tajchu, z ktorého je veľmi pekný výhľad na viadukt. Vlak sa vráti opäť pár sto metrov späť, aby mohol fotografom a filmárom urobiť opakovaný prejazd viaduktom v náročnom horskom teréne.

Parný vlak vychádza z tunela pred Banskou Štiavnicou, 10.05.2014, © Kamil Korecz 
Parný vlak vychádza z tunela pred Banskou Štiavnicou, 10.05.2014, © Kamil Korecz

Posledná fotozastávka je pri výjazde z tunela pred železničnou stanicou v Banskej Štiavnici. Parný vlak uskutočňuje opakovaný výjazd z tunela pre fotografov stojacich na svahoch zárezu za tunelom a pomalou jazdou vojde do železničnej stanice - do cieľa našej dnešnej cesty. Fotografi však ostávajú pri tuneli, za našim vlakom ešte prichádza požiarny vlak vedený historickým motorovým rušňom T 466.0253, ktorý je pre fotografov ďalšou príležitosťou na výnimočnú fotografiu.

T 466.0253 s požiarnym vlakom v Banskej Štiavnici, 10.05.2014, © Marián Rajnoha 
T 466.0253 s požiarnym vlakom v Banskej Štiavnici, 10.05.2014, © Marián Rajnoha

Po príchode parného vlaku do železničnej stanice Banská Štiavnice nás čaká vynikajúci kotlíkový guláš, ktorý rozvoniaval snáď po celej uzamknutej stanici a s prázdnymi žalúdkami sa mu ťažko odolávalo. Prekvapením pre našich cestujúcich boli výborné a čerstvé torty k našim 10. narodeninám, po ktorých sa len tak zaprášilo. Trojhodinový pobyt v Banskej Štiavnici niektorí využili aj na krátku návštevu mesta. Železničná stanica zažila ruch, ako už dlho predtým nezažila a asi ani tak skoro nezažije. Za spríjemnenie atmosféry ďakujeme aj verklikárovi v podaní Jara Vanča :-)

Admini VLAKY.NET s knihou a narodeninovou tortou pri M 262.004, 10.05.2014, © Kamil Korecz  
Admini VLAKY.NET s knihou a narodeninovou tortou pri M 262.004, 10.05.2014, © Kamil Korecz

Čas odchodu na spiatočnú cestu bol stanovený na 16.30 hod a tak sa náš parný vláčik pískaním na odchod lúči s Banskou Štiavnicou. Počas našej cesty nakrátko zastavujeme na každej zastávke a pri pomalej jazde vstrebávame príjemnú atmosféru a lúče slnka, ktoré nám dnes na cestu svietilo celý deň. K nášmu desiatemu výročiu nám nebola dopriata ani naša takmer tradičná prehánka.

V Banskej Štiavnici sme nakrojili torty k 10. narodeninám VLAKY.NET, 10.05.2014, © Juraj Vitkovský 
V Banskej Štiavnici sme nakrojili torty k 10. narodeninám VLAKY.NET, 10.05.2014, © Juraj Vitkovský

V Hronskej Dúbrave počkáme na príchod požiarneho vlaku, zoradíme súpravu a o 18. hodine začíname v čele s motorovým rušňom T 466.0253 odkrajovať posledné kilometre našej dnešnej cesty. Vo Zvolene sa v rýchlosti rozlúčime s našimi poslednými cestujúcimi a uháňame do depa, aby sme uvoľnili nástupište pravidelnému rýchliku.

Potulky Banskou Štiavnicou, 10.05.2014, © Juraj Vitkovský 
Potulky Banskou Štiavnicou, 10.05.2014, © Juraj Vitkovský

Pevne veríme, že zážitky z unikátnej jazdy parným vlakom nám ostanu nadlho zapísané v našich spomienkach, tak ako veríme, že žiaden z našich cestujúcich nebanoval prežitie dňa s parným vláčikom do Banskej Štiavnice. Za to, že všetko dopadlo tak dobre ako dopadlo, vďačíme najmä členom Klubu historickej techniky pri RD Zvolen. Za podporu ďakujeme aj Železniciam Slovenskej republiky, Múzejno-dokumentačnému centru, ako aj členom dobrovoľného hasičského zboru Sása. Za podporu a spoluprácu vďačime najmä vám - našim cestujúcim, bez ktorých by sa takáto jazda parného vlaku uskutočniť nedala.

Sme radi, že sme mohli spolu s vami oslaviť už naše 10. narodeniny, ktoré by bez podpory vás všetkých ostali len v našich snoch.

Parný vlak na spiatočnej ceste na viadukte medzi Kozelníkom a Hronskou Dúbravou, 10.05.2014, © Marián Rajnoha 
Parný vlak na spiatočnej ceste na viadukte medzi Kozelníkom a Hronskou Dúbravou, 10.05.2014, © Marián Rajnoha

Ďakujeme vám a prajeme vám čo najviac neopísateľných zážitkov z mimoriadnych jázd historických vlakov organizovanými mnohými združaniami po celom Slovensku. Vaša účasť na takýchto jazdách je tým najlepším poďakovaním ľuďom, ktorí sa o zachovanie železničnej histórie usilujú na úkor svojho voľného času a svojich rodín.

Foto v titulke: Parný vlak vedený rušňom 422.0108 vchádza do železničnej stanice Kozelník, 10.5.2014, © Marián Rajnoha

Redakcia VLAKY.NET


Galéria k článku

Počet: 199     Stránky: / 7        

Foto Mimoriadny vlak vypísaný na tabuli na hlavnej stan ...

Foto M 262.004 pri 5. nástupišti vraj smeruje do Košíc, ...

Foto M 262.004 pri 5. nástupišti v Bratislave, 10.05.20 ...

Foto M 262.004 za Hlohovcom smeruje do Rišňoviec, 10.05 ...

Foto M 262.004 a 813.037 v Zbehoch, 10.05.2014, © Kamil ...

Foto Tomáš ako dobový výpravca s M 262.004 v Zbehoch, 1 ...

Foto Do Zbehov prichádza 861.011, 10.05.2014, © Marek L ...

Foto Stretnutie generácií v Zbehoch: M 262.004, 813.037 ...

Foto M262.004 pred Jelencom, 10.05.2014, © Marián Rajno ...
nasledujúce obrázky »
Súvisiace trate


Súvisiace odkazy

Diskusia

Pozn.: Názory diskutujúcich sa nemusia zhodovať s názormi VLAKY.NET.

Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.

» Pridaj diskusný príspevok s obrázkom

Príspevky: 15         Výpis:    
» nena2003 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 18.8.2015 8:20
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: 10. narodeniny VLAKY.NET: do Banskej Štiavnice s 422.0108, M 262.004 a T 466.0253

Preco prosim vas nevyslo zaidne DVD z tejto akcie? vraj sa tam filmovalo...

» štb Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 1 219 24.6.2014 22:28
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: 10. narodeniny VLAKY.NET: do Banskej Štiavnice s 422.0108, M 262.004 a T 466.0253

Narodeninovej jazdy sa zúčastnil aj JiŘí Dlabaja, hovorca AŽD Praha, takže informácie nesmú chýbať ani vo firemnom časopise, ani v magazíne Pozor vlak.
http://www.azd.cz/admin/files/Dokumenty/pdf/Reporter/Reporter-02-2014.pdf

http://www.youtube.com/watch?v=zbrGFOEpADs

» maxipes Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 5 836 13.6.2014 9:46
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: 10. narodeniny VLAKY.NET: do Banskej Štiavnice s 422.0108, M 262.004 a T 466.0253

Přiji všem účastníkům zítřejšího Rendezu hodně pohody i krásné počasí. Těšil jsem se, že se tam konečně naživo sejdu s lidmi, které zatím znám jen z fotek a reportáží, že je poznám osobně, a taky, že zas po letech navštívím Bratislavu (měl jsem i nabídnutý nocleh na 2 noci), ale zradilo mě moje vlasní tělo (záda ). Tak snad někdy příště! Mějte se v Bratislavě fajn!

» karel.f Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 8 560 13.6.2014 8:41
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: 10. narodeniny VLAKY.NET: do Banskej Štiavnice s 422.0108, M 262.004 a T 466.0253

Na fotografii jde spoustu fíglů. Na videu už je to horší. Na super drahé programy nemám.

» twiido Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 5 13.6.2014 7:32
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: 10. narodeniny VLAKY.NET: do Banskej Štiavnice s 422.0108, M 262.004 a T 466.0253

to ze som zmeskal takuto akciu, hlavne jazdu z BA, ma velmi, velmi mrzi...

» m@jo Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 2 006 12.6.2014 22:59
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: 10. narodeniny VLAKY.NET: do Banskej Štiavnice s 422.0108, M 262.004 a T 466.0253

Už sú zavreté
RE: 10. narodeniny VLAKY.NET: do Banskej Štiavnice s 422.0108, M 262.004 a T 466.0253

» karel.f Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 8 560 12.6.2014 21:23
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: 10. narodeniny VLAKY.NET: do Banskej Štiavnice s 422.0108, M 262.004 a T 466.0253

Každý si zaplatil byla to placená akce ne veřejná kde by si každý mohl dělat co chtěl.

» karel.f Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 8 560 12.6.2014 21:22
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: 10. narodeniny VLAKY.NET: do Banskej Štiavnice s 422.0108, M 262.004 a T 466.0253

Vlak jede po Belanskom viaduktu a někdo u motoráků otvírá dveře . To se omluvit nedá.

» kamilk Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 2 180 12.6.2014 20:34
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: orezať, či odmazať

Napríklad tu:
RE: orezať, či odmazať RE: orezať, či odmazať

» kamilk Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 2 180 12.6.2014 20:15
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: 10. narodeniny VLAKY.NET: do Banskej Štiavnice s 422.0108, M 262.004 a T 466.0253

Pookrial som pri čítaní aj vzhliadnutí bohatej galérie. Bola to vydarená akcia, ako sa už stalo pri narodeninových jazdách tradíciou.
Myslím si, že lezenie do záberov a vzájomné prekážanie si neprekročilo únosnú mieru, treba uznať, že pri toľkých účastníkoch to niekedy jednoducho nejde. Sám sa vždy snažím držať stranou a nezavadzať ostatným, ale aj tu som sa občas nechtiac a nevedomky ocitol niekomu v zábere - dodatočne sa ospravedlňujem.
Nakoniec keď sa pozriem do galérie tak by som povedal, že to dopadlo dobre aj z fotografického hľadiska, aj keď kde-tu bolo treba orezať, či odmazať.

nasledujúce príspevky »