Motorové lokomotivy na našich kolejích: řada 706.6 (BN 60)

» Návrat

Pridané: 28.6.2017 8:00
Autor: PhDr. Zbyněk Zlinský, nick: » Zbyněk

Motorové lokomotivy na našich kolejích: řada 706.6 (BN 60) Archaicky vyhlížející malá motorová lokomotiva, na niž můžeme narazit v některých muzeích a v provozu ji zastihnout nejčastěji na českotřebovském Dnu železnice, je připomínkou poválečné vlny motorizace našich průmyslových vleček. A také konstrukčního řešení, které vzniklo už v polovině čtvrté dekády minulého století a o dvacet let později bylo opuštěno.

 

 

 

Na počátku tohoto příběhu, a zároveň výroby normálněrozchodných motorových lokomotiv v podniku ČKD, byla předválečná ministerská objednávka. Nešlo však o Ministerstvo železnic, jak bychom čekali, ale Ministerstvo národní obrany. To objednalo a dne 18. srpna 1936 převzalo stroj továrního typu 1435 BN 40, typového označení DM 1435 B 40 a výrobního čísla 1691 pro svůj sklad v Halenkově. Do té doby motorovými lokomotivami později světově proslulá firma postavila jen několik strojů úzkorozchodných. „Béen čtyřicítek“ bylo vyrobeno ještě osm, pro domácí průmysl – pět do vypuknutí války a zbylé po jejím ukončení v roce 1950.


První normálněrozchodná motorová lokomotiva ČKD, stroj BN 40-1691 na továrním snímku
ze srpna 1936

Vývoj a výroba

Lokomotiva 1435 BN 40 byla prvním normálněrozchodným členem jakési „unifikované“ typové řady, kterou koncipovalo začátkem 30. let minulého století v ČKD založené oddělení stavby motorových lokomotiv pod vedením Ing. Františka Váni. Šlo o stroje jednotné konstrukce (dvě nápravy poháněné jalovým hřídelem a spojnicemi, snížená kapota a kabina na konci rámu), rozměrově přizpůsobené použitým hnacím agregátům. K této koncepci se firma vrátila v 50. letech, když nastala poptávka po motorových lokomotivách pro vlečkové provozy průmyslových podniků, jež našla svůj výraz v objednávce Ministerstva průmyslu z konce roku 1953.


Typový výkres lokomotivy 1435 BN 60 (později označované řadou 706.6)

Ač se lokomotiva 1435 BN 60 na prknech konstruktérů začala rodit už na jaře téhož roku a 30 kusů první série mělo být dodáno v roce 1954, k její výrobě došlo až v roce 1955. Důvodem zpoždění byly jak potíže se subdodavateli, tak přednostní plnění jiných objednávek. Podobné zpoždění pak postihlo také druhou, čtyřicetikusovou sérii, která měla být realizována v letech 1956 a 1957, ale ve skutečnosti začala být předávána až 28. ledna 1957. Z těchto důvodů byl plánovaný rok výroby, uvedený na výrobním štítku prvních strojů první série, v závodě vybroušen a přeražen skutečným. U opožděných lokomotiv série druhé byl však ponechán.


Výrobní štítek stroje BN 60-3562 s opraveným rokem výroby (10.9.2016, RD Zvolen)
© Ondrej Krajňák

Lokomotivy byly určeny pro průmyslové podniky prakticky všech odvětví, ale také pro Ministerstvo národní obrany. Například prvních deset kusů směřovalo na vlečky UD Příbram, VÚ Heřmanův Městec, Chemko Strážske, Spolana Neratovice, Cementárna Stupava, OKR Doprava, Dřevoprůmysl Vranov, Chema Bratislava, Gemerské doly Rožňava a UD Dolní Rožínka. Dva byly dodány do MLR. Pro svou nízkou konstrukční rychlost byly lokomotivy expedovány na vagónech, přičemž jejich zkoušky probíhaly nejprve u výrobce a pak u zákazníka, který je přebíral až po roce záručního provozu. Jedna včetně náhradních dílů stála kolem 196 000,- Kčs.


Zástupce 1. série strojů 1435 BN 60 na továrním snímku ze září 1955

Popis

Stručný a výstižný popis béénky najdeme v publikaci „Atlas vozidel – Motorové lokomotivy v ČR a na Slovensku“: Lokomotiva BN 60 je dvounápravová s vnitřním rámem. Dvojkolí s kluznými nápravovými ložisky jsou odpružena horními listovými pružnicemi a poháněna uvnitř položeným jalovým hřídelem. Ten zabírá do kulisy ve spojnici, která umožňuje dvojkolím vertikální pohyb daný vypružením vozidla. Ve strojovně je umístěn vodou chlazený řadový šestiválcový motor Škoda 6 S 110 (…), který přes suchou lamelovou spojku pohání čtyřstupňovou reverzační převodovku. Vodní chladič je situován na čele lokomotivy před spalovacím motorem.


Boční pohled na lokomotivu BN 60-3566 z 2. série (25.9.2010, PJ Česká Třebová)
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Lokomotiva není vybavena kompresorem, pouze ruční přehazovací pákovou brzdou, jednostranně působící na obě dvojkolí. Elektrická výzbroj je řešena pro napětí 24 V a obsahuje nabíjecí generátor a olověnou baterii, napájí osvětlení vozidla (zhruba na úrovni parních lokomotiv), spouštěč naftového motoru a houkačku. Kabina strojvedoucího je koncová,nad bočními dveřmi otevřená (pouze s možností zakrytí plachtou). Kromě ovládacího pultu a pák řízení obsahuje kabina strojvedoucího i spádovou naftovou nádrž s naftoznakem a ruční tankovací pumpou. Jednotlivé základní technické a výrobní údaje béenky shrnuje na tomto místě obvyklá tabulka:

Základní technické a výrobní údaje
označení původní1
BN 60 (T 200.9, T 201.2)1
označení současné2
706.62
tovární typ
DM 1435 B 60
rozchod
1 435 mm
uspořádání dvojkolí
B
přenos výkonu
mechanický
maximální rychlost
20 km/h
spalovací motor
Škoda 6 S 110
jmenovitý výkon
44 kW
maximální tažná síla
26 kN
hmotnost ve službě
12,0 t
délka přes nárazníky
5 466 mm
rozvor
1 650 mm
min. poloměr oblouku
20 m
výrobce
ČKD Sokolovo, n.p.
výrobce spalovacího motoru
ČKD Hořovické strojírny, n.p.
roky výroby
1955 - 1957
počet kusů vyrobených3
68 + 23
počet kusů převzatých k ČSD4
04
Poznámky:
1 – jen ojedinělé případy použití Kryšpínova značení
2 – dostalo je pouze 7 strojů
3 – export do Maďarska
4 – všechny dodány průmyslu a MNO, odkud některé později přešly k ČSD/ČD

Provoz

Lokomotivy 1435 BN 60 naplnily očekávání s jejich výrobou spojená a úspěšně plnily své poslání v menších vlečkových provozech všemožných odvětví československého průmyslu a uspěly také na vlečkách armádních. A to nejen proto, že přes svou už poněkud zastaralou konstrukci úspěšně nahradily doposud používané parní či starší motorové lokomotivy, ale i svou obslužnou jednoduchostí, konstrukční robustností a celkovou provozní nenáročností. Navíc měly vzdor malému výkonu svého motoru překvapivou tažnou sílu, při použití prvního převodového stupně dokázaly na rovině rozpohybovat soupravu o hmotnosti až 310 tun.


BN 60-3854/706.607-9 při posunu (26.9.2009, PJ Brno-Maloměřice) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Vzdor tomu, že žádnou z těchto lokomotiv neodebraly ČSD, nejméně dvě z nich po čase v parku vozidel státních drah skončily. První byla BN 60-3657, dne 13.12.1955 dodaná Československé plavbě labsko-oderské na přístavní vlečku v Ústí nad Labem, která byla o dva roky později převedena do RD Košice, kde (asi jen krátce) sloužila na posunu s opravovanými vozy. Její další osud znám není. Na rozdíl od stroje druhého, který existuje dodnes. Lokomotivu BN 60-3564 zakoupila MTH Hradec Králové, tehdy organizační složka ČSD, od n.p. Prefa Olomouc v roce 1964 a provozovala ji na své vlečce. Tam sloužila až do postupného zániku firmy.


BN 60-3564/706.601-2 na výstavě v areálu Signal Mont (8.9.2007, Hradec Králové)
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Ani jedna z těchto lokomotiv po převzetí k ČSD nedostala příslušné řadové označení podle Ing. Kryšpína. Na rozdíl od stroje BN 60-3561, dodaného vojenskému útvaru Hlboké, který byl označen T 200.923 a později skončil na vlečce podniku Škrobárny Dolný Ohaj, a BN 60-3570 cukrovaru Předměřice nad Labem, jenž údajně nesl poněkud nesmyslné označení T 201.207. Po 1.1.1995 obdrželo sedm lokomotiv tohoto typu, s jejichž provozem se nadále počítalo, od Drážního úřadu označení řadou 706.6 a pořadovými čísly, přidělovanými bez ohledu na jejich výrobní čísla. Na vozidle samém se však označení UIC objevilo pouze jednou.


BN 60-3870 s označením 706.606-1 v Expozici historických vozidel ČD muzea (16.5.2015,
Olomouc) © Luděk Šimek

Z údajů v následující tabulce vyplývá, že do současné doby se dochovalo nejméně 15 lokomotiv 1435 BN 60, a to především v podobě historických vozidel, opatrovaných a z části i provozovaných různými muzejními institucemi státními i soukromými. Raritou mezi nimi je BN 60-3842, proměněná dovedy z bývalého meziměstského depa na parní mašinku, dodnes (snad) v jeho areálu stojící coby pomník. A raritou je i stroj BN 60-3857, který průmyslovou vlečku doposud neopustil a svému vlastníkovi stále slouží. O některých dalších lokomotivách se rovněž dovíte více, pokud kliknete na jejich zvýrazněné výrobní číslo v prvním sloupci přehledu:
 
Existující lokomotivy typu 1435 BN 60
v. č.
r. v.
označení
vlastník
umístění
poznámka
1955
706.602-0
Železniční muzeum Zlonice
Expozice Lisovice
jméno Hugo
3561
1955
Škrobárny Dolný Ohaj
Škrobárny Dolný Ohaj
T 200.923, pomník
1955
KHT Zvolen
RD Zvolen
 
1955
706.601-2
Posázavský pacifik
depo Benešov
ex MTH Hradec Králové
1955
SŽ Česká Třebová
PJ Česká Třebová
jméno Lenka
3569
1955
706.603-8
Keramické závody Děčín
už neexistuje
zde jen pro úplnost řady 706.6
1955
706.604-6
České dráhy
ČD muzeum Lužná u Rak.
 
3842
1956
České dráhy
PP Meziměstí
pomníková atrapa páry 210.901
1956
NTM Praha
depozitář NTM Chomutov
ex pomník PJ Brno-Maloměřice
3853
1956
ČHŽ Čierny Balog
Chvatimech
ex Šamotové závody Zliv
1956
706.607-9
České dráhy
PJ Brno-Maloměřice
kmenově DHV Lužná u Rak.
1956
706.605-3
Primagra Milín
VNS Bohušovice nad Ohří
poslední ve vleč. provozu
1957
soukromá osoba
Výtopna Jaroměř
 
3866
1957
KPKV Brno
už neexistuje
zde jen kvůli snímkům v galerii
1957
706.606-1
České dráhy
Expozice hist. v. Olomouc
kmenově DHV Lužná u Rak.
1957
SAXI Zdice
Výtopna Zdice
 
3878
1957
SPM Nitra
SPM Nitra
 
Zdroj: LOKOstatistika a Atlas vozidel – Motorové lokomotivy v ČR a na Slovensku, kolektiv autorů, M-Presse s.r.o., Praha 2009, strana 33. Aktuální platnost některých údajů nelze z dostupných podkladů ověřit.
 

Několik vět závěrem

Tolik o nevelké řadě malých lokomotiv, které vykonaly (a některé doposud konají) velký kus práce. Jak bývá na tomto místě mým zvykem, i tentokrát zdůrazňuji, že tento další list našeho Malého atlasu železničních vozidel si neklade za cíl pojednat o daném tématu vyčerpávajícím způsobem. To už učinili jiní (viz níže Prameny a odkazy), ba dokonce i formou monografie. A totéž platí také o připojené galerii fotografií, která má spíš jen ilustrační charakter. Nicméně naznačuje, kde můžeme některou béenku potkat – ať už někde vystavenou coby statický exponát nebo ve stavu provozním na kolejích. Všude přitahuje pozornost malých i velkých.


Mašinka BN 60-3566 veze radost dětem i dospělým (20.9.2014, PJ Česká Třebová)
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Prameny a odkazy:

 1. „Atlas vozidel – Motorové lokomotivy v ČR a na Slovensku“, kolektiv autorů, M-Presse s.r.o., Praha 2009
 2. „Malý atlas lokomotiv 2017“, kolektiv autorů, Gradis Bohemia s.r.o., Praha 2016 a starší vydání
 3. „Encyklopedie železnice – Motorové lokomotivy ČSD [1]“, Josef Wagner, Corona spol. s r.o., Praha 2007
 4. „Encyklopedie železnice – Motorové lokomotivy ČSD [2]“, Josef Wagner, Corona spol. s r.o., Praha 2008
 5. Řada 706.6 (ČKD 1435 BN 60) - Motorové lokomotivy - Atlas lokomotiv - ŽelPage
 6. Svět železnice - (32) - motorové lokomotivy ČKD, řada T 211.0 (použité Kryšpínovo řadové označení je chybné)
 7. 1435 BN 60 - Kategorie produktu - Železniční poklady
 8. ČKD – Wikipedie
 9. Seznam lokomotiv ČKD – Wikipedie
 10. Přehled motorových lokomotiv vyrobených v ČKD v letech 1937 až 2000 na webu SKD TRADE, a.s.
 11. „LOKOstatistika“ – produkt Opavského železničního klubu dostupný po koupi CD „LOKO 2013“
 12. Statistika, SPŽ
 13. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní snímek: BN 60-3854/706.607-9 posunuje v PJ Brno-Maloměřice o „Dnu železnice“ 26.9.2009 © PhDr. Zbyněk Zlinský

PhDr. Zbyněk Zlinský


Galéria k článku

Počet: 84     Stránky: / 3        

Foto 31.10.2015 - Zlonice-Lisovice: BN 60-3559, nejstar ...

Foto xx.06.2007 - Dolný Ohaj: stroj BN 60-3561 jako pom ...

Foto xx.06.2007 - Dolný Ohaj: stroj BN 60-3561 jako pom ...

Foto xx.06.2007 - Dolný Ohaj: stroj BN 60-3561 jako pom ...

Foto 22.04.2006 - RD Košice: BN 60-3562 KHT Zvolen na R ...

Foto 22.04.2006 - RD Košice: BN 60-3562 KHT Zvolen na R ...

Foto 12.09.2009 - Zvolen: stroj BN 60-3562 při Grand Pr ...

Foto 10.09.2016 - RD Zvolen: BN 60-3562 KHT Zvolen © On ...

Foto 10.09.2016 - RD Zvolen: BN 60-3562 KHT Zvolen, výr ...
nasledujúce obrázky »
Súvisiace odkazy

Diskusia

Pozn.: Názory diskutujúcich sa nemusia zhodovať s názormi VLAKY.NET.

Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.

» Pridaj diskusný príspevok s obrázkom

Príspevky: 21     Stránky: / 2     Výpis:    
» Zbyněk Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 42 739 30.6.2017 11:06
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Paráda!

Když se ruka k ruce vine, tak se dílo podaří, jak se pělo povinně za France Józefa. Děkuji všem, kdož naši galerii rozhojnili.

» Bufalo Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 1 718 30.6.2017 10:37
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Motorové lokomotivy na našich kolejích: řada 706.6 (BN 60)

zdokumentované mašinky. Paráda!

» Zbyněk Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 42 739 30.6.2017 9:08
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Ještě chybí ta ze SPM Nitra

Už nechybí. Kdosi si můj povzdech přečetl a poslal její snímky.

Což mne inspirovalo k tomu, abych doplnil fotogalerii nejen o ně, ale i některé další, které se objevily v této diskusi. (Popravdě řečeno, dal jsem si tu práci, že jsem vytvořil celou galerii znovu, aby se ty snímky ocitly na správném místě v pořadí podle výrobních čísel.)

» Zbyněk Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 42 739 29.6.2017 20:46
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Ja som zabudol na jednu mašinku v tom Chvatimechu ...

Díky, tak máme zdokumentovanou další. Ještě chybí ta ze SPM Nitra.

» Bufalo Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 1 718 29.6.2017 20:43
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Motorové lokomotivy na našich kolejích: řada 706.6 (BN 60)

Asi takto to tam vyzeralo v tom Chvatimechu.
RE: Motorové lokomotivy na našich kolejích: řada 706.6 (BN 60)

» Bufalo Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 1 718 29.6.2017 20:40
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Motorové lokomotivy na našich kolejích: řada 706.6 (BN 60)

Prepáč Zbyňku! Ja som zabudol na jednu mašinku v tom Chvatimechu. Mám ju totiž medzi úzkorozchodnými v archíve, preto som o nej nevedel. Ona asi nie je v skutočnosti úzkorozchodná. V tom Chvatimechu stála 26.5.2011 mimo koľaje ako pomník. Zrejme ani nie je pojazdná. Tvoja tabuľka uvádza ČHŽ, ale čo robí v Chvatimechu mimo koľaje, to neviem. Preto som sa pýtal, či na Slovensku je len jedna vo Zvolene. Myslel som jazdy schopné.
RE: Motorové lokomotivy na našich kolejích: řada 706.6 (BN 60)

» Zbyněk Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 42 739 29.6.2017 19:06
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Na Slovensku je len jeden exemplár tejto mašinky ten vo Zvolene?

Když v tabulce uvádím čtyři, tak to tak také myslím. Je pravda, že moje podklady nejsou nejčerstvější, ale dokud mi jejich údaje někdo nevyvrátí, tak z mého pohledu platí.

» Bufalo Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 1 718 29.6.2017 18:03
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Motorové lokomotivy na našich kolejích: řada 706.6 (BN 60)

Ešte šťastie, že nedokaličil toho posunovača vpredu na stupačke. Na Slovensku je len jeden exemplár tejto mašinky ten vo Zvolene?

» Laci Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 2 098 28.6.2017 20:09
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Motorové lokomotivy na našich kolejích: řada 706.6 (BN 60)

karel.f & Zbyněk: "krasna", ale najma nazorna ukazka toho, ze "Nejhorsi je srazka s blbcem."
Este dobre, ze to dopadlo len takto...
P.S. s tou "premlcacou lehotou" ste urobili dobre. Ale este lepsie ste urobili, ze ste to sem zavesili, nech kazdy vidi co a ako moze nastat, ked, a, ...

» Zbyněk Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 42 739 28.6.2017 18:32
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Díky za pohotové zachycení

Ono nebylo ani tak pohotové, jako náhodné. Já jsem stál před vláčkem a incident viděl ze vzdálenosti pár metrů, nicméně fotograficky reagovat jsem nestihl - a ani nechtěl. Ani to Karlovo video z pochopitelných důvodů nespatřilo světlo světa třeba hned v reportáži z té akce; usoudili jsme, že bude lépe nechat uplynout nějakou "promlčecí lhůtu".

nasledujúce príspevky »