Po 45 letech se do Prahy vrátil trolejbus

» Návrat

Pridané: 8.11.2017 8:00
Autor: Jiří Řechka, nick: » brejlovec

Po 45 letech se do Prahy vrátil trolejbus Pod takovými a podobnými titulky média informovala o slavnostním zahájení zkušebních jízd parciálního trolejbusu (či elektrobusu s dynamickým dobíjením, jak se mu také říká) SOR TNB 12 Acumario na lince číslo 58 z Palmovky do Letňan dne 15. října tohoto roku. V souvislosti s tím jsem byl požádán ředitelem redakce magazínu VLAKY.NET, abych na toto téma pokud možno připravil reportáž.

 

 

 

O „návratu trolejbusů do Prahy“ se vážně začalo psát v době, kdy pražský dopravní podnik chystal stavbu necelého kilometru speciální zkušební dvoustopé trolejbusové tratě v Prosecké ulici mezi zastávkami Kundratka a Kelerka, což bylo zhruba před rokem. Výstavba začala 10. srpna 2017 a byla dokončena 10. října, kdy proběhla zkušební jízda. 15. října na byl na trati slavnostně zahájen provoz. U toho jsem bohužel nebyl, ale rozhodl jsem se zachytit něco z následného zkušebního provozu s cestujícími. Ten byl zahájen 27. října a pokračoval i následujícího dne. Další jízdy, probíhající jen v určených dnech, byly naplánovány na 2., 3. a 5. listopadu, jak jsem se dověděl na místě hned a na internetu až dodatečně. V pátek 3. listopadu jsem se vydal na pražské hlavní nádraží a odtud jsem odjel na Palmovku, východiště speciální linky symbolického čísla 58 (vížícího se k ukončení provozu pražských trolejbusů před 45 lety), vedoucí po trase pravidelné linky č. 140. Tam jsem nejprve hledal nějaké základní informace o zkušebním provozu. Nakonec jsem na označníku zastávky linky č. 140 našel to, co jsem hledal.


Informace pro cestující © Jiří Řechka

Z informace bylo patrné, že momentálně již druhý den probíhá testování elektrobusu s dynamickým dobíjením čili parciálního trolejbusu SOR TNB 12 (kterému si v dalším textu pro zjednodušení dovolím říkat důvěrně jeho vlastním jménem Acumario). Nenápadná věta také upozorňovala na možnost zrušení jízd v případě poruchy. Musím se přiznat, že dobíjecí místo (tzv. dobudka) s napájecí trolejí není nijak malé, přesto jsem to vše při příchodu na obratiště Palmovka přehlédl. Porovnání odjezdů v jízdních řádech linek 58 a 140 a hlavně malý počet jízd Acumaria rozhodly o mém dřívějším odjezdu a vyčkání Acumaria v té nejzajímavější pasáži testovacího úseku, a to ve stoupání na Prosecké ulici. Po vystoupení na zastávce Kundratka jsem od křižovatky U kříže začal s fotografickou dokumentací  napájecího úseku. Při této činnosti přijel vracející se Acumario z Letňan, a tak jsem měl možnost poprvé tento typ spatřit a vyfotografovat. Při pohledu zezadu ve mně evokoval vzpomínky na běžné trolejbusy - s jednou změnou. Klasické trolejbusové sběrače ovládá řidič pomocí lanek, u tohoto vozidla, jako u některých jiných moderních trolejbusů, jsou použity poloautomatické sběrače bez stahováků.


Parciální trolejbus SOR TNB 12 zezadu © Jiří Řechka

Připojení na napájecí vedení a odpojení je ovládáno z kabiny řidiče. Při fotografování napájecího vedení jsem nemohl přehlédnout stříšky na začátku trolejového vedení. Pár okamžiků jsem přemýšlel k čemu ona technická pomůcka, pak jsem si uvědomil, že řidič nemůže zasáhnout do činnosti automatiky zvedání sběračů a tato pomůcka zavede hlavu sběrače na trolejový drát. A děje se tak pouze při zastavení. Také proto jsou tyto stříšky při příjezdu na začátku zastávky. [Autor zjevně zapomněl, že toto natrolejovací zařízení viděl už v reportáži o „trolejbusech bez troleje“ v Hradci Králové z léta 2013 – poznámka editora.]  Po zhotovení prvních snímků jsem se vydal Proseckou ulicí směrem na Prosek s průběžným fotografováním trasy. Protože tuto cestu dobře znám, domníval jsem se, že trolejové vedení bude ukončeno až na Proseku, protože z místa, kde končí opravdu, je ještě jedno malé stoupání. Ale zřejmě toto stoupání již není pro Acumaria žádný problém. (V neděli jsem si pak ověřil, že tomu až tak není.) Vyfotografoval  jsem na této trase vše podstatné a zjistil jsem, že byla zhotovena nová zastávka na zpáteční trase asi o padesát metrů pod původní, již v klesání.


Zastávka Kelerka s natrolejovacím zařízením © Jiří Řechka

A protože zbývalo ještě poměrně dost času do příjezdu Acumaria, prošel jsem se po nejbližším okolí a trochu jsem zpestřil svoje portfolio fotografií několika záběry na podzimní přírodu. Při čekání jsem u trolejbusové trati nebyl sám, testovací jízdy přilákaly i další fotografující zájemce. V duchu jsem řešil neřešitelné: protože je estakáda do Vysočan stále uzavřena, je provoz na Prosecké docela hustý a navíc zvyšován jízdami  nákladních automobilů, přivážejících materiál na jednu zdejší stavbu, moje přání bylo, aby žádný náklaďák případně autobus nejel dolů do města a nezakryl mi výhled. Nakonec mi to vyšlo. S několika minutovým zpožděním se Acumario objevil ve stoupání. Po zachycení jeho průjezdu jsem se velmi urychleně přesunul k zastávce Kelerka, kde končí napájecí úsek, k zachycení okamžiku stažení sběračů, což se mi myslím povedlo. Po stažení sběračů vůz odjel na zbývající část své trasy. Do jeho návratu zbývalo pár desítek minut a já jsem čekal, že si nafotím zvednutí sběračů před jízdou z kopce. Při příjezdu došlo z mého pohledu k malé chybičce. Sběrače zůstaly na svém místě, k připojení na napájecí trolej nedošlo.


Acumario“ opouští zastávku Kelerka © Jiří Řechka

Buď to nebylo třeba, kapacita baterií byla na dostatečné úrovní, nebo, což se mě zdá pravděpodobnější, došlo k přejetí místa zastavení ke zvednutí sběračů. Žádný problém, zůstával mě v záloze další jízda, myslel jsem si. [Jak vyplývá z výše už citovaného článku o trati, druhá stopa neslouží k nabíjení baterií, ale má jí být využito ke zkouškám rekuperace  – poznámka editora.] Dalším autobusem jsem odjel na konečnou, na obratiště Palmovka. Zde jsem konečně zvěčnil dobíjecí místo a měl jsem zájem požádat řidiče o možnost vyfotografování stanoviště, na první pohled se nelišilo od běžných autobusů, neměl jsem ale možnost jej oslovit. Tak jsem nevěděl, kterým ovladačem se zvedají sběrače. Před ukončením této mé mise jsem opět odešel na zastávku linky 140, abych ještě jednou odjel dříve na zastávku Kundratka a zde si zvěčnil zvedání sběračů. Na Acumaria jsem čekal na křižovatce, zachytil jsem jeho průjezd, ale vloudila se malá chybička. Nechal jsem se splést tou naváděcí stříškou na začátku napájecího úseku a zapomněl jsem, že sběrače budou zvednuty na zastávce. Můj „rychlý“ běh už moc nezachránil, fotografie na dálku zachycuje již sběrače zvednuté a odjezd vozu do stoupání.


Odjezd ze zastávky Kundratka © Jiří Řechka

Po odjezdu Acumaria jsem odjel i já domů. Protože jsem cítil, že v mé dokumentaci ještě něco málo chybí, rozhodl jsem se ještě v neděli 5. listopadu testovací trať opět navštívit a hlavně svézt se a získat tak představu o jízdních vlastnostech vozidla. Čekal jsem na ně na zastávce Kundratka. Po příjezdu a mém nástupu se Acumario svižně rozjel a ani ve stoupání neztrácel na rychlosti. Po příjezdu do zastávky Kelerka na vrcholu prvního stoupání došlo k odpojení tyčových sběračů a vůz pokračoval po krátké rovince k druhému stoupání. Nešlo přehlédnout, že rychlost ve stoupání dramaticky poklesla. Další takovýto okamžik nastal po rozjezdu z křižovatky v krátkém stoupání při přejezdu čtyřproudé silnice, pak již následoval dojezd na obratiště Letňany. Po asi pětiminutové pauze se vůz vydal na zpáteční jízdu na Palmovku. Tyto dvě jízdy absolvovala řada cestujících včetně dětských jako velmi příjemný prožitek části nedělního dne. Po příjezdu do zastávky Kelerka jsem vystoupil, abych fotograficky zaznamenal připojení tyčových sběračů k troleji.


Poloautomatické připojení sběračů © Jiří Řechka

V prvním okamžiku se nedal přeslechnout zvuk uvolnění držáků a pak se již sběrače pomalu zvedaly a pomocí naváděcích stříšek došlo ke spojení s napájecím vedením. Po tomto úkonu Acumario odjel. Já jsem počkal pár minut na autobusovou linku a dojel jsem na obratiště Palmovka, kde již vůz stál na dobíjecím místě. Zeptal jsem se řidiče, zda si můžu vyfotografovat přístrojovou desku a ovládání sběračů. Bylo mi vyhověno, přístrojová deska se vlastně neliší od těch v autobusech, jen místo otáčkoměru je ukazatel odběru proudu (na předposledním snímku v galerii je to pravý velký budík, není to moc zřetelné). Tyčové sběrače se ovládají pomocí kolébkového tlačítka na levém panelu pod oknem. To je asi vše z mé strany, všechny zásadní informace o celém projektu najdete pod odkazy v textu a pod ním.  Snad jen cosi k jízdním vlastnostem: Rozjezdy jsou svižné a hluk ve vozidle odpovídá tomuto druhu - téměř žádný. Jen stoupání bez napájení z troleje dělá menší problém, měl jsem pocit, že se každým okamžikem zastavíme. Je to asi otázka dalšího vylepšení napájecích baterií. Myslím si, že je to správný krok směrem k ekologické dopravě. Snad takových vozů bude v budoucnu jezdit v Praze více.


Interiér „Acumaria“ © Jiří Řechka

Prameny a odkazy:

  1. Trolejbusová doprava v Praze – Wikipedie
  2. Trolejbusy v Praze – zájmový web
  3. Praha postaví trať pro speciální stroje. Do kopce pojedou jako trolejbusy – Doprava - Lidovky.cz
  4. Plíživý návrat trolejbusů do Prahy po 45 letech na SPŽ
  5. SOR TNB 12 – Wikipedie
  6. Městský trolejbus SOR TNB 12 na stránce výrobce
  7. SOR Libchavy představuje na Czechbusu elektrobus nové generace a novou koncepci trolejbusu - BUSportal
  8. Vůz DP Praha #9505 (SOR TNB 12) - seznam-autobusu.cz
  9. Ulice Prosecká, Praha • Mapy.cz
  10. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní snímek: „Acumario“ zdolává stoupání v ulici Prosecké © Jiří Řechka

Upravil a doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Jiří Řechka


Galéria k článku

Počet: 64     Stránky: / 3        

Foto 3.11.2017 - Praha hl.n.: 111.011, záloha © Jiří Ře ...

Foto 3.11.2017 - Praha-Libeň: informační značka pro řid ...

Foto 3.11.2017 - Praha-Libeň: začátek napájecího úseku ...

Foto 3.11.2017 - Praha-Libeň: místo zvednutí a připojen ...

Foto 3.11.2017 - Praha-Libeň: parciální trolejbus SOR T ...

Foto 3.11.2017 - Praha-Libeň: parciální trolejbus SOR T ...

Foto 3.11.2017 - Praha-Libeň: detail napájecího vedení ...

Foto 3.11.2017 - Praha-Libeň: místo zvednutí a připojen ...

Foto 3.11.2017 - Praha-Libeň: zastávka Kundratka © Jiří ...
nasledujúce obrázky »
Súvisiace odkazy

Diskusia

Pozn.: Názory diskutujúcich sa nemusia zhodovať s názormi VLAKY.NET.

Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.

» Pridaj diskusný príspevok s obrázkom

Príspevky: 98     Stránky: / 5     Výpis:    
» Cmelak Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 4 156 18.11.2017 23:42
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Po 45 letech se do Prahy vrátil trolejbus

Este nam prezrad, kde dostanes len tak 3x32A alebo este silnejsiu pripojku na verejnu siet?????

» maxipes Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 5 570 18.11.2017 20:24
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Po 45 letech se do Prahy vrátil trolejbus

oprava: ev. 168 km/h


» maxipes Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 5 570 18.11.2017 20:22
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Po 45 letech se do Prahy vrátil trolejbus

A.L.. ta čísla asi nejsou úplná. Z té 1fázové zásuvky mohu brát maximálně 16A - když to překročím, spadne jistič. Budu-li mít třífázovou zásuvku na 16A, můžu z ní brát 3x16, čili 42 km/h. Já ale můžu mít zásuvkový obvod na 3x32A nebo 3x64A, pak budu dobíjet "rychlostí" 84 km/h, ev. 168 A.
Když tedy 14 km/h nabíjím proudem 16A, pak těch 500 km/min = 30000 km/h se nabíjí proudem 30000*16/14= 3286 A. Proboha, jak tlusté dráty z té "pumpy" do baterek vedou???

» Aleš_Liesk. Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 1 260 18.11.2017 19:30
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Po 45 letech se do Prahy vrátil trolejbus

Našli jsme s kolegou docela zajímavá čísla.
Nejprve otázka - v jakých jednotkách se udává "rychlost dobíjení"?
Kupodivu v km/h
(aneb "kolik kilometrů si dobiju za 1 hodinu")

A teď ta čísla - z 1 fázové zásuvky se auto (vždy se to vztahuje na 1 konkrétní typ auta, samozřejmě, tohle bylo pro nějakou Teslu) se dobíjí rychlostí 14 km/h, z třífázové asi 55 km/h.
A teď pozor - u benzínové pumpy "dobíjíte" rychlostí asi 500 km za MINUTU (což zhruba odpovídá 1. kosmické rychlosti )

» Cmelak Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 4 156 18.11.2017 5:13
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Po 45 letech se do Prahy vrátil trolejbus

Prave preto som dost skepticky. Ktosi uz raz povedal, ze iny funkcny socialny system nie je ako ten v ktorom zijeme, kde aj rozmnozenie medvedov sa koniec koncov zvrchne na peniaze. Takisto tie honosne ekologicke snahy skoncia v peniazoch a mozno este horsie, lebo tie miliardy ludi, ktori to budu musiet financovat/trpiet/znásat urcite nadseni nebudu.

» maxipes Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 5 570 17.11.2017 23:10
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Po 45 letech se do Prahy vrátil trolejbus

Cmelak: To ale není chyba koncepce - odklonu od fosilních paliv. To je chyba kapitalistického systému, který i každou původně dobrou myšlenku obrátí na zisk a prospěch pár zazobanců naúkor těch, kterým to původně mělo sloužit. A každý vynález promění v nástroj hromadného vraždění (ještě že aspoň ta elektřina se nedá zneužít k válčení a hromadnému zabíjení, dokonce ani na pohon vojenských vozidel se moc nehodí)

» Cmelak Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 4 156 17.11.2017 22:57
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Po 45 letech se do Prahy vrátil trolejbus

Sucasne s tymi honosnymi planmi, ine orgány skumaju reakciu obyvatelstva o kolko viac je ochotne platit za elektricku energiu, lebo akosi vsetky alternativne zdroje energie su umnoho drahsie, ako elektrina z tepelnych a atomovych elektrarni. Tj koniec koncov vsetcia budeme za to platit, ze niektori budu chcet sa vozit e-autami, a akcionari Tesly, VW, Nisan atd, budu inkasovat dividendy z toho, co vsetcia platia za elektrinu. Prva lastovicka "velmi " ekologickeho myslenia je uz na svete; Siemens (vlani uviedol viac ako 900 mil € zisku!!!) vcera sa rozhodol, ze zavrie vsetky svoje fabriky na vyrobu turbin a alternatorov pre klasicke elektrarne a cca 8000 ludi poslal na ulicu.
Pekna buducnost...

» maxipes Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 5 570 17.11.2017 22:27
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Po 45 letech se do Prahy vrátil trolejbus

Drazí milovníci spalovacích motorů, máte to marné. Automobilka Tesla Motors za oceánem už seká elektromobily jak Baťa cvičky a chystá i kamiony na baterky. Z Mladé Boleslavi vyjedou první bateriové Superb v r. 2019.

Dívali jste se dneska na Cílka? On hovřil o klimatických změnách, způsobených oxidem uhličitým hlavně v souvislosti s perspektivou výroby elektřiny, kdy jako nejčistší preferuje atomovou (větrná, vodní a sluneční nám bohužel svými výkony moc nepřidá) ale jasně z toho plyne, že si konečně svět začíná uvědomovat nebezčí, plynoucí z fosilních paliv. A zásobovatelem elektromobilu je sice zatím hlavně tepelná elektrárna, ale i to se časem změní.

Mne na tom blaží, že alespoň jeden z našich dětských snů, kterému fandíme od mládí - elektromobily - který se značně opozdil za prognózami z 60. let, bude dotažen ndo konce a ještě se toho snad i dočkáme.

» Aleš_Liesk. Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 1 260 17.11.2017 21:44
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Po 45 letech se do Prahy vrátil trolejbus

výkon pro topení se odebírá z chladicího okruhu
Někdy.
Pojem "nezávislé topení" jste ještě neslyšel? Mají to i osobáky vyšší třídy. Né každej, kdo si sedne do Medvěda za mega a více, vychlazenýho na -10, má chuť čekat, až se mu ohřeje voda v chladicím okruhu...

Bavit se s váma o hudbě je jak bavit se s kozou o náklaďáku (což je taky "z hudby")
Né že by takové styly neexistovaly (náš mladej to taky jeden čas poslouchal, mně to připadalo jako když někdo zvrací do mikrofonu), ale (čsl) bigbít je fakt něco jinýho.

» maxipes Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 5 570 17.11.2017 17:29
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Po 45 letech se do Prahy vrátil trolejbus

Já jsem u bucharu nikdy nepracoval... takže to postižení máš už od narození?

Jo, a za představitele českého bigbítu jest označován, a on sám se k tomu hlásil, např. Petr Novák. Má snad jeho muzika něco společného s míchačkou, plnou šutrů?
(ostatně, kdo neslyší v beatu libé melodie, ten postrádá hudební sluch a nemá co kecat do muziky)

nasledujúce príspevky »