Případů „projetých návěstidel“ přibývá

» Návrat

Pridané: 10.1.2018 8:00
Autor: PhDr. Zbyněk Zlinský, nick: » Zbyněk
Zdroj: Drážní inspekce

Případů „projetých návěstidel“ přibývá Jako na počátku každého roku, i letos Drážní inspekce vydala bilanční zprávu týkající se vývoje mimořádných událostí na drahách v roce předchozím. Byť celkově vyznívá pozitivně, je také varující. Tentokrát především ve směru ke strojvedoucím, jejichž pochybení, spočívajících v nedovolené jízdě vlaku nebo posunu za návěstidlo jízdu zakazující, v meziročním srovnání významně přibývá.

 

 

 

Zmíněná tisková zpráva ze dne 2. ledna 2018, která se zabývá mimořádnými událostmi (MU) na všech u nás provozovaných drahách (tedy i tramvajových, trolejbusových, lanových a jediné dráze podzemní), jak se můžete sami přesvědčit, k tomuto specifickému problému železničnímu uvádí: Počet mimořádných událostí „nedovolená jízda“, tedy kdy dojde k nedovolené jízdě vlaku nebo posunu za návěstidlo zakazující jízdu, v posledních sedmi letech neustále stoupá. V roce 2017 evidovala Drážní inspekce celkem 84 případů, kdy vlaky projely návěst zakazující jízdu (a dalších 43 případů, kdy se tak stalo při posunu). V porovnání s předchozími lety došlo opět k nárůstu počtu těchto mimořádných událostí, přičemž se jedná o historicky nejvyšší počet „projetých návěstidel“ u vlaků a posunů. Nárůst četnosti takovýchto mimořádných událostí:

 
posun
vlaky osobní
dopravy
vlaky nákl. dopravy
vlaky celkem
MU celkem
2017
43
56
28
84
127
2016
39
54
29
83
122
2015
29
38
25
63
92
2014
31
34
29
60
91
2013
28
38
17
55
83
2012
34
33
21
54
88

Tisková zpráva pokračuje: Nejčastěji se stále chybuje při odjezdu vlaku ze stanice (z dopravny). Projetí vlaku za návěstidlo zakazující jízdu tvoří více než jednu třetinu všech těchto případů. Drážní inspekce se těmito mimořádnými událostmi dlouhodobě zabývá, závažnost nárůstu nebere na lehkou váhu a v souvislosti s těmito mimořádnými událostmi vydala již celou řadu bezpečnostních doporučení, přičemž řadu z nich opakovaně. Jejich cílem je nenechávat bezpečnost pouze na jednom lidském činiteli – na strojvedoucím, ale mít jakousi bezpečnostní pojistku, která může mít podobu technického zařízení, jež při selhání (chybě) strojvedoucího automaticky zastaví ohrožené vlaky, popř. zmírní následky vzniku mimořádné události, nebo organizačního opatření, kterou je např. klasická výprava vlaku „výpravkou“, jež je schopna eliminovat právě nedovolené odjezdy ze stanic (z dopraven).


Takovýchto výprav vlaku valem ubývá (22.8.2011, Nymburk hl.n.) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Tolik tedy suchá čísla statistiky a jejich nepříliš šťavnatý komentář. Pojďme se nyní pro lepší představu takto zachycených dějů podívat na několik mimořádných událostí, které v loňském roce šetřila drážní inspekce a vydala k nim závěrečné zprávy:

Středa, 1. března 2017: Nedovolená jízda posunového dílu za úroveň návěstidla L6 zakazujícího jízdu, následná srážka s vlakem Mn 83044 a vykolejení na dráze železniční, celostátní, v železniční stanici Hradec Králové hl. n. Nákladní vlak Mn 83044 (žst. Vamberk – žst. Pardubice-Rosice n. L.) vjížděl do žst. Hradec Králové hl. n. od žst. Hradec Králové Slezské předměstí na kolej č. 13s na návěst „Rychlost 40 km/h a výstraha“ vjezdového návěstidla HS. Přibližně ve stejné době zahájil z 8. koleje jízdu posunový díl dopravce ČD tvořený dvouvozovou motorovou jednotkou Regionova odstupující od vlaku Os 20214. Strojvedoucí posunového dílu sjednal se staničním výpravčím žst. Hradec Králové hl. n. posun od nástupiště z 8. koleje přes severní zhlaví do depa kolejových vozidel. Postavená část posunové cesty v danou chvíli končila na koleji 6s u odjezdového návěstidla L6 s návěstí „Stůj“. Strojvedoucí posunového dílu tuto návěst nerespektoval, vjel do postavené vlakové cesty protijedoucímu nákladnímu vlaku Mn 83044, následně zavedl přímočinné brzdění a posunový díl zastavil na srdcovce výhybky č. 100XB. Po spatření světel nákladního vlaku si uvědomil, že dojde ke srážce. Opustil proto stanoviště, lehl si na podlahu v oddíle pro cestující a očekával náraz. V době vzniku mimořádné události se vyjma strojvedoucího v motorové jednotce nenacházely žádné další osoby. Strojvedoucí nákladního vlaku zavedl rychločinné brzdění, avšak pro krátkou vzdálenost a hmotnost vlaku již nedokázal srážce zabránit. Následkem srážky došlo k vykolejení druhého dvojkolí motorové jednotky vpravo a k jejímu odražení zpět oproti původnímu směru jízdy o 38 m. [celá zpráva ve formátu PDF]


Následky MU v žst. Hradec Králové hl.n. dne 1.3.2017 © Drážní inspekce

Úterý, 4. dubna 2017: Srážka dvou posunových dílů s následným vykolejením v železniční stanici Ústí nad Labem hlavní nádraží obvod sever. Dne 4. 4. 2017 ve 22.29 h došlo k nedovolené jízdě sunutého posunového dílu ze staniční koleje č. 210 za seřaďovací návěstidlo Se224 s návěstí „Posun zakázán“, k násilnému přestavení výhybky č. 239 a vjetí do postavené posunové cesty pro tažený posunový díl jedoucí ze staniční koleje č. 202a na staniční kolej č. 212. V prostoru mezi výhybkami č. 239 a 241 se oba posunové díly čelně srazily. [celá zpráva ve formátu PDF]


Následky MU v žst. Ústí nad Labem hl.n. dne 4.4.2017 © Drážní inspekce

Středa, 5. dubna 2017: Nedovolená jízda vlaku Nex 41363 za úroveň hlavního (cestového) návěstidla Sc7 v poloze „Stůj“ v železniční stanici Kralupy nad Vltavou a následné vjetí do jízdní (vlakové) cesty postavené pro vlak Os 9770. Dne 5. 4. 2017 v 15.22.10 h došlo v žst. Kralupy nad Vltavou při vjezdu vlaku Nex 41363 na SK č. 7 k nedovolené jízdě za hlavní (cestové) návěstidlo Sc7 v poloze „Stůj“ a následnému vjetí do jízdní (vlakové) cesty postavené pro vjezd protijedoucího vlaku Os 9770 na SK č. 9. DV vlaků Nex 41363 a Os 9770 se nesrazila. Vzniku MU předcházela jízda vlaku Nex 41363, vedeného v trase Děčín hl. n., obvod nákladové nádraží – Devínská Nová Ves, tvořeného HDV – elektrickou vícesystémovou lokomotivou D-DISPO 91 80 6 189 844-4 (dále jen 189.844-4) a 24 prázdnými TDV, jenž před vjezdem do žst. Kralupy nad Vltavou projel žst. Nelahozeves v 15.16 h. S ohledem na provozní situaci určila osoba řídící drážní dopravu (dále jen výpravčí-panelista nebo dispoziční výpravčí) v žst. Kralupy nad Vltavou – dispoziční výpravčí pořadí důležitosti při současných jízdních (vlakových) cestách do žst. Kralupy nad Vltavou vjíždějících a pravidelně zastavujících vlaků opačného směru tak, že nejprve vjede vlak Os 9770, tvořený samostatně jedoucím HDV – motorovým vozem CZ-ČD 95 54 5 809 534-1 (dále jen 809.534-1), na SK č. 9, u něhož se nalézá jednostranné nástupiště č. 5, a vlak Nex 41363 v žst. Kralupy nad Vltavou na SK č. 7, který měl před hlavním (cestovým) návěstidlem Sc7 zastavit. Proto výpravčí-panelista v cca 15.17 h provedl pro vjezd vlaku přípravu vlakové cesty a následně obsluhou SZZ žst. Kralupy nad Vltavou postavil jízdní (vlakovou) cestu od hlavního (vjezdového) návěstidla 1S na SK č. 7. Ze žst. Chvatěruby, která byla na trase vlaku Os 9770 poslední dopravnou před vjezdem do žst. Kralupy nad Vltavou, odjel vlak v 15.18 h. V téže době provedl výpravčí-panelista pro vjezd tohoto osobního vlaku přípravu vlakové cesty a následně obsluhou SZZ žst. Kralupy nad Vltavou postavil jízdní (vlakovou) cestu od hlavního (vjezdového) návěstidla CL po SK č. 104 na SK č. 9. Poté výpravčí-panelista ještě provedl přípravu vlakové cesty a následně obsluhou SZZ žst. Kralupy nad Vltavou postavil jízdní (vlakovou) cestu pro plánovaný (pravidelný) odjezd vlaku Os 9770 ze SK č. 9 do žst. Kralupy nad Vltavou předměstí. [celá zpráva ve formátu PDF]


Situace po MU v žst. Kralupy nad Vltavou dne 5.4.2017 © Drážní inspekce

Neděle, 9. dubna 2017: Srážka vlaků Pn 48378 a Lv 43398 na dráze celostátní mezi železničními stanicemi Děčín-Prostřední Žleb a Dolní Žleb. Dne 9. 4. 2017 při jízdě vlaku Lv 43398 po 2. TK, mezi žst. Děčín-Prostřední Žleb a Dolní Žleb, došlo ke srážce s posledním TDV vlaku Pn 48378, stojícího před úrovní hlavního (vjezdového) návěstidla 2L žst. Dolní Žleb. Osoba řídící drážní vozidlo (dále jen strojvedoucí) vlaku Pn 48378 vznik MU sama nezjistila. Poté, kdy byla návěstí návěstěnou hlavním (vjezdovým) návěstidlem 2L žst. Dolní Žleb, obsluhovaným osobou řídící drážní dopravu (dále jen výpravčí), které byl vznik MU ohlášen až posléze, dovolena jízda vlaku, uvedla vlak do pohybu a s vlakem pokračovala v další jízdě. O vzniku MU byl strojvedoucí vlaku Pn 48378 informován výpravčí žst. Dolní Žleb až v době, kdy se s vlakem nacházel na území Spolkové republiky Německo. [celá zpráva ve formátu PDF]


Snímek z MU v úseku Děčín-Prostřední Žleb - Dolní Žleb dne 9.4.2017 © Drážní inspekce

Středa, 5. července 2017: Nedovolená jízda vlaku Nex 60104 za vjezdové návěstidlo 2L zakazující další jízdu v železniční stanici Brandýs nad Orlicí. Dne 5. 7. 2017 ve 12.00 h vyjel vlak Nex 60104 z výchozí žst. Česká Třebová do cílové žst. Nymburk hl. n. Poté, co ve 12.24 h projel žst. Ústí nad Orlicí, vjel do traťového úseku, na jehož konci následovala žst. Brandýs nad Orlicí. Ve 12.30.50 h čelo vlaku minulo poslední oddílové návěstidlo UAB s návěstí „Výstraha“ nacházející se 1 060 m před vjezdovým návěstidlem 2L do žst. Brandýs nad Orlicí. Po ujetí 70 m za úroveň posledního oddílového návěstidla UAB s návěstí „Výstraha“ bylo na rychloměrném proužku registrováno svícení návěsti „Stůj“ vjezdového návěstidla návěstidlem 2L. I přes výše uvedené skutečnosti strojvedoucí vlaku před uvedeným vjezdovým návěstidlem zakazujícím další jízdu nezastavil. K definitivnímu zastavení vlaku došlo v km 265,922, tj. 30 m čelem vlaku za návěstidlem 2L. [celá zpráva ve formátu PDF]


Situace po MU v žst. Brandýs nad Orlicí dne 5.7.2017 © Drážní inspekce

Další mimořádné události, spočívající v projetí návěstidla nedovolujícího jízdu, najdete v krátkých zprávách, které Drážní inspekce rozesílá také médiím včetně našeho internetového magazínu, který je uvádí v diskusní sekci Čierna kronika. Některé nekončí bez následků na zdraví či životech zúčastněných osob. Jednu z těch vážnějších do statistiky „zařadil“ jeden ze soukromých dopravců: Dnes 5. 6. 2017 v 5.54 hodin v Přerově projel vlak jedoucí ze Starého Města u Uherského Hradiště návěstidlo zakazující jízdu a následně se srazil se zarážedlem kusé koleje. V důsledku srážky bylo dle informací Drážní inspekce zraněno 17 osob (15 cestujících a 2 stevardi) a celková škoda byla doposud odhadnuta na 20 miliónů korun. Drážní inspekce provádí šetření mimořádné události v místě jejího vzniku.


Situace po MU v žst. Přerov dne 5.5.2017 © Drážní inspekce

Zatím poslední mimořádná událost tohoto druhu nastala nedlouho po Novém roce: Dnes 6. 1. 2018 v 0.05 hodin v České Lípě projela posunovaná souprava osobního vlaku bez cestujících návěstidlo zakazující jízdu a vjela do postavené vlakové cesty pro jinou soupravu osobního vlaku jedoucí z Nového Boru do České Lípy, také bez cestujících. Následně došlo ke srážce souprav a k vykolejení. Při srážce nebyl nikdo zraněn. Na místě nehody byly škody odhadnuty na 4 miliony korun (trať 1,5 mil, soupravy 2,5 mil). Došly při ní k úhoně dvě motorové jednotky Regionova bez cestujících. Hůř dopadlo stejné vozidlo o zhruba měsíc dříve: Dnes 4. 12. 2017 se ve 12.04 hodin v Bylnici na Zlínsku srazil osobní vlak jedoucí z Horní Lidče do Bylnice s posunovanou nákladní soupravou. V důsledku srážky osobní vlak vykolejil jednou nápravou. Při mimořádné události byli zraněni tři lidé (obsluha vlaků) a celkově byla zatím škoda odhadnuta na dva milióny korun (1.5 mil Regionova, 500 nákladní souprava).


Následky MU v žst. Bylnice dne 4.12.2017 © Drážní inspekce

Žádná z uvedených mimořádných událostí sice neměla obzvlášť tragické následky, ale nebývá tak tomu vždy. Jistě si každý z vás pamatuje nebo na internetu dokáže vyhledat nehody, při nichž v důsledku „selhání lidského činitele“ umírali lidé, často i sami viníci. Záměrně jsem žádnou takovou mezi uvedené příklady nezařadil. Nyní můžeme diskutovat o tom, v čem tkví příčina toho, že „projetých návěstidel“ přibývá. A také o tom, zda jich přibývá skutečně – nebo jsou tyto MU, když se obejdou bez následků, ve srovnání s minulostí jen častěji odhalovány. Takovou odpověď v jedné internetové diskusi nabídl jistý (údajně) bývalý strojvedoucí. Kardinální otázkou ovšem zůstává, jak podobným mimořádným událostem zamezit. V úvodním odstavci je zmínka o tom, že sama Drážní inspekce navrhuje zavedení potřebných organizačních opatření a využití dostupných prostředků technických. Ale mohou být účinná tak, abychom už nevídali podobní snímky, jako tento z nehody v Poříčanech?


V Poříčanech se srazil rychlík s osobním vlakem (30.12.2014) © Drážní inspekce

Prameny a odkazy:

 1. Počet mimořádných událostí na dráhách vzrostl – tisková zpráva Drážní inspekce z 2.1.2018 (formát PDF)
 2. Vývoj mimořádných událostí na dráhách … – tabulková příloha tiskové zprávy Drážní inspekce z 2.1.2018 (formát XLS)
 3. Drážní inspekce – Wikipedie
 4. Drážní inspekce – informace na webu Drážního úřadu
 5. Drážní inspekce – oficiální web
 6. Mimořádné události z roku 2017 - Drážní inspekce – přehled šetřených případů se závěrečnými zprávami
 7. Téma: drážní inspekce - Aktuálně.cz
 8. Drážní inspekce - iDNES.cz – zprávy k tématu
 9. Téma: Drážní inspekce - tn.cz
 10. Seznam železničních nehod v Česku – Wikipedie
 11. Počty projetí návěstidel v poloze Stůj si žádají rychlé řešení - Dopravní noviny
 12. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní obrázek: Následek nepovolené jízdy při posunu v žst. Česká Lípa (6.1.2018) © Drážní inspekce

PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy

Diskusia

Pozn.: Názory diskutujúcich sa nemusia zhodovať s názormi VLAKY.NET.

Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.

» Pridaj diskusný príspevok s obrázkom

Príspevky: 58     Stránky: / 3     Výpis:    
» azetdak Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 4 026 22.1.2018 15:24
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Případů „projetých návěstidel“ přibývá

Maxi, možné je jedna věc, reálné druhá. A zastavit na dvě hodiny dopravu jen proto, že vyšetřovatel nakonec prohlásí, že z biologického materiálu nelze nic konkrétního zjistit... Sorry, jako.

» Zbyněk Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 43 071 18.1.2018 18:51
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
Vlak projel u Smržovky návěstidlo a narazil do zarážedla, tři lidé se zranili

Stalo se dnes: Tři lidé se zranili při odpolední nehodě vlaku ve Smržovce. Osobní vlak jedoucí z Josefova Dolu do Smržovky zatím z neznámých důvodů nedovoleně projel přes návěstidlo zakazující jízdu a nakonec narazil do zarážedla.

Celá zpráva vyšla na Novinkách.cz.

» zvolenmesto Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 1 635 16.1.2018 14:32
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Případů „projetých návěstidel“ přibývá

Maxipes: Netreba chodiť tak ďaleko do minulosti:
http://www.datel.sk/clanok/frantisek-gaulieder-je-mrtvy-zahynul-za-podozrivych-okolnosti

» maxipes Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 6 226 15.1.2018 22:58
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Případů „projetých návěstidel“ přibývá

Na umělé detektivky nekoukám. Jen na takové, které vycházejí ze skutečných případů. Např. Četnické humoresky, v nich se taky podobný případ řešil.

A sám jsi právě 15.1.2018 22:31 souhlasil, že to možné je, takže každý případ mrtvé osoby v kolejišti je nutno začít šetřit jako možnou smrt, zaviněnou druhou osobou.

» azetdak Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 4 026 15.1.2018 22:33
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Případů „projetých návěstidel“ přibývá

Aleš:
A ještě větší blbec dělá z prdu vědu. Bohužel blbec má dvě výhody: 1/ neomylně dokáže v davu najít všechny další blbce a 2/rychle je nakazí, takže s ním nadšeně souhlasí a následky jsou katastrofální.

» azetdak Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 4 026 15.1.2018 22:31
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Případů „projetých návěstidel“ přibývá

Maxi, je vidět, že jsi mašinu nikdy neřídil. Takže nepindej o něčem, o čem nemáš páru. A to s tím vrahem... ano, ale i dnes se těžko zjistí, zda ten přejetý byl naživu, když ho vlak sestřelil, zejména když mezi vraždou a přejetím uplynou jen jednotky minut a vlak pojede rychle. A detektivky jsou jedna věc, reálný život druhá; nesmíš věřit všemu, co ti v debilgrafu naservírují.

» Aleš_Liesk. Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 1 431 15.1.2018 9:59
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Případů „projetých návěstidel“ přibývá

Přejetej člověk je jedna věc, ale to, že si to dopravce někdy sám zbytečně zesložiťuje, je věc druhá.
Jednou jsem byl svědkem toho, jak krátce po změně GVD posilový krychlík nezastavil v jakési UP. Bohužel, chtěl tam vystupovat jakýsi člověk, evidentně bývalý vysoce postavený úředník Č(S)D. Tak si šikovně strhnul záchrannou brzdu na následující zastávce (odkud to do blízkých lázní měl coby kamenem dohodil) a když přišel průvodčí zjšťovat, co se děje, tak spustil paragrafy z D1 a D2 o tom, jak se má vlaková četa zachovat, když zjistí projetí zastávky atd. atp. A že je zvědavý na závěry vyšetřování, které si vyžádá.
Následně i s manželkou a kufry vystoupili.

A náš vlak?
V příští stanici nabok, za chvilku vylejzá výpravčí, jde k mašině a dává fírovi "dejchnout". Pak sepisují protokol. Čas na můj přestup se nebezpečně krátí, naštěstí přijíždí osobák, tak se rozhoduji nezkoumat, kolik minut tam nakonec rychlík zkejsnul, přesedám a pokračuji v cestě osobákem.

(.. a vzpomínám si na vtip s pointou "To je křesťanské peklo, oni to tak chtějí")

» maxipes Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 6 226 14.1.2018 20:05
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Případů „projetých návěstidel“ přibývá

A ještě mi to nedá, ikdyž jsme se zase dostali jinam než k projetým návěstidlům: On vrah nemusí svoji objeť vrhat těsně před jedoucí vlak, on ji může nejprve zamordovat a pak ji v klidu položit na koleje, nejlépe v noci za oblouk, a zjišťujte si pak příčinu smrti na tom, co najdete. Ještě se to snad vícekráte nestalo nebo jste to neviděli v nějaké detektivce?

» maxipes Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 6 226 14.1.2018 19:37
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Případů „projetých návěstidel“ přibývá

Pominu-li všechny nesmysly, které tady Ážetďák navršil (jako že skříňová lokomotiva či MV s čelní kabinou má před sebou několik desítek m, kam fíra nevidí, že oběť, vláčená několik km rychlostí 98 km/h, má ještě na sobě nějaký kus hadru, identifikovatelný, zda patří k pánské či dámské módě - když je známo, že i z přejetého, který zůstane ležet na či u trati, luft od jedoucího vlaku strhá oblečení atd.), tak především: Pro vyšetřevatele, pro dopravce i pro každého normálně cítícího cestujícího je lidský život, řádné vyšetření jeho ztráty, případně i dopadení viníka, důležitější než jestli přijede včas nebo zda vznikne nějaká hodina zpoždění.

(a ještě jedna méně důležitá poznámka: Představme si třeba případ, že by se z těžko na místě identifikovatelných tělesných pozůstatků při pitvě vyklubovala třeba populární zpěvčka, která skočila pod panťák. Jak by asi reagovala novinářská i laická veřejnost, že nehoda nebyla řádně vyšetřena??? To by byl řev! )

» Aleš_Liesk. Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 1 431 14.1.2018 18:50
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Případů „projetých návěstidel“ přibývá

Pro selským rozumem uvažujícího člověka to irelevantní je.
Ano. Blbcovi je jasný všechno a hned.

Už vidím nějakého mafiána, jak podplácí strojvedoucího, aby nenahlásil
Mafiána? Ten si to zařídí jinak.
Spíš Franta, co má problémy se starou a zná se s Pepikem, co jezdí "s lokomotývou"...

několik desítek metrů před lokomotivou je mrtvý prostor,
No, těch "několik desítek" je tak jedna, nanejvejš dvě.

takže když mu tam někdo z křoví někoho omámeného hodí,
Haha, "házet" mrtvolou si představujete stejně jako házet krikeťákem?
Navíc při stovce ten "mrtvý prostor" projede vlak za půl sekundy. To by ten házeč musel mít sakra dobře natrénováno, aby to hodil správně včas.

tak na to ani nemusí přijít
Nemusí, ale je to dost nepravděpodobné. I větší pes se ohlásí dost hlasitým nárazem.

takže kdo by se s takto problematickou vraždou namáhal?
Protože to pro někoho může být jednodušší, než třeba shánět pistoli.

Já o žádném nevím
Zcela irelevantní."Vašu pi*u jsem taky neviděl".
http://www.blesk.cz/clanek/videa-odjinud-sokujici/158781/nepovedena-vrazda-chtela-zenu-hodit-pod-vlak-sama-zemrela.html
tn.nova.cz/clanek/video-agresorka-strcila-mladou-zenu-pod-vlak-ta-neprezila.html
http://www.pluska.sk%2Fkrimi%2Fkrimi%2Fvrazda-pred-ocami-cestujucich-iranec-nemku-sotil-rovno-pod-vlak.html

Takže proč složitě vyšetřovat něco, co vyšetřovat netřeba?
No o tom se tu už několik dní bavíme, Mlho!
Protože na začátku se neví, jestli to byla vražda, sebevražda či nešťastná náhoda.

V první řadě by se mělo udělat vše pro to, aby se mohlo co nejdřív jezdit dál
Takže v těch Horoměřicích měl v pátek přijet buldozer, autobus odvalit do jedný škarpy, vypadlý oběti nahrnout do druhý a hlavně tu silnici co nejrychleji zprovoznit?

Kdyby to bylo tak, jak chcete, tak kolik si myslíte, že by bylo fírů, kteří by tvrdili něco jiného než "skočil mi přímo před vlak, jasná sebevražda, vyšetřovat to nemusíte"? A kolik by bylo těch, kteří by řekli alespoň "Nevím, nevšiml jsem si", a dobrovolně by podstoupili všechny nepříjemnosti vyšetřování?

nasledujúce príspevky »