Naše téma: Tajemný úřad mezi nebem a zemí

» Návrat

Pridané: 9.7.2018 8:00
Autor: PhDr. Zbyněk Zlinský, nick: » Zbyněk

Naše téma: Tajemný úřad mezi nebem a zemí Dlouho po něm volali dopravní odborníci, dlouho jej vyhlíželi železniční dopravci. Nemluvě o tom, že jeho existenci „nařizoval Brusel“. Říkalo se mu „železniční regulátor“ a jeho zrod byl i na poměry v České republice běžně panující poměrně zdlouhavý. Podívejme se spolu na to, jak ono přenošené dítko evropské nezbytnosti a tuzemské přizpůsobivosti vypadá a prospívá.

 

 

 

Problém potřeby regulace přístupu železničních dopravců na státní tratě i řešení jejich konfliktů s dotčenými institucemi i mezi sebou navzájem u nás vznikl se zahájením liberalizace železniční dopravy.Leckdo upozorňoval na to, že ustavení příslušného orgánu mělo tomuto procesu předcházet. Liberalizujeme železniční dopravu, ale nemáme nastavené jasné mantinely. Je potřeba mít rovná pravidla, která platí pro všechny účastníky. Včetně kontrolních mechanismů a možnosti odvolání. Ministerstvo dopravy tady zavádí trh na železnici bez rozhodčího, varoval v červnu 2013 tehdejší stínový ministr dopravy za ČSSD Milan Chovanec a navrhl vznik nezávislého regulátora. Ale teprve 24.8.2016 byl schválen Zákon o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře č. 320/2016 Sb., platný od 3.10.2016 a účinný od 1.4.2017.


Dva dopravci se vydávají krátce po sobě na stejnou trasu (19.11.2012, Praha hl.n.)
 © PhDr. Zbyněk Zlinský

To aprílové datum účinnosti zákona se ukázalo jako nanejvýš symbolické, protože hledání šéfa nového úřadu připomínalo frašku, jak lze vysledovat z přehledu zpráv na iDNES.cz. Vztahují se ke jménu Pavel Kodym, které patřilo vítězi té podivné šarády. Její vyústění bylo komentováno všelijak, ale ponejvíce kriticky, jako třeba v Parlamentních listech. Konečně zřízený regulační úřad k překvapení mnohých dostal do vínku nejen dopravu železniční (resp. drážní), ale také leteckou. Což sice na první pohled postrádá logiku, ale nikoliv šetrnost. Ostatně tu šetrnost, leč v tomto případě nechtěnou, dokládá fakt, že v době jeho začátků šlo o suverénně nejmenší státní úřad České republiky – měl pouhé 2 zaměstnance. 21.11.2017 se Pavel Kodym „pochlubil“ na 216. Žofínském fóru nárůstem jejich počtu na 8 z plánovaných 25:


O Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře
(kliknutí do náhledu otevře prezentaci ve formátu PPTX)

Na oficiálním webu ÚPDI najdeme informace o jeho poslání, stávající organizační struktuře a po vynaložení trochy námahy také o tom, co zatím v oboru drážním rozhodoval. Je to v tomto směru jediný zdroj informací o existenci a činnosti ÚPDI, protože média si tohoto úřadu po vyřešení zmíněných personálních problémů víceméně přestala všímat. Možná proto, že úřad si nevšímá jich – kontakt pro média neuvádí a žádné tiskové informace nevydává. Jediným závanem v tomto mediálním bezvětří byla kauza zrušení kontroly strojvedoucích, kterou inicioval jeden drobný železniční dopravce napadením jediné větičky zásadního dokumentu SŽDC. Zájem médií však nevyvolalo ani tak samotné rozhodnutí ÚPDI, jako následující informace o reakci SŽDC na ně, kterou přinesl i náš magazín v rubrice Krátke dopravné správy.


Článek o přípravě systému kontroly strojvedoucích
(kliknutí do náhledu jej otevře ve zdroji)

Za popsaného stavu (ne)informovanosti národa o činnosti ÚPDI se nelze divit, že leckterý jeho příslušník (železniční fanoušky nevyjímaje) začíná (navíc pod vlivem médií) tento úřad vnímat jako nadbytečný, ba někdy dokonce škodlivý. A jistě také odborníci čekají na to, jak se jeho příslušní pracovníci popasují s výzvou, kterou představuje konkurence dopravců v příštím GVD. První vlaštovku v tomto směru tvoří zřejmě podání Ministerstva dopravy ve věci expanze LEO Expressu. Ve skutečnosti však o úplnou premiéru nejde, jenže ta loňská v režii ČD z formálních důvodů nevyšla, jak jsme se tehdy dověděli. A když jsme u toho roku 2017, můžeme se pro doplnění podívat, jak Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře pracoval a hospodařil – nahlédnutím do jeho výroční zprávy. Některé její pasáže jsou docela zajímavé.


Začlenění ÚPDI do státní struktury; zdroj: www.uicr.cz

O dnešním tématu by se dalo napsat jistě ještě mnohé, ale jeho vyčerpávající pojednání není naším záměrem. Na rozdíl od snahy vyprovokovat čtenáře k zamyšlení a popřípadě i výměně názorů, která by se mohla točit třeba kolem těchto (ale samozřejmě i jakýchkoliv jiných) okruhů otázek:

Dala vám tato stať nové poznatky, nebo jste o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře všechno věděli?

Nahlížíte, že současná podoba ÚPDI odpovídá potřebám naší železnice, nebo by se měla nějak pozměnit?

Co si myslíte o potřebě státní kontroly dodržování pracovní doby strojvedoucími a jejím úředním zrušení?

Úvodní snímek: Tři dopravci (19.11.2012, Praha hl.n.) a logo regulátora © PhDr. Zbyněk Zlinský

PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy

Diskusia

Pozn.: Názory diskutujúcich sa nemusia zhodovať s názormi VLAKY.NET.

Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.

» Pridaj diskusný príspevok s obrázkom

Príspevky: 19         Výpis:    
» Pezinčan Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 16.7.2018 14:05
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Naše téma: Tajemný úřad mezi nebem a zemí

Aj v SR je potrebný regulátor, lebo ŽSR ako štátna organizácia na základe pokynov Ministerstva dopravy (priamy zástupca štátu ako vlastníka infraštruktúry a zároveň ako objednávateľ dopravy) uprednostní Os ZSSK pred Ex súkromníka. Toto je realita pri tvorbe GVD na budúci rok na trati Trenčín-Chynorany-Topoľčany.
Podobné postupy boli realizované pri krokoch proti IC RJSK, keď R601 musel byť pri najdlhšom nástupišti pristavený už 20 minút pred odchodom z BA, len aby tam nebolo možné pristaviť 13-vozňový IC RJSK. Reálne bol R601 pristavovaný cca 10 minút pred odchodom a často aj menej, ale koľaj bola papierovo obsadená už v čase odchodu IC RJSK.
Proste je to úbohé, akým spôsobom si MinDop predstavuje otváranie trhu. A súkromník nepochodí so sťažnosťou na ministerstve, lebo celý postup bol nadirigovaný práve z ministerstva.
Aj slovenský Dopravný úrad vznikol iba preto, aby mohlo ministerstvo ovládať pákami železničnú dopravu, hoci to v § 9 ods. 2) zákona 402/2013 popiera"Dopravný úrad pri výkone svojej pôsobnosti v oblasti dráh a dopravy na dráhach postupuje nestranne a nezávisle. Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci ani ďalšie osoby nesmú ovplyvňovať Dopravný úrad pri vykonávaní jeho pôsobnosti v oblasti dráh a dopravy na dráhach".
Z toho vyplýva, že v ostatných oblastiach (letecká a lodná doprava) nemusí Dopravný úrad konať nestranne a môže byť ovplyvňovaný???
zdroj: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-402
A tu je potvrdenie "nezávislosti"
§ 10 toho istého zákona
(1) Na čele Dopravného úradu je predseda Dopravného úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra.
Čiže ak predseda nebude poslúchať pána ministra, tento ho môže kedykoľvek odvolať...

No s pánom Bohom demokracia a voľný trh.

» Clansman Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 2 209 12.7.2018 15:52
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Naše téma: Tajemný úřad mezi nebem a zemí

Asi nemá zmysel príliš o tom meditovať, ale ešte vždy mi vie vyčariť úsmev na tvári, ako vznikajú nové a nové úrady, ako sa kvetnatými rečami a odkazmi na takú či onakú normu odôvodňuje ich existencia čoby absolútna nevyhnutnosť, ako sú tieto úrady a inštitúcie následne personálne obsadzované a potom už len investujú nemalú (niekedy majoritnú) časť prostriedkov a energie, aby si našli náplň práce a vykazovali aspoň nejakú činnosť.

Pohybujem sa prevažne v prostredí, kde sa vyžaduje efektivita. A tak ma nikto nepresvedčí, že to nejde aj inak. Že napríklad miesto vzniku nového regulačného úradu sa nedá náplň jeho činnosti rozdeliť tak, aby odborné činnosti vykonávali už existujúce inštitúcie a ich zamestnanci a napríklad tú časť činností, ktorú tieto inštitúcie vykonávať z najrôznejších dôvodov nemôžu, a kde sa predpokladá nezávislé a nestranné rozhodovanie, nevykonával panel zložený z odborníkov, ktorým však za výkon činnosti neprislúcha mzda, ale nanajvýš odmena, podporovaný kanceláriou s jedným či dvoma úradníkmi pripravujúcimi podklady, zápisnice, uznesenia. Len to by bolo o kus efektívnejšie a také "nebruselské"...


» Zbyněk Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 43 071 10.7.2018 11:27
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: ... mne skôr ako Boxer z istej Orwellovej farmy

Zaprvé nevím, co to je, a zadruhé mě to uráží, pravím na to s Vlastou Burianem.

» Zbyněk Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 43 071 9.7.2018 21:42
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Koryto na štátne peniaze

V jednom z odkazovaných článků se psalo, že na ÚPDI přejdou pracovníci, kteří se předmětnou problematikou zabývali na Drážním úřadě. Zajímalo by mne, zda se tak skutečně stalo - pak by celkové náklady příliš nevzrostly. Ale možná jsem příliš optimistický, ba přímo naivní.

» RailFun Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 1 353 9.7.2018 21:36
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Naše téma: Tajemný úřad mezi nebem a zemí

Koryto na štátne peniaze

» TEE Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 299 9.7.2018 17:04
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Naše téma: Tajemný úřad mezi nebem a zemí

Na rozdiel od bežného pohľadu si nemyslím, že regulátor = rozhodca je zbytočný, ba naopak, na liberalizovanom trhu je taký subjekt výslovne nevyhnutný. Že jeho implementácia vyzerá – prinajmenšom zatiaľ – trochu rozpačito a kompetencie sú pomerne zvláštne rozdelené, nie je chyba zlého Bruselu, ale chyba len a len domácej legislatívy, ktorá vychádza z klasického postoja politickej reprezentácie „splniť si domácu úlohu a mať od toho pokoj.“ Každopádne, nežiaduce javy vznikajúce na železničnom trhu prakticky bez regulácie vidno už v Česku vcelku dobre, a to je ešte stále len pokoj pred búrkou (to na Slovensku platí žiadna konkurencia = žiadne problémy – avšak aj tomu zodpovedajúce služby).

Zaznelo tu, že túto úlohu by zvládol aj nejaký odbor na MD. Z čisto technického hľadiska je to samozrejme možné, lenže základnou podmienkou je tu „nezávislosť“ (alebo aspoň dojem nezávislosti) toho regulátora. Lebo aby boli podmienky ako-tak férové, nemôže byť rozhodcom ten, kto je sám účastníkom hry.

» Zbyněk Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 43 071 9.7.2018 16:44
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: ... vzkázat že už máme SŽDC?

Spíš Drážní úřad, SŽDC je jen správcem železniční infrastruktury. Ale ta směrnice požaduje (údajně, já ji nečetl ani tak činit nemíním) instituci nezávislou, což Drážní úřad (řízený Ministerstvem dopravy) není. Na rozdíl od Drážní inspekce, která se naopak Bruselu zdá nezávislá až příliš - ale ta má pochopitelně jiné poslání.

Proč nemohl být regulátorem Drážní úřad, to je zjevné třeba z tohoto rozhovoru: Vznik nezávislého regulátora bychom měli uspíšit.

» nk8215 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 14 9.7.2018 16:34
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Naše téma: Tajemný úřad mezi nebem a zemí

Proč vlastně nebylo možné do Bruselu/Štrasburku vzkázat že už máme SŽDC?

» tratovak Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 8 180 9.7.2018 14:53
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Naše téma: Tajemný úřad mezi nebem a zemí

Tak teda trafená hus zagága.

Moja predstava o téme dňa bola taká, že sa bude diskutovať primárne o niečom aktuálnom.
Teda napr. TLAČOVÚ správu o 50 supermoderných vozňoch ČD by som nedal ako aktualitu/reportáž ale ako tému. Podobne, ako to bolo s mochovskou lokálkou...
A keď nebude o čom, až potom sa použijú "univerzálne" témy zo zásobníku.

Kde sa čo všeobecne na železnici šustne aktívne nesledujem, úzkoprofilové problémy mojho oboru nie sú k všeobecnej diskusii a preto sa teda ani ako "témator" neangažujem...

» zvolenmesto Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 1 635 9.7.2018 11:53
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Naše téma: Tajemný úřad mezi nebem a zemí

Už si tu připadám jako jistý Jaromír Soukup
... mne skôr ako Boxer z istej Orwellovej farmy

nasledujúce príspevky »