Abeceda železničiara

Počet správ: 28       Stránky so správami: /2    

„Železniční doprava: technologie, řízení, grafikony a dalších 100 zajímavostí“ – novinka na knižnom trhu

7.9.2017 8:00, Autor: Peter Bado
V roku 2008 vzbudila zaslúženú pozornosť publikácia „Základy železničnej dopravnej prevádzky“ z pier kolektívu autorov pod vedením Jozefa Gašparíka. Svojím komplexným spracovaním však ostala osamotená a publikácia obdobného charakteru na trhu chýbala. Pokračovanie...  Diskusia: 34

Neměli jsme vždy zelenou Správa obsahuje fotogalériu

21.11.2016 8:00, Autor: Luděk Šimek
„Náš vlak má zelenou," zpíváme si v písničkách. „Mládí má zelenou“, „Tento projekt dostal zelenou“... – samá okřídlená úsloví, v nichž zelená barva je symbolem naděje a volné cesty bez překážek. Každý ví, že význam těchto slovních spojení je přenesený ze semaforů na křižovatkách i z drážních návěstidel, kde znamená „volno“. Tento význam však zelená barva nemá odedávna, ba ani od začátků drážní dopravy. Pokračovanie...  Diskusia: 78

Anatomie parních lokomotiv

22.11.2013 8:00, Autor: PhDr. Zbyněk Zlinský
V nabídce knihkupectví internetových i klasických se v těchto dnech objevila publikace, která by neměla chybět v knihovničce žádného zájemce o parní lokomotivy, zejména ne takového, jenž má o jejich konstrukci a fungování zatím jen matné představy. Jde o knihu, jaká u nás (tedy na území někdejšího Československa) doposud vydána nebyla, a proto na ni chceme upozornit malou recenzí. Pokračovanie...  Diskusia: 22

2010 – Svět 1435 milimetrů – slovenské ozvěny

5.3.2011 8:00, Autor: Milan Vojtek
Pod označením Svět 1435 milimetrů přichází na začátku roku tradiční soubor mých ohlédnutí za předchozím rokem. Protože některé z mých ohlédnutí mají společné místo, obvykle se jedná o situace, zdokumentované v okolí mého bydliště. Rozhodl jsem se věnovat samostatný díl Slovensku. A to navzdory skutečnosti, že tentokrát nezbylo tolik prostoru pro samostatné a obsáhlejší slovenské toulky. Pokračovanie...  Diskusia: 10

Fußball am Zug!

2.1.2010 8:00, Autor: Juraj Streber a Martin Beták
Taurus, presne tak sa hovorí najpopulárnejšiemu rušňu, modernej generácie, ktorý prišiel vo veľkom počte nahradiť zastaralý vozový park rakúskych spolkových železníc. Pre oko fanúšika tieto stroje začali strácať spočiatku prejavený záujem z dôvodu, že takmer všetky boli rovnaké - červené... Prvé reklamné rušne vzdbudili u fanúšikov železnice vysoký záujem. Pokračovanie...  Diskusia: 44

Život v rytme „Áčiek“ Správa obsahuje fotogalériu

18.10.2009 8:00, Autor: Ing. Richard Halfar
Život v rytme „Áčiek“, alebo historické parné rušne s jedinou hnacou osou, s usporiadaním pojazdu 1A, 1A1 a 2´A, prevádzkované na území bývalého Československa (1. diel – vývoj prvých parných rušňov za hranicami Rakúsko-uhorskej monarchie). Pokračovanie...  Diskusia: 16

Trocha teórie: Prenosy výkonov traťových strojov Správa obsahuje fotogalériu

12.3.2009 8:00, Autor: Peter Bado
Pri prenose výkonu trakčného motora na hnacie dvojkolesie sa u traťových strojov používajú prakticky všetky druhy prenosov výkonov, t.j. mechanický, hydrodynamický, hydromechanický, hydrostatický i elektrický, pričom v niektorých prípadoch je použitá ich kombinácia. Pokračovanie...  Diskusia: 16

Sklonovník Správa obsahuje fotogalériu

22.2.2009 8:00, Autor: Jozef Kollár
Keď cestujete vlakom a pozeráte z okna, občas zaregistrujete čierno-bielu tabuľu s čiernymi a červenými číslicami. Niekedy ako novú, ale väčšinou zhrdzavenú, zanedbanú, ktorá patrí ku koloritu našich tratí. Sklonovník. Pokračovanie...  Diskusia: 34

Rohlederova koľajnica Správa obsahuje fotogalériu

19.1.2009 8:00, Autor: Ing. Halfar Richard
Riešenie problémov v železničnej prevádzke so sebou prinášalo mnohé zaujímavé technické novinky a nápady. Jednu z možností, ako vyriešiť uloženie oblúkovej koľaje s malým polomerom v stiesnených priestorových pomeroch, napríklad na vlečkách podnikov, ponúkalo v minulosti použitie tzv. „Rohlederovej koľajnice“. Pokračovanie...  Diskusia: 64

Stručný vývoj železničnej siete na Slovensku (VIII.) Vozebné zabezpečenie prevádzky rušňov nezávislej trakcie

25.8.2008 8:00, Autor: Ing. Jiří Kubáček, CSc., Zdroj: Ž semafor
Na rozdiel od elektrických rušňov si rušne nezávislej trakcie vozia zásobu prevádzkových hmôt so sebou. Pre zabezpečenie čo najefektívnejšieho využitia železničných hnacích vozidiel musí byť náležite postarané o rýchle doplnenie týchto hmôt – tým kapacitnejšie a rýchlejšie, čím viac sa ich spotrebuje. Najväčšími „žrútmi“ z tohto pohľadu boli parné rušne – pre svoju prevádzku spotrebovávali úctyhodné množstvá uhlia, vody i oleja a úmerne tomu produkovali i pomerne značné množstvá škvarových zvyškov. Pokračovanie...  Diskusia: 13

Železničné múzeum Bratislava východ

18.8.2008 8:00, Autor: Ing. Jiří Kubáček, CSc., Zdroj: ŽSR - MDC
Až do roku 2008 prezentovalo Múzejno-dokumentačné centrum ŽSR-VVÚŽ (ďalej MDC) svoje zbierkové predmety iba v rámci železničnej expozície bratislavského Múzea dopravy Slovenského technického múzea alebo v rámci príležitostných krátkodobých podujatí. Pokračovanie...  Diskusia: 21

Železničný zvršok, 4. časť – traťové stroje

24.7.2008 8:00, Autor: Peter Bado
Hoci traťové stroje nie sú súčasťou železničného zvršku, sú s ním úzko späté. Bez nich si dnes nemožno predstaviť kvalitnú jazdnú dráhu, ktorá by vyhovovala požiadavkám súčasnej doby. Na našich tratiach sa začali používať v širšom meradle až po druhej svetovej vojne a podobne ako konštrukcia koľaje a výhybiek i konštrukcia traťových strojov prešla v uplynulých desaťročiach značným vývojom. Pokračovanie...  Diskusia: 20

Železničný zvršok, 3. časť – výhybky a koľajové križovatky, diel druhý Správa obsahuje fotogalériu

7.7.2008 8:00, Autor: Peter Bado
Po základných informáciách o výhybkách a im podobným konštrukciám v prvom dieli je druhý diel zameraný na niektoré ich súčasti. Popis všetkých súčastí vrátane ich vývoja by si vyžiadal neúmerne veľa času a priestoru a preto niektoré sú vynechané zámerne a ostatné sú opísané len stručne. Pokračovanie...  Diskusia: 19

Železničný zvršok, 3. časť – výhybky a koľajové križovatky, diel prvý Správa obsahuje fotogalériu

30.5.2008 8:00, Autor: Peter Bado
Výhybky a koľajové križovatky patria k najdôležitejším častiam železničného zvršku. Od ich konštrukcie a zabezpečenia do značnej miery závisí rýchlosť, bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy. Podobne ako u koľaje staršie konštrukcie výhybiek z našich tratí postupne miznú a objavujú sa konštrukcie nové... Pokračovanie...  Diskusia: 22

Stručný vývoj železničnej siete na Slovensku (V.) Motorové vozne a rušne Správa obsahuje fotogalériu

22.5.2008 8:00, Autor: Ing. Jiří Kubáček, CSc., Zdroj: Ž - semafor
Vynález spaľovacieho motora viedol na začiatku 20. storočia k pomerne dynamickému rozvoju nových dopravných odvetví, najmä cestnej a leteckej dopravy. Tie začali už krátko po I. svetovej vojne viditeľne ohrozovať dovtedy neotrasiteľnú pozíciu železničnej dopravy. Je preto len samozrejmé, že tá sa pod tlakom okolností začala tiež pokúšať „ochočiť si“ novú pohonnú jednotku. Hlavný problém spočíval v charakteristike spaľovacieho motora, ktorý – na rozdiel od parného stroja alebo sériového elektrického motora – nedokázal pri malých otáčkach poskytovať prakticky žiaden krútiaci moment. Pokračovanie...  Diskusia: 30

Železničný zvršok, 2. časť – koľaj Správa obsahuje fotogalériu

25.4.2008 8:00, Autor: Peter Bado
Pri svojom vzniku dostali ČSD do vienka trate, v ktorých sa nachádzalo viac ako 100 tvarov koľajníc. Takýto stav bol z dlhodobého hľadiska neudržateľný a tak postupne jednotlivé sústavy zvršku zanikali, začali sa však objavovať nové. Konštrukcia koľaje prešla v uplynulých desaťročiach dlhou cestou... Pokračovanie...  Diskusia: 40

Železničný zvršok, 1. časť – úvod Správa obsahuje fotogalériu

27.2.2008 8:00, Autor: Peter Bado
Železničný zvršok predstavuje jednu z najzákladnejších časti železničnej trate. Od vzniku železníc prešiel značným vývojom a postupne, ako sa zvyšovali nároky na prevádzku, zdokonaľovala sa i jeho konštrukcia. A keďže i pre informovaného laika, nieto bežného človeka, môže byť orientácia v tejto téme zložitá, mali by dať nasledujúce riadky odpoveď na otázku „Po čom tie vlaky vlastne jazdia?“ Pokračovanie...  Diskusia: 44

Abeceda železničiara: Námedzník Správa obsahuje fotogalériu

15.2.2008 0:05, Autor: Jozef Kollár
Námedzník označuje na zbiehajúcich sa alebo križujúcich sa koľajach hranicu, cez ktorú nesmie presahovať dráhové vozidlo, aby nebola ohrozená jazda po zbiehajúcej sa alebo križujúcej sa koľaji. Je to biely vodorovný trámec s čiernymi pásmi na obidvoch koncoch pred šikmým ukončením. Vyrobený je z väčšinou z betónu. Pokračovanie...  Diskusia: 32

Svetelné návestidlá na ŽSR (ČSD) - 1. časť: Tie súčasné na ústupe Správa obsahuje fotogalériu

20.1.2008 8:00, Autor: Ing. Marko Engler
Sú tak potrebné, ale železniční fanúšikovia im venujú malú pozornosť – to sú svetelné návestidlá. Ich história na ŽSR, resp. ČSD síce siaha prevažne až do povojnového obdobia, obsahuje však veľa zaujímavostí a niekoľko etáp toho, čo je už po dlhé roky prísne držané v rôznych normách a predpisoch (viditeľnosť, jas, zálohovanie, tienenie...). Pokračovanie...  Diskusia: 51

Abeceda železničiara: Telegraf

13.1.2008 16:38, Autor: Ivan Wlachovský, Zdroj: ŽSR - MDC, Slovenská pošta.
Telegraf je jednoduché elektrické zariadenie na prenos údajov (predovšetkým textu) prostredníctvom elektrických impulzov. Pokračovanie...  Diskusia: 3