Sieť ŽSR

ŽSR 186 : Spišská Nová Ves - Levoča

TraťPrehľad tratí

O trati

Číslo trate: ŽSR - 186
Správca: Železnice Slovenskej republiky
Trasa: Spišská Nová Ves - Levoča
Otvorenie trate: 8.11.1892
Rozchod: 1 435 mm  
História

Výstavba a prevádzka miestnej železnice zo stanice KBŽ v Spišskej Novej Vsi do Levoče bola povolená nariadením MO č. 68087/91.X.18 koncesionárom Kolomanovi Szoenyeiovi, Arturovi Probstnerovi a Leopoldovi Spitzovi.

Náklady na výstavbu 12 km dlhej železnice dosiahli rovný milión K. Prvý vlak zo Spišskej Novej Vsi do Levoče prišiel 8.11.1892.

Trakčnú službu na železnici zabezpečovali 2 rušne, vyrobené v roku 1892 lokomotívkou Budapest (výr. č. 464 a 465). Rušne boli označené číslami 1 a 2, KBŽ ich zaradila do triedy XII s inventárnymi číslami 525 a 526. ČSD im neskôr pridelili označenie 310.505 a 310.506.

Na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.

Popis trate

  Trať vedie po opustení stanice v Spišskej Novej Vsi súbežne s hlavnou traťou do Košíc cez záhradkársku kolóniu. V krátkom záreze pri kaplnke Sv. Trojice mení ostrým oblúkom smer na sever, prechádza popod nadjazd cesty do Košíc a vchádza do údolia Levočského potoka. Neďaleko cestného nadjazdu sa odpája vlečka, ďalej trať vedie do Harichoviec, kde sa nachádza prvá zastávka. Na okraji obce prekračuje mostami Iliašovský a Levočský potok. Za zastávkou Levočské Lúky sa trať križuje priecestím so zabezpečovacím zariadením bez závor s cestou zo Spišskej Novej Vsi. V poslednom úseku je z trate pekný výhľad na mesto Levoča a Mariánsku horu nad ním. Tesne pred stanicou v Levoči sa odpája vlečka do píly, ďalšia vlečka vedie zo stanice do liehovaru.
 Osobná doprava na trati bola vo februári 2003 zastavená aj napriek medializovaným protestom miestnych obyvateľov i predstaviteľov samosprávy, najmä z Levoče. Záujem o obnovenie osobnej dopravy deklarujú aspoň slovne predstavitelia košického aj prešovského samosprávneho kraja. Zatiaľ však k obnove dopravy, a to ani v obmedzenom rozsahu nedošlo, aj keď 15. júna 2003 bola osobná doprava obnovená aj na tratiach, ktorých význam je rozhodne menší, ako trate levočskej. Osobné vlaky sa v Levoči objavili iba pri príležitosti Mariánskej púte. Ďalšie správy hovorili o obnove osobnej dopravy pri zmene grafikonu v decembri 2003, prípadne od prvej zmeny grafikonu vo februári 2004, obnova pravidelnej osobnej dopravy sa ale v žiadnom z týchto termínov neuskutočnila.

Zdroj : www.grebe.host.sk

technický popis trate:

· začiatok a koniec trate so zjednodušeným riadením dopravy:
Levoča - Spišská Nová Ves.
· riadiaca stanica a sídlo dispečera je v ŽST Spišská Nová Ves.
· sídlo prednostu stanice je v ŽST Spišská Nová Ves.

Rozčlenenie trate

· Križovanie a dostihnutie vlakov je povolené len v dopravni Levoča na dopravných koľajách. Dopravňa Levočské Lúky je určená výhradne pre úpravu sledu vlakov.
· Zastávky: Harichovce a Levočské Lúky.

Styk dráh

· všetky dráhy a vlečky odbočujúce v dopravniach a na šírej trati:
Vlečka LIEHOFRUCT t. č. neprevádzkuje, odbočuje zo ŽST Levoča z koľaje č.6 výhybkou č. K1 v km 12,765, vlečka nie je krytá návestidlami .
Vlečka PROPOPULO vlečka odbočuje zo šírej trate v km 11,710 medzi dopravňou Levoča a dopravňou Levočské Lúky z. výhybkou č. P1, vlečka nie je krytá návestidlami.
Vlečka PREFERT, a. s. Spišská Nová Ves odbočuje zo šírej trate v km 3,756 výhybkou A1. Obsluha tejto vlečky sa vykonáva vlečkovými vlakmi, ktorých jazdy sú zapracované do grafikonu vlakovej dopravy. 

Nástupištia

1. Levoča
Pri koľaji č. 1 je vyvýšené jednostranné nástupište s obrubníkmi smerom ku koľaji číslo 1 v dĺžke 110 m. V úrovni prijímacej budovy sú tri úrovňové prechody cez koľaj č. 3.
2. Levočské Lúky z. Pri koľaji č. 1 je vyvýšené nástupište v dĺžke 80 m.
3. Harichovce z. Pri koľaji č. 1 je vyvýšené nástupište v dĺžke 110 m.

Zariadenia v prepravnej prevádzke

Skladištia:
V dopravni Levoča v prijímacej budove je skladište materiálu. Vedľa verejných WC je skladište na pevné palivo.
V dopravni Levočské Lúky a na zastávke Harichovce sú skladištia na pevné palivo.
Rampy:
V dopravni Levoča pri koľaji č. 3 je bočná rampa dlhá 23 m. Na konci koľaje č. 2a je čelná rampa dlhá 11 m.
Manipulačné priestory:
V dopravni Levoča sú manipulačné priestranstvá pri koľaji č. 3 až po zarážadlo, pri koľaji č. 2a a na konci koľaje č. 6 pri zarážadle. Priestranstvá sú asfaltové a dostatočne osvetlené elektrickými stožiarovými lampami. Tieto priestory sú prístupné z verejných komunikácií a slúžia na nakládku a vykládku vozňových zásielok a ako zložištia.
Koľajová váha:
V dopravni Levoča na koľaji č. 3 je koľajová váha o nosnosti 36 ton.

 

Prílohy


Cestovné poriadky


PDF  » GVD 1938 leto PDF 316 kB 29.3.2009 8:17
PDF  » GVD 1941 leto PDF 246 kB 26.4.2009 18:39
PDF  » GVD 1950 leto PDF 203 kB 16.6.2010 20:38
PDF  » GVD 1958 / 1959 PDF 167 kB 25.6.2010 17:26
PDF  » GVD 1968 / 1969 PDF 203 kB 15.1.2009 11:28
PDF  » GVD 1976 / 1977 PDF 205 kB 15.1.2009 11:28
PDF  » GVD 1979 / 1980 PDF 177 kB 27.6.2010 20:39
PDF  » GVD 1982 / 1983 PDF 205 kB 3.7.2010 19:52
PDF  » GVD 1988 / 1989 PDF 170 kB 15.1.2009 11:28
PDF  » GVD 1989 / 1990 PDF 182 kB 5.7.2010 10:02
PDF  » GVD 1990 / 1991 PDF 149 kB 5.7.2010 15:30
PDF  » GVD 1995 / 1996 PDF 171 kB 17.4.2011 12:24
PDF  » GVD 1996 / 1997 PDF 197 kB 10.4.2011 15:27
PDF  » GVD 1997 / 1998 PDF 172 kB 5.6.2011 14:20
PDF  » GVD 1998 / 1999 PDF 147 kB 15.1.2009 11:29
PDF  » GVD 1999 / 2000 PDF 194 kB 16.10.2011 17:28
PDF  » GVD 2000 / 2001 PDF 164 kB 23.10.2011 21:06
PDF  » GVD 2001 / 2002 PDF 199 kB 29.5.2011 13:55
PDF  » GVD 2009 / 2010 PDF 92 kB 16.9.2017 19:53
PDF  » GVD 2010 / 2011 PDF 527 kB 16.9.2017 20:27


Ostatné prílohy


PDF  » TTP Levoča – Spišská Nová Ves PDF 145 kB 15.1.2009 11:29
PDF  » TTP Levoča – Spišská Nová Ves - 6. zmena PDF 144 kB 5.10.2009 16:45

Objekty (5)

Km TTP Km KCP Objekt Typ
0,000 0,000 Železničná stanica  Spišská Nová Ves ŽST
3,757   Vlečka  Vlečka ACHP Levice a.s. - sklad Spišská Nová Ves Vlečka
5,315 5,000 Zastávka  Harichovce Zastávka
8,298 8,000 Zastávka  Levočské Lúky Zastávka
12,656 13,000 Železničná stanica  Levoča ŽST

Články (6)

Počet: 6    

Historickým motorákom do Levoče, 13. október 2012

4.10.2012 16:00, Autor: Zuzana Lehotská, Zdroj: KHKV
Klub historických koľajových vozidiel (KHKV) z Košíc sa s tohtoročnou nostalgickou sezónou rozlúči mimoriadnou jazdou do Levoče v sobotu, 13. októbra 2012. Vlak odíde z košickej hlavnej stanice o 7.50 hod. a späť sa vráti o desať hodín. Za ten čas je pre turistov v starobylom mestečku obohnanom hradbami pripravený zaujímavý program, zameraný najmä na spoznávanie histórie. Pokračovanie...  Diskusia: 7

Fotovlakom do Levoče Správa obsahuje fotogalériu

10.6.2011 8:00, Autor: Ing. Igor Molnár
Pravidelná osobná doprava na trati č. 186 zo Spišskej Novej Vsi do Levoče je už niekoľko rokov zastavená. Preto ma veľmi potešila možnosť vrátiť sa pomyselne o niekoľko rokov dozadu a zviezť sa historickým motorovým vozňom M 240.0042 na tejto lokálnej trati. Jazdu pre fotografov zorganizovala skupinka podtatranských železničných fotografov v spolupráci s Klubom historických železničných vozidiel v Poprade. Pokračovanie...  Diskusia: 14

Fotojazda M240.0042 do Levoče, 21. 5. 2011

28.4.2011 8:00, Zdroj: railpage.net
Skupina podtatranských železničných fotografov v spolupráci s občianskym združením Klub železničných historických vozidiel Poprad (KŽHV) Vás srdečne pozývajú na mimoriadnu fotojazdu motorového vozňa M240.0042 na trase Poprad-Tatry - Spišská Nová Ves - Levoča a späť, ktorá sa uskutoční v sobotu 21. mája 2011. Pokračovanie...  Diskusia: 11

ZSSK vypraví mimoriadne vlaky do Levoče

3.7.2008 15:00, Zdroj: ZSSK
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. oznamuje, že v sobotu 5. júla a v nedeľu 6. júla 2008 budú v úseku Spišská Nová Ves – Levoča jazdiť mimoriadne vlaky podľa mimoriadneho cestovného poriadku. Dôvodom zavedenia mimoriadnych vlakov je kresťanský sviatok Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči (Mariánska púť). Pokračovanie...  Diskusia: 10

Do Levoče pôjde vlak

28.6.2005 19:16, Autor: Pio
Železničná spoločnosť Slovensko a.s. vypraví na Mariánsku púť v Levoči v sobotu 2. a v nedeľu 3. júla mimoriadne osobné vlaky na trati Spišská Nová Ves – Levoča. Vlaky však nebudú zastavovať v Harichovciach a v Levočských Lúkach. Pokračovanie...  Diskusia: 10

Púť do Levoče

22.6.2004 14:31
V dňoch 3. a 4. júla 2004 zavádza Železničná spoločnosť, a.s., na trati Spišská Nová Ves - Levoča, mimoriadne posilové vlaky osobnej dopravy pri príležitosti sviatku Navštívenia Panny Márie a konania púte na Mariánskej hore v Levoči. Vlaky nebudú zastavovať v zastávkach Harichovce a Levočské Lúky. Kontrola cestovných dokladov bude prebiehať pred nástupom cestujúcich do vlaku, vzhľadom k predpokladanej vysokej frekvencii záujemcov o cestovanie týmito mimoriadnymi vlakmi. Pokračovanie...

Diskusia (17)

Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.

» Pridaj príspevok s obrázkom

Počet: 17    
» PVoda Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 12.12.2014 22:09
RE: ŽSR 186 : Spišská Nová Ves - Levoča

Zastávka Levočské Lúky zrušená, v novom GVD 2014/2015 už nie je v grafikone ani zozname staníc. V GVD 2013/2014 tam ešte uvádzaná bola.

» Lyžiar Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 4.10.2012 22:55
RE: ŽSR - 186


RE: ŽSR - 186

» MichalLE811 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 14.5.2011 0:24
RE: ŽSR 186 : Spišská Nová Ves - Levoča

Fotky nejdu,no smola,sú moc veľké

» MichalLE811 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 14.5.2011 0:20
RE: ŽSR - 186

731 035-2

» MichalLE811 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 14.5.2011 0:19
RE: ŽSR - 186

Tu sú fotky:

» MichalLE811 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 14.5.2011 0:17
RE: ŽSR - 186

731 035-2 vyťahuje záťaž z píly a odchádza s manipulákom do Spišskej Novej Vsi 6.11. 2010

» barguzin Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 525 27.2.2011 20:33
RE: ŽSR - 186

Foto3
RE: ŽSR - 186

» barguzin Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 525 27.2.2011 20:30
RE: ŽSR - 186

Foto 2
RE: ŽSR - 186 RE: ŽSR - 186

» barguzin Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 525 27.2.2011 20:23
RE: ŽSR - 186

Foto 1
RE: ŽSR - 186 RE: ŽSR - 186 RE: ŽSR - 186

» barguzin Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 525 27.2.2011 20:17
RE: ŽSR - 186

V piatok, 18.februára 2011 som mal to šťastie byť doma a na žst. Levoča som zaregistroval nezvyklý ruch, teda nakládku dreva do vlaku o šiestich vozňoch - vysokostenných Eas resp. Eanos, a tiež do vozňov s klanicami. Foto sú nevalnej kvality z dôvodu K610i a nevhodných svetelných podmienok . Samotná žst. je v dosť zúfalom stave. Na jednej z fotografií vidno, že majiteľ predajne stavebných materiálov (s nakladacou rampou) sa definitívne rozhodol železnicu vynechať z prepravy svojho tovaru, čoho dôkazom je oplotenie nielen v mieste nakladacej rampy, ale až po koniec železničnej stanice. Preto je šesťvozňový nákladný vlak v Levoči z môjho pohľadu pozitívom, aj keď nie každodenným.

» 0477 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 211 6.7.2009 14:39
Prevezené

No asi tak prvý a posledný krát som sa previezol na tejto trati a keďževeim že sa tu asi už nikdy nedostanem tak som si to pekne celé nafilmoval od vodiča HDV 840 005

» Thomas_1 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 2 351 6.6.2009 21:57
RE: ŽSR - 186

4.7-5.7

Už sa teším ako sa o necelý mesiac po tejto trati opäť poveziem

» Thomas_1 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 2 351 5.2.2009 17:11
RE: ŽSR - 186

Ináč zaujímalo by ma ako je to s nákladnou dopravou na tejto trati?

...minulý týždeň som bol v Levoči a zastavil som sa aj na vlakovej stanici pospomínať. Vyzerá to tam otrasne. Priesory čakárne zapratané nejakými krabicami - asi to má v prenájme nejaká súkromná firma. No a okolie.... neviem kto býva v staničnej budove na poschodí, ale mám pocit, že vyhadzuje odpadky rovno z okna.
Ale stál tam nejaký nákladný vlak s 721-tkou na čele a troma vozňami označenými nálepkou do Čiernej n.Tisou.

Tej trate je škoda........

» 0477 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 211 22.12.2008 21:51
Nákladná doprava

Ináč zaujímalo by ma ako je to s nákladnou dopravou na tejto trati?


» slavoo Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 32 14.5.2007 23:45
RE: ŽSR - 186

Aspoň počas Mariánskej pute sa tu preženie nejaký ten vlak.

» barguzin Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 525 13.4.2007 12:07
RE: ŽSR - 186

Je to aj o cestujúcich, aký druh dopravy preferujú, ale mohla to snáď ovplyvniť aj samospráva. Mal som možnosť teraz cestovať na trati Spišské Podhradie -Sp.Vlachy a bol som príjemne prekvapený: pohodlný sólo vozeň 812 s hlásením staníc. Denne 8 párov vlakov, v nedelu 7, ale dá sa na takúto dopravu aj cez sviatky spoľahnúť - výhoda oproti busom. V Podhradí stanica neobsadená, lístkok sa dá na ktorekoľvek miesto na Slovensku u sprievodcu kúpiť, čím sa náklady ušetria... Levoča je pritom omnoho väčšie mesto, ale zase má hlavne počas prac. dní väčšiu konkurenciu u busov. Mnoho záleží možno asi aj od vedenia mesta.Keby sa náklady rozdelili na tretiny na mesto, štát a ZSSK, a viac dotovala železnica na úkor busov možno by to nebolo až také neúnosné. V poslednych rokoch premávala zostava 811+911, takže sa dala ušetriť oproti minulosti keď boli 810+010+810 trakčná nafta. Zastavenie v Lev.Lúkach by som zrušil, čím by sa nejaka tá minutka ušetrila. Sp. Podhradie je dobrý príklad toho, že sa to dá aj so železnicou, ale mnohokrát je to aj na nás, či chceme cesty ďalej zaplňať autobusmi. Na záver pár fotiek z 30.12.2006.
RE: ŽSR - 186 RE: ŽSR - 186 RE: ŽSR - 186

» rossianomer2 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 517 9.4.2007 12:58
RE: ŽSR - 186

škoda,že to nie je v prevádzke

Pridaj príspevok k téme