Sieť ŽSR

ŽSR 160 : Zvolen os. st. - Košice

TraťPrehľad tratí

O trati

Číslo trate: ŽSR - 160
Správca: Železnice Slovenskej republiky
Trasa: Zvolen os. st. - Košice
Rozchod: 1 435 mm  

Úsek Košice - Turňa nad Bodvou

Koncesia na výstavbu železnice, odbočujúcej v Barci z trate MÁV a vedúcej cez Drienovec do Turne nad Bodvou bola vydaná nariadením ministerstva obchodu (ďalej MO) č. 68051/89.XII.26 Dr. Aurelovi Münnichovi a spoločníkom. Výstavba ďalších tratí Moldava n. B. - Medzev a Počkaj  - Baňa Lucia bola povolená nariadením MO č. 61602/93.VIII.26. Na železnici bolo treba postaviť  11 staníc a 1 zastávku, 10 výpravných budov, 10 skladísk, 17 strážnych stanovíšť a 3 remízy pre rušne. Najväčšie mosty cez rieku Bodvu (rozpätie 30 a 10 m) boli drevenej konštrukcie. Celkové náklady výstavby železnice s odbočkami dosiahli 3 850 000 K. Na úseku Košice - Turňa nad Bodvou sa prevádzka začala 12.10.1890, na odbočkách Moldava nad Bodvou - Medzev a Počkaj - Baňa Lucia 1.8.1894.

 

Prílohy


Cestovné poriadky


PDF  » GVD 1938 leto Košice - Turňa nad Bodvou PDF 389 kB 29.3.2009 8:32
PDF  » GVD 1938 leto Vrútky - Zvolen - Plešivec PDF 2 366 kB 28.3.2009 16:54
PDF  » GVD 1941 leto Vrútky - Zvolen - Lučenec PDF 2 278 kB 26.4.2009 18:01
PDF  » GVD 1950 leto Košice - Turňa nad Bodvou PDF 282 kB 18.6.2010 20:09
PDF  » GVD 1950 leto Lenartovce - Bánréve PDF 91 kB 16.6.2010 20:02
PDF  » GVD 1950 leto Vrútky - Zvolen - Plešivec PDF 4 030 kB 16.6.2010 19:47
PDF  » GVD 1958 / 1959 Plešivec - Košice PDF 852 kB 25.6.2010 17:13
PDF  » GVD 1958 / 1959 Vrútky - Zvolen - Plešivec PDF 2 941 kB 25.6.2010 17:13
PDF  » GVD 1968 / 1969 Plešivec - Košice PDF 849 kB 14.1.2009 16:00
PDF  » GVD 1968 / 1969 Vrútky - Zvolen - Plešivec PDF 6 008 kB 14.1.2009 16:02
PDF  » GVD 1976 / 1977 Plešivec - Košice PDF 1 517 kB 14.1.2009 16:04
PDF  » GVD 1976 / 1977 Vrútky - Zvolen - Plešivec PDF 5 224 kB 14.1.2009 16:04
PDF  » GVD 1979 / 1980 Plešivec - Košice PDF 1 344 kB 27.6.2010 20:28
PDF  » GVD 1979 / 1980 Vrútky - Zvolen - Plešivec PDF 4 778 kB 27.6.2010 20:28
PDF  » GVD 1982 / 1983 Plešivec - Košice PDF 1 349 kB 3.7.2010 19:42
PDF  » GVD 1982 / 1983 Vrútky - Zvolen - Plešivec PDF 4 655 kB 3.7.2010 19:42
PDF  » GVD 1988 / 1989 PDF 4 118 kB 14.1.2009 16:07
PDF  » GVD 1989 / 1990 PDF 3 942 kB 5.7.2010 9:49
PDF  » GVD 1990 / 1991 PDF 3 803 kB 5.7.2010 15:19
PDF  » GVD 1995 / 1996 PDF 5 964 kB 17.4.2011 10:28
PDF  » GVD 1996 / 1997 PDF 6 465 kB 10.4.2011 14:16
PDF  » GVD 1997 / 1998 PDF 6 263 kB 5.6.2011 12:35
PDF  » GVD 1998 / 1999 PDF 6 022 kB 14.1.2009 16:07
PDF  » GVD 1999 / 2000 PDF 6 884 kB 16.10.2011 15:59
PDF  » GVD 2000 / 2001 PDF 5 432 kB 23.10.2011 19:39
PDF  » GVD 2001 / 2002 PDF 5 321 kB 29.5.2011 11:54
PDF  » GVD 2008 / 2009 PDF 318 kB 13.1.2009 19:51
PDF  » GVD 2009 / 2010 PDF 329 kB 16.9.2017 19:43
PDF  » GVD 2010 / 2011 PDF 318 kB 16.9.2017 20:20


Ostatné prílohy


PDF  » TTP Banréve HU - Lenártovce. 5. zmena PDF 66 kB 21.7.2010 11:56
PDF  » TTP Plešivec - Košice PDF 222 kB 9.1.2009 12:28
PDF  » TTP Plešivec - Košice. 3. zmena PDF 224 kB 16.7.2009 11:59
PDF  » TTP Výhybňa Urbánka - Fiľakovo 5. zmena PDF 76 kB 21.7.2010 11:54
PDF  » TTP Zvolen - Plešivec PDF 273 kB 9.1.2009 12:28
PDF  » TTP Zvolen - Plešivec 5. zmena PDF 234 kB 21.7.2010 11:53

Objekty (85)

Km TTP Km KCP Objekt Typ
98,750 0,000 Železničná stanica  Košice ŽST
97,725   Priecestie  Košice km 97,725 Priecestie
97,070 2,000 Zastávka  Košice predmestie Zastávka
97,057   Priecestie  Košice predmestie km 97,057 Priecestie
0,396 5,000 Železničná stanica  Barca ŽST
3,300   Zastávka  Šebastovce Zastávka
6,445 11,000 Železničná stanica  Haniska pri Košiciach ŽST
10,479 15,000 Zastávka  Hutníky Zastávka
13,781 18,000 Železničná stanica  Veľká Ida ŽST
16,070   Priecestie  Komárovce v km 16,070 Priecestie
16,085 20,000 Zastávka  Komárovce Zastávka
18,415   Výhybňa  Chym Výhybňa
19,400 24,000 Zastávka  Cestice Zastávka
21,533 26,000 Železničná stanica  Čečejovce ŽST
25,055 29,000 Zastávka  Mokrance Zastávka
27,055 31,000 Železničná stanica  Moldava nad Bodvou ŽST
30,897   Výhybňa  Drienovec výhybňa Výhybňa
31,329 35,000 Zastávka  Drienovec Zastávka
35,930 40,000 Železničná stanica  Turňa nad Bodvou ŽST
40,012 44,000   Dvorníky-Zádiel Výh / Zast
45,300 49,000 Železničná stanica  Hrhov ŽST
51,563 56,000 Železničná stanica  Jablonov nad Turňou ŽST
53,275   Most / viadukt  Jablonov nad Turňou Most
55,000   Výhybňa  Tunel Výhybňa
55,070   Tunel  Jablonovský tunel Tunel
59,910 64,000 Železničná stanica  Lipovník ŽST
64,200 68,000 Zastávka  Jovice Zastávka
66,870 71,000 Železničná stanica  Rožňava ŽST
40,180   Výhybňa  Brzotín Výhybňa
41,729   Most / viadukt  Brzotín most ponad rieku Slaná Most
36,613 79,000 Železničná stanica  Slavec jaskyňa ŽST
33,560 82,000 Zastávka  Vidová Zastávka
31,213 84,000 Železničná stanica  Plešivec ŽST
30,290   Most / viadukt  Plešivec Biely most Most
28,296 87,000 Železničná stanica  Gemerská Hôrka ŽST
25,300 90,000 Zastávka  Bohúňovo Zastávka
23,173 92,000   Čoltovo Výh / Zast
21,462 94,000 Zastávka  Gemerská Panica Zastávka
18,360 97,000 Zastávka  Gemer Zastávka
14,568 100,000 Železničná stanica  Tornaľa ŽST
11,025 104,000 Zastávka  Včelince Zastávka
7,079 108,000   Štrkovec Výh / Zast
4,984 110,000 Zastávka  Riečka Zastávka
2,710 112,000 Zastávka  Abovce Zastávka
45,855 115,000 Železničná stanica  Lenartovce ŽST
49,703 119,000 Zastávka  Číž kúpele Zastávka
51,238   Výhybňa  Lúčna Výhybňa
53,672 123,000 Železničná stanica  Rimavská Seč ŽST
55,905 125,000 Zastávka  Orávka Zastávka
58,948 128,000 Zastávka  Dubovec Zastávka
59,689   Výhybňa  Vinohrady výhybka č. 202 Výhybňa
65,968 135,000 Železničná stanica  Jesenské ŽST
68,583 138,000 Zastávka  Gortva Zastávka
69,732   Výhybňa  Lúka Výhybňa
72,221 142,000 Zastávka  Hodejov Zastávka
81,905 151,000 Železničná stanica  Hájnačka ŽST
85,920 155,000 Zastávka  Čamovce Zastávka
88,101 157,000 Zastávka  Šíd Zastávka
90,270   Výhybňa  Urbánka Výhybňa
146,841 164,000 Železničná stanica  Fiľakovo ŽST
147,108   Priecestie  Fiľakovo v km 147,108 Priecestie
147,148 165,000 Zastávka  Fiľakovo zastávka Zastávka
151,239 169,000   Prša Výh / Zast
154,978 173,000 Zastávka  Holiša zastávka Zastávka
155,533   Výhybňa  Holiša Výhybňa
161,755 179,000 Železničná stanica  Lučenec ŽST
166,514 184,000 Železničná stanica  Tomášovce ŽST
171,138 188,000   Podrečany Výh / Zast
174,537 191,000 Zastávka  Lovinobaňa zastávka Zastávka
175,965 193,000 Železničná stanica  Lovinobaňa ŽST
179,229 196,000 Zastávka  Mýtna Zastávka
182,300 199,000 Zastávka  Píla Zastávka
182,350   Tunel  Pílansky tunel Tunel
188,015 204,000 Zastávka  Podkriváň Zastávka
190,311 207,000 Železničná stanica  Kriváň ŽST
193,389 210,000 Zastávka  Detva Zastávka
196,983 214,000   Stožok Výh / Zast
200,774 214,000 Výhybňa  Pstruša Výhybňa
203,114 220,000 Železničná stanica  Vígľaš ŽST
204,978 222,000 Zastávka  Zvolenská Slatina Zastávka
206,750   Výhybňa  Slatinka výh. Výhybňa
211,800   Železničná stanica  Zvolen východ ŽST
212,511 230,000 Zastávka  Zvolen Bučina Zastávka
219,984 231,000 Železničná stanica  Zvolen nákladná stanica ŽST
215,820 233,000 Železničná stanica  Zvolen osobná stanica ŽST

Filmy (125)

Počet filmov: 125     Stránky s filmamy: / 7    

757.011 ZSSK na vlaku R 931 Ipeľ Video v HD kvalite

24.12.2013 18:00,   » SAPPHIRE,   YouTube,   dĺžka: 00:35
Motorový rušeň ZSSK 757.011-2 na vlaku R 931 Ipeľ (Zvolen - Košice) Vlak prechádza v úseku Stožok - Detva, dňa 31.10.2013.
92%

754.036 ZSSK na vlaku R 931 Ipeľ Video v HD kvalite

5.12.2013 18:00,   » _160_,   YouTube,   dĺžka: 00:43
Motorový rušeň 754.036 ZSSK na vlaku R 931 IPEĽ, Lučenec, 24.4.2013.
80%

757.006 ZSSK na vlaku R 811 Gemeran Video v HD kvalite

30.11.2013 18:00,   » SAPPHIRE,   YouTube,   dĺžka: 00:52
Motorový rušeň 757.006-2 ZSSK na vlaku R 811 Gemeran (Bratislava - Košice). Vlak prechádza v úseku Pstruša - Stožok. Dňa 31.10.2013.
85%

750.365 ZSSK na vlaku R 812 v žst. Pstruša Video v HD kvalite

28.11.2013 18:00,   » SAPPHIRE,   YouTube,   dĺžka: 01:00
Motorový rušeň 750.365-9 ZSSK na R 812 Sitno (Košice - Bratislava). Vlak prechádza stanicou Pstruša Dňa 31.10.2013
71%

Slovenským Chorvátskom z okna Poľany Video v HD kvalite

15.10.2013 18:00,   » dusan,   YouTube,   dĺžka: 01:43        Diskusia: 2
Slovenským Chorvátskom z okna Poľany - v lôžkovom vozni R 801 Poľana v úseku Jovice - Turňa nad Bodvou.
78%

751.171 + 751.059 ZSSK Cargo na Pn 51300 prechádza cez Mýtnu Video v HD kvalite

25.9.2013 18:00,   » SAPPHIRE,   YouTube,   dĺžka: 01:04
Motorové rušne 751.171 + 751.059 ZSSK Cargo na Pn 51300 (Kapušany pri Prešove - Stožok) prechádzajú cez Mýtnu, dňa 16.8.2013.
92%

757.004-7 ZSSK na R 811 Gemeran vo Fiľakove Video v HD kvalite

31.8.2013 18:00,   » _160_,   YouTube,   dĺžka: 01:17
Rýchlik R 811 Gemeran ZSSK prichádza do železničnej stanice Fiľakovo, dňa 10.5.2013.
90%

Fiľakovo a železnica - súhrn (24.5.2013) Video v HD kvalite

29.6.2013 18:00,   » _160_,   YouTube,   dĺžka: 01:27
1) Pohľad na trať a okolie 2) Prejazd vlaku R814 "Domica" (Košice - Fiľakovo - Zvolen - Bratislava) 3) Nákladný vlak Kapušany pri Prešove - Stožok 4) Prejazd vlaku R813 "Sitno" (Bratislava - Zvolen - Fiľakovo - Košice).
74%

AWT 753.731 + 753.737 + 753.734 + 753.733 + 753.738 + 753.730 na Pn 47818 Video v HD kvalite

8.6.2013 18:00,   » SAPPHIRE,   YouTube,   dĺžka: 01:22
Motorové rušne súkromného dopravcu AWT 753.731 + 753.737 + 753.734 + 753.733 + 753.738 + 753.730 na nákladnom vlaku Pn 47818 (Sájoszentpéter - Ostrava). Vlak prechádza medzi zastávkou Detva a stanicou Stožok. Dňa 7.5.2013.
88%

750.300-6 ZSSK na vlaku R 930 Ipeľ Video v HD kvalite

2.5.2013 18:00,   » SAPPHIRE,   YouTube,   dĺžka: 01:02
Motorový rušeň 750.300-6 ZSSK na vlaku R 930 Ipeľ. Vlak sa rozbieha zo zastávky Detva. Dňa 14.4.2013
73%

754.053 ZSSK na vlaku R 813 Sitno Video v HD kvalite

27.4.2013 18:00,   » _160_,   YouTube,   dĺžka: 00:44        Diskusia: 1
Rýchlik 813 "SITNO" (Bratislava - Zvolen - Fiľakovo - Košice) zložený z vozňov BDs - Bpeer - Bmeer - Bd - Aeer - Bmeer v vedený motorovým rušňom 754.033 ZSSK zachytený pri prejazde výhybňou Podrečany dňa 6.4.2013.
0%

754.055 ZSSK na vlaku R 812 ''Sitno'' v Lučenci Video v HD kvalite

19.4.2013 18:00,   » _160_,   YouTube,   dĺžka: 00:50        Diskusia: 1
Rýchlik 812 "SITNO" (Košice - Fiľakovo - Zvolen - Bratislava) zložený z vozňov Bmeer - Bpeer - Bmeer - Bdee - Aeer v čele s motorovým rušňom 754.055 ZSSK zachytený v Lučenci dňa 2.4.2013.
0%

761.005-8 Metrans na nákladnom vlaku NEx 51791 Video v HD kvalite

15.4.2013 14:00,   » SAPPHIRE,   YouTube,   dĺžka: 00:42
Motorový rušeň 761.005-8 Metrans na 13 hodín zmeškanom NEx 51791 z Dunajskej Stredy do Hanisky pri Košiciach. Za zastávkou Podkriváň. Dňa 15.3.2013
84%

754.055-2 ZSSK na vlaku R 812 Sitno pri Podkriváni Video v HD kvalite

9.3.2013 18:00,   » SAPPHIRE,   YouTube,   dĺžka: 00:44
Motorový rušeň 754.055-2 ZSSK (Renátka) na vlaku R 812 Sitno. Vlak prechádza neďaleko zastávky Podkriváň. Dňa 26.1.2013.
80%

ZSSK Cargo 751.171 + 751.076 + 736.021 na Pn 61310 Video v HD kvalite

26.2.2013 18:00,   » SAPPHIRE,   YouTube,   dĺžka: 01:52
Motorové rušne ZSSK Cargo 751.171-0 + 751.076-1 + 736.021-7 na Pn 61310. Rušne prechádzajú neďaleko zastávky Podkriváň. Dňa 26.1.2012.
81%

ZSSK 750.181-0 na R 810 Gemeran Video v HD kvalite

18.2.2013 18:00,   » SAPPHIRE,   YouTube,   dĺžka: 00:27
ZSSK 750.181-0 na R 810 Gemeran. Vlak prechádza neďaleko zastávky Podkriváň. Dňa 26.1.2013
74%

754.055 ZSSK na R 934 Gemeran Video v HD kvalite

8.2.2013 18:00,   » SAPPHIRE,   YouTube,   dĺžka: 01:41
Motorový rušeň 754.055 ZSSK na R 934 Gemeran (Košice - Lučenec - Zvolen - Žilina). Vlak vezie priame vozne na vlak Zr 1846 (Zvolen - Banská Bystrica - Žilina). V (7) vlak premáva v trase Prešov - Košice. Dňa 14.4.2012.
77%

754.055 ZSSK na vlaku Os 6218 v stanici Kriváň Video v HD kvalite

6.2.2013 18:00,   » SAPPHIRE,   YouTube,   dĺžka: 01:41
754.055 ZSSK (Renátka) na Os 6218 (Fiľakovo - Zvolen) Vlak prechádza medzi stanicou Kriváň a zastávkou Detva. Dňa 27.4.2012.
67%

754.072 ZSSK na R 934 Gemeran Video v HD kvalite

31.1.2013 18:00,   » SAPPHIRE,   YouTube,   dĺžka: 01:44
754.072 (Júlia) na R 934 Gemeran (Košice - Lučenec - Zvolen - Žilina). Vlak vezie priame vozne na vlak Zr 1846 (Zvolen - Banská Bystrica - Žilina). V (7) vlak premáva v trase Prešov - Košice. Dňa 26.4.2012.
57%

754.069 na Rýchliku 933 Domica Video v HD kvalite

29.1.2013 18:00,   » SAPPHIRE,   YouTube,   dĺžka: 00:37
Motorový rušeň 754.069 na Rýchliku 933 Domica z Bratislavy hl. st. do Prešova. Vlak vezie priame vozne od Vlaku R 833 Urpín. Vpredu boli radené 3 posilové vozne premávajúce v Nedeľu. Natočené na zastávke Mýtna.
70%

Články (88)

Počet: 88     Stránky so správami: / 5    

Ako sme využili výluku vo Fiľakove Správa obsahuje fotogalériu

30.7.2016 8:00, Autor: Ondrej Krajňák
Už som spomínal v predošlej reportáži, že môj brat je okrem iného aj železničný cestovateľ. Toho typu, akému Česi hovoria „projížděč“. Chce prejsť všetky trate na Slovensku. Medzi prejdené trate počíta i rôzne spojky. Po ktorých nepremávajú osobné vlaky, prejde ich peši. Jedna spojka, dosť dlhá na prejdenie peši, je spojka vo Fiľakove. Premávajú po nej len nákladné vlaky. Túto spojku ešte nemal prejdenú. Pokračovanie...  Diskusia: 4

MDD v nostalgickom vlaku z Košíc do Rožňavy

15.5.2016 8:00, Zdroj: Klub historických koľajových vozidiel
Pozývame vás na ďalšiu nostalgickú jazdu červenými hurvínkami z Klubu historických koľajových vozidiel pri Rušňovom depe Haniska pri Košiciach pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. V sobotu 28. mája navštívime Rožňavu, Banícke múzeum, prezrieme si centrum mesta s výkladom sprievodcu a vystúpime na mestskú vežu. Pokračovanie...

Krátka návšteva v Košiciach a v Moldave nad Bodvou

28.3.2016 8:00, Autor: Helmut Böhme
26. februára toho roku sme s manželkou čakali pred hlavnou stanicu v Drážďanoch na žltý autobus Student Agency, ktorý v dopravnej špičke síce trochu meškal, do Prahy sme ale dorazili skoro včas. Manželka sa iba sťažovala, že autobus má strmé schody, takže si nemohla vystrieť nohy. Po pešom presune z Florenca na hlavnú stanicu sme si urobili pohodlie v predajni RegioJetu a potom sme cestovali do Košíc. Pokračovanie...  Diskusia: 15

Ako prebieha rekonštrukcia železničnej stanice Košice Správa obsahuje fotogalériu

19.5.2015 8:00, Autor: Milan Weinwurm
II. etapa uvažuje s celkovou zmenou dispozície prednej fasády. Objekt sa na prízemí od pravého vchodu v prednej časti rozšíri smerom na juh po predajňu Lidl. Zo západnej strany sa objaví nákladný výťah a únikové schodisko. Objekt „šošovky“ na treťom podlaží bude presahovať ponad strechu druhého, kde bude podopieraný sústavou oceľových šikmých stĺpov. Pokračovanie...  Diskusia: 27

33 obrazov z cesty na „ďaleký východ“ Správa obsahuje video

10.5.2015 8:00, Autor: Helmut Böhme
Ako už v minulosti, aj tejto jari som sa s manželkou vybral stráviť týždeň dovolenky na východnom Slovensku, odkiaľ ona pochádza. Ja samozrejme so zámerom využiť cesty z metropoly Saska do tej východoslovenskej aj naspäť na realizovanie svojich železničných zámerov, nehovoriac o niekoľkých výletoch z miesta nášho pobytu na okolité trate. Pokračovanie...  Diskusia: 51

Ako som bol „Katku“ prebúdzať Správa obsahuje fotogalériu

1.5.2015 8:00, Autor: Ondrej Krajňák
Prebúdzanie Katky a s tým spojená Rušňoparáda má už pätnásťročnú tradíciu. Ja na túto akciu chodievam nepravidelne. Idem vtedy, keď je tam niečo nové, pre mňa zaujímavé. Davy ľudí a takmer nemožné fotografovanie mi nejako nevoňajú. Tohoročnú akciu som navštívil hlavne preto, lebo zo Sečoviec išiel v sobotu 18.4.2015 mimoriadny vlak do Košíc. Pokračovanie...  Diskusia: 21

Výlet do Medzeva Správa obsahuje fotogalériu

26.3.2015 8:00, Autor: Ondrej Krajňák
Košická detská historická železnica (KDHŽ) a Klub historických koľajových vozidiel (KHKV) sú dve spoločnosti, ktoré úzko spolupracujú. Spoločnými silami sa starajú o údržbu koľajových vozidiel a spoločne sa podieľajú i na opravách a renovácii historických vozidiel. Nie je to tak dávno, keď sfunkčnili skutočný vrak motorového vozňa M 131.1538. V súčasnosti spolupracujú na obnove parného rušňa 434.2338 o ktorom tu už bola reportáž. Pokračovanie...  Diskusia: 22

Rušňové depo Košice pod drobnohľadom Správa obsahuje video Správa obsahuje fotogalériu

8.3.2015 8:00, Autor: Milan Weinwurm
Prvé depo na údržbu a zbrojenie parných rušňov bolo na úrovni prvej historickej stanice naproti výpravnej budovy za nástupišťami. Kedy bolo postavené súčasné depo, neviem zistiť. Na rušňoch je potrebné po ich návrate z trate vykonať prehliadku, opraviť prípadne vzniknuté poruchy, ošetriť a vyzbrojiť ich pred ďalšou prevádzkou. Pokračovanie...  Diskusia: 37

Železničná stanica Barca dnes Správa obsahuje video Správa obsahuje fotogalériu

11.2.2015 8:00, Autor: Milan Weinwurm
Trať medzi dôležitými dopravnými uzlami juhom Slovenska vznikla prepojením úsekov, vybudovaných počas Rakúsko-Uhorska. Sprevádzkovaním náročného úseku medzi Rožňavou a Turňou nad Bodvou s 3 148 m dlhým Jablonovským tunelom, došlo 23. januára 1955 k prepojeniu už existujúcich úsekov a vzniku tzv. juhoslovenskej transverzály. Pokračovanie...  Diskusia: 15

Zvolen v premenách času Správa obsahuje fotogalériu

22.10.2014 8:00, Autor: Ondrej Krajňák
Napísal mi riaditeľ redakcie magazínu VLAKY.NET krátky „dotaz nesmelý“, či by som nemohol prispieť nejakou reportážou do jej prázdnej zásobárne. Odpovedal som záporne. Vysvetľoval som to tým, že som dávno nebol na žiadnej akcii, ktorá by stála za zverejnenie. Moje dve nedávne a dlhodobo plánované akcie stroskotali na mojich zdravotných problémoch. Pokračovanie...  Diskusia: 21

Odklony na Slovensku v máji 2014

10.6.2014 8:00, Autor: Helmut Böhme
V našom internetovom magazíne (na jeho hlavnej stránke aj v diskusii o nákladnej doprave) som sa dočítal, že dočasne ožili hraničné železničné prechody Łupków, Lenartovce a Slovenské Nové Mesto kvôli výlukám na poľskej a maďarskej strane. Tak som sa rozhodol stráviť jarnú dovolenku práve dokumentovaním týchto odklonov. Pokračovanie...  Diskusia: 13

Netradičný výlet historickým vlakom do Štítnika Správa obsahuje fotogalériu

6.10.2013 8:00, Autor: Ing. Igor Molnár
Historický motorák M 131.1125, známy aj ako Magda, si za cieľ svojej poslednej letnej jazdy zvolil Štítnik, kam už 10 rokov osobné vlaky nepremávajú. Jazda bola súčasťou putovania po Košickom samosprávnom kraji v rámci projektu Terra Incognita, ktorý nás tentoraz zaviedol na križovatku Gotickej a Železnej cesty. Tu na nielen cestujúcich ktorých sme doviezli čakal zaujímavý program. Pokračovanie...  Diskusia: 11

Ako som sa vybral s lístkom SLOVAK 2013 za poznaním na Žitný ostrov Správa obsahuje fotogalériu

26.8.2013 8:00, Autor: Ondrej Krajňák
Moja štvrtá výprava za poznaním na miesta, kde som ešte nebol, ma tentoraz viedla na Podunajsko. Jej cieľom bolo previezť sa vlakom po trati 131, navštíviť mestá Šamorín a Komárno a zohnať v nich pohľadnicu. Keďže Šamorín leží asi 6 km od železnice, musel som vystúpiť v Kvetoslavove, zabehnúť do Šamorína a späť na vlak. Pokračovanie...  Diskusia: 47

Preteky parných rušňov Grand Prix Slovensko 2013 vo Zvolene

25.8.2013 8:00, Autor: Ing. Peter Oravec
V sobotu 14. septembra 2013 sa v priestoroch železničnej stanice Zvolen nákladná stanica uskutoční jubilejný 15. ročník pretekov parných rušňov Grand Prix Slovensko. Pokračovanie...  Diskusia: 18

Ako som sa vybral s lístkom SLOVAK 2013 za poznaním do Tekova Správa obsahuje fotogalériu

19.8.2013 8:00, Autor: Ondrej Krajňák
Môj tretí výlet so sieťovým voľným lístkom za poznaním som nasmeroval do regiónu Tekov. Trať z Košíc do Zvolena a zo Zvolena do Bratislavy som už v minulosti prešiel. Zaujímala ma teraz trať zo Šurian do Nitry a z Nitry do Leopoldova. Pri tej príležitosti som ako vždy naplánoval navštíviť aj mesto v ktorom som ešte nebol a z ktorého nemám pohľadnicu. Tentoraz to bolo mesto Tlmače. Pokračovanie...  Diskusia: 30

Ruda zo západu Správa obsahuje fotogalériu

19.6.2013 8:00, Autor: Ing. Igor Molnár
Zmena je život. Tak nejako by sa stručne dala opísať zmena, ktorú nedávno preberali snáď všetky slovenské médiá. Hutnícky kombinát na východe Slovenska sa pred časom rozhodol zmeniť zaužívané toky v prísune surovín a to hlavne v prípade železnej rudy. Je tomu už niekoľko rokov, čo sa prestali voziť pelety z Nižnej Slanej a tak ostali len zdroje spoza východných hraníc. Pokračovanie...  Diskusia: 17

Návraty 2 Správa obsahuje fotogalériu

3.6.2013 8:00, Autor: Ondrej Krajňák
V tejto reportáži sa chcem vrátiť v spomienkach do roku 2000. V septembri 2000 som strávil so svojou rodinou šesť dní v Banskej Štiavnici. Ubytovaní sme boli v Tvorivom zariadení SFVÚ priamo v centre mesta. Vyzeralo to ako nejaký starý zámok.. Pokračovanie...  Diskusia: 15

Ráno v Košiciach

25.2.2013 8:00, Autor: Marek Guspan
Služobné povinnosti ma nečakane zaviali do Košíc. Kedysi som sa tam vyskytoval každý deň, ale tie časy sú dávno preč a pod zelené drôty sa v poslednej dobe dostanem málokedy. A pretože som po príchode nočným rýchlikom R 801 Poľana mal chvíľu čas, vytiahol som fotoaparát a poobzeral som sa cez jeho objektív po stanici. Pokračovanie...  Diskusia: 40

Na fotovýlete s Evou do Turne nad Bodvou Správa obsahuje fotogalériu

16.8.2012 8:00, Autor: Ing. Igor Molnár
Keď pred časom na stránke VLAKY.NET v diskusii odznela informácia o nasadení nových motorových jednotiek 861 na ramene Košice - Turňa nad Bodvou bolo len otázkou času, kedy sa ňou pôjdem previezť. Nie žeby som ňou ešte necestoval, veď si možno pamätáte na naše prenasledovanie pri skúšobných jazdách medzi Prešovom a Humenným ako aj ich neskorší krst. Pokračovanie...  Diskusia: 28

S Magdou do Muráňa Správa obsahuje fotogalériu

19.7.2012 8:00, Autor: Oliver Dučák
Tentoraz sme sa s našou Magdou vybrali na návštevu malebnej trate, na ktorej bola pravidelná osobná doprava zrušená iba nedávno a to 1.5. 2011. Bola to moja prvá návšteva tejto trate a opäť sme sa stretli v dobrej nálade a atmosfére. Celé to začalo 9.6. 2012 na košickej železničnej stanici. Pokračovanie...  Diskusia: 10

Diskusia (25)

Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.

» Pridaj príspevok s obrázkom

Počet: 25     Stránky: / 2    
» dano163 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 29.7.2012 21:23
RE: ŽSR - 160

Niečo z Rožnavy.
RE: ŽSR - 160 RE: ŽSR - 160 RE: ŽSR - 160

» majo325 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 10.1.2012 17:21
RE: ŽSR 160 : Zvolen os. st. - Košice

Pozerám, čo sa týka tejto trate máte zmiešané pocity. Ja chcem vytknúť najvýšším na železnici že na úseku Zvolen-Fiľakovo išila ako Os 6217 Zvolen-Fiľakovo jedna jediná krabica radu 812 v ktorej bola poriadná ale poriadna tlačenica kvoli ktorej sprievodčička vobec nekontrolovala lístky, jednoducho sa jej nechcelo miešať sa do guláša plného cestujúcich. Poriadne napálilo! Skrátka


» peťko Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 30.12.2011 12:39
RE: ŽSR 160 : Zvolen os. st. - Košice

Pomaly ale iste, že aj na tomto trati končí osobná doprava. Cest poriadok 2012 - ŽSR 160- to je hrôza a nenormálný !

» turnanb Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 10.1.2011 23:01
Otvorenie úseku Rožňava - Turňa nad Bodvou

Slávnostné otvorenie úseku Rožňava - Turňa nad Bodvou na začiatku roku 1955 v reportáži z vtedajšieho filmového týždenníka: http://www.multiupload.com/S1W1Z6369K
Otvorenie úseku Rožňava - Turňa nad Bodvou

» _160_ Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 21.8.2009 22:05
RE: ŽSR - 160

R 932 Domica - Presov-Kosice-Lucenec-Zvolen-Bratislava spolu s PV (Moskva-Zvolen) prechadza zel. stanicou Podrecany.
RE: ŽSR - 160 RE: ŽSR - 160

» _160_ Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 21.8.2009 21:50
RE: ŽSR - 160

rs-matko
musim ta poopravit, lebo nemas pravdu, ze okrem R Polana nic priamo nechodi do Bratislavy. Okrem Polany do Bratislavy chodi R Ipel a R Domica. Co sa tyka Gemerana, tento chodi z Kosic do Zvolena s PV do Ziliny.

» Green.PK Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 15.7.2009 19:47
RE: ŽSR - 160

len spomeniem co tu bolo spomenute uzasne prostredie okolo trate
a usek Plesivec-Moldava parada
Plesivecka planina a Silicka a trat pomedzi ne, hrady Krasna Horka a Turna alebo Zadielska tiesnava a Jablonovsky tunel za nim trat stupa okrajom nad obce Jablonov a Hrhov a ten vyhlad

» JosefH Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 26.1.2009 13:32
RE: ŽSR - 160

Krásná trať,zejména Podkriváň,okolí Plešivce,úsek Lipovník-Jablonov n/T.-Hrhov(pěkná příroda).

» 153kar Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 19.12.2008 19:20
RE: ŽSR - 160

Od nového GVD zasa na tejto trati 840 (modrá vrana).Do Lučenca o 8:15 a naspäť s príchodom do Zvolena o 11:38...........Strašné motoráky....

» 153kar Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 22.10.2008 17:05
RE: ŽSR - 160

Má tu prosim Vás niekto nejaký zoznam na ktorých vlakoch do Fiľakova chodi Mos a na ktorých riadne osobáky?Ďakujem.

» rs-matko Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 16.7.2008 17:35
RE: ŽSR - 160

super trať škoda že tu už nechodia rýchliky priamo do Bratislavy (okrem R Poľana, nočný spoj) pamätám na časi keď Gemeran chodil z Blavy do Prešova a teraz už len do Zvolena. Nevie náhodou niekto či sa táto trať nebude v blízkej dobe elektrifikovať? Už by ju totiž bodlo aby sa furt neprepájali rušne.

» Goldo789 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 34 6.10.2007 19:21
RE: ŽSR - 160

Po tejto trati som cestoval uz davno,ked sme chodili do bratislavi,ale potom sme zacali chodit horehroncom.no teraz,od septembra,od kedy chodim do skoly do lucenca,chodim iplom z jesenskeho a mozem povedat ze pocas letnych a jarnych dni je to nadherna trat,kym svieti slniecko.trat je v kotline a je obklopena kopcami po hajnacku.pocas celej trate mozete pozorovat krasnu prirodu.je tam naozaj krasne.

Ps:mam nahratu celu trat

» 362.010-1 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 2 318 5.1.2007 17:34
RE: ŽSR - 160

Nick:ta 754-ka je dobre odfotená


??? 16.6.2006 23:14 trať 160: meškajúci Gemeran...

dnes: R 803 Gemeran: Bratislava hl.st. - Prešov, pred žst. Gemerská Hôrka meškajúci cca +23 min. s vlakovou 754.033-9...
trať 160: meškajúci Gemeran...

» mano754 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 5 533 28.4.2006 18:14
RE: ŽSR - 160

Náááááááááááááááááááááádhernááááááááááááááááá trať, poznám ju naspamäť

??? 19.4.2006 21:54 výluka medzi žst. Plešivec a Gem. Hôrka

dnes bola výluka medzi žst. Plešivec a Gemerská Hôrka...

výluka sa dotkla aj R802 Gemeran z Prešova do Bratislavy cez Košice a Zvolen, súpravu z Prešova dotiahla 754.072 (Júlia), táto zostala odstavená v Plešivci, cestujúci boli prevezení NAD do Gemerskej Hôrky odkiaľ pokračovala náhradná vlaková súprava, túto do Zvolena ťahala 754.071...

výluka sa týkala obnovy priepuste a koľajového zvršku na tomto úseku (viď foto)...

finišuje aj stavba ochranného múru nad traťou 160 a cestou medzi Plešivcom a Štítnikom, o čom je tu už jeden príspevok na začiatku...
výluka medzi žst. Plešivec a Gem. Hôrka výluka medzi žst. Plešivec a Gem. Hôrka

» lukášj Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 6 22.1.2006 21:37
RE: ŽSR - 160

Tak ešte pár obrázkov zrušeného pílianskeho tunelu.
RE: ŽSR - 160 RE: ŽSR - 160 RE: ŽSR - 160

» lukášj Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 6 22.1.2006 19:28
RE: ŽSR - 160

pár obrázkov zárezu po bývalom kriváňskom tunely. Na druhej fotky je vidieť časť zárubného múru od Fiľakova. Fotené v lete 2005.
RE: ŽSR - 160 RE: ŽSR - 160 RE: ŽSR - 160

» ufo Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 4 892 31.12.2005 8:43
RE: ŽSR - 160

751 má poškrabaný lak na čele.

Pridaj príspevok k téme