Fotopostrehy z koridoru

» Návrat

Pridané: 31.10.2016 8:00
Autor: Kamil Korecz, nick: » kamilk

Fotopostrehy z koridoru V dnešnej, slovom krátkej, ale obrazovo pomerne bohatej aktualite sa pozrieme na stav prebiehajúcich stavebných prác na koridorovej trati č. 120 ŽSR. Zdokumentovaný je traťový úsek medzi Žilinou a Zlatovcami, ktoré po novom nesú názov Trenčín–Zlatovce. Všetky fotky vznikli dňa 16.10.2016 cez presklenie zadných dverí rýchlika R 602 Čingov a osobného vlaku Os 3382.

Skúsme sa teda v krátkosti, z rýchlika, pozrieť na stav prác s najväčšou intenzitou stavby.

 

 


Stavebný ruch začína bezprostredne za stanicou Žilina. Jedna traťová koľaj je vytrhaná, jazdí sa jednokoľajne. Zjazdná traťová koľaj je v krátkom úseku za Žilinou zrekonštruovaná. Na vylúčenej strane sa budujú pätky trakčných stožiarov, miestami pláň železničného spodku. Vyrovnávané oblúky si vyžadujú niektoré menšie preložky, ale aj stavbu nového cestného nadjazdu pred zastávkou Horný Hričov. Priamo v zastávke sa pracuje na výstavbe podchodu alebo podjazdu. Opätovný nábeh na zrekonštruovaný zvršok predznamenáva vjazd do stanice Dolný Hričov.


Vjazd do Dolného Hričova © Kamil Korecz

Polovica koľajiska tejto stanice je hotová a to vrátane nástupišťa, hoci v projekčnej fáze stavby sa uvažovalo o odsunutí zastávky bližšie k obci (k cintorínu) a ponechanie stanice iba nákladnej doprave. Progres prác v tomto úseku je možné veľmi pekne odsledovať porovnaním so stavom z konca augusta. Za stanicou už bola trať preložená do novej polohy, je tu pomerne výrazná preložka. Za protihlukovou stenou je možné zahliadnuť pôvodné teleso trate, zatiaľ nerekultivované. Po ďalšej preložke nasleduje zaujímavé miesto, kde sa križujú dve živé stavby – koridorovej trate a diaľnice D1. Približne po toto miesto sa intenzívne pracuje na železničnom spodku, ďalej smerom do Bytče je trať kompletne dokončená. Krátka časť tohto úseku bola zmodernizovaná už pred rokmi v súvislosti s výstavbou diaľnice D1.


Výstavba železničného spodku, Dolný Hričov – Bytča © Kamil Korecz

Dôvodom na spomalenie v stanici Bytča je len potreba križovania vlakov a chybné jazyky na novoosadených výhybkách na teplickom zhlaví. Tu je, na rozdiel od hričovského, vložená dvojitá koľajová spojka (v ďalšom DKS/JKS). Ďalej je prevádzka dvojkoľajná, zastávky Predmier, Plevník-Drienové aj výrazná preložka pred Považskou Teplou sú hotové. Zaujímavosťou je, že v pôvodnej stope, pekne rekultivovanej, ostala na moste diaľničného privádzača zabudnutá sieť nad trolejovým vedením. Za masívnym oporným múrom trať náhle prechádza na pôvodný zvršok.


Koniec zmodernizovaného úseku, Plevník-Drienové - Považská Teplá © Kamil Korecz

Ďalší úsek cez Považskú Teplú a Považskú Bystricu až po Púchov bol zhotoviteľovi odovzdaný iba nedávno a žiadne viditeľné stavby nateraz nevidno. (Medzičasom určitý posun v tejto veci nastal.) V tejto oblasti bude vybudovaná kompletne nová trať v novom trasovaní cez náročné tunely a mosty ponad vodnú nádrž Nosice. Stávajúce teleso dráhy kopírujúce brehy vodnej nádrže bude v plnej miere opustené a čiastočne využité na stavbu cesty do Milochova. V jednom mieste medzi Pov. Bystricou a Milochovom je osadený stožiar GSMR. Je možné, že práve v tomto bode sa stretnú staré a nové trasovanie trate a existujúci stožiar bude slúžiť aj novej trati.


Stožiar GSMR, Považská Bystrica – Milochov © Kamil Korecz

Zrekonštruovaný úsek sa opäť objavuje vedno s príjazdom do stanice Púchov. Nové nástupištia, DKS na oboch zhlaviach, dočasná pojazdná meniareň na severnom zhlaví, preložený styk trakčných sústav. To všetko už je nejakú dobu hotové a v plnom užívaní. Hotový úsek trate kontinuálne pokračuje ďalej, cez odsunutú zastávku Beluša, okolo jej bývalej staničnej budovy cca 800m ďalej. Ladce s DKS a asymetricky umiestnenými nástupišťami, Ilava s 2x JKS, Dubnica nad Váhom s JKS a nástupišťom so zábradlím, Trenčianska Teplá s DKS. Stavebnú činnosť možno opäť pozorovať na vjazde do stanice Trenčín. Buduje sa tu podjazd, dokončievajú protihlukové steny.


Stavba podjazdu, Trenčín © Kamil Korecz

Za nedokončeným stavom môžu byť aj doposiaľ trvajúce ťahanice s jedným pozemkom. Podľa informácie zo ŽSR by mala byť dokonca v tomto mieste trať postavená v pôvodnej stope s nevyhovujúcim rýchlostným profilom. Plánované trasovanie naznačuje poloha protihlukovej steny. Je otázkou, či a kedy bude trať upravená do plánovanej polohy. Nové, dokončené nástupištia kontrastujú so staničnou budovou v pôvodnom stave. To je však prípad viacerých koridorových staníc, navyše Trenčín bol v balíku železničných staníc vybraných do projektu „Moderné stanice“ už pred mnohými rokmi. Tak sa možno v blízkej budúcnosti dočká novej tváre aj táto infraštruktúrna stavba.


Trenčín © Kamil Korecz

Momentálne najzaujímavejšou je však výstavba úplne nového železničného mosta cez Váh. Podľa oficiálnych vyjadrení by mal byť dokončený v stanovenom, zmluvne podloženom termíne, t.j na konci novembra tohto roka. Stav v polovičke októbra, teda približne šesť týždňov pred termínom úplného dokončenia, nevykazoval známky postupného ukončovania stavby. Na moste o.i. absentujú obe traťové koľaje, trakčné vedenie a protihlukové steny, nájazdové rampy vyžadujú ešte nemálo normohodín práce, pričom mnoho z nich bude možné realizovať až po prevedení jednokoľajnej prevádzky na nový most. Aj keď to ŽSR v čase písania tohto textu odmietali, vyzerá to tak, že starý most bude musieť na svojich pleciach, či skôr mostovke, niesť celú váhu dopravy považského koridoru ešte pomerne dlhý čas.


Známe fotomiesto, Trenčín © Kamil Korecz

Termín ukončenia mosta je zároveň termínom na ukončenie celej stavby a to vrátane vynútených stavebných objektov. Medzi iné sa k nim radí nový cestný most na Ostrov, či nová letná plaváreň. Tá je síce dokončená, ale stále chýbajú nadväzujúce inžinierske siete. Dokončením a spustením prevádzky po novom železničnom moste pribudne v sieti ŽSR úplne nový most preklenujúci rieku po desiatkach rokov. Úplne nová konštrukcia, avšak v pôvodnej osi, bola daná do užívania v roku 2000, kedy bola dokončená dvojica žilinských mostov. Spomedzi iných, významných príkladov stavieb mostov poslednej doby možno spomenúť prestavbu a predĺženie mosta vo Zvolene na trati do Krupiny, alebo novostavby vynútené budovaním cestnej infraštruktúry: nový most na TEŽ alebo na ozubnicovej trati. Úplne nový je aj „most“ pri Šenkviciach (v prevádzke od 2005), tu sa však jedná o estakádu.

Úvodná snímka: Pracovný vlak, Bytča © Kamil Korecz

Kamil Korecz


Galéria k článku

Počet: 166     Stránky: / 6        

Foto Žilina zr. st., 16.10.2016 © Kamil Korecz

Foto Výjazd zo Žiliny, 16.10.2016 © Kamil Korecz

Foto Výjazd zo Žiliny, 16.10.2016 © Kamil Korecz

Foto Vľavo hotovo, vpravo spodok, Žilina - Horný Hričov ...

Foto Všetko pôvodné, Žilina - Horný Hričov, 16.10.2016 ...

Foto Zakladanie pätiek trakčných podpier, Žilina - Horn ...

Foto Vpravo budúca preložka, Žilina - Horný Hričov, 16. ...

Foto Starý nadjazd, za ním stavba nového, Horný Hričov, ...

Foto Zastávka zatiaľ nedotknutá, Horný Hričov, 16.10.20 ...
nasledujúce obrázky »
Súvisiace trate


Súvisiace odkazy

Diskusia

Pozn.: Názory diskutujúcich sa nemusia zhodovať s názormi VLAKY.NET.

Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.

» Pridaj diskusný príspevok s obrázkom

Príspevky: 30     Stránky: / 2     Výpis:    
» Johny_Pal Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 1 589 8.11.2016 7:41
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Fotopostrehy z koridoru

kamilk: Bohuzial uz tymto smerom necestujem :-(, tvoje fotky su pre mna teda velkym prinosom.

» tratovak Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 8 161 3.11.2016 15:15
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Fotopostrehy z koridoru

Ad protismerné oblúky za výhybkami - je to tým, že do "traťovej" osovky sa JKS nezmestia, tak sa táto musí zväčšiť na "staničnú".

Prirovnávať tie brány na trenčianskom moste k pražskému Novému spojeniu je urážka Nového spojenia

» mates.sk Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 141 2.11.2016 20:33
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Fotopostrehy z koridoru

Trenčianska Teplá je riešená skoro "klasicky": na jednom zhlaví kombinácia 50/100 na druhom 60/100. Do priebežných koľají je 80.
Do priebežných koľají musí byť rýchlosť minimálne 80 km/h, výnimočne 60 km/h. Zároveň na každom zhlaví musí byť rýchla spojka 100 km/h. Druhá spojka na zhlaví od 50 km/h + musí byť odôvodnená. Niekedy je dovolená aj iná kombinácia, ale de facto mimoriadne. Tak je určené predpisom...preto stanice tak vyzerajú.
A k článku...konečne nejaký stručný prehľad a pohľad na stavbu, kde sa človek každý deň nedostane. Je škoda, že už nie je toľko reportáží ako dakedy napr. z Popradu, alebo z koridoru z BA do Piešťaň, a človek si musí skladať kusmé informácie a fotky z fór, facebookov a pod. Takže ešte raz vďaka.
A ešte drobná korektúra, na zhlaviach už zrekonštruovaných staníc sú 2xJKS, nie DKS. DKS sú zväčša na zhlaviach ešte nezrekonštruovaných staníc (napr. obr. 49, 51).

» kamilk Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 2 294 2.11.2016 15:29
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Fotopostrehy z koridoru

» FrantisekIII.
Diskutovaná fotka je z opory na trenčianskej strane mosta.

Na pixelové aj dátové zmenšovanie fotiek sa dá používať bezplatný softík IrfanView. Primárne slúži na prezeranie obrázkov, ale vie toho ďaleko viac. Pre dátové zmenšenie jpg stačí dať uložiť resp.uložiť ako a posúvačom nastaviť mieru kompresie.
http://tahaj.sme.sk/software/29

» Aleš_Liesk. Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 1 420 2.11.2016 10:17
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Fotopostrehy z koridoru

Oprava (vyplej NumLock )
... vyberu si 20 obrázků ...

» Aleš_Liesk. Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 1 420 2.11.2016 10:13
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Fotopostrehy z koridoru

Na spojky mezi 1. a 2. kolejí 50 km/h stačí.
Neřekl bych. Spojky omezují propustnost stanice daleko víc než odbočka do předjízdné koleje, tak by měly být rychlé.

FrantišekIII: já teda fotky neupravuju (ve smyslu doostřit, obarvit, narovnat apod.), jen zmenšuju rozměry. Změnit rozměr (pixely) umí kde-co, ale změnit datovou velikost při zachování pixelových rozměrů už kde-co neumí. Já používám XnView (freeware). Program má dost funkcí (i ty doostření, obarvení apod.), já to ale využívám jen pro to převzorkování. Když se dá Soubor / Exportovat, tak se dá posuvníkem nastavit kvalita obrázku, přímo v dialogu je vidět původní i výsledný obrázek (výřez, aby byla vidět kvalita) a velikost souboru (kB) u původního i výsledného souboru. Ideální, umí to i v dávkách (= vyberu si obrázků a pak už to jde skoro samo). Jo a je to v češtině - taky výhoda.

» maxipes Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 6 202 2.11.2016 6:28
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Fotopostrehy z koridoru

Dominik: Ale měl jsi pravdu. Proč jsou v odbočkách výhybky na vyšší rychlost (návěštěnou žlutou s pruhem) a na spojkách mezi 1. a 2. kolejí jen na 50? Je-li na trati banalizovaný autoblok, tak klidně mohou pouštět projíždějící vlak na 1. nebo na 2. kolej, podle toho, která je volná, jenže takhle ho musí zpomalit na 50.

» FrantisekIII. Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 359 2.11.2016 4:20
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Fotopostrehy z koridoru - dilatacia

Dilatacia – snad sem niekto napise jej definiciu; ja len z pohladu stavby, a cestne mosty vynechame. Problem zeleznicneho mosta je, ze sa musi riesit ako dilatacia mostnej konstrukcie, tak aj jazdnej drahy. Niekedy to problem je, inokedy nie.
K problem – lozisko (podla mna) je castou ‘dilatacie’, lebo umoznuje pohyb mostnej konstrukcie zelanym smerom a v urcitom rozsahu. Vacsim problemom moze byt (ale aj nemusi) riesenie dilatacie trate. Mosty s priebeznym strkovym lozkom problem nemaju. Bezstrkove systemy ich maju vacsie, samozrejme. Novy TN most ma navrhnute dilatacne zariadenie na zlatovskej strane (ak sa nic nezmenilo).
Len na doplnenie, problem vznika roznym pohybom mostnej konstrukcie a trate.
Takze ‘shaggy’ ma pravdu ciastocne ;-)
Prilozene mali byt 2 fotky dilatacneho zariadenia z HSR na Taiwane. To je namontovane na konci dlheho oceloveho mosta pri zst v Taichungu. (ale pretoze system obmedzuje velkost na 150kB a ja som sa dostal po zmenseni len na cca 200, neuvidite nic). Ked sme pri tomto problem – na upravu fotiek pouzivam Photo gallery od Windowsu, ten mi umozni nastavit rozmer obrazku (pixel), ale nie jeho velkost (kB). S akym softwerom upravujete forky vy (nieco jednoduche, prosim)?


» Dominik.HK Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 1 086 1.11.2016 23:27
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Fotopostrehy z koridoru

Máte pravdu, jezdí se tam rychleji, přehlédl jsem ty rychlostní pruhy. Na spojky mezi 1. a 2. kolejí 50 km/h stačí.

» shaggy Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 147 1.11.2016 19:15
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Fotopostrehy z koridoru

kamilk: lozisko nesluzi ako dilatacia, to meradielko na lozisku sluzi na urcenie posunov mosta, ktory sa pohybuje po klznej doske loziska. Ako dilatacia na mostoch sluzia mostne zavery (pri cestnych mostoch) no a pri zeleznicnych mostoch je dilatacia nespojena kolaj - akoby rozrezana kolaj, dufam ze som to spravne vysvetlil, moze ma Frantisek opravit, on je v tomto odbornik

nasledujúce príspevky »